Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 26 юни 2020 г., брой 5228
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.16994
USD   1.74628
CHF   1.83870
EUR/USD   1.1200*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Общи събрания днес
  Беттран АД - Хасково
Биофарм Инженеринг АД - Сливен
Бряст Д АД - Добрич
Гипс АД - Кошава
Градус - 98 АД - Стара Загора
Енигма Инвест АД - София
Интертед Стара Загора АД - Стара Загора
Мелко Интернешънъл АД - София
Многопрофилна болница за активно лечение-Света Анна - Варна АД - Варна
Мототехника Пловдив АД - Пловдив
ПМУ АД - София
Пътища АД - Пазарджик
Пътно строителство АД - Разград
Свободна безмитна зона Драгоман АД - Драгоман
СОД Варна АД - Варна
Телекомплект АД - София
Телекомплект Инвест АД - София
ТОСС АД - Добрич
Хидком АД - Оряхово
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Обсъжда се нова процедура за получаване от средните предприятия на безвъзмездна помощ за преодоляване на последствията от COVID-19. Предвижда се увеличаване на общият бюджет по мярката от 156 млн. лв. на 200 млн. лв. Проектите вече няма да се финансират по реда на постъпване, а ще се класират по определени критерии. Първо ще се прави оценка на административното съответствие, като фирмите, които не отговарят на условията, няма да преминават към втората фаза – техническа и финансова оценка. Всеки отделен сектор ще притежава собствен бюджет – пропорционален на броя на средните предприятия във всеки от тях. Допустими за кандидатстване са фирми, които имат минимум две приключени финансови години – 2018 г. и 2019 г. Те трябва и да отчитат спад от поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода февруари – месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо оборота за същия месец от 2019 г.

Продажбите на нови камиони с максимално допустима маса над 16 тона през месец май намаляха с 81,7% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от Европейската асоциация на производителите на автомобили. През май в България са регистрирани само 70 големи камиона, при 382 за същия месец на миналата година. Причината за това е спадът на потреблението на домакинствата. България е сред страните, в които продажбите на камиони са намалели най-рязко. По-голям е спадът само в Естония (-87,4% до 16 камиона над 16 тона) и Литва (-84,6% до 148 камиона). Причината е, че българските компании извършват много превози в Европа и настоящата криза директно им се отразява.

Източник: Труд

 
Дружества
Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Технокороза АД - Ловеч   71 267  
  2   Юпитер 05 ООД - Пловдив   37 598  
  3   Омега ООД - София   34 332  
  4   Норд Индъстри ЕООД - София   32 546  
  5   Артемис ООД - Шумен   23 920  
  6   ПФБ Пресо Фондал-България ЕООД - Варвара - Пз   22 600  
  7   Уилям Хюз България ООД - Стряма   21 702  
  8   Промет Сейф ООД - Казанлък   18 935  
  9   Колхида Mетал АД - Перник   17 797  
  10   Рис ВВ ЕООД - София   16 792  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.06.2020
  Обща стойност (BGN): 807 932.74  
Брой търгувани компании: 65
Premium 274 428.06
Standard 181 154.82
АДСИЦ 279 173.00
Структурирани 1 622.96
Облигации 71 553.92
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -33.33 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик 9.68 %
BaSE - Акции: 263 611.08
BaSE - АДСИЦ: 4 006.53

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В последните три месеца универсалните пенсионни фондове, където се осигуряват за втора пенсия родените след 1959 г., успяват да постигнат положителна доходност, но все още не могат да си върнат позициите отпреди кризата. За последните 60 работни дни стойността на един пенсионен дял се повишава за всеки от деветте фонда, като навсякъде ръстът е над 2%, отчита Комисията за финансов надзор. Най-висока доходност в периода 26 март - 24 юни има "Алианц България" - 5.27%. "Ен Ен ПОД" е с 4.60%, а "Доверие" - с 4.50%. "ДСК - Родина" постига 3.93%, "Съгласие" е с 3.04%, "Бъдеще" - с 2.84%, "Пенсионноосигурителен институт" - с 2.80%, "Топлина" - с 2.37%, а "ЦКБ-Сила" - с 2.08%. След срива на световните борси в началото на пандемията всички фондове бяха на минус, като имаше и спад до минус 7.27%, но още през април повечето дружества успяха да обърнат тенденцията. Добрите резултати от последните месеци все още не са достатъчни, за да възстановят фондовете позициите си отпреди кризата.

Източник: Сега

Фирмите ще плащат с 60% по-скъп ток, ако не си изберат търговец на електроенергия и отидат на доставчик от последна инстанция (ДПИ), показва анализ на Института за енергиен мениджмънт. Според него доставките на енергия от ДПИ са били най-скъпи за периода октомври 2019 г. до края на март 2020 г., като постигнатата средна цена е 164 лв./МВтч, което е с около 60% над съответните цени на свободния и регулирания пазар. Токът на ДПИ – ЧЕЗЕВН и ЕНЕРГО-ПРО, се движи в диапазона от 149 до 191 лв./МВтч., което е драстично над цените за фирми на регулирания пазар, които са от 97 до 107 лв./МВтч съответно за трите дружества. Ако малките фирми до 30 септември 2020 г. не сключат договор с търговец, остават при досегашния доставчик, но вече в качеството му на търговец. Това обаче ще важи до 1 юли догодина, след това ще преминат към търговец от последна инстанция.

Източник: Труд

Близо 55% от кандидатите за безлихвен кредит до 4500 лв. по програмата на Българската банка за развитие са били одобрени. Одобрените безлихвени заеми по програмата за подпомагане на физически лица вече достигат около 40 млн. лв., като ръстът спрямо предишния изследван период е с 5.3 млн. лева. Нарастват и отказите. Към 19 юни 32.2% от заявките за кредит са били отхвърлени. За сравнение, през изминалите две седмици отказите с били съответно 31% и 28 процента. В последно време е намаляла и средната одобрена сума - до малко над 4000 лева. Докато седмица по-рано тя бе в размер на 4200 лева. Като цяло постъпилите искания за заем засега са 16 522, от които са потвърдени общо 9 576, а обработваните са 1 616. Двете трети от исканията са на хора на трудов договор, а останалата една трета са на самоосигуряващи се.

Източник: Банкеръ

Комисията за финансов надзор отписа от публичния регистър два от договорните фондове, организирани от управляващо дружество "Алфа Асет Мениджмънт" ЕАД, съобщиха от реглатора. Това са "Смарт Тех" (с предишно наименование "Алфа избрани акции") и "Алфа Индекс Имоти". Договорният фонд "Смарт Тех" инвестираше основно в акции и търгуеми права на технологични компании, приети за търговия на регулиран пазар, основно в САЩ, Европа и Китай. Изборът на активи се определяше от потенциала за растеж и от дохода от лихви или дивиденти. Дяловете му се предлагаха от април 2006 година. "Алфа Индекс Имоти" е първият секторен договорен фонд на българския пазар. Той инвестираше в ценни книжа на компании (включително АДСИЦ и REITs), опериращи в сектора на недвижимите имоти. Сега в портфолиото на управляващото дружество остава само един договорен фонд - "Алфа SOFIX Индекс", - първият индексен фонд на българския пазар.

Източник: Банкеръ

Базата на строителната компании в Пловдив – „Адлер - МК“ ООД, отново се продава от частен съдебен изпълнител. Крайната мярка е наложена заради задължения към НАП в размер на 1 254 060 лв., отделно и към ПроКредит Банк, която е запорирала имота. Производствените мощности на дружеството се намират в Северната индустриална част на Пловдив, в местността Инджерлийка. Стартовата цена на имота е 1 195 891,20 лв. Същата е занижена значително в сравнение с предната от проваления търг през септември 2019 г. Тогава наддаването тръгваше от 2 135 520 лв. „Адлер - МК“ ООД е една от първите частни компании в Пловдив. Основана е през 1995 г. от Светлана и Георги Томбакови. Основната им дейност е проектиране, изграждане и строителство на многофункционални промишлени сгради от метал и стоманобетонови конструкции.

Източник: Марица

„Българска роза“ АД гр. Карлово очаква 22% спад на продажбите на годишна база до 1,66 млн. лв. за полугодието на 2020 г., спрямо 2,12 млн. лв. за същия период на 2019 г. Само за юни 2020 г. се прогнозират продажби за 320 хил. лв. спрямо 395 хил. лв. за юни 2019 г., което е спад с 19%. Загубата за януари-май 2020 г. е 66 хил. лв., съобщава производителят на етерични масла. Загубата за петте месеца на 2019 г. беше 27 хил. лв. Само за май 2020 г. резултатът е минус 79 хил. лв. Първото тримесечие на 2020 г. е започнало силно за компанията с печалба от 72 хил. лв. спрямо загуба от 126 хил. лв. за същия период на 2019 г. Сега второто тримесечие се развива зле след загуби от 59 хил. лв. за април и 79 хил. лв. за май, които изяждат печалбите от първото тримесечие. 2019 г. приключи с печалба от 2 хил. лв. при печалба от 469 хил. лв. за 2018 г.

Източник: investor.bg

Регулирана информация

На 25.06.2020 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за 2019 год. на КММ АД - Шумен       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Посланикът на Словакия се срещна с бизнеса в Бургас

Стопанска камара – Добрич дари електромобил на механотехникума в града

Радосвет Радев: Кризата с COVID-19 ще доведе до сериозни промени в отношенията между работодатели и наети лица

Адвокат и бизнесмен: Възможността за изграждане на информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път единствено от Бюрото за правна помощ противоречи на Конституцията


Предстоящи събития

29 юни: Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за обучение по информационни и комуникационни технологии.

Обучение по мрежи в Сиско академията по новата версия на CCNA 7.0:
Във връзка със ситуацията с COVID-19Сиско академията на Българска стопанска камара предлага дистанционно обучение.
Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Старт на курсовете:
CCNA 2 – 05 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 1 – 19 септември 2020, съботно-неделен
CCNA 3 – 17 октомври 2020, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.

Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Най-големият акционер на в германската авиокомпания Lufthansa заяви, че ще гласува в подкрепа на спасителния пакет от 9 милиарда евро (10 милиарда долара), съобщава Bloomberg. Милиардерът Хайнц Херман Тийле каза пред германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung, че ще подкрепи пакета на срещата на акционерите в четвъртък. По-рано той разкритикува спасителния пакет, с който германското правителство придобива 20-процентен дял в компанията. „Ще гласувам в подкрепа на предложения план“, каза Тийле пред вестника в интервю, публикувано на сайта му в сряда. С подкрепата на Тийле гласуването вероятно ще мине при подкрепа от две трети. Тъй като само 38% от акционерите на Lufthansa са се регистрирали за среща, делът от 15,5% от акциите на милиардера в компанията ще отговарят на 41% от гласовете.

Източник: Bloomberg

Америка

След повече от година преговори Bayer AG се съгласи да плати до $10,9 млрд., за да сложи край на близо 100 хил. дела в САЩ, според които широко използвания препарат Roundup предизвиква рак, пише Reuters. Германският производител на лекарства и пестициди е постигнал договорка с около 75% от общо 125 хил. дела. Правните спорове са наследство от придобиването на Monsanto през 2018 г. за $63 млрд. "Споразуменията за Roundup са правилното действие в правилното време за Bayer, за да се сложи край на дългия период на несигурност", заяви Вернер Бауман, главен изпълнителен директор. "За съжаление ще трябва да платим ужасно много пари за продукт, който е под регулация".

Източник: Reuters

Азия

Aeon Co., най-големият търговец на дребно в Азия, Fujitsu, Ricoh Co., както и други компании, призоваха правителството на Япония да ускори преминаването към възобновяема енергия и въглеродно неутрална икономика по време на възстановяването от пандемията, съобщава Ройтерс. В рамките на среща с министъра на околната среда Шинджиро Коидзуми по-рано днес, представители на Japan Climate Leaders Partnership (JCLP), група от 144 компании, представиха препоръки, включващи разширяване на достъпа до възобновяема енергия и въвеждане на цени на въглеродните емисии. Япония отдавна е критикувана заради силната правителствена подкрепа спрямо въглищата и втечнения природен газ (LNG) и ниските цели за възобновяема енергия и намаляването на парниковите емисии. „Всички членове на JCLP са много разочаровани от това и особено от плановете на правителството за въглеродните емисии“, споделя пред Ройтерс Кахори Мияке, изпълнителен директор в Aeon Co.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
25.06.2020
Dow Jones Industrial
25 745.60 (299.66)
Nasdaq Composite
10 017.00 (107.84)
Стокови борси
25.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)39.27
Heating oil ($US/gal.)1.1800
Natural gas ($US/mmbtu)1.5300
Unleaded gas ($US/gal.)1.2100
Gold ($US/Troy Oz.)1 770.10
Silver ($US/Troy Oz.)17.89
Platinum ($US/Troy Oz.)805.80
Hogs (cents/lb.)51.32
Live cattle (cents/lb.)96.08

       Опознай България

Лазар Добрич (1881-1970)

Лазар Добрич е известен цирков артист, педагог и режисьор. Роден е на 26 юни 1881 г. в софийското село Равно поле. Той е единственият българин, удостоен с най-високото световно отличие "сеньор" в областта на цирковото изкуство. На 18 години Лазар Добрич печели стипенция за да учи в политехническото училище в Ание, Франция, но скоро след това напуска и се присъединява към цирковата трупа на румънския гимнастик Димитреску, с която дебютира на 1 октомври 1897 г. в Брюксел и в която играе до 1901 г. През 1905 г. става известен с представянето на номера "Трапец на смъртта" в берлинския цирк "Шуман" с изобретен от него уред, навлязъл по-късно широко в цирковата практика. През 1919 г. заедно с брат си Александър построява в София цирк "Колизеум", съществувал до 1926 г. През 1933 г. създава и цирк "Роял-Добрич" (1933-1948). По-късно той е директор на цирк "Родина" - национализирания цирк “Роял-Добрич” и главен режисьор в Дирекция "Български циркове" (1956-1961). През 1950 г. получава Димитровска награда. Умира на 16 февруари 1970 г. в София. (Източник: ru.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.06.2020
Българска версия: 30019, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999