Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 19 август 2020 г., брой 5266
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16413
USD   1.64273
CHF   1.81549
EUR/USD   1.1906*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Алианц България ЗАД АД - София
Алкомет АД - Шумен
Балкантурист АД - София
Водоканалпроект - Металпроект Инженеринг АД - София
Газстрой АД - София
Гранд Хотел Варна АД - Варна
Застрахователно акционерно дружество Енергия АД - София
Рила - Боровец АД - Самоков
Шумен Бус АД - Шумен
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Домакинствата в България са свили разходите си през второто тримесечие на годината на фона на по-високи разходи за храна и сметки и по-малки за здраве, транспрот, дрехи, отдих и свободно време. В същото време доходите бележат ръст спрямо година по-рано, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2020 г. е 1698 лв. и спрямо същия период на 2019 г. се повишава с 9,7%. За април-юни 2020 година с най-висок относителен дял продължава да e доходът от работна заплата (57,5%), следван от доходите от пенсии (28,3%) и от самостоятелна заетост (5,9%).

Източник: investor.bg

Спрямо края на март 2020 г. общият размер на вземанията по финансов и оперативен лизинг намалява с 21.6 млн. лв. и в края на полугодието възлиза на 4.274 млрд. лева. Въпреки това БНБ все пак регистрира годишен ръст на вземанията от 57.4 млн. лева. Вземанията по най-голямото перо на дейност на компаниите - финансовият лизинг се свиват за тримесечието с 15.5 млн. лв. - до 4.065 млрд. лева. Същевременно на годишна база те нарастват до 80.4 млн. лева. Делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори се повишава за година от 94.5% до 95.1 на сто.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Търговия на едро с електронноизчислителна техника, периферни устройства и софтуер
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Поликомп ЕООД - Габрово   214 346  
  2   Мост компютърс ООД - София   85 851  
  3   СММ 97 ООД - София   71 600  
  4   Вали Компютърс ООД - Велико Търново   59 872  
  5   Стемо ООД - Габрово   57 664  
  6   Асбис България ЕООД - София   55 844  
  7   Авионамс АД - Пловдив   38 619  
  8   Принтек България ЕАД - София   33 525  
  9   Дейзи Тех АД - София   27 145  
  10   Ланком България ООД - София   23 095  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.08.2020
  Обща стойност (BGN): 5 491 438.48  
Брой търгувани компании: 26
Premium 22 444.15
Standard 2 389 933.41
АДСИЦ 17 653.60
Структурирани 5 646.18
Облигации 3 055 761.14
Най-голяма промяна в цените
Индустриален капитал - холдинг АД - София -9.60 %
Сирма груп холдинг АД - София 7.07 %
BaSE - Акции: 5 989.93
BaSE - АДСИЦ: 3 600.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

България заема водещо място по добив на мед, злато и лигнитни въглища в Европа, съобщи председателят на Българската минно-геоложка камара Николай Вълканов в своя обзорен доклад за състоянието на бранша през 2019 година Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор. Въпреки спада на цените на металите през миналата година браншът отчете ръст в добива като той достигна близо 110 млн. тона. Стойността на произведената продукция също нарасна до 2.86 млрд. лева. Браншът отчита близо 2.5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Най-голям дял има рудодобивът, който расте с 3% на годишна база. В Българска минно-геоложка камара членуват 116 компании. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН.

Източник: Банкеръ

За първото тримесечие на 2020 г. „Сирма груп холдинг“ АД отчита ръст от 30% на консолидираната нетна печалба до 2,4 млн. лв. Консолидираните приходи за първото тримесечие на 2020 г. обаче отчитат лек спад - от 5,7 на сто до 15,3 млн. лв. Основните приходоизточници са софтуерните услуги за 6,18 млн. лв. за първото тримесечие на 2020 г. (спад със 7% на годишна база). От продажба на IT оборудване в компанията са влезли 4,85 млн. лв. (ръст с 13% на годишна база, а консултантските услуги са генерирали приходи за 1,5 млн. лв. (спад с 15%). От абонаменти компанията е привлякла 1,18 млн. лв. (повишение с 51%), а от облачни услуги - 217 хил. лв. (спад с 86%). Най-големият източник на приходи остава България с 5,2 млн. лв. за първото тримесечие на 2020 г., следвана от Великобритания с 4,1 млн. лв., САЩ с 2,74 млн. лв. и други държави с 3,64 млн. лв. За ръста на печалбата при намалените приходи най-много е допринесло орязването на разходите.

Източник: investor.bg

До няколко месеца фирмата “ЮБЕКС - България” ЕООД ще достави под наем електрическите локомотиви Siemens Vectron на железницата. Сумата от 8,4 млн. лв. без ДДС е за пет електрически локомотива плюс опция за наем на допълнителни до още пет. Спечелилата компания е предложила най-ниска цена от 8,4 млн. лв., като стойността е дори по-ниска от прогнозната До до втория етап на поръчката бяха допуснати още “ЕЛЛ Германия” ГмбХ и “Ес Рейл Лииз” ООД. Цената на договора включва освен наемането на самите локомотиви още техническа поддръжка, ремонт и резервни части, както и застраховка и въвеждане в експлоатация. В обхвата на наема са включени и обучение на персонала на железницата. Доставката на първите локомотиви трябва да стане в срок до 3 месеца.

Източник: Труд

Столичната община се готви да проведе поредната обществена поръчка за избор на фирма или фирми, които да се грижат за уличното осветление в града. Открита е процедура с предмет "техническа поддръжка, ремонтно-възстановителни дейности, основен ремонт и изграждане на публичното осветление на територията на Столична община“. Градът е разделен на 4 зони. За осигуряване на осветлението в 24-те района, ремонт на лампи и за консумативи управляващите в София се готвят да платят общо 73,6 млн. лв. без ДДС на избраните фирми за срок от две години. При предишния конкурс през 2015 г. като отговорници за поддръжката на осветлението в София бяха определени три дружества и консорциуми от фирми - "Етралукс“ АД, обединението „Улично осветление СМ“, получило две от зоните, както и още едно обединение - „Сиберия – Техно Лайтинг“. "Улично осветление СМ" бе еднолична собственост на компанията "Елаците Мед" АД с мажоритарен акционер Цолов Вутов. В „Сиберия – Техно Лайтинг“ дял имаше Николай Михайлов, член на надзорния съвет на „Трейс Груп Холд“ АД.

Източник: Сега

C 11.75 млн. лв. ce e yвeличилa зaдлъжнялocттa нa „БДЖ – Toвapни пpeвoзи" (БДЖ-TΠ) пpeз пъpвoтo пoлyгoдиe на 2020 г. в cpaвнeниe cъc cъпocтaвимия пepиoд нa 2019 гoдинa. Има oбщo нapacтвaнe на дългoвeтe дo 117.5 млн. лв. Зaдължeниятa нa ĸoмпaниятa ĸъм тъpгoвcĸи пapтньopи пpeз пъpвoтo пoлyгoдиe ca ce yвeличили c 3.943 млн. лв. cпpямo cъщия пepиoд нa минaлaтa гoдинa. Haй-гoлeми ca зaдължeниятa нa БДЖ-TΠ ĸъм дъpжaвният oпepaтop нa жeлeзoпътнaтa инфpacтpyĸтypa – HKЖИ. Heплaтeнитe пpeз пocлeднaтa гoдинa инфpacтpyĸтypни тaĸcи ca нa cтoйнocт 13.36 млн. лв., ĸaтo пoлoвинaтa oт тяx – 6.456 млн. лв., ca нaтpyпaни caмo пpeз пocлeднитe 3 мeceцa. Oтдeлнo oт тoвa БДЖ-TΠ имa и дpyги 46.91 млн. лв. дългocpoчни зaдължeния ĸъм HKЖИ, зa ĸoитo e cĸлючeнo cпopaзyмeниe зa paзcpoчeнo плaщaнe.

Източник: economic.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК поздравява заетите в минната индустрия с техния професионален празник

Председателят на БСК посети Бургас

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

3 септември: Онлайн семинар „Либерализация на пазара на електроенергия. Клиенти ниско напрежение“

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

ЕС има готовност да посредничи между властта и опозицията в Беларус за постигането на политическо решение. Това заяви говорител на Европейската служба за външна дейност. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен следи внимателно обстановката в страната и подкрепя протестиращите, добави говорител на комисията. Фон дер Лайен очаква срещу отговорните за насилието над протестиращите и за подмяната на резултатите от президентските избори да бъдат взети строги мерки, допълни говорителят. По неговите думи дипломатическата служба на ЕС продължава работата по изготвянето на списък за налагане на санкции на отговорните за насилието от последните дни в страната и за опорочаването на изборите. Засега не може да се каже кога списъкът ще бъде готов и предложен за гласуване от Съвета на ЕС, отбеляза говорителят. ЕС заяви по-рано, че не признава тази победа, а мнозинството в Европейския парламент призова за нови избори.

Източник: Дневник

Америка

Американската аерокосмическа компания Boeing Co. се готви да предложи опция за доброволно освобождаване на своите служители за втори път през тази година, тъй като дружеството разширява планираните съкращения на персонала отвъд първоначално предвидените 10%. „Доброволното освобождаване“ ще бъде предлагано до голяма степен на служителите в търговския отдел, този за услуги и корпоративни операции, заяви главният изпълнителен директор на Boeing Дейв Калхун. „Искрено желая настоящото търсене на пазара да може да подкрепи размера на нашата работна сила“, изтъкна Калхун. Boeing и европейският му конкурент Airbus SE се сблъскаха със забавяне в производството, свиване на заплатите и намаляване на други разходи, тъй като пандемията от коронавирус продължава да притиска търсенето на пътувания по въздух, което води до срив в поръчките на самолети.

Източник: Bloomberg

Азия

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп издаде нова ограничителна заповед срещу Huawei. Тя затваря някои "вратички" в досегашните ограничения, които позволяваха на китайския ИТ гигант да има известни бизнес отношения с американски компании. Новата заповед надгражда предишната от месец май. Тя не позволява на Huawei да купува полупроводници без специален лиценз. Заповедта засяга всички полупроводници, които са произведени от американски компании или са произведени от други компании, но с американски технологии или софтуер. Практически това налага доста по-сериозни ограничения за Huawei и ще направи купуването на компоненти още по-сложно. Нещо, за което самата компания предупреди по-рано този месец. Освен това новата заповед добавя и още дъщерни компании и свързани с Huawei фирми към черния списък. Техният брой става общо 152 от миналата година досега.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
18.08.2020
Dow Jones Industrial
27 778.07 (-66.84)
Nasdaq Composite
11 210.80 (81.12)
Стокови борси
18.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.64
Heating oil ($US/gal.)1.2600
Natural gas ($US/mmbtu)2.4200
Unleaded gas ($US/gal.)1.2600
Gold ($US/Troy Oz.)2 001.20
Silver ($US/Troy Oz.)27.70
Platinum ($US/Troy Oz.)967.20
Hogs (cents/lb.)51.42
Live cattle (cents/lb.)109.88

       Опознай България

19 август - Бялото братство посреща Слънчевата нова година

Всяка година стотици последователи на Бялото братство посрещат на 19 август Слънчевата нова година. Това е най-голямата и важна дата в календара на дъновистите. Голямото събиране е на платото край езерото Бъбрека, едно от Седемте рилски езера. Там те изпълняват Паневритмия (съчетание на хореография, танц, музика, текст, идея, философия), облечени изцяло в бели дрехи и подредени в гигантски концентрични кръгове. Петър Дънов известен и като Беинса Дуно създава окултното учение на Всемирното бяло братство през 1897 г. Тогава той е издал брошурата с мистичен текст „Хио-Ели-Мели-Месаил“. До 1906 г. духовното общество се е наричало „Синархическа верига”, а от 1922 г. става окултна школа „Всемирно бяло братство”. Учението на Петър Дънов има последователи от целия свят, сред които е бил и великия Алберт Айнщайн. Снимка: www.beinsadouno.org


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.08.2020
Българска версия: 29991, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999