Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 14 август 2020 г., брой 5263
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(14.08.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16418
USD   1.65286
CHF   1.81364
EUR/USD   1.1833*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар ЕООД
тел +359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  АК Електрик АД - Радомир
АК Пластроник АД - Велико Търново
Блу Бей Клъб АД - София
ГБС Плевен АД - София
Ира Комерсиал М 5 АД - Бургас
Люк АДСИЦ - София
Морски бриз 2000 АД - Балчик
Фактори АД - София
Фидуция АД - София
Чап Медиа АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Усвояването на средствата по ОПИК изостава и 162 млн. лева ще бъдат пренасочени за по-бързо използване и подпомагане на малкия бизнес заради ковид-кризата. Общо над 560 млн. млн. лева помощи ще разпредели министерството чрез различни схеми към бизнеса. Пари ще се отпускат за осигуряване на оборотен капитал, за внедряване на информационни системи, за "зелени" инвестиции и др. 80 млн. лева от бюджета на ОПИК ще бъдат насочен към "малки големи" предприятия, които досега по незнайно какви причини са били пропуснати от схемите, финансирани по европрограмата. Допълнително ще бъде уточнено кои фирми ще могат да кандидатстват за тази помощ - с годишен оборот над 300 000 или над 500 000 лева., тъй като работодателските организации имали спорове, поясни министърът. Предвижда се таванът на помощта да е 50 000 лв.

Източник: Сега

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към края на юни тази година е положително и е в размер на 1.61 млрд. лева. То се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 1.099 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 513.5 млн. лева. На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, приходите, помощите и даренията по КФП към юни тази година са в размер на 21.43 млрд. лв. или 48.3% от годишните разчети. Съпоставени със същия период на 2019-а те намаляват номинално с 855.1 млн. лева.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Търговия на едро с дървен материал, материали за строителството и санитарно оборудване
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Звезда Трейд ЕООД - София   147 340  
  2   Господинови Строймаркет ООД - Добрич   73 984  
  3   Топливо-2 ЕООД - София   65 490  
  4   Роси ЕООД - Гълъбово   41 008  
  5   Болканрайс Ейдженси ООД - София   40 395  
  6   Топливо-София ЕООД - София   38 592  
  7   Керамик груп ЕООД - Пловдив   35 681  
  8   Форматт Билдинг Продъктс ЕООД - София   32 217  
  9   Филипекс Трейдинг ООД - Пловдив   29 437  
  10   Щром ЕООД - Пловдив   28 391  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 13.08.2020
  Обща стойност (BGN): 1 899 625.15  
Брой търгувани компании: 29
Premium 9 445.72
Standard 1 877 025.04
АДСИЦ 11 829.72
Структурирани 36.50
Облигации 1 128.18
Права 160.00
Най-голяма промяна в цените
Индустриален холдинг България АД - София -5.00 %
Стара планина Холд АД - София 4.07 %
BaSE - Акции: 1 110 425.50
BaSE - АДСИЦ: 23 674.32

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Съветът на директорите на "Газпром" одобри продажбата на 50% от акциите си в "Овергаз Инк" за 15,5 млн. евро. "Газпром" ще получи 151 900 евро за 490 обикновени поименни акции в "Овергаз Инк." с номинална стойност 500 лв. всяка, съставляващи 0,49% от капитала. "Газпром експорт" пък ще продаде 49 510 акции, съставляващи 49,51% от капитала на "Овергаз Инк.", за 15,348 млн. евро. Това е последният етап от раздялата на "Газпром" и "Овергаз", започнала през декември 2015 г. Редица производители и търговци на природен газ, в т.ч. на втечнен природен газ, са проявили интерес към капиталово участие в бизнеса на “Овергаз”. Интерес има и от авторитетни международни инвеститори като Международната финансова корпорация, която е част от Световната банка, както и от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Източник: Сега

Българският телеком "Теленор" може отново да смени собствеността си само две години след като чешката група ПиПиЕф (PPF), собственост на Петър Келнер, закупи компанията. Според информацията ПиПиЕф търси изход от всички телекоми, които бяха придобити от норвежката група "Теленор" (Telenor) през 2018 г. - в България, Сърбия, Черна гора и Унгария, а причината е да се спестят разходите около развитието на 5G мрежата на няколко пазара. Към българския телеком има интерес от няколко кандидата. Към оператора проявявал интерес "Провидънс Екуити", който искаше да купи БТК, но предпочетена бе "Юнайтед груп". Говорител на ПиПиЕф е отрекъл да има планове за продажба на българския телеком, който купи през 2018 г. заедно с операторите на "Теленор" в Унгария, Черна гора и Сърбия в сделка за 2.8 млрд. евро. Така чешкият милиардер избягна одобрение на българската Комисия за защита на конкуренцията, която преди това му забрани да купи "Нова Броудкастинг груп" с мотив, че медийната група е прекалено силна на пазара.

Източник: mediapool.bg

Недвижим имот – частна държавна собственост, намиращ се в Елена, е пуснат на търг с тайно наддаване от Национална компания “Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Продажбата е насрочена за 8 септември 2020 г. в Централното управление на компанията. Поземленият имот се намира в местността Ръта и е с площ от 1982 кв.м. Обявен е заедно с построената в него двуетажна масивна сграда със застроена площ от 201 кв.м. Началната тръжна цена е в размер на 38 948 лв. без ДДС. Освен в Елена НКЖИ е обявило за продажба имоти, които са с отпаднала необходимост и в други части на страната – Свиленград, Кърджали, Гълъбово, Стара Загора и др.

Източник: Янтра - Велико Търново

София Комерс – Заложни къщи свиква общо събрание на акционерите на 20 август 2020 г., на което ще се взема решение за разпрделение на дивидент за второто шестмесечие на 2019 г.по обикновените и привилегированите акции. Дружеството ще разпредели по 0,3 лева брутен дивидент на всяка привилегирована акция, което е останалото (6%) от обещаните 12% от емисионната стойност. Първите 6%, или 0,3 лева, бяха гласувани на общо събрание, проведено през декември 2019 г. Общата сума за разпределяне на акционерите, притежаващи привилегировани акции, е 60 346,20 лева. На притежателите на обикновени акции ще бъде разпределен по 0,2 лева брутен дивидент на лот, или общо 429 364 лева. Остатъкът от печалбата за 2019 г. ще бъде отнесен като неразпределена печалба.

Източник: investor.bg

Държавното дружество "Монтажи" си е поставило за цел да увеличи продажбите си и да излезе на минимална печалба от 200 хил. лв. в края на 2020 година. Дружеството е част от Държавната консолидационна компания (ДКК). Приходите за първото полугодие се увеличават леко до 15 млн. лв., но те са далеч от сумата от 500 млн. лв., предоставена от ДКК преди две години, с които "Монтажи" трябваше да направи спешен ремонт на язовири. Към края на юни предприятието отново отчита загуба, макар и по-малка, отколкото преди година. В доклада си ръководството пък предупреждава, че подобряването на резултатите може и да не се случи заради епидемията от коронавирус. "Монтажи" повишава приходите си с 24% до 15 млн. лв. през първите шест месеца на 2020 г. Малко над половината от сумата са нетните приходи от продажби, които са резултат от плащания по приключени поръчки, а друго по-съществено перо е незавършеното производство.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара

 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Наръчници за безопасни и здравословни работни места в условията на коронавирус

До 13 септември юридическите лица с нестопанска цел трябва да изготвят оценка на риска по ЗМИП

Конкурсът Digital Stars издирва дигиталните звезди на България за 2020. Срок за кандидатстване - 31 август!

Включете се в проучване за ролята на автоматизацията в българската индустрия


Предстоящи събития

17 септември: Тук-Там Кошер

24-25 септември: Biotech Atelier - европейската конференция за биотехнологии

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''

24-25 ноември: Career Show Hybrid


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Включете се в курсовете, предлагани от Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Международните валутни резерви на Руската федерация са надминали колосалната сума от 600 млрд. долара на 7 август тази година, съобщава руската Централна банка. Става за дума за активи в злато, налична валута и ценни книжа - деноминирани в долари на САЩ, в евро и в китайски юани. Русия заема вече твърдо третото място в света по размера на валутните си запаси, изпреварвайки Саудитска Арабия, и продължава да ги увеличава. Ако тази тенденция се запази, много е възможно, в края на 2020 година валутните резерви на РЦБ да достигнат - за първи път в историята на Русия, сумата от 680-700 млрд. долара. Не бива да забравяме, че в момента на колапса на бившия СССР - през лятото на 1991 г., валутните запаси на съветската Централна банка достигаха едва 80 млрд. долара и не можеха да покрият дори тримесечния внос на страната.

Източник: Банкеръ

Америка

САЩ заявиха, че ще задържи плана за ръст на тарифите върху европейски и британски стоки на стойност 7.5 млрд. долара, които наложи като наказание за субсидиите за производителя на самолети Airbus. Този ход идва в момент, когато двете страни се стремят да сложат край на 16-годишната си търговска битка за държавната помощ за Airbus и американския съперник Boeing. САЩ миналата година повишиха митническите налози върху над 100 артикула, включително дрехи, уиски и сирене. Според САЩ, ЕС не е направил достатъчно. "ЕС и държавите-членки не са предприели необходимите действия, за да се съобразят с решенията на СТО", заяви водещият търговски представител на Америка Робърт Лайтхизър. "САЩ обаче се ангажират да получат дългосрочно решение на този спор.“ ЕС предпазливо приветства решението. "Комисията признава решението на САЩ да не изострят продължаващия спор за авиокомпаниите чрез повишаване на тарифите за европейските продукти," заяви говорител на ЕС.

Източник: BBC

Азия

Китай планира да разшири железопътната си мрежа с една трета през следващите 15 години, като част от дългосрочния план на държавата да увеличи урбанизираната територия и да стимулира местната икономика. Целта е до 2035 г. железопътната мрежа, която в момента е втората по големина в света, да се разшири до 200 000 километра, като 70 000 километра от нея ще се движат високоскоростни влакове. Към края на юли държавата разполага със 141 400 км жп линии, от които 36 000 км са за движението на високоскоростни влакове. Целите, които Китай си е поставил за следващото десетилетие и половина, означават увеличение с 33.3% на железопътната мрежа, както и значително нарастване от 133% на високоскоростното железопътно трасе, според изчисления на Reuters. Според плана на втората най-голяма икономика в света всички градове с население над 200 000 ще имат достъп до железопътен транспорт преди 2035 г.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
13.08.2020
Dow Jones Industrial
27 896.72 (-80.12)
Nasdaq Composite
11 042.50 (30.27)
Стокови борси
13.08.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)42.35
Heating oil ($US/gal.)1.2500
Natural gas ($US/mmbtu)2.1900
Unleaded gas ($US/gal.)1.2500
Gold ($US/Troy Oz.)1 958.70
Silver ($US/Troy Oz.)27.28
Platinum ($US/Troy Oz.)969.10
Hogs (cents/lb.)52.35
Live cattle (cents/lb.)110.15

       Опознай България

"Панагия - въздигане на хляба"

Един ден преди Успение Богордично (15 август) се представя традицията по замесването на богородичния хляб и изпичането му в подница. Самото действие около хляба наподобява черковното тайнство. Освещава се житото, предметите свързани със замесването са изпълнени със сакралност. ”Жената-майка” учи и предава тайнството на най-личните момичета. В този хляб е вплетена вяра, майсторство и автентичност - такива, каквито са предавани от майки на дъщери, от род в род. На 15 август по традиция жените в Кюстендил месят хляб с молитва за добруване, украсяват ги с пластики от самото тесто, изразяващи най-значимите идеи от бита и ги занасят в храма с благодарност към Богородица. “Панагия” е името, с което се нарича Богородица, въздигането и обредното разчупване на хляба, неговото преломяване и изяждане заедно. “Панагия” е практиката на Христос и апостолите, на древната църковна община, преминала през времена и различните култури - съхранена от дедите ни и донесена до наше време, чрез празниците на Църквата и народната традиция. “Панагия” са медальоните с богородични изображения, които йерарсите носят. На “Панагия” са наречени църкви, крепости, дори и градове. (Източник: http://www.kultura-kn.info)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 14.08.2020
Българска версия: 29995, Английска версия: 2885

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      

Септември 2020
 ПВСЧПСН
36 123456
3778910111213
3814151617181920
3921222324252627
40282930    

Октомври 2020
 ПВСЧПСН
40   1234
41567891011
4212131415161718
4319202122232425
44262728293031 

Ноември 2020
 ПВСЧПСН
44      1
452345678
469101112131415
4716171819202122
4823242526272829
4930      

Декември 2020
 ПВСЧПСН
49 123456
5078910111213
5114151617181920
5221222324252627
5328293031   


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999