Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 21 август 2020 г., брой 5268
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16898
USD   1.65049
CHF   1.81330
EUR/USD   1.1850*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
Алпиа Тур АД - Сливен
Балканкарподем АД - София
Биовет АД - Пещера
Братя Станеви груп АД - София
Булкарпро Инвест АД - Петърч
Геология, проектиране и проучване АД - Варна
Естериде АД - София
Етхос АД - Пловдив
Жкаал АД - Пловдив
Керам Инвест АД - Сливен
Места Еко Енерджи ЕАД - София
Механизация и борба с ерозията Пловдив АД - Пловдив
Пълдинагро 99 АД - Пловдив
Родина - Турист - 97 АД - София
СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователите намаляват, съобщи Комисията за финансов надзор (КФН). За година сумата се е свила с 2%, като достига 136.8 млн. лева. От всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 5% - в животозастраховането. В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (дял от 52%) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" ( дял от 28%), следвани от "Пожар и природни бедствия" (7 % дял) и "Гаранции" (3 % дял).

Източник: Банкеръ

Дребният бизнес ще получи ваучери на стойност до 24 000 лева, срещу които ще може да си поръча различни ИКТ услуги – разработване на сайт, на платформа за е-търговия, внедряване на киберзащита и др. Мярката е на обща стойност 9.18 млн. лева, финансира се от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, а фирмите ще могат да кандидатстват за тази помощ от 31 август до 30 септември. Предвижда се помощта по тази схема да стигне за около 450 предприятия. Има два типа ваучери. Едните, на стойност до 6000 лв. с ДДС, ще се предоставят на фирми, които искат да си направят сайт, мобилно приложение и др. подобни. За по-скъпи ИТ услуги – в сфертата на дигиталния маркетинг и оптимизирането на процеси например, ще се дават ваучери на стойност 24 000 лв. с ДДС. Отговорници за ваучерното подпомагане са Миинистерството на икономиката и подопечната му Агенция за малките и средните предприятия - ИАНМСП.

Източник: Сега

 
Концесии

Приходите от концесионни плащания в добивния сектор продължават да намаляват за трета поредна година, въпреки увеличението на общата стойност на добитата продукция с 3 на сто, сочат данните на Българската минно-геоложка камара (БМГК). През 2019 г. добивът на полезни изкопаеми за изминалата година е достигнал почти 110 млн. т. Най-големият дял се пада на рудодобива, който расте с 3% през 2019 г. и достига 35,6 млн. тона. Инертните материали бележат ръст от около 8 процента до 32,006 млн. т. Въгледобивът отчита спад със 7% през изминалата година, с обем на добива от 28,5 млн. т., което е най-ниското ниво при този подотрасъл от 2013 г. насам. Намаление има и при добива на течни горива с 4%.

Източник: Дума

Дружества
Търговия на едро с химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Афер България ЕООД - Девня   447 601  
  2   АСМ ЕООД - Монтана   242 052  
  3   999 - Ив. Асенов ЕООД - Катуница   154 885  
  4   Ел и Ем Трейдинг ООД - София   114 722  
  5   Евросяра ЕООД - София   98 109  
  6   БАСФ ЕООД - София   96 695  
  7   Хенкел България ЕООД - София   93 207  
  8   Евро Ферт АД - Димитровград   92 244  
  9   Шишеджам България ЕООД - Варна   87 197  
  10   Синджента България ЕООД - София   83 602  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.08.2020
  Обща стойност (BGN): 669 891.51  
Брой търгувани компании: 36
Premium 137 586.15
Standard 216 693.40
АДСИЦ 315 347.89
Структурирани 264.06
Най-голяма промяна в цените
Сирма груп холдинг АД - София 12.82 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София -9.23 %
BaSE - Акции: 48 237.24
BaSE - АДСИЦ: 85 130.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Нова броудкастинг груп" придоби пълен контрол над най-голямата онлайн група на българския пазар - "Нет инфо". Сделката за общо 30% в компанията беше одобрена от Комисията за защита на конкуренцията още през февруари, но течаха преговори за цената със собствениците на акциите - "Дарик радио" на Радосвет Радев и "Уеб Финанс" на Христо Христов. Транзакцията вече е вписана в Търговския регистър, като чрез нея "Нова броудкастинг груп" става едноличен собственик на "Нет инфо" чрез придобиването на 27% в онлайн групата от "Дарик радио" и 3% от "Уеб Финанс". Христов заяви, че продажбата на общия дял от 30% в "Нет инфо" е била договорена още с предишния собственик на "Нова" - шведската MTG. "Нет инфо" е най-голямата онлайн група в България. Под нейна шапка са е-мейл платформата abv.bg, платформата за видеосъдържание Vbox7, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg, Grabo.bg, Trendo.bg и др. Служителите й в момента са около 150, а приходите й за 2019 г. са 16.7 млн. лв. при печалба от 1.6 млн. лв. спрямо оборот от 15.8 млн. лв. година по-рано.

Източник: Капитал

Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (AEBTRI) ще строи в непосредствена близост до Дунав-мост 2 край Видин първия голям паркинг в България, отговарящ на най-съвременните изисквания за задължителната почивка на водачите извън кабините на тежкотоварните автомобили, съобщи Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет на AEBTRI. Според влизащите официално в сила разпоредби на т.нар. „Пакет Мобилност“ всяка седмична почивка на водачите над 45 часа вече трябва да се ползва извън кабината на камиона, в място с подходящи санитарни условия и такова обезопасяване, което да гарантира както безопасността на самите водачи, така и на камионите и превозваните товари. А такива паркинги на територията на България практически няма, поради което тя засега изобщо не може да изпълни адекватно изискванията на новоприетия „Пакет Мобилност“.

Източник: economic.bg

56 проекта за 1,480 млрд. лв. са в процес на сертифициране, с реализацията им ще бъдат открити 4911 работни места, каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Той връчи три сертификата за инвестиция клас А. Те са за близо 70 млн. лв., след завършването им ще бъдат разкрити 340 нови работни места. “Солвей Соди” АД получи сертификат за инвестиционен проект, свързан с инсталация за производство, опаковане и съхранение. Фирма “Ди Би Карго България” ЕООД ще бъде насърчена за проекта “Диверсификация на съществуващо предприятие на “Ди Би Карго България” ЕООД, който ще се реализира в Карлово, обл. Пловдив. IT компанията “Скейл Фокус” бе сертифицирана за инвестиционния проект “Растеж на ФОКУС”.

Източник: 24 часа

След пускането на първите 8 станции от новия трети лъч на метрото в София - от ж.к "Хаджи Димитър" до "Красно село", насрочено за 26 август 2020 г., пътуващите с него ще могат да стигат с един билет до всичките му 43 спирки, съобщи директорът на столичния "Метрополитен" инж. Стоян Братоев. Новото трасе се засича с I и II диаметър при станция "Софийски университет" и при станция "НДК", като минава под тунелите на вече построените лъчове. При СУ прекачването ще става през съществуващия тунел с подвижни тротоари. На НДК връзката също е подземна и е предвидена в рамките на съществуващия подлез към метростанцията на кръстовището на бул. "Витоша" и бул. "Патриарх Евтимий". Влаковете по новия лъч ще се движат през 5 минути в пиковите часове сутрин и вечер.

Източник: Сега

Българският акселераторски фонд Innovation Starter е подписал петгодишен меморандум за партньорство с френската компания Veolia, собственик на "Софийска вода". Целта на партньорството ще бъде да се подкрепят поне 100 компании с насока към кръговата икономика в този период. Veolia ще задава темата за инвестиционните прозорци, при които ще се провежда процеса по кандидатстване от страна на компании, както и последващи акселераторски програми и инвестиции. Първият такъв прозорец ще бъде отворен през януари, когато ще могат да кандидатстват компании, които ще получат финансиране през март. Innovation Starter е акселераторска програма, която работи изцяло с частни средства на корпоративни партньори, като Veolia влиза в компанията на "Coca-Cola България", Европейската инвестиционна банка, "Kaufland България" и "GPS България". Фондът инвестира в компании, които предлагат технологични решения в традиционни сектори: хранителни технологии, образователни технологии, технологии в сферата на транспорта, здравеопазването и кръговата икономика.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Компаниите отличници ще растат и след кризата

Нов респиратор за шуменската болница от "Помогни сега"

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

3 септември: Онлайн семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

Дарете книги в подкрепа на читалищните библиотеки!

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън все още смята, че може да бъде постигната търговска сделка с ЕС през септември, посочва британски правителствен говорител. Преговорите навлязоха в седмия си кръг в сряда, като сред обсъжданите теми са транспортът, риболовните права, правилата за инвестиции и полицейското сътрудничество, пише британската ВВС. Двете страни остават разделени по въпроси като правилата за конкуренцията, риболовните права и как ще бъде приложена на практика сделката. Джонсън отказва да удължи декемврийския краен срок за постигането на споразумение. Тазседмичните разговори са последните преди есента, но и Лондон, и Брюксел твърдят, че дискусиите ще продължат и през септември. Европейската комисия посочва, че сделката трябва да бъде договорена най-късно до октомври, за да може да бъде ратифицирана, преди през декември да приключи настоящият преходен период за Великобритания след Brexit. След последния кръг преговори в Лондон европейските представители обвиниха британските си колеги, че не показват желание за постигане на компромис по спорните въпроси.

Източник: BBC

Америка

Johnson & Johnson придобива биотехнологична група Momenta Pharmaceuticals за 6.5 млрд. долара, като по този начин най-голямата в света здравна компания ще разшири портфолиото си с лекарства за лечение на автоимунни разстройства. Акциите на Momenta се повишиха с почти 70%, което почти съвпада с премията, предлагана от J&J, която се съгласи да плати на акционерите на Momenta 52.50 долара за ценна книга. Сделката ще предостави на поделението на J&J за производство на лекарства Janssen Pharmaceutica достъп до продуктите на Momenta, включително нипокалимаб, обещаващо лечение за рядката мускулна болест миастения гравис, което също се тества срещу други автоимунни нарушения, съобщава Financial Times. "Придобиването беше обусловено от значителната възможност, наблюдавана в нипокалимаб, заедно с научния капацитет, който Janssen придобива с екипа на Momenta", се казва в съобщение на J&J. Momenta е основана преди почти две десетилетия от Рам Сасисехаран, професор по биологично инженерство в Масачузетския технологичен институт, и Ганеш Венкатараман Каундиня. Първоначално компанията разработва генерични версии на лекарства, които вече бяха одобрени от американския регулатор. Миналата година тя отчете 290 млн. долара загуба и приходи от 23.9 млн. долара.

Източник: FT

Азия

Чуждестранните компании, които искат да преместят заводите си извън Китай, са изправени пред главозамаиващите разходите в размер на $1 трлн. през следващите пет години, гласи изследване на Bank of America (BofA), цитирано от CNBC. Подобен ход обаче ще бъде в полза на тези компании, твърдят анализаторите. Дори и преди пандемията изследване на BofA сред анализатори показва, че компаниите вече обръщат гръб на глобализацията и прегръщат по-локализиран подход, когато става въпрос за веригите за доставки. Това се дължи на редица фактори, които заплашваха мрежата, която зареждаше съвременните заводи, включително търговските спорове, притесненията за националната сигурност, климатичните промени и автоматизацията. Последното изследване показва, че тенденцията се е ускорила заради пандемията, която създала различни пречки в процеса на доставки за 80% от секторите. И е накарала световните компании да мислят все по-често за връщане на заводите у дома - или ако това е невъзможно поради някаква причина - в страна, която е смятана за съюзник. Почти 67% от участниците в изследването казват, че преместването на производствените мощности ще бъде най-доминиращата промяна в света след Covid-19.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
20.08.2020
Dow Jones Industrial
27 739.73 (46.85)
Nasdaq Composite
11 265.00 (118.49)
Стокови борси
20.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.94
Heating oil ($US/gal.)1.2500
Natural gas ($US/mmbtu)2.3500
Unleaded gas ($US/gal.)1.2400
Gold ($US/Troy Oz.)1 958.60
Silver ($US/Troy Oz.)27.52
Platinum ($US/Troy Oz.)933.90
Hogs (cents/lb.)55.18
Live cattle (cents/lb.)109.78

       Опознай България

21 август - Празник на град Самоков

Град Самоков се намира в Софийска област на 60 км от град София и на 10 км от курорта Боровец. Градът е административен център на Община Самоков. Там са родени много видни българи, сред които и просветителя Константин Фотинов. На 21 август Българската православна църква прославя светец Симеон Самоковски. Денят се отбелязва и като празник на град Самоков. Свещеномъченик Симеон Самоковски, със светското име Симеон Попович Самоковски става Митрополит през 1734 година и се включва в съпротивата срещу турците в Самоковска митрополия. Център на заверата е Долнолозенския манастир „Свети Спас”, а ръководител и главен инициатор – митрополит Симеон Самоковски подкрепян от висши духовници. Около 20 юли 1737 година той е арестуван от турците, митриполитският дом е ограбен и разбит, а православният архиерей е окован и хвърлен в тъмница. Затворен в турските казарми и измъчван след което, бил заведен под бесилото зад църквата „Света София” на 21 август и обесен. Снимка: samokov-info.com


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.08.2020
Българска версия: 29988, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    

Октомври 2020
 ПВСЧПСН
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031 

Ноември 2020
 ПВСЧПСН
44      1
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930      

Декември 2020
 ПВСЧПСН
49 123456
5078910111213
5114151617181920
5221222324252627
5328293031   


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999