Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 12 май 2020 г., брой 5196
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22570
USD   1.80694
CHF   1.85933
EUR/USD   1.0824*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Българска роза АД - Карлово
Мембранни технологии АД - Пловдив
Многопрофилна болница за активно лечение д-р Братан Шукеров АД - Смолян
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Изплащането на заплати и осигуровки е най-голямото затруднение за бизнеса в условия на криза, показват данните от проведено в периода 2-8 май 2020 г. онлайн анкетно проучване, осъществено от БСК сред 584 управители и собственици на фирми в цялата страна. Резултатите отразяват преимуществено състоянието сред микро- и малките предприятия в търговията и услугите - сектор, който преобладава в БВП и е най-много засегнат от кризата и ограниченията свързани с COVID-19. 73% от анкетираните са били принудени да съкратят част или целия си персонал вследствие на кризата, а 15% са прибягнали до намаляване на трудови възнаграждения. До 20 000 лв./месец са необходимите ликвидни средства за покриване на разходите в следващите три месеца (в т. ч. заплати, осигуровки и данъци) за около 57% от анкетираните. Всяка четвърта компания се нуждае от 20-50 хил. лв. на месец, а всяка десета – от над 100 000 лв. ликвидни средства за месечна издръжка. 34% от анкетираните очакват да възстановят бизнеса си в рамките на около година, други 33% очакват това да се случи за повече от година.

Източник: БСК

Обещаният старт на схемата за безвъзмездна помощ за малки и микрофирми, пострадали от коронавируса, не се случи на 11 май 2020 г. От Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" съобщиха, че все още се очаква Европейската комисия да одобри процедурата, след проверка дали тя съответства на правилата за държавна помощ. Сега мярката се отлага за неопределено време. Грантовете от 3000 до 10 000 лв. с общ бюджет от 173 млн. лв. бяха осигурени като антикризисна мярка след преструктуриране на други схеми от ОП "Иновации и конкурентоспособност". Помощта е предназначена за малки и микропредприятия, регистрирали минимум 20% спад на оборота април 2020 г. спрямо април 2019 г. 

Източник: Сега

 
Дружества
Производство на парни котли, без котли за отопление
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Дитсманн Енергоремонт холдинг АД - София   80 857  
  2   Промишлена енергетика АД - Ямбол   1 559  
  3   Валис ЕООД - Стара Загора   1 032  
  4   Промишлена енергетика-ВТ АД - Велико Търново   758  
  5   Енергоинженеринг 89 ЕООД - София   697  
  6   Хидроенергоремонт АД - Пловдив   646  
  7   Енергоремонт ООД - Сливен   555  
  8   Металпласт - Димо Найденов ЕТ - Бургас   355  
  9   Рай Инженеринг и сервиз ООД - София   338  
  10   Техенерго ЕАД - София   186  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.05.2020
  Обща стойност (BGN): 1 594 227.75  
Брой търгувани компании: 37
Premium 90 262.01
Standard 477 526.60
АДСИЦ 43 948.51
Облигации 982 490.63
Най-голяма промяна в цените
Индустриален холдинг България АД - София 5.13 %
Неохим АД - Димитровград -2.82 %
BaSE - Акции: 4 680.03
BaSE - АДСИЦ: 18 622.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Белгийската химическа група Prayon е новият собственик на технологичния център за разработки в областта на фосфатите "Технофос" в Девня. Промяната е резултат от сделка за придобиване на активи на досегашния собственик - белгийската Ecophos, която през март обяви фалит. Българското дружество ще запази дейността и служителите си, като Prayon планира и да засили иновациите. Продажбата на "Технофос" е част от сделката, с която Prayon придобива интелектуалната собственост на Ecophos, включително портфейла с патенти и процесно ноу-хау. Ecophos има 19 патента в областта на преработката на различни суровини за производство на фосфати за селското стопанство и хранителната индустрия, фосфорна киселина с висока чистота и др. Продажбата на активите е организирана от синдика на дружеството. Ecophos е собственост на белгиеца Мохамед Таким, който е и автор на много от разработките. Компанията има пет завода за производство на фосфати в различни страни, включително "Алифос" в България, както и две дружества за технологични услуги - "Технофос" и белгийското Tehnology Services. Базата в Девня беше построена преди четири години като технологичен и иновационен център за разработки с инвестиция от 10 млн. евро.

Източник: Капитал

“Мултимес фарм” АД е закупила свинекомплекса в павликенското село Стамболово и планира да модернизира базата. Фирмата ще отглежда свине майки и прасета за угояване, като вече е депозирала инвестиционното намерение в Община Павликени. Според него ще бъдат реновирани старите помещения на нефункциониращата ферма за интензивно отглеждане на животните, заложена е подмяна на оборудването, възстановяване на помпената станция за подземни води и др. Инвестиционното предложение включва възстановяване на работата само на част от съществуващите производствени халета – общо 9, като след реализацията на планираните дейности капацитетът на фермата ще възлиза на 3280 бр. места за отглеждане на прасета за угояване, 2520 бр. места за отглеждане на подрастващи прасета и 635 бр. за отглеждане на свине майки. При пълен капацитет фирмата планира в свинекомплекса да работят около 60 души.

Източник: Янтра - Велико Търново

Центърът за градска мобилност може да прибегне до теглене на кредит, за да покрие загубите от продажбите на карти и билети и от зоните за платено паркиране по време на извънредното положение, заяви директорът на общинското дружество Димитър Дилчев. Пропуснатите приходи до момента са 12 млн. лева. От премахването на почасовите зони за платено паркиране ЦГМ е губил по 400 хил. лв. на седмица. Задълженията към транспортните оператори за март са 1,8 млн.лв., а за април се очаква те да достигнат 4,5 млн. лв. "Столичен автотранспорт" търпи около 3 млн. лв. загуби. Също 3 млн. лв. е загубата и на "Столичен електротранспорт". Най-големи финансови поражения търпи "Метрополитен" – 8 млн. лв., предимно от спада в продажбата на превозни документи. Работи се по съкращаване на разписанията на градския транспорт, увеличаване на линиите и нови възможности за разкриване на места за продажба на превозни документи.

Източник: Банкеръ

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) преизчисли цената на руския природен газ за българските потребители със задна дата – за август и септември 2019 г. За двата месеца, според новия договор между "Булгаргаз" и „Газпром“, който важи от 5 август 2019 г., цените на синьото гориво са с 35% по-ниски от тези, по които общественият доставчик е продавал на крайните снабдители през този период. Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, се посочва в решенията на регулатора. На тази основа ще бъдат върнати над 150-те млн. лв. на битови и индустриални потребители, които „Булгаргаз“ получи от „Газпром експорт“. Определените от регулатора цени са в съответствие с промените в Закона за енергетиката, които предвиждат цените на газа да се променят ежемесечно за седемте месеца, през които важи новият договор с руската компания – от 5 август 2019 г. до март 2020 г.

Източник: economic.bg

Износ на оръжие към Индия и Алжир в големи количества реализира държавното дружество “Кинтекс” през първото тримесечие на 2020 година. Общият размер на отчетения експорт от компанията за тримесечието е 20,35 млн. лв., при 10,27 млн. лв. година по-рано. Печалбата на “Кинтекс” за първото тримесечие е 2,49 млн. лв., при 4,72 млн. лв. година по-рано. През второто тримесечие на годината износът на боеприпаси и въоръжение също ще бъде значителен, тъй като дружеството има подписани договори с министерствата на отбраната на Индия и Алжир. Приходите от продажба на военна продукция на ВМЗ-Сопот нарастват с близо 23%. През първото тримесечие на годината те са в размер на 45,6 млн. лв., при 37,1 млн. лв. година по-рано. Печалбата на ВМЗ-Сопот обаче също намалява като за първото тримесечие е 3,36 млн. лв., при 4,74 млн. лв. за същия период на миналата година. “Ел Би Булгарикум” се занимава с разработка на препарати срещу холестерол и подагра. Дружеството работи по два проекта с външно финансиране.  С лиценз от “Ел Би Булгарикум” българско кисело мляко продават японската фирма “Мейджи” и финландската “Валио”.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Бизнесът влиза в условия на нови правила за безопасност на труда

Управляващите отстъпиха от идеята Ананиев да обявява извънредна обстановка

Задържането на персонала е най-трудно за бизнеса в условия на криза, показва анкета на БСК

Димитър Бранков, БСК: За над 80% от предприятията мярката 60:40 не работи


Предстоящи събития

12 май: Уебинар: Cloud & Cyber Security

14 май: Национална кръгла маса по проблемите на активното стареене и междугенерационнния подход

18 май: Протест "От Бизнеса БЕЗ Любов" - ALL IN

18 май: Частният сектор и COVID-19 Икономическо въздействие и ефекти върху бизнеса


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Френските производители на автомобили трябва да върнат повече от производствените си мощности във Франция в замяна на държавната подкрепа за индустрията, която пострада от разпространението на коронавируса, заяви финансовият министър на страната Брюно льо Мер. Наред с туризма и аерокосмическото производство, автомобилостроенето е една от трите индустрии, за които френското правителство подготвя помощни мерки за възстановяване след коронавирусната криза. Льо Мер заяви, че тази седмица ще проведе срещи с представители на автомобилната индустрия на страната относно плана за възстановяване, който се очаква да влезе в сила в края на август или септември. "Готови сме да ви помогнем. Готови сме да подобрим стимулите за нови автомобили. Готови сме да разгледаме с какво може да се подобри вашата конкурентоспособност във френските производствени обекти", заяви министърът пред местното радио BFM Business. Льо Мер подчерта, че в замяна на това френското правителство ще очаква концерните да преместят повече от своите производствени мощности в страната.

Източник: Associated Press

Америка

Директните инвестиции на Китай в Съединените щати паднаха до най-ниското си ниво след Световната рецесия през 2009 г., дори преди пандемията от коронавируса да затвори голяма част от глобалната търговия. Спадът на китайските инвестиции в Съединените щати отразява напрежението между двете най-големи икономики в света и ограниченията на китайското правителство за инвестиции в чужбина. Според доклад на Националния комитет за отношенията между САЩ и Китай и консултантската фирма Rhodium Group преките инвестиции на Китай в САЩ са спаднали от 5.4 млрд. долара през 2018 г. на 5 млрд. долара миналата година. Преките инвестиции включват сливания, придобивания и инвестиции в офиси и фабрики, но не и финансови инвестиции като покупка на акции и облигации. Докладът отчита, че преките китайски инвестиции в Съединените щати на практика изчезнаха между януари и март тази година – свивайки се до 200 млн. долара. Причината за резкия спад е отражението на пандемията от Covid-19 върху световната икономика. Инвестициите на САЩ в Китай за миналата година са 14 млрд. долара, а през 2018 г. те са били 13 млрд. долара. Но това увеличение до голяма степен се дължи на обявените преди това проекти, включително фабриката на Tesla в Шанхай.

Източник: Associated Press

Азия

Саудитска Арабия обяви редица мерки за строги икономии, за да се справи с негативното въздействие на пандемията от коронавирус и ниските цени на петрола, като утрои своя данък върху добавената стойност и намали размера на социалната помощ за държавните работници. Мерките, предприети за увеличаване на приходите и рационализиране на разходите, са оценени на около 100 млрд. риала (26.6 млрд. долара), твърдят местните медии. Общите разходи за 2020 г. ще останат близки по размер до планираните, тъй като спестените пари ще бъдат преразпределени за здравеопазване и помощ за бизнеса, заяви финансовият министър на Кралството Мохамед Ал-Джадаан. „Това са приоритетите: здравеопазването и поминъка на хората“, каза Ал-Джадаан, добавяйки: „Искаме да гарантираме, че поддържаме фискалната си сила, така че когато икономиката се измъкне от блокирането, да бъдем в състояние да я подкрепим“. Най-големият износител на петрол в света е изправен пред втора криза, причинена от ценовия срив на глобалните петролни пазари. Сътресенията там са намалили държавните приходи, които до голяма степен идват от търговията с петрол, и са на път да спрат крехкото икономическо възстановяване на Саудитска Арабия след ценови крах на петролните пазари през 2014 г.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
11.05.2020
Dow Jones Industrial
24 221.99 (-109.33)
Nasdaq Composite
9 192.34 (71.02)
Стокови борси
11.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)25.28
Heating oil ($US/gal.)0.8700
Natural gas ($US/mmbtu)1.8200
Unleaded gas ($US/gal.)0.9300
Gold ($US/Troy Oz.)1 704.60
Silver ($US/Troy Oz.)15.74
Platinum ($US/Troy Oz.)781.00
Hogs (cents/lb.)60.28
Live cattle (cents/lb.)92.68

       Опознай България

Малка раннохристиянска базилика - гр. Пловдив

Малката раннохристиянска базилика в град Пловдив е изградена през втората половина на V в. в чест на Базилиск, главния военен командир на провинция Тракия. Тя е трикорабна, има една апсида и притвор. От юг е изграден малък параклис, а до северния кораб е долепен баптистерий. Храмът е бил с богата архитектурна украса - мраморна колонада между корабите, мраморна олтарна преграда, амвон и синтрон. Подовете имат богата многоцветна мозайка, за която се смята, че е сред най-доброто, правено от майсторите от Филипополската школа. Пищните подови мозайки, които покривали подовете на църквите в Източната и Западната Римска империя през IV-VI в., са изработвани от различни материали: камъчета, мрамор, керамика, стъкло. Те са били покрити със сложни композиции от триъгълници, кръгове и ромбове; от вази и гирлянди; от меандри с форма на свастика; от розети, които символизирали Рая и Христовата кръв, и от Соломонови възли, които символизирали силата на истинската вяра. Останките на базиликата са открити през 1988-1989 г. при строителството на жилищен блок в града. (Снимка:http://oldplovdiv.com)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.05.2020
Българска версия: 29976, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999