Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 06 юли 2020 г., брой 5234
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.07.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17025
USD   1.74254
CHF   1.84113
EUR/USD   1.1224*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.07   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com


Общи събрания днес
  Българска индустриална и търговска корпорация АД - Враца
Вселена АД - Варна
Индустриален бизнес център АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение д-р Никола Василиев АД - Кюстендил
Пластхим Т АД - Тервел
Родопи АД - Белово
Финанс Директ АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Значителен спад на продажбите над 30% очаква всяка пета фирма в България. Други 21% от компаниите заявяват, че все още не могат да преценят ситуацията и съответно последиците, които ги очакват, показва проучване на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) в България, проведено от 18 до 20 юни сред 60 фирми членове на ГБИТК. Близо 17 на сто от анкетираните фирми oчакват продажбите им да намалеят с повече от 19 на сто, а 13 на сто - с повече от 50%. Други 21,28% предвиждат намаление до 10%, а едва 4,26% от запитаните не очакват спад след края на извънредното положение. Над 16 на сто от фирмите предвиждат като мярка по време на кризата да пуснат служителите си в неплатен или платен отпуск. Това са с 12% повече от резултатите през пролетта, показва още проучването. 15,49% от участниците в анкетата ще съкратят част от своя персонал, а други 19,72% намаляват своя производствен капацитет, за да спестят от допълнителните разходи.

Източник: Труд

Двойно се увеличава цената на клиничната пътека за лечение на Covid-19. Тя вече става 1200 лв., стана ясно след среща между Българския лекарски съюз (БЛС) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Увеличават се цените и на клиничните пътеки за инфекционите заболявания. Средствата ще се осигурят от резерва на Касата. Корекцията на цената на клиничната пътека за Covid-19 се наложи заради необходимостта финансирането й да е адекватно на полаганите грижи от медицинските екипи. В клиничната пътека ще се включва и PCR тест при приемане в болница и лечение. На този етап тестването за хоспитализация не е задължително и не се предвижда да се въведе за всички лечебни заведения.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Производство на въоръжение и боеприпаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Арсенал АД - Казанлък   541 283  
  2   Вазовски машиностроителни заводи ЕАД - Сопот   240 499  
  3   Аркус АД - Лясковец   165 171  
  4   Емко (София) ООД - София   153 819  
  5   Дунарит АД - Русе   106 091  
  6   Сейдж Технолоджис ООД - София   26 158  
  7   Механичен завод-Девин ООД - Девин   6 627  
  8   Терем Летец ЕООД - София   4 410  
  9   Терем Ивайло ЕООД - Велико Търново   4 303  
  10   Терем Хан Крум ЕООД - Търговище   4 100  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.07.2020
  Обща стойност (BGN): 456 236.08  
Брой търгувани компании: 29
Premium 161 960.50
Standard 265 242.61
АДСИЦ 26 023.97
Облигации 3 009.00
Най-голяма промяна в цените
Алкомет АД - Шумен -5.98 %
Еврохолд България АД - София 3.85 %
BaSE - Акции: 81 015.50
BaSE - АДСИЦ: 132 415.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

„Албена“ АД създава междинно звено между себе си и клиентите си в лицето на дъщерните туроператорски компании „Албена тур“ АД, България, и „Фламинго турс“ ЕООД, Германия, е решило Общото събрание на акционерите, проведено на 20 юни 2020 г. Съвеът на директорите ще сключи рамков договор между „Албена“ АД като хотелиер и „Фламинго турс“ ЕООД, Германия и „Албена тур“ ЕООД като туроператори на стойност между 3 млн. евро и 75 млн. евро годишно. Kонсолидираните приходи на „Албена“ АД за 2019 г. са 125 млн. лв. (64 млн. евро). И двете дружества са 100% собственост на „Албена“ АД. Договорът е за срок от 5 туристически сезона, започващ от 2021 г. Акционерите са решили печалбата за 2019 г. в размер на 16 639 089,95 лв. ще остане неразпределена, вероятно предвид рисковете за новия сезон от кризата с коронавируса. Акциите на „Албена“ АД поевтиняват с 31% в последните 12 месеца до 29,2 лв. за акция и 125 млн. лв. пазарна капитализация.

Източник: investor.bg

Компаниите от Българската петролна и газова асоциация (БПГА) заплашиха, че обмислят да затворят на 13 септември 2020 г. данъчните си складове, тъй като не могат да изпълнят навреме новите изисквания за видеонаблюдение в данъчните складове. Ако се стигне до тази крайна мярка, страната неминуемо ще изпадне в бензинова криза. В края на 2019 година парламентът реши в данъчните складове за акцизни продукти продукти да бъдат монтирани камерите на всички места, през които в обектите влизат или напускат транспортни средства с възможност за разпознаване на регистрационните номера за идентификация. По време на извънредното положение с промени в преходните и заключителните разпоредби на закона за здравето чрез закона за корпоративното подоходно облагане, бе гласувано ускорено монтиране на камерите за 24-часово видеонаблюдение в акцизни складове за горива в страната. С тези промени срокът се съкрати с около три месеца - до средата на септември, което предизвика недоволството на БПГА.

Източник: Сега

Увеличаване на дела на екогоривата като природен газ и биомаса като заместители на въглищата - това е основния акцент в бизнес плана на "Топлофикация Перник", утвърден от КЕВР. Според разчетите през 2024 г. за производството на топлинна енергия ще се използват 79% въглища, 17% биомаса и 3% природен газ. „За успешната реализация на бизнес плана очакваме да има своя принос промяната на енергийния микс с природен газ и биомаса, за което все още очакваме разрешение. Поради постоянно нарастващите цени на квотите парникови газове с едновременно намаляващите количества на безвъзмездно предоставените по различни програми, както и намаляването на количеството и влошаването на качеството на кафявите въглища от Пернишкия басейн, взехме решение за промени в енергийния микс. Друга основна причина е и политиката на Европейския съюз за намаляване на използването на изкопаеми горива при производството на енергия“, заяви изпълнителният директор на "Топлофикация Перник" инж. Любомир Спасов.

Източник: 24 часа

НДК съкращава 30% от персонала си заради огромни загуби след COVID-19. Театър "Азарян", ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс, Литературен клуб „Перото“ и кино „Люмиер Лидл“ запазват своята дейност и ще продължават да се развиват като съществена част от културното портфолио на НДК. В същото време под натиска на настоящата тежка ситуация и непредвидимото за момента бъдеще на събитийния, културен и конгресен сектор ръководството на Двореца пристъпва към вътрешно преструктуриране и оптимизация на процесите с цел да се съхрани дейността дори и в по-ограничен мащаб. НДК е 100% държавно търговско дружество, което не е на бюджетна издръжка и оперира изцяло на пазарен принцип при неравностойни условия с конкурентите ни в културната, събитийната и конгресните дейности.

Източник: Банкеръ

Заеми с по-изгодни условия ще бъдат отпускани на бизнеса с гаранции от Фонда на фондовете. С новия продукт „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ Фондът на фондовете ще поеме част от кредитния риск на банките при отпускане на нови заеми на малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата тежка ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността. Фондът на фондовете стартира процедура за избор на банки партньори по прилагане на новата антикризисна мярка. Той предлага гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка ще трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. В схемата се предвижда комбиниране не само на гаранция, но и на лихвена субсидия за фирмите, които имат ликвидни затруднения, но въпреки това са готови да задържат персонала си.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

29 юни – 30 септември: Конкурс за есе: ''Ядрената енергетика, в симбиоза с електрическата мобилност''


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономиката на Гърция се представи по-добре от останалите в еврозоната през първото тримесечие, но ударът от коронавирусните ограничения през второто и третото тримесечие ще бъде "драматичен", заяви премиерът Кириакос Мицотакис. В реч в парламента той обяви нови мерки на стойност 3.5 млрд. евро в подкрепа на бизнеса, пострадал от блокировките, наложени за ограничаване разпространението на пандемията. „Ние знаем, че въздействието върху растежа през второто и третото тримесечие ще бъде драматично“, каза Мицотакис и добави, че целта му е да облекчи това въздействие, колкото е възможно повече. Държавата ще разшири някои мерки за данъчни облекчения за предприятията, които са загубили повече от 35% от оборота си през първата половина на годината, каза той. Бюджетът ще покрие и осигурителните вноски до октомври и ще предложи ликвидна подкрепа за засегнатите предприятия. Гърция излезе от дългосрочна дългова криза през 2018 г. и се надяваше на силен растеж през 2020 г.

Източник: Reuters

Америка

Министерството на труда на САЩ обяви, че бизнесът е създал нови 4,8 млн. свободни места, което е рекорд в историята, откакто през 1939 г. е стартирала подобна статистика. Около 2 млн. са местата в сферата на услугите, а в здравеопазването се търсят 568 хил. души. Индустрията също е сред водещите сектори с 356 хил. нови работни места. Смята се, че антикризисната мярка с грантовете към работодателите, които използват държавна помощ за заплати, е основната причина за бързото възстановяване на американската икономика. Остава все пак големият проблем - как здравните власти ще се справят с коронавируса, който вече достигна над 2,7 млн. души, а изгледите са, че съвсем скоро те ще станат над 3 млн. Безработицата междувременно достигна своя пик от 14,7% през април, но два месеца по-късно се сви до 11,1%.

Източник: BBC

Азия

Китайското правителството разреши на местните власти да използват определено количество от квотите си за специални облигации тази година, за да попълват капитала на малки и средни банки чрез мерки като закупуване на конвертируеми облигации. Мярката цели да повиши капацитета на тези институции да обслужват малкия бизнес на фона на продължаващите трудности, заради епидемията от COVID-19 и им помогне да се справят с евентуални финансови рискове. В края на първото тримесечие коефициентът на адекватност на капитала на търговските и земеделските търговски банки в Китай е бил съответно 12,65 и 12,81 процента, малко над регулаторното изискване от поне 10,5 процента за несистемните банки. Чрез увеличаване на коефициента на адекватност на капитала банките ще могат да предлагат повече заеми на малкия бизнес.

Източник: Associated Press

 
Индекси на фондови борси
02.07.2020
Dow Jones Industrial
25 827.36 (92.39)
Nasdaq Composite
10 207.60 (53.00)
Стокови борси
02.07.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)40.47
Heating oil ($US/gal.)1.2400
Natural gas ($US/mmbtu)1.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.2600
Gold ($US/Troy Oz.)1 780.50
Silver ($US/Troy Oz.)18.26
Platinum ($US/Troy Oz.)825.20
Hogs (cents/lb.)49.20
Live cattle (cents/lb.)99.40

       Опознай България

Илия Петров (6 юли 1903 – 18 май 1975)

Художникът Илия Петров е роден на 6 юли 1903 година в Разград. Възпитаник е на художествената академия, където учи в класа по живопис на проф. Никола Маринов. След като приключва образованието си, печели конкурс и заминава за специализация в Мюнхен, където между 1926 и 1928 година посещава частното училище на Хайнрих Ман. От 1928 до 1940 година е учител по рисуване на 13-та прогимназия в София. През 1940 година започва да преподава в Художествената академия. По-късно става професор в специалност "Живопис", в периода от 1966 до 1968 година е ректор на Академията. Твори в различни жанрове: портрет, фигурални композиции, пейзаж, натюрморт. През 30-те години на миналия век спомага значително за налагането на реализма в съвременното българско изкуство. Умира на 18 май 1975 година в София. Творбите на Илия Петров се отличават с изключителен самобитен естетизъм и концепция, наситени са с богати цветове. Две от маслените му платна: Хан Аспарух (1941 г.) и Въстанието на Ивайло, представляват изкуството му в Президентството на Република България. Националното училище за изящни изкуства носи неговото име.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.07.2020
Българска версия: 30014, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    

Юли 2021
 ПВСЧПСН
26   1234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031 

Август 2021
 ПВСЧПСН
30      1
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031     

Септември 2021
 ПВСЧПСН
35  12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930   


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999