Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 04 септември 2020 г., брой 5278
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.09.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19423
USD   1.65566
CHF   1.81499
EUR/USD   1.1813*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.09   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Верея пласт АД - Стара Загора
Винарна Свищов АД - София
Добрички панаир АД - Добрич
Дупница-Табак АД - Дупница
Елпром ЕТ АД - Добрич
Зиесто АД - Варна
ЗИК-22 АД - Варна
Инкомс - Далекосъобщителна техника АД - Враца
КММ АД - Шумен
Котлостроене АД - София
Мебел АД - Стара Загора
Спектър АД - София
Химснаб БГ АД - Русе
Химснаб Русе АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В България оборотът в търговията на дребно през юли 2020 г. е със 17,5% по-малък от същия месец на 2019 г., обявиха от Евростат. В същото време общо за страните от ЕС спадът в продажбите от началото на пандемията вече е преодолян. След като през юни търговията на дребно в ЕС нарасна с 1,3% на годишна база, през юли също има ръст от 0,7%. България е единствената страна от ЕС, в която спадът на оборота в търговията на дребно е двуцифрен за всички месеци от март до юли спрямо същия период на миналата година. Българите се чувстват несигурни какво ще бъде развитието на кризата, и затова предпочитат да не харчат. А това директно ще удари икономиката на страната. На второ място по спад в продажбите на дребно след нас е Малта с намаление от 8,1% на годишна база. А на трето място е Люксембург с -6,1%.

Източник: Труд

Международната рейтингова агенция Стандард енд Пуърс (S&P Global Ratings) потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на София - "BBB- със стабилна прогноза", съобщиха от Столична община. Според агенцията българската столица ще продължи да показва стабилни финансови резултати и добра ликвидност, въпреки намалението на бюджетните й приходи заради кризата с пандемията от COVID-19. Рейтингът на София е равен на този на България. По правилата на S&P, никоя община не може да има по-висока оценка от тази на държавата си. Припомняме, че София се присъедини към градовете с инвестиционни рейтинги през декември 2017 г., след като рейтингът на България беше повишен от ВВ+ на ВВВ-.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Шенкер ЕООД - София   110 525  
  2   Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ - клон България - София   109 091  
  3   Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД - София   72 194  
  4   М и М Милицер и Мюнх БГ ООД - София   61 326  
  5   Батон Транспорт България ЕООД - София   55 048  
  6   Жефко България ЕООД - София   50 640  
  7   Деламод-България ООД - София   40 292  
  8   Карго Партнер ЕООД - София   37 389  
  9   Мувио лоджистикс ЕООД - София   36 785  
  10   Трансленд ООД - София   35 407  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.09.2020
  Обща стойност (BGN): 328 235.92  
Брой търгувани компании: 27
Premium 18 681.33
Standard 270 943.61
АДСИЦ 38 610.98
Най-голяма промяна в цените
Златни пясъци АД - Варна -27.78 %
Еврохолд България АД - София 5.44 %
BaSE - Акции: 1 129.19
BaSE - АДСИЦ: 731.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Видеолукс Холдинг", собственик на веригите магазини Praktiker и Technopolis, иска да придобие хотела Holiday Inn София. Компанията е подала искане до Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) за разрешение за сделката. Тя ще бъде осъществена чрез новосъздаденото дружество "Холидей Парк". Собственик на Holiday Inn в столичния квартал "Младост" е дружеството "Меридиан Хотелс България", а краен собственик е Meridian Leisure Hotels. Holiday Inn има 130 стаи, ресторанти, фитнес и спа център, конферентни зали и други. През 2019 г. хотелът е приел 31 423 гости и 389 мероприятия, от които реализира приходи от 6,54 млн. лв. и нетна печалба от 1,33 млн. лв. Към края на 2019 г. дружеството отчита балансова стойност на дълготрайните материални активи в размер на 5,64 млн. лв. и общи задължения от 7,8 млн. лв. "Видеолукс" с крайни собтвеници предприемачите Тодор Белчев и Божидар Колев отчита приходи от продажби на групата от 791 млн. лв. и 47 млн. лв. печалба.

Източник: money.bg

Три от дружествата на групата ЧЕЗ в България - „ЧЕЗ Разпределение България“ АД„ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Електро България“ АД – успешно преминаха през втори надзорен одит на системите за управление на качеството за потвърждаване на стандарта ISO 9001:2015. Одиторски екип от сертифициращата компания “ТЮФ Рейнланд България” ЕООД провери документацията и практическото прилагане на системата за управление на качеството, като проследи работните процеси в различните звена на компаниите. Преди това още две дружества на ЧЕЗ в България защитиха интегрираните си системи за управление. „ЧЕЗ Трейд България" ЕАД получи сертификати, че прилага стандартите: ISO 9001:2015 за управление на качеството; ISO 14001:2015, както и сертификат за новия международен стандарт ISO 45001:2018 за управление на здравето и безопасността при работа. Дружеството се сертифицира и по стандарта за енергиен мениджмънт ISO 50001:2018. „ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД също защити сертифицираните системи съгласно международните стандарти ISO 9001:2015 за управление на качеството и ISO 27001:2013 за управление на сигурността на информацията.

Източник: 24 часа

Варненският производител на картонени и хартиени изделия за опаковане Чайка АД получи сертификат за зелена енергия от Енерго - про Енергийни услуги. Компанията прилага интегрирана система за управление на качеството и околната среда. Има внедрена в производството парна система, намаляваща нивата на вредни емисии във въздуха. В предприятието извършват рециклиране на отпадъчните материали. Благодарение на нашия надежден доставчик на електроенергия Енерго - про Енергийни услуги вече осъществяваме производствената си дейност с изцяло зелена енергия, каза Продан Щерев, главен изпълнителен директор на Чайка АД.

Източник: Янтра - Велико Търново

"Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД ще изкупи до 15 000 собствени акции от 2 септември 2020 г. Поръчката е дадена на ИП „Елана Трейдинг“ АД. Акционерите са решили цената на обратното изкупуване да е на цени от 7,4 лв. до 11 лв. за акция. На 8, 9, 10 и 11 юни 2020 г. бяха продадени акции на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД от основните акционери при цена от 7,6 лв. за акция. Продадени бяха близо 8% от акциите на дружеството, или 982 487 акции, с продавачи Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. Новите акционери бяха около 300 български и чуждестранни лица, като делът на институционалните е около 80%. Съгласно приетата от продаващите акционери Процедура за продажба, в рамките на Транш 1 първоначално бяха предложени общо 875 000 акции или 7% от капитала на дружеството. В резултат на високия интерес и в съответствие с Процедурата впоследствие бяха предложени още 107 487 акции, които също бяха продадени успешно.

Източник: investor.bg

Отчуждават се имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, участък Разделен пост Петърч - Драгоман. Проектът за 20-километрово трасе от Петърч до Драгоман предвижда изграждане на нов железен път, контактна мрежа, осигурителна техника и система SCADA. Предвижда се още изграждане на нови гари Сливница и Петърч, както и реконструкция на гарите Драгоман и Алдомировци и изграждане на разделни постове „Алдомировци Изток” и „Алдомировци Запад”. Този участък е част от проект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман, част от Трансевропейската железопътна мрежа“. Проектът ще се финансира по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.". Имотите се намират на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман в Софийска област.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Относно: Проект на ЗИД на ЗУО, публикуван на 05.08.2020 г. за обществено обсъждане

С аромат на лавандула: как България стана производител №1 в света

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

Дарете книги в подкрепа на читалищните библиотеки!

14 септември: Уебинар за "Предстоящият European Green Deal call".

17 септември: Тук-Там Кошер

1-18 септември: Национален конкурс „Най-зелените компании в България”. Срок за кандидатстване: 18 септември!

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центъра за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 12 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 03 октомври 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 24 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Президентът Еманюел Макрон представи дългоочаквания план за трансформирането на френската икономика, който предвижда разходи в размер на общо 100 милиарда евро. Планът, наричан "Рестартирането на Франция", включва субсидии за заплати, намаляване на данъците за бизнеса и финансиране на проекти в сферата на околната среда, съобщава Bloomberg. Неговата цел е да го разграничи от спешните разходи на Париж за справяне с корона кризата. Френските власти искат този план да бъде използван за разрешаване на дългосрочни проблеми и стимулиране на инвестициите, както и създаването на работни места. Голяма част от идеите за трансформация на втората най-голяма икономика в Европа бяха обявени през лятото, като целта е те да влязат в действие в рамките на следващите две години.

Източник: Bloomberg

Америка

Правителственият дълг на Съединените американски щати е напът да надхвърли размера на икономиката за 12-те месеца до края на 30 септември - нещо, което не се е случвало от Втората световна война насам, пише The Wall Street Journal. Това ще постави най-голямата икономика в света в компанията на шепата държави, чийто дълг е по-голям от БВП, включително Япония, Италия и Гърция. Инвеститорите обаче не изглеждат впечатлени. САЩ прехвърлиха съотношението от 100% още през второто тримесечие, но това ще бъде първият път от над 70 години, в който това ще се случи за пълна фискална година. Последният път бе през 1946 г., когато дългът бе 106% от икономиката. От март насам САЩ одобри около $2,7 трлн. разходи за справяне със здравната и икономическа криза. През второто тримесечие на 2020 г. приходите в хазната намаляват с 10% спрямо година по-рано. Така до края на юни общият дълг достигна $20,5 трлн. от $17,7 трлн. в края на март, 16% ръст за едва три месеца. Междувременно иокномиката се сви с 9,5% през второто тримесечие, като така дългът възлиза на 105,5% от БВП, при 82% през първото тримесечие.

Източник: money.bg

Азия

Подразделението на Samsung за производство на лекарства залага, че вече бурно растящият пазар за съставки за биологични лекарства ще става още по-горещ, пише The Wall Street Journal. Компанията ще инвестира почти $2 млрд. в нов "Супер завод", който ще бъде най-големият от своя тип, когато бъде завършен през 2022 г. Четвъртата фабрика на Samsung Biologics ще се разпростира на 230 хил. кв. м - или по-голяма от трите досегашни взети заедно и по-малко по-голяма от Лувъра. Целта на корейската компания е да се възползва от безпрецедентното увеличение на търсенето, подкрепено от пандемията. Търсенето на нови и все по-сложни лекарства расте главоломно от началото на здравната криза. Пандемията показа колко зависими от Китай и Индия е традиционното производство на лекарства. Samsung произвежда биологични лекарства за някои от най-големите фармацевтични компании като Bristol-Myers Squibb и Roche Holding.

Източник: Wall Street Journal

 
Индекси на фондови борси
03.09.2020
Dow Jones Industrial
28 292.73 (-807.77)
Nasdaq Composite
11 458.10 (-598.34)
Стокови борси
03.09.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)41.00
Heating oil ($US/gal.)1.1600
Natural gas ($US/mmbtu)2.4900
Unleaded gas ($US/gal.)1.2000
Gold ($US/Troy Oz.)1 945.50
Silver ($US/Troy Oz.)26.92
Platinum ($US/Troy Oz.)898.60
Hogs (cents/lb.)59.25
Live cattle (cents/lb.)103.92

       Опознай България

135 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

Берлинският конгрес от 1 (13) юли 1878 разделя България на три части – Княжество България, Източна Румелия (автономна област) и Македония и Беломорска Тракия, върнати под властта на Турската империя. След дългогодишните борби за Освобождение българският народ е разочарован от това разделение и започва подготовка за обединяване на разпокъсана България. На 6 септември 1885 г. в Източна Румелия се извършва преврат и се прогласява съединението на областта с Княжество България. Княз Александър Батенберг утвърждава извършения акт с Указ за Обединението. Обединението на България предизвиква различни реакции в Европа и дава повод на Сърбия да обяви война на България, в която сръбската армия е разгромена. Това принуждава Великите сили и Османската империя да признаят Съединението на Цариградската конференция (24.10.1885 г.). Съединението от 1885 г. е проява на независимия дух на българите и важна стъпка по пътя на утвърждаване на Третата Българска държава.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.09.2020
Българска версия: 29976, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 2021
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 2021
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999