Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 16 юни 2020 г., брой 5220
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(16.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.18168
USD   1.73805
CHF   1.83147
EUR/USD   1.1253*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

ОНЛАЙН УЕБИНАР: ПОСТОЯНЕН РАСТЕЖ – КАК СЕ СЪЗДАВАТ УСПЕШНИ БЪЛГАРСКИ КОМПАНИИ
25 юни 2020 година, 10:30 часа
В новата реалност:
кои са секторите, в които има растеж и печалба?
Опитът и резултатите на Алтерко
Как се правят 1 милион продажби на уреди в 120 страни за 3 години?
Регистрирайте се безплатно за Постоянен растеж на 25 юни.

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрокомб АД - Дулово
Алфа Пропърти 1 АДСИЦ - София
Винпром сервиз 98 АД - София
Газстроймонтаж АД - София
Динамика Инвест АД - София
Златна Панега цимент АД - Златна Панега
Каумет АД - Айдемир
КЦМ 2000 АД - Пловдив
КЦМ АД - Пловдив
Радимар Инвест АД - Варна
Софарма Билдингс АДСИЦ - София
Софарма Имоти АДСИЦ - София
ТК Пролайн АД - Айдемир
ФС холдинг АД - Дупница
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През май 2020 г. за трети пореден месец Националният статистически институт (НСИ) отчете дефлация. Спрямо април тя е минус 0,33%, като разбивката на данните показва, че най-много цените падат в най-засегнатите от блокадите сектори - транспорт, горива, развлечения и култура. Точно на другия полюс са стоките и услугите от първа необходимост, които масово са поскъпнали през май, а и през предходните два месеца на карантината. На годишна база НСИ все още отчита инфлация, но тя е намаляла до 1,33%. За сравнение, през януари бе постигнат 7-годишен рекорд на ниво 4,1%.

Източник: Дума

Бизнесът ще има достъп до евтини оборотни заеми по антикризисна мярка на правителството, която цели да подпомогне възстановяването на икономиката и частните инвестиции. Фондът на фондовете финализира работата си по новия гаранционен продукт, който се разработва, за да тушира негативните последствия от пандемията с COVID-19 и да ускори активността. Чрез този инструмент малките и средни фирми ще имат достъп до банково финансиране при облекчени условия по отношение на лихвите и изискванията за обезпечение. Фондът на фондовете управлява общо 1,2 млрд. лв. по четири оперативни програми на ЕС за програмния период 2014-2020 г. За да подпомогне преодоляването на последиците от кризата, дружеството работи за пренасочване на част от този ресурс към мерки за своевременна ликвидна подкрепа на малките и средни предприятия, както и дялови инструменти с улеснен достъп.

Източник: Труд

 
Дружества
Производство на етерични масла
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Есетере България ЕООД - Добрич   62 301  
  2   Гален-Н ЕООД - София   27 244  
  3   Еньо Бончев Продакшън (ограничен достъп) ООД - София   15 624  
  4   Робертет България ЕООД - Долно Сахране   11 635  
  5   Дамасцена ЕООД - Скобелево - СЗ   8 569  
  6   Биоланд България ЕООД - Пловдив   7 019  
  7   Българска роза АД - Карлово   6 902  
  8   Интермед 1 ЕООД - София   6 465  
  9   Катеко ООД - Пловдив   4 708  
  10   Берже Тракия ЕООД - Пловдив   3 528  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 15.06.2020
  Обща стойност (BGN): 1 587 979.26  
Брой търгувани компании: 32
Premium 369 701.52
Standard 1 146 733.85
АДСИЦ 70 425.41
Облигации 1 118.48
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София 17.65 %
Петрол АД - Ловеч -9.64 %
BaSE - Акции: 61 284.04

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Комисията за финансов надзор (КФН) даде зелена светлина за увеличението на капитала на „Алтерко“ АД, като на свое заседание от 11 юни е потвърдила допълнение към проспекта. Компанията ще подаде официална нотификация, че ще предлага книжата на инвеститори в Германия и Италия. Досега това не е правено с увеличение на капитала на българска компания. „Основната причина е, че компанията има най-много клиенти и най-голям пазарен дял в тези две страни. Получаваме на ежедневна база запитвания от наши клиенти, които се интересуват по какъв начин да инвестират в компанията и как да са част от нейното развитие, каза Димитър Димитров, изпълнителен директор на компанията. Емисионната цена на новите акции е 3 лв., минимумът за успех на увеличението е записването на 1 млн. нови акции, а максимумът - 3 млн. нови акции за общо 9 млн. лв. Предстои да се обяви график за увеличението, включващ начало на подписката, начална и крайна дата за търговия с правата за участие в увеличението и други важни моменти.

Източник: investor.bg

„Булгартрансгаз“ ЕАД обяви първите две обществени поръчки за реализация на газовата връзка България-Сърбия. Първата е за изработване на технически проект за интерконектора на българска територия и е за 540 хил. лв. без ДДС Оферти за участие в нея ще се приемат до 3 юли 2020 г. В рамките на втората процедура компанията ще търси консултант по проекта, който ще трябва да упражнява и строителен надзор. Прогнозната стойност на тази процедура е 320 хил. лв. без ДДС, а оферти за участие ще се приемат до 17 юли 2020 г. Класирането на участниците и по двете поръчки ще се извършва на база на икономически най-изгодна оферта, която се изразява в оптимално съотношение качество/цена, съгласно обективни показатели като срок на изпълнение, ценови параметри и други. Междусистемната газова връзка България–Сърбия е обявена за проект от общ интерес за Европейския съюз. Нейната реализация е част от управленската програма на правителството в сектор "Енергетика", насочена към гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Източник: 24 часа

Турският холдинг „Гедик“ има намерение да създаде своя производствена база в Източна Европа. Ръководителят на холдинга Хюлия Гедик заяви, че предимството при тези планове е на страната на България. Като потенциални кандидати са били оценявани България и Румъния. Холдингът произвежда спирателни кранове, металургични изделия, заваръчни и режещи машини и друга индустриална екипировка и част от него е и фонд, който има инвестиции в редица отрасли като минна индустрия, строителство, енергетика и други. Холдингът реализира износ в около 90 страни.

Източник: Труд

През месец май 2020 г. "Адванс Терафонд" АДСИЦ, което е част от групата "Карол", е закупило 846 дка земеделска земя при средна цена 1006 лв./декар. Заедно с това са продадени 157 дка, но при цена 1700 лв./дка по договор на разсрочено плащане. Дружеството е специализирано в купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба на земеделски и урбанизирани земи в България. След тези покупко-продажби, към края на петия месец "Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 224 928 дка земеделска земя и 122 дка градска земя (в урегулирани поземлени имоти в София и в околностите на Враца за урегулиране). Общо 163 487 дка са отдадените под наем/аренда. "Карол" контролира 19.55% от акциите с право на глас. Международна финансова корпорация има дял от 17.70%, а ЕН ЕН Универсален пенсионен фонд 6.26% от капитала. Останалите 56.49% се търгуват свободно на "Българска фондова борса" АД.

Източник: Банкеръ

Агенция „Пътна инфраструктура“ откри обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на идеен и технически проект за доизграждането на участък от третокласния път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“. По този начин ще се осигури още една пътна връзка с Република Северна Македония като се изгради трасе, с дължина около 17 км, в участъка от отбивката за с. Колибите до бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт, съобщиха от пресцентъра на АПИ. Прогнозната стойност на поръчката е 1 200 000 лв. без ДДС. Обществената поръчка предвижда и изработването на технически проект за рехабилитация на третокласния път в участъка от с. Струмяни до пътния възел при пресичането с АМ „Струма“ /от км 0 до км 0+650/. Целта е с основния ремонт на отсечката да се възстановят и подобрят технико-експлоатационните качества, да се повиши носимоспособността на пътната настилка и да се подобри отводняването.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Веселин Илиев: Франция купува патешки черен дроб от България, за да го изнася на свой ред

БАСЗЗ дари лични предпазни средства и дезинфектанти на Аграрния универсистет и три болници в страната


Предстоящи събития

16 юни: Онлайн конференция: Качественият жилищен продукт - устойчив и след COVID-19

17 юни: Заседание на УС на БСК

18 юни: Уебинар: Инвестиции в автоматизираното земеделие - ползи и перспективи

24-26 юни: Годишна конференция на БАУХ: Re:Start HR

29 юни: Обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

02 юли: Конференция ”Корпоративна социална отговорност: устойчиво развитие за българския бизнес“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
https://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британско-холандската компания Unilever NV представя нов набор от климатични цели, които я превръщат в най-амбициозния представител на пазара на потребителски стоки по отношение на емисиите на въглероден диоксид. Производителят на продуктите с марка Dove се стреми да занули всички емисии от собствените си операции и тези на своите доставчици до 2039 г. Нещо повече - Unilever възнамерява да обособи място на етикетите на всеки един от своите над 70 000 продукта, където ще посочва какво количество парникови газове са били емитирани в процеса на производството и доставка. Компанията също се ангажира да инвестира 1 млрд. евро в благоприятни за климата инициативи през следващото десетилетие. Неправителствената организация CDP, която се занимава с проучвания, свързани с въглеродния диоксид, класира Unilever на предните позиции по отношение на управлението на замърсяването и приоритизирането на борбата за намаляване на емисиите във веригите на доставка.

Източник: Bloomberg

Америка

Администрацията на Тръмп подготвя инфраструктурен план на стойност 1 трлн. долара в опит да се върне към живот най-голямата икономика в света. Предварителната версия на Министерството на транспорта предвижда повечето средства да бъдат насочени към проекти като пътища и мостове, но също така ще бъдат отделени пари за 5G безжична инфраструктура и широколентов достъп в селските райони на страната, пише още изданието, позовавайки се на хора, запознати с въпроса. Проектопланът се идва в момент, когато Демократите и Републиканците обсъждат времето и обхвата на по-голям пакет от стимули за американската икономика, затънала в рецесия заради национални блокировки, въведени в опит да се спре разпространението на коронавируса. Демократите са предложили собствен план за 500 млрд. долара за инфраструктурно финансиране за пет години. Не е ясно какъв е срокът на предложението на администрацията на Белия дом или как ще се финансират програмите. Белият дом отказа да коментира конкретно плановете на администрацията.

Източник: Bloomberg

Азия

Китайското индустриално производство отново отбеляза растеж през май, официалните данни също показаха, че продажбите на дребно са се подобрили след срива в началото на годината, но официалните представители предупредиха, че страната е изправена пред трудно възстановяване от коронавирусната криза. Поради пандемията втората най-мощна икономика в света предприе стриктни мерки за ограничаване на болестта, което причинява първата рецесия от десетилетия през януари-март. Индустриалното производство се увеличи с 4,4 процента миналия месец, съобщи Бюрото за национална статистика (БНС), спрямо 3,9 процента през април, което беше първото увеличение през тази година. Това е малко под прогнозата от пет процента в проучване на „Блумбърг“, но е рязко подобрение след срива от 13,5 процента през първите два месеца на годината. Продажбите на дребно останаха на отрицателна територия, като през май се свиха с 2,8%, и въпреки че бяха също по-лоши от очакваните два процента, бяха много по-добри от 7,5-процентното свиване, претърпяно през април.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
15.06.2020
Dow Jones Industrial
25 763.16 (157.62)
Nasdaq Composite
9 726.02 (137.21)
Стокови борси
15.06.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)36.88
Heating oil ($US/gal.)1.1400
Natural gas ($US/mmbtu)1.6800
Unleaded gas ($US/gal.)1.1600
Gold ($US/Troy Oz.)1 735.90
Silver ($US/Troy Oz.)17.54
Platinum ($US/Troy Oz.)834.00
Hogs (cents/lb.)55.28
Live cattle (cents/lb.)96.00

       Опознай България

Татул - селото на боговетe

Само на 15 минути от Кърджали се е притаило каменно село. Странно е не само името му - Татул. Повечето къщи в него са от добре издялани каменни блокове. Местните хора са ги пренасяли от съществувалите преди столетия крепости по тези места. Разкопки очертаха Татул като изключителен култов център от преди почти 4000 години, значим за цялото Източно Средиземноморие. Невероятна колекция от печати и ядра за такива доказват по безспорен начин връзката на свещеното място с живота на севаст Георги Палеолог, известна историческа личност, живял в периода 1081-1115 г. Основоположник е на прочутата династия на Палеолозите, византийска императорска фамилия през ХIII-ХV в. Няколко от откритите 30 глинени олтара за жертвоприношения са от напълно непозната епоха, на средния бронз -ХIХ-ХVIII в. пр. е. Сред находките има десетки цели съдове, полагани около олтарите, култови предмети като трите колела за модели на небесната колесница, навершието на жречески жезъл, керамика с изображения на слънчевия култ и златната пластина, част от маска от микенския период. Идол от ранно желязната епоха - грубо направена мъжка фигура, пък доказа, че култовата дейност продължава и в този период.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 16.06.2020
Българска версия: 30011, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999