Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 10 септември 2020 г., брой 5281
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.09.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.14424
USD   1.66128
CHF   1.80995
EUR/USD   1.1773*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Авеста трейд АД - София
Булсер АД - София
Булстрой 99 АД - Габрово
Булстрой СМК АД - Габрово
Възход АД - Пловдив
ГБС-Инфраструктурно строителство АД - София
Екобулпак АД - София
Ем Джи АД - София
Ескана АД - Варна
Ескана инвест 96 АД - Варна
Кайлъка ресурс АД - Плевен
Климакомфорт инженеринг АД - Бургас
Климатинженеринг 21 АД - София
Контролно-заваръчни устройства (КЗУ) АД - София
Краун Банско Спа Хотел АД - София
Магнетик Хед Текнолоджис / България/ АД - Разлог
Май 04 Холдинг АД - Монтана
Мизия 95 АД - Плевен
Нефтохим-инвест финанс АД - Бургас
Нитекс 50 АД - София
Плевен холдинг АД - Плевен
Социален фонд Mай 2000 АД - Монтана
Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София
Хюманита АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Средствата на застрахователните дружества възлизат на 8.760 млрд. лв. към края на юни 2020 година. Техният размер се увеличава на годишна база с 625.3 млн. лв. (7.7 на сто) и намалява с 15.1 млн. лв. (0.2 на сто) спрямо края на първото тримесечие на 2020 г., съобщава Българската народна банка. Активите на дружествата, извършващи животозастраховане, нарастват на годишна база с 201.2 млн. лв. (8.6 процента) - до 2.539 млрд. лв. Спрямо края на март 2020 г. те нарастват с 67.7 млн. лв. (2.7 на сто). Средствата, управлявани от дружествата, извършващи общо застраховане, се увеличават на годишна основа с 424.2 млн. лв. (7.3 на сто) до 6.221 млрд. лв. и намаляват с 82.7 млн. лв. (1.3 на сто) спрямо края на първото тримесечие на 2020 г.

Източник: 24 часа

Одобрен е работният проект на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., който България ще внесе за преговори в Европейската комисия. Бюджетът на програмата надхвърля 3 млрд. лв. Новата оперативна програма съдържа три приоритетни оси. Първата ще е за градско развитие и в нея ще бъде съсредоточен 6% от ресурса за Европейския фонд за регионално развитие на национално ниво за проекти за градско развитие на десетте най-големи общини. Втората ос е за интегрирано териториално развитие на регионите, в която попадат 40 общини, чиито градски центрове са с население над 15 000 души. Те ще изпълняват интегрираните териториални инвестиции. Освен това, допълнително ще имат достъп до финансиране от останалите оперативни програми и най-вече тази за развитие на селските райони, с което ще се постигне изпълнението на огледални дейности и допълняемост на мерките между градски и селски общини.

Източник: Банкеръ

 
Концесии

„Пътперфект-Т" ЕАД ще бъде новият концесионер на находище „Поп Кралево", разположено в землището на с. Главан, община Силистра. От находище „Поп Кралево" се добиват строителни материали - варовици. Концесионният договор за него е сключен за срок от 35 години и е в сила от 26 юли 1999 г. Законът за подземните богатства дава право договорът да бъде продължен с нов концесионер - правоприемник на досегашния, в случай, че последният отговаря на законовите изисквания и поема всички задължения по договора. Условията на предоставената концесия за добив не се изменят.

Източник: Банкеръ

Дружества
Даване под наем на строителни машини и оборудване, без оператор
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Стротех инженеринг АД - София   39 221  
  2   Джей Пи Ел ЕООД - София   17 409  
  3   Пери България ЕООД - София   12 059  
  4   Екосол България АД - Лозен - СГ   8 590  
  5   Булгарком Рентал ООД - София   3 415  
  6   Евро-Рент - 2001 ООД - София   455  
  7   Багер АД - Лозен - СГ   400  
  8   Изотех Бургас АД - Бургас   296  
  9   Техноконструкт ООД - Пловдив   174  
  10   Сервиз Добрич ООД - Добрич   103  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.09.2020
  Обща стойност (BGN): 842 004.35  
Брой търгувани компании: 30
Premium 424 387.19
Standard 375 032.45
АДСИЦ 41 943.42
Структурирани 641.30
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 14.18 %
ЧЕЗ Разпределение България АД - София -9.57 %
BaSE - Акции: 6 602.20
BaSE - АДСИЦ: 555.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Олива" АД е новият собственик на един от старите заводи за преработка на слънчоглед в страната. Компанията е купила от "Калиакра" АД фабриката ѝ в Добрич в сделка за 2,3 милиона долара или за над 3,8 милиона лева, съобщиха от адвокатското дружество "Токушев и съдружници".От 2007 година насам заводът не функционира, а единствено складовете му са били използвани досега. Дейността в базата беше спряна след изместването на производството на марката "Калиакра" в Румъния. Това се случи няколко години, след като международната компания в преработката на растителни масла Bunge придоби марката. Активите, които са обект на сделката, включват около 140 000 квадратни метра земя и над 85 отделни сгради и складове. Това разширение струва на "Олива" АД над 2,3 милиона долара. Според регионални медии плановете на дружеството включват възобновяване на производството в завода.

Източник: money.bg

"Белла България" придоби гръцката хранителна компания "Крета Фармс" (Creta Farms), съобщиха от българската компания. Покупката е станала въз основа на предложен оздравителен план от българската компания. "Крета Фарм" е имала редица забавени плащания и разногласия на акционерите. В следствие на това предприятието, което се посочва, че е "ключово дружество" в хранителния сектор на Гърция, бе оставено в ръцете на 5-членен съдебен състав, който трябваше да избира нов собственик според предложени оздравителни планове от потенциални купувачи. Съдът в град Ретимно е избрал оздравителният план, предложен от "Белла България". Оздравителният план включва намаляване на дълговете на гръцката фирма с 64%. Съгласно оздравителния план, приходите на Creta Farms трябва да нараснат от 46 млн. евро за първата финансова година до 130 млн. евро през 11-та финансова година, което е 10.8% ръст на годишна база.

Източник: mediapool.bg

Събраните средства във фонд „Сигурност на електроенергийната система“ през 2018 г. възлизат на 1.396 млрд. лв. По закон във фонда се събират по 5% от месечните приходи на производителите и вносителите на електроенергия в страната, както и на „Булгартрансгаз“ и „Електроенергиен системен оператор“. Средствата от търгове за продажба на квоти емисии парникови газове също постъпват във фонда. От 2018 г. във фонда постъпват и приходи от цената и/или компонентата от цената, чрез която всички крайни клиенти участват в компенсиране на невъзстановяемите разходи на енергийните предприятия или на разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото. Със събраните средства фондът покрива разходите на „Национална електрическа компания“, произтичащи от функцията й на обществен доставчик. Със средства от фонда се предоставят и премии на топлофикационни централи и когенерации, както и на производителите с обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW по Закона за енергията от възобновяеми източници.

Източник: Банкеръ

"Профиклийн" ще чисти гарите София, Пловдив и Горна Оряховица за 3.2 млн. лв. без ДДС. Това е резултатът от обществената поръчка на Национална компания "Железопътна инфраструктура". Поръчката включва хигиенизиране на гарите, както и перони и коловози, а решението е взето на 4 септември. Поканата е била към две фирми - "Профиклийн" и "Комекс РМ", с които НКЖИ имаше рамково споразумение за почистване на помещенията й. То е от 2016 г. за срок от 4 години и за поддръжката на 113 гари. В момента инфраструктурната компания провежда търг за ново рамково споразумение за почистване за следващите 4 години. Прогнозната стойност на поръчката е 17.7 млн. лв. без ДДС. Договорът за трите основни гари, спечелен от "Профиклийн", ще се изпълнява до приключването на големия търг. Поръчката за "хигиенизиране, поддържане и почистване на открити и закрити площи, стопанисвани от поделенията на ДП НКЖИ" е открита в края на април.

Източник: Капитал

Общинска сграда в район "Възраждане" в град София ще се реконструира, за да се превърне в общинска детска поликлиника. Столичната община ще обяви процедура за избор на изпълнител на строителните дейности. Целта е да има едно място, на което децата да получават квалифицирана медицинска помощ. Направен е анализ на съществуващите лечебни заведения в София, които предлагат медицинска помощ за деца. В разработването на концепцията на новото здравно заведение е включен и екип от лекари, уточняват от Столичната община. Детската поликлиника ще работи денонощно. Обществената поръчка за изпълнител на строителните дейности е на стойност 1 млн. лева. В цената влизат всички строителни дейности, както и изграждане на асансьор, за осигуряване на достъпна среда и обзавеждане на помещенията.

Източник: Дума       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Нужни са промени и цялостно преразглеждане на трудовото закондателство

Бизнесът настоява за замразяване на минималната работна заплата

Едва 6% от работодателите у нас възнамеряват да наемат нови служители през следващите месеци

Заведения искат по-нисък ДДС и за доставките по домовете

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

14 септември: Уебинар за "Предстоящият European Green Deal call".

17-24 септември: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Food Connections 2020

17 септември: Тук-Там Кошер

1-18 септември: Национален конкурс „Най-зелените компании в България”. Срок за кандидатстване: 18 септември!

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

5-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Torino Fashion Week Digital 2020

7-8 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Innovation Village 2020

14-15 октомври: Виртуални двустранни срещи (B2B) по време на Istanbul Fintech Week 2020

19-22 октомври: Двустранни срещи (B2B) по време на Business Meeting Food Paris 2020

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

DEVNET ASSOCIATE -
НОВ КУРС В СИСКО АКАДЕМИЯТА НА БСК

Новият курс, който Сиско мрежова академия предлага от м. юли 2020 г., цели да подготви специалисти за промените в областта на управлението на компютърните мрежи, а именно - тяхното автоматизиране.

График на курсовете в Сиско академията:

CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 10 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен
DevNet – 7 ноември 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Хърватският софтуерен разработчик Infinum ще създаде съвместна компания с компанията Porsche Digital, която е част от групата на германския автомобилен производител Porsche. Джойнт-венчъра ще носи името Porsche Digital Croatia, като в създаването му ще бъдат инвестирани 10 милиона евро. "Нашата цел е да работим по подобряване на софтуерните решения за индустрията, да създадем нови дигитални услуги и да се фокусираме върху нови бизнес модели", посочва в официално становище главният изпълнителен директор на Infinum Томислав Кар, цитиран от сайта SeeNews. "Това партньорство ще комбинира ДНК-то на революционните автомобили на Porsche с дигиталните умения на Infinum", добавя той. Според плановете на двете компании през следващите три години за проекта ще бъдат назначени над 100 служители, конкретно сотфуерни инженери, дизайнери и експерти по изкуствен интелект. От местното издание Poslovni Dnevnik в Porsche Digital Croatia ще бъдат вложени 10 милиона евро или 11,8 милиона евро. Двете компании ще държат по 50% всяка от общата компания. Централата на джойнт-венчъра ще се намира в Загреб.

Източник: money.bg

Америка

Моbіl Соrр. пpeд нeдocтиг oт oĸoлo $48 млpд. дo 2021 г., cпopeд изчиcлeния нa Rеutеrѕ и Уoлcтpийт - cитyaция, в ĸoятo нaй-гoлямaтa пeтpoлнa ĸoмпaния в CAЩ щe тpябвa дa peжe paзxoди зa пpoeĸти и cлyжитeли. Инвecтитopитe нa Уoлcтpийт ce пpитecнявaт зa няĸoгa cвeщeния в Еххоn дивидeнт - ĸoмпaния, ĸoятo пpeз ХХ вeĸ ce пpeвъpнa в нaй-cĸъпaтa в cвeтa чpeз paбoтa в гoлям мaщaб, бeзcпиpнa eĸcпaнзия и cтpиĸтeн финaнcoв ĸoнтpoл. Еххоn пpeминa пpeз мнoжecтвo пpeдизвиĸaтeлcтвa пpeз пocлeднoтo дeceтилeтиe и пoд yпpaвлeниeтo нa глaвния изпълнитeлeн диpeĸтop Дepън Уyдc пoceгнa ĸъм възвpъщaнe нa минaлoтo cи вeличиe чpeз зaлoзи в щaтcĸитe шиcтoви пoлeтa, тpъбoпpoвoди, paфинepии и плacтмaca. Гoлям бe зaлoгът и в Гвиaнa, ĸъдeтo ĸoмпaниятa oтĸpи дo 8 млpд. бapeлa пeтpoл. Ho възмoжнocттa нa Еххоn дa финaнcиpa eĸcпaнзиятa cи e paзĸлaтeнa. Πpeз тaзи гoдинa ĸoмпaниятa зae $23 млpд., зa дa плaти cмeтĸитe cи - пoчти yдвoявaйĸи cвoя дълг. Πpeз юли ĸoмпaниятa oтчeтe пъpвaтa cи зaгyбa (зa нacтoящoтo cпpямo пpeдxoднoтo тpимeceчиe) в иcтopиятa. И e изпpaвeнa пpeд зaгyбa oт $1,86 млpд. пpeз цялaтa 2020 г., cпopeд Rеfіnіtіv. Изчиcлeниeтo изĸлючвa пpoдaжбa нa aĸтиви и oтпиcвaнe нa тaĸивa.

Източник: Reuters

Азия

Китайският износ нараства за трети пореден месец през август, засенчвайки продължителния спад на вноса, след като повечето търговски партньори на страната отслабиха блокадите заради коронавируса. Това пък даде допълнителен тласък за възстановяването на втората по големина икономика в света, предава Ройтерс. Износът през август е нараснал със солидните 9,5%, сочат данни на митническите власти в страната. Това е най-големият ръст от март 2019 г. насам. Освен това данните надминават очакванията на анализаторите за 7,1% ръст, както и отчетеното 7,2% повишение за юли. Въпреки това вносът се е свил с 2,1% при прогноза за 0,1% растеж. С това се запазва тенденцията от юли, когато имаше понижение от 1,4 на сто. Силният износ предполага по-бързо и по-балансирано възстановяване на китайската икономика, която се възстановява от рекордния спад за второто тримесечие благодарение на мерките за вътрешни стимули. Частно проучване за производствената дейност миналата седмица показа, че през август китайските фабрики отчитат първото увеличение на новите поръчки за износ за тази година, докато търсенето от чужбина бавно се съживява. Нарастването на бизнеса също е довело до допълнително разширяване на производството, отбелязващо най-големия си ръст от близо десетилетие.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
09.09.2020
Dow Jones Industrial
27 940.47 (439.58)
Nasdaq Composite
11 141.60 (293.87)
Стокови борси
09.09.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)37.80
Heating oil ($US/gal.)1.1000
Natural gas ($US/mmbtu)2.3900
Unleaded gas ($US/gal.)1.1200
Gold ($US/Troy Oz.)1 954.40
Silver ($US/Troy Oz.)27.20
Platinum ($US/Troy Oz.)921.30
Hogs (cents/lb.)61.38
Live cattle (cents/lb.)104.70

       Опознай България

Природен резерват Сребърна

Сребърна е резерват разположен край село Сребърна на 18 км. западно от град Силистра и на 2 км. от река Дунав. Той обхваща ез. Сребърна и неговите околности. Езерото е главна "спирка" по т.нар. Via Pontiсa, най-важното миграционно трасе на прелетните птици между Северна Европа и Централна Африка. Площта на целия резерват е около 600 хектара. Той е една от най-интересните влажни зони в Европа с изключително разнообразие на растителни и животински видове. Тук се срещат 39 вида бозайници, 21 вида влечуги и земноводни и десетина вида риби. Сред защитените видове на резервата са: видра, ондатра, езерен рак, обикновена костенурка, воден плъх, бял лопатар. Освен тях в резервата гнездят над 100 вида птици - къдроглав пеликан (единствената колония в страната), малък корморан, чапли, блестящ ибис, ням лебед, червен ангъч, сива гъска, патици, гмурци, тръстиков блатар, рибарки, синьогушка, мустакат синигер и др. През 1948 г. местността е обявена за резерват. През 1977 тя е обявена за биосферен резерват от списъка на ЮНЕСКО, категория “А”. Такъв статут имат само седемнайсет обекта в света. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.09.2020
Българска версия: 29981, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999