Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 01 юни 2020 г., брой 5209
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.06.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.17102
USD   1.75631
CHF   1.82447
EUR/USD   1.1136*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.06   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрострой Д АД - Добрич
Аидатур АД - Хасково
Астелс АД - Ботевград
Добротица-БСК АД - Добрич
Ексклузив Пропърти АДСИЦ - София
Интернешънъл Грийн Холд АД - София
Книжна фабрика Искър АД - София
КРЗ Порт Бургас АД - Бургас
Кърджали Табак АД - Кърджали
Металснаб АС АД - Горна Оряховица
Овергаз мрежи АД - София
Опицвет милк АД - София
Пътстройинженеринг АД - Груево
Ринг Холд АД - Мездра
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания




Финансови новини

Международната рейтингова агенция S&P Global Ratings( "Стандарт енд Пуърс") потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB/A-2' и ревизира перспективата от положителна на стабилна, съобщи Министерство на финансите. Ревизията отразява очакванията за значителното влошаване на растежа в България, както и в други държави, през 2020 г., в резултат от въвеждането на мерки за овладяване на пандемията с Covid-19. От рейтинговата агенция отчитат нарастване на макроикономическите и фискални рискове, но имайки предвид, че през последните години макроикономическите дисбаланси на страната са се свили значително, очакванията на анализаторите са, че българската икономика ще се възстанови през 2021 година. Според оценката на S&P Global Ratings България влиза в настоящата рецесия със силна външна позиция, след години на излишък по текущата сметка.

Източник: 24 часа

България е сред най-пострадалите финансово страни в ЕС от Ковид-пандемията, показва проучване на Европейския парламент, проведено онлайн от Kantar между 23 април и 1 май 2020 г. сред 21 804 респонденти в 21 държави членки на ЕС (без Литва, Естония, Латвия, Кипър, Малта и Люксембург). Основните проблеми на хората по време и след кризата са загуба на доходи, безработица и невъзможност за покриване на дълговете. Шест от десетима граждани са изпитали лични финансови затруднения. Цели 58% от хората заявяват, че са срещнали финансови затруднения в личния си живот от началото на пандемията от коронавируса. Такива проблеми включват загуба на доходи (30%), безработица или частична безработица (23%), използване на лични спестявания по-рано от планираното (21%), трудности при изплащането на наем, сметки или банкови заеми (14%), както и трудности при правилното и достойно качество на хранене (9%).

Източник: Сега

Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане
БСК

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява своето несъгласие с представения за обществено обсъждане проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, като настоява същият да бъде отхвърлен. Пълен текст на анализа
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

 
Дружества
Отглеждане на зърнени, клубеноплодни, технически и фуражни култури
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Златия Агро ЕООД - Вълчедръм   11 587  
  2   Сортови семена - Вардим АД - Вардим   9 478  
  3   Троя - Авто ЕООД - Варна   5 421  
  4   Агрофактор ЕООД - Бяла-Рс   5 167  
  5   Агро Бел 2001 ЕООД - Брест - Пл   4 355  
  6   БГ Агро земеделска компания ЕООД - Варна   4 142  
  7   Сиби Илчовски ЕООД - Кнежа   3 951  
  8   Ресен ЕООД - Вардим   3 721  
  9   Про Агро ООД - Бургас   3 689  
  10   Норд Табак АД - Шумен   3 153  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.05.2020
  Обща стойност (BGN): 414 681.27  
Брой търгувани компании: 35
Premium 163 056.15
Standard 191 129.79
АДСИЦ 51 523.41
Структурирани 246.72
Облигации 8 713.06
Права 12.14
Най-голяма промяна в цените
Северкооп Гъмза Холдинг АД - София 20.69 %
Златни пясъци АД - Варна -13.27 %
BaSE - Акции: 5 697.97
BaSE - АДСИЦ: 28.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българската компания за наносателити EnduroSat привлече поредна инвестиция. Германският фонд Freigeist вложи в бизнеса над 1 млн. евро, което е най-голямата им инвестиция до момента. Новата финансова инжекция идва само месец след както EnduroSat привлече финансиране от 652 хил. лв., осигурени от Neo Ventures. Целта на компанията е да разрасне инженерния си екип и официално да започне да предлага нова споделена сателитна услуга.EnduroSat е основана през 2015 г. и разработва наносателити, които летят в ниска околоземна орбита (най-често между 500 и 650 км височина). Целта на бизнеса им е да се превърнат в доставчик на данни от Космоса. Новата инвестиция от Freigeist ще помогне на компанията да изстреля втори собствен сателит в края на годината или в началото на 2021 г. и да започне да предлага споделената сателитна услуга на крайните клиенти, сред които могат да бъдат частни компании, научни организации, университети и космически агенции. Данните от сателитите биха могли да бъдат полезни на транспортни фирми например при наблюдение и проследяване на товарите им, както и на енергийни компании за наблюдение на инфраструктурата им.

Източник: Капитал

Финансовият министър Владислав Горанов отчете, че за пет години (от 2015 до 2019 г.) Държавната комисия по хазарта е направила 3100 проверки, констатирала е 350 нарушения, за които са наложени и санкции за 1.4 млн. лева. Нито една от тези проверки не е установила, че компаниите на Васил Божков са лишили хазната от 700 млн. лв. от неплатени такси. Едва в началото на 2020 година Комисията по хазарта започва проверка на компаниите на Божков. Проверката е възбудена след сигнал до прокуратурата от бившите бизнес партньори на Васил Божков и собственици на веригата "Ефбет" братя Найденови. След това историята е ясна - фирмите на Васил Божков са разследвани, а ДКХ издава осем акта на четири фирми на Божков с общ размер 693.10 млн. лв. лихви и главница. Следва повдигането на рекорден брой обвинения срещу боса на "Нове холдинг", а с промени в закона парламентът забрани частните лотарии и тази дейност бе поета от Българския спортен тотализатор.

Източник: Банкеръ

Стартира отпускането на евтиви заеми в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Българската банка на развитиеБългаро-американската кредитна банка (БАКБ) е първата, която подписа споразумение с Българската банка за развитие (ББР) по програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на микро-, малките и средни предприятия, пострадали от пандемията COVID-19. Програмата е с капитал 500 млн. лв. и е част от антикризисните мерки на българското правителство. Кредитите, които ще се отпускат по нея, ще са с размер до 300 хил. лв., като ББР ще гарантира до 80% от главниците по тях. От програмата ще могат да се възползват компании, които отговарят на критериите за микро- малки и средни предприятия. По мярката не се допустими фирми с над 250 души персонал или годишен оборот над 97,5 млн. лв. Търговските банки ще може да включва в програмата с гаранционно покритие от ББР както нови, така и съществуващи кредити.

Източник: Труд

Николай Вълканов бе избран втори мандат за председател на Българската минно-геоложка камара. В управителния съвет с мандат 2020-2022 г. влизат: „Елаците Мед" АД, „Асарел - Медет” АД, „Мини Марица-изток” ЕАД; "БН Консулт Инженеринг" АД, „Ватия“ АД, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, „Огняново-К“ АД, „Марин Батуров“ ЕООД, „Каолин“ ЕАД, „Евромаркет - Кънстракшън" ЕАД, „Сименс" ЕООД, Българската асоциация на производителите на инертни материали (БАПИМ), Изпълнителният директор на БМГК доц. д-р инж. Иван Митев. За членове на Контролния съвет на БМГК бяха избрани: „Инфрапроект Консулт“ ЕООД с управител д-р Розалина Козлева; "Евротест Контрол" ЕАД с изпълнителен директор Иван Кожухаров и „Нипроруда“ АД с изпълнителен директор инж. Данчо Тодоров.

Източник: 24 часа

Най-големият производител на алуминиеви валцови и пресови продукти в България – "Алкомет", отчита спад на приходите и печалбата за 2019 г., продиктувани основно от спада на цената на алуминия на международните пазари. Нетната печалба на компанията намалява до 8,558 млн. лева през миналата година от 13,572 млн. лева през 2018 г. Доходът на акция е 0,48 лева спрямо 0,76 лева година по-рано. Дружеството отчита намаление на приходите от продажби на продукция с около 4% за годината заради спада на цената на алуминия. На вътрешния пазар понижението е 1% от 18,56 млн. лева през 2018 г. до 18,349 млн. лева до 2019 г. Продажбите на външните пазари отчитат спад от около 4% от 343,784 млн. лева през 2018 г. до 328,840 млн. лева през 2019 г. Дружеството разчита основно на външните пазари – почти 95% от продажбите са извън България. Общо нетните приходи от продажби на "Алкомет" намаляват до 347,189 млн. лева от 362,344 млн. лева година по-рано.

Източник: investor.bg



       Българска стопанска камара




 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 



Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Въвеждането на е-товарителници е в напреднала фаза, увери зам.-министърът на транспорта на среща с председателя на БСК

В Стопанска камара – Смолян се проведе среща с генералния консул на Република Турция и търговското аташе

Относно проекта на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа


Предстоящи събития

4 юни: Национална Online конференция „Граждани и бизнес – партньори в управлението на отпадъци от текстил и обувки – „Зелената сделка“ за текстила в България. Накъде след COVID?“

10-11 юни: Специализирана финансова конференция „Шумът на парите“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейските власти са отправили за първи път предупреждение към банките да взимат предвид екологичните рискове, когато взимат решение за отпускане на кредитиране. С това се оказва нов натиск върху финансовата индустрия за ускоряване на мерките в борбата с климатичните промени, посочва Bloomberg. В своите насоки за кредитиране, публикувани в петък, банковият регулатор на Европейския съюз посочва, че кредиторите трябва да включат и климатичния въпрос в политиките си за отпускане на средства. Банките също така трябва да оценяват и това дали получателите на заеми могат по някакъв начин да допринесат за глобалното затопляне. Базираният в Париж Европейски банков орган определи решението си като „значителна стъпка“ в борбата на блока с климатичните промени. ЕС напредва в прилагането на екологични цели в стандартите за банките, мениджърите на активи и застрахователите в опит да насочи трилиони евро за радикалната промяна на икономиката в региона.

Източник: Bloomberg

Америка

Американската корпорация General Electric Co предупреди по-рано днес, че свободният паричен поток за 2020 г. ще бъде отрицателен, тъй като компанията изпитва сериозни затруднения относно нарушената дейност на своя авиационен и енергиен бизнес заради избухването на коронавируса, съобщава Ройтерс. Конгломератът също така очаква свободният паричен поток през второто тримесечие да бъде между 3,5 млрд. долара и 4,5 млрд. долара, което е по-широко диапазон от осреднената оценка на анализаторите за отрицателен паричен поток в размер на 2,5 млрд. долара, заяви главният изпълнителен директор на GE Лари Кълп пред инвеститори. GE страда от огромно количество дългове, натрупани през годините. Именно поради тази причина в края на 2019 г. дружеството обяви, че замразява пенсионния план на около 20 000 служители в САЩ, които имат право на пенсия по общата пенсионноосигурителна схема, за да ограничи своята задлъжнялост. През миналата година корпорацията трябваше да се справи с високите еднократни разходи заради отписване при самолетите на Boeing серия 737 Max, които бяха приземени, след две катастрофи в рамките на няколко месеца, със забрана за полети. GE произвежда двигателите за машините заедно със свой партньор Boeing, който намали значително производството.

Източник: Reuters

Азия

Китайският парламент почти единодушно прие решение, което прави възможно одобряване на спорния законопроект за националната сигурност в Хонконг. Той бе подготвен в отговор на масовите протести в бившата британска колония миналата година, предаде DPA. Резолюцията беше приета с 2878 гласа "за", един "против" и шест "въздържал се". Тя дава мандат на Постоянния комитет на парламента да изготви текста на законопроекта, който ще стане част от конституцията на Хонконг, като по този начин се заобикаля хонконгският парламент. Законът заобикаля местното законодателство на Хонконг и предвижда наказания за действия, които се смятат за застрашаващи националната сигурност или дестабилизиращи държавната власт в тази територия. Такива биха били обвинения в сепаратизъм, подривна дейност, подготовка или поръчване на терористични прояви, както и действия на чуждестранни сили, които представляват намеса във вътрешните дела на Хонконг. В текста се разрешава също органите на централното правителство да отварят свои представителства в Хонконг в областта на националната сигурност. Изготвянето на текста може да отнеме две седмици, а законът да влезе в сила още през август.

Източник: DW

 
Индекси на фондови борси
29.05.2020
Dow Jones Industrial
25 381.11 (-17.83)
Nasdaq Composite
9 489.87 (120.88)
Стокови борси
29.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)35.31
Heating oil ($US/gal.)1.0300
Natural gas ($US/mmbtu)1.7900
Unleaded gas ($US/gal.)1.0800
Gold ($US/Troy Oz.)1 755.70
Silver ($US/Troy Oz.)18.76
Platinum ($US/Troy Oz.)881.20
Hogs (cents/lb.)57.02
Live cattle (cents/lb.)99.60

       Опознай България

Международен ден на детето

В България на 1 юни се чества Международния ден на детето. Тази дата води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда през 1925 година в Женева. Идеята за отбелязването идва през същата година, когато генералният китайски консул в Сан Франциско събира няколко китайски деца сираци и ги води на празника на лодките-дракони за китайския празник, водещ началото си от древността и свързан с пролетното равноденствие. В България става популярен след 1949 г., когато първи юни е официално обявен за Международен ден за защита на децата. Това става с решение на сесията на Съвета на Международната демократична федерация на жените в Москва. В почти всички държави на света се празнува Ден на детето. Празникът е на различни дати и е по различен начин свързан с традицията на отделните държави. На 14 декември 1954 г. ООН и ЮНЕСКО обявяват 20 ноември за Световен ден на децата. Но датата не е повсеместно възприета, тъй като голямото мнозинство от страните в света предпочитат да съхранят традициите си в честването на празника.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.06.2020
Българска версия: 29961, Английска версия: 2884

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999