Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 21 август 2020 г., брой 5268
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16898
USD   1.65049
CHF   1.81330
EUR/USD   1.1850*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
Алпиа Тур АД - Сливен
Балканкарподем АД - София
Биовет АД - Пещера
Братя Станеви груп АД - София
Булкарпро Инвест АД - Петърч
Геология, проектиране и проучване АД - Варна
Естериде АД - София
Етхос АД - Пловдив
Жкаал АД - Пловдив
Керам Инвест АД - Сливен
Места Еко Енерджи ЕАД - София
Механизация и борба с ерозията Пловдив АД - Пловдив
Пълдинагро 99 АД - Пловдив
Родина - Турист - 97 АД - София
СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Приходите от комисионни на застрахователните брокери в полза на застрахователите намаляват, съобщи Комисията за финансов надзор (КФН). За година сумата се е свила с 2%, като достига 136.8 млн. лева. От всички начислени комисиони, 95 % представляват приходите от записани комисиони по застраховки в общото застраховане и едва 5% - в животозастраховането. В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки - "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (дял от 52%) и "Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства" ( дял от 28%), следвани от "Пожар и природни бедствия" (7 % дял) и "Гаранции" (3 % дял).

Източник: Банкеръ

Дребният бизнес ще получи ваучери на стойност до 24 000 лева, срещу които ще може да си поръча различни ИКТ услуги – разработване на сайт, на платформа за е-търговия, внедряване на киберзащита и др. Мярката е на обща стойност 9.18 млн. лева, финансира се от оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, а фирмите ще могат да кандидатстват за тази помощ от 31 август до 30 септември. Предвижда се помощта по тази схема да стигне за около 450 предприятия. Има два типа ваучери. Едните, на стойност до 6000 лв. с ДДС, ще се предоставят на фирми, които искат да си направят сайт, мобилно приложение и др. подобни. За по-скъпи ИТ услуги – в сфертата на дигиталния маркетинг и оптимизирането на процеси например, ще се дават ваучери на стойност 24 000 лв. с ДДС. Отговорници за ваучерното подпомагане са Миинистерството на икономиката и подопечната му Агенция за малките и средните предприятия - ИАНМСП.

Източник: Сега

 
Концесии

Приходите от концесионни плащания в добивния сектор продължават да намаляват за трета поредна година, въпреки увеличението на общата стойност на добитата продукция с 3 на сто, сочат данните на Българската минно-геоложка камара (БМГК). През 2019 г. добивът на полезни изкопаеми за изминалата година е достигнал почти 110 млн. т. Най-големият дял се пада на рудодобива, който расте с 3% през 2019 г. и достига 35,6 млн. тона. Инертните материали бележат ръст от около 8 процента до 32,006 млн. т. Въгледобивът отчита спад със 7% през изминалата година, с обем на добива от 28,5 млн. т., което е най-ниското ниво при този подотрасъл от 2013 г. насам. Намаление има и при добива на течни горива с 4%.

Източник: Дума

Дружества
Търговия на едро с химични продукти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Афер България ЕООД - Девня   447 601  
  2   АСМ ЕООД - Монтана   242 052  
  3   999 - Ив. Асенов ЕООД - Катуница   154 885  
  4   Ел и Ем Трейдинг ООД - София   114 722  
  5   Евросяра ЕООД - София   98 109  
  6   БАСФ ЕООД - София   96 695  
  7   Хенкел България ЕООД - София   93 207  
  8   Евро Ферт АД - Димитровград   92 244  
  9   Шишеджам България ЕООД - Варна   87 197  
  10   Синджента България ЕООД - София   83 602  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.08.2020
  Обща стойност (BGN): 669 891.51  
Брой търгувани компании: 36
Premium 137 586.15
Standard 216 693.40
АДСИЦ 315 347.89
Структурирани 264.06
Най-голяма промяна в цените
Сирма груп холдинг АД - София 12.82 %
Проучване и добив на нефт и газ АД - София -9.23 %
BaSE - Акции: 48 237.24
BaSE - АДСИЦ: 85 130.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Нова броудкастинг груп" придоби пълен контрол над най-голямата онлайн група на българския пазар - "Нет инфо". Сделката за общо 30% в компанията беше одобрена от Комисията за защита на конкуренцията още през февруари, но течаха преговори за цената със собствениците на акциите - "Дарик радио" на Радосвет Радев и "Уеб Финанс" на Христо Христов. Транзакцията вече е вписана в Търговския регистър, като чрез нея "Нова броудкастинг груп" става едноличен собственик на "Нет инфо" чрез придобиването на 27% в онлайн групата от "Дарик радио" и 3% от "Уеб Финанс". Христов заяви, че продажбата на общия дял от 30% в "Нет инфо" е била договорена още с предишния собственик на "Нова" - шведската MTG. "Нет инфо" е най-голямата онлайн група в България. Под нейна шапка са е-мейл платформата abv.bg, платформата за видеосъдържание Vbox7, Vesti.bg, Dariknews.bg, Sinoptik.bg, Edna.bg, Gong.bg, Grabo.bg, Trendo.bg и др. Служителите й в момента са около 150, а приходите й за 2019 г. са 16.7 млн. лв. при печалба от 1.6 млн. лв. спрямо оборот от 15.8 млн. лв. година по-рано.

Източник: Капитал

Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (AEBTRI) ще строи в непосредствена близост до Дунав-мост 2 край Видин първия голям паркинг в България, отговарящ на най-съвременните изисквания за задължителната почивка на водачите извън кабините на тежкотоварните автомобили, съобщи Георги Петърнейчев, председател на Управителния съвет на AEBTRI. Според влизащите официално в сила разпоредби на т.нар. „Пакет Мобилност“ всяка седмична почивка на водачите над 45 часа вече трябва да се ползва извън кабината на камиона, в място с подходящи санитарни условия и такова обезопасяване, което да гарантира както безопасността на самите водачи, така и на камионите и превозваните товари. А такива паркинги на територията на България практически няма, поради което тя засега изобщо не може да изпълни адекватно изискванията на новоприетия „Пакет Мобилност“.

Източник: economic.bg

56 проекта за 1,480 млрд. лв. са в процес на сертифициране, с реализацията им ще бъдат открити 4911 работни места, каза министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Той връчи три сертификата за инвестиция клас А. Те са за близо 70 млн. лв., след завършването им ще бъдат разкрити 340 нови работни места. “Солвей Соди” АД получи сертификат за инвестиционен проект, свързан с инсталация за производство, опаковане и съхранение. Фирма “Ди Би Карго България” ЕООД ще бъде насърчена за проекта “Диверсификация на съществуващо предприятие на “Ди Би Карго България” ЕООД, който ще се реализира в Карлово, обл. Пловдив. IT компанията “Скейл Фокус” бе сертифицирана за инвестиционния проект “Растеж на ФОКУС”.

Източник: 24 часа

След пускането на първите 8 станции от новия трети лъч на метрото в София - от ж.к "Хаджи Димитър" до "Красно село", насрочено за 26 август 2020 г., пътуващите с него ще могат да стигат с един билет до всичките му 43 спирки, съобщи директорът на столичния "Метрополитен" инж. Стоян Братоев. Новото трасе се засича с I и II диаметър при станция "Софийски университет" и при станция "НДК", като минава под тунелите на вече построените лъчове. При СУ прекачването ще става през съществуващия тунел с подвижни тротоари. На НДК връзката също е подземна и е предвидена в рамките на съществуващия подлез към метростанцията на кръстовището на бул. "Витоша" и бул. "Патриарх Евтимий". Влаковете по новия лъч ще се движат през 5 минути в пиковите часове сутрин и вечер.

Източник: Сега

Българският акселераторски фонд Innovation Starter е подписал петгодишен меморандум за партньорство с френската компания Veolia, собственик на "Софийска вода". Целта на партньорството ще бъде да се подкрепят поне 100 компании с насока към кръговата икономика в този период. Veolia ще задава темата за инвестиционните прозорци, при които ще се провежда процеса по кандидатстване от страна на компании, както и последващи акселераторски програми и инвестиции. Първият такъв прозорец ще бъде отворен през януари, когато ще могат да кандидатстват компании, които ще получат финансиране през март. Innovation Starter е акселераторска програма, която работи изцяло с частни средства на корпоративни партньори, като Veolia влиза в компанията на "Coca-Cola България", Европейската инвестиционна банка, "Kaufland България" и "GPS България". Фондът инвестира в компании, които предлагат технологични решения в традиционни сектори: хранителни технологии, образователни технологии, технологии в сферата на транспорта, здравеопазването и кръговата икономика.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Компаниите отличници ще растат и след кризата

Нов респиратор за шуменската болница от "Помогни сега"

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Нови конкурси на ФНИ ще подкрепят фундаментални научни изследвания в България и ще привлекат перспективни учени с международни резултати у нас

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

3 септември: Онлайн семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

Дарете книги в подкрепа на читалищните библиотеки!

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън все още смята, че може да бъде постигната търговска сделка с ЕС през септември, посочва британски правителствен говорител. Преговорите навлязоха в седмия си кръг в сряда, като сред обсъжданите теми са транспортът, риболовните права, правилата за инвестиции и полицейското сътрудничество, пише британската ВВС. Двете страни остават разделени по въпроси като правилата за конкуренцията, риболовните права и как ще бъде приложена на практика сделката. Джонсън отказва да удължи декемврийския краен срок за постигането на споразумение. Тазседмичните разговори са последните преди есента, но и Лондон, и Брюксел твърдят, че дискусиите ще продължат и през септември. Европейската комисия посочва, че сделката трябва да бъде договорена най-късно до октомври, за да може да бъде ратифицирана, преди през декември да приключи настоящият преходен период за Великобритания след Brexit. След последния кръг преговори в Лондон европейските представители обвиниха британските си колеги, че не показват желание за постигане на компромис по спорните въпроси.

Източник: BBC

Америка

Johnson & Johnson придобива биотехнологична група Momenta Pharmaceuticals за 6.5 млрд. долара, като по този начин най-голямата в света здравна компания ще разшири портфолиото си с лекарства за лечение на автоимунни разстройства. Акциите на Momenta се повишиха с почти 70%, което почти съвпада с премията, предлагана от J&J, която се съгласи да плати на акционерите на Momenta 52.50 долара за ценна книга. Сделката ще предостави на поделението на J&J за производство на лекарства Janssen Pharmaceutica достъп до продуктите на Momenta, включително нипокалимаб, обещаващо лечение за рядката мускулна болест миастения гравис, което също се тества срещу други автоимунни нарушения, съобщава Financial Times. "Придобиването беше обусловено от значителната възможност, наблюдавана в нипокалимаб, заедно с научния капацитет, който Janssen придобива с екипа на Momenta", се казва в съобщение на J&J. Momenta е основана преди почти две десетилетия от Рам Сасисехаран, професор по биологично инженерство в Масачузетския технологичен институт, и Ганеш Венкатараман Каундиня. Първоначално компанията разработва генерични версии на лекарства, които вече бяха одобрени от американския регулатор. Миналата година тя отчете 290 млн. долара загуба и приходи от 23.9 млн. долара.

Източник: FT

Азия

Чуждестранните компании, които искат да преместят заводите си извън Китай, са изправени пред главозамаиващите разходите в размер на $1 трлн. през следващите пет години, гласи изследване на Bank of America (BofA), цитирано от CNBC. Подобен ход обаче ще бъде в полза на тези компании, твърдят анализаторите. Дори и преди пандемията изследване на BofA сред анализатори показва, че компаниите вече обръщат гръб на глобализацията и прегръщат по-локализиран подход, когато става въпрос за веригите за доставки. Това се дължи на редица фактори, които заплашваха мрежата, която зареждаше съвременните заводи, включително търговските спорове, притесненията за националната сигурност, климатичните промени и автоматизацията. Последното изследване показва, че тенденцията се е ускорила заради пандемията, която създала различни пречки в процеса на доставки за 80% от секторите. И е накарала световните компании да мислят все по-често за връщане на заводите у дома - или ако това е невъзможно поради някаква причина - в страна, която е смятана за съюзник. Почти 67% от участниците в изследването казват, че преместването на производствените мощности ще бъде най-доминиращата промяна в света след Covid-19.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
20.08.2020
Dow Jones Industrial
27 739.73 (46.85)
Nasdaq Composite
11 265.00 (118.49)
Стокови борси
20.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.94
Heating oil ($US/gal.)1.2500
Natural gas ($US/mmbtu)2.3500
Unleaded gas ($US/gal.)1.2400
Gold ($US/Troy Oz.)1 958.60
Silver ($US/Troy Oz.)27.52
Platinum ($US/Troy Oz.)933.90
Hogs (cents/lb.)55.18
Live cattle (cents/lb.)109.78

       Опознай България

21 август - Празник на град Самоков

Град Самоков се намира в Софийска област на 60 км от град София и на 10 км от курорта Боровец. Градът е административен център на Община Самоков. Там са родени много видни българи, сред които и просветителя Константин Фотинов. На 21 август Българската православна църква прославя светец Симеон Самоковски. Денят се отбелязва и като празник на град Самоков. Свещеномъченик Симеон Самоковски, със светското име Симеон Попович Самоковски става Митрополит през 1734 година и се включва в съпротивата срещу турците в Самоковска митрополия. Център на заверата е Долнолозенския манастир „Свети Спас”, а ръководител и главен инициатор – митрополит Симеон Самоковски подкрепян от висши духовници. Около 20 юли 1737 година той е арестуван от турците, митриполитският дом е ограбен и разбит, а православният архиерей е окован и хвърлен в тъмница. Затворен в турските казарми и измъчван след което, бил заведен под бесилото зад църквата „Света София” на 21 август и обесен. Снимка: samokov-info.com


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.08.2020
Българска версия: 29988, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   

Октомври 2021
 ПВСЧПСН
39    123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031

Ноември 2021
 ПВСЧПСН
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930     

Декември 2021
 ПВСЧПСН
48  12345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031  


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999