Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 05 май 2020 г., брой 5191
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(05.05.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22511
USD   1.78745
CHF   1.85422
EUR/USD   1.0942*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Домостроене Инженеринг 2000 АД - Варна
Домостроене Инженеринг АД - Варна
Екс Би Системс АД - София
Кетмаш ТР АД - Велико Търново
Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД - Варна
Слатина АД - Самоков
Холдинг Варна АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Правителството одобри проект на Закон за изменение на Закона за здравето, който урежда мерките на територията на Република България за предпазване, ограничаване и преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19 за времето след прекратяването на извънредното положение, 13 май 2020 г. Определят се актовете, с които министърът на здравеопазването въвежда временни противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион за защита на живота и здравето на гражданите.  В Административнопроцесуалния кодекс изрично се въвежда двумесечен срок за разглеждане на оспорването на общия административен акт, издаден в неотложни случаи и двуинстанционност на оспорването. С изменения в отделни нормативни актове като Закона за мерките и действията по време на извънредното положение,, Закона за чужденците в Република България, Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване и Закона за държавния служител и др. се прецизират срокове за предвидените в тях социално-икономически, финансови и здравни мерки за преодоляване на последиците от разпространението и заразата с вируса на COVID-19, като част от сроковете се удължават и се разширява приложното поле на част от мерките. Всички права, възникнали с извънредното положение, се удължават с 2 месеца след 13 май.

Източник: 24 часа

Новото строителство на жилища в България се забавя, отчита Националният статистически институт (НСИ) за издадените през първото тримесечие разрешителни за строеж и за започнатите нови сгради. Броят на издадените за периода януари-март 2020 г. разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличава с 8,7% на годишна база до 1 351, но е за по-малко жилища (спадът достига 19,3% до 6 317 жилища) с по-малка разгъната застроена площ (РЗП) – тя намалява с 21% домалко под 815 300 кв.м. Това предполага, че са издавани повече разрешителни за еднофамилни къщи – тенденция, която беше видима при предишната криза. Започнатите жилищни сгради и жилища също са по-малко. През първото тримесечие е започнато строителството на 847 нови жилищни сгради с 4 454 жилища в тях, основно концентрирани в най-големите градове спрямо 871 сгради с 4 481 жилища в тях година по-рано.

Източник: investor.bg

 
Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Серта България АД - Кърджали   100 971  
  2   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   91 587  
  3   Буллтек ООД - Пловдив   51 364  
  4   Самел - 90 АД - Самоков   42 291  
  5   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   35 938  
  6   Стад Близнаков ЕООД - Благоевград   32 121  
  7   Фокс Лазер ЕООД - София   20 223  
  8   Импулс АД - Габрово   16 481  
  9   Стратус ООД - Пловдив   15 740  
  10   ММ Механикс ООД - Драгор   15 418  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.05.2020
  Обща стойност (BGN): 424 719.53  
Брой търгувани компании: 31
Premium 68 210.80
Standard 44 768.62
АДСИЦ 88 348.25
Облигации 223 341.88
Права 50.00
Най-голяма промяна в цените
Неохим АД - Димитровград -6.62 %
Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол 6.47 %
BaSE - Акции: 199 806.89
BaSE - АДСИЦ: 245 252.70

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Банка ДСК и Експресбанк официално приключиха процеса на интеграцията си, превръщайки се в нова обединена банка с търговското име „Банка ДСК“. Действителната консолидация на двете финансови институции доближава Банка ДСК до челната позиция в сектора по отношение на активите и я превръща в лидер по размер на депозити и кредитен портфейл в България. Банка ДСК вече обслужва над 2.5 милиона клиенти, разполага с най-голямата мрежа от клонове и банкомати в страната. Банка ДСК е собственост на Банка ОТП Унгария – банката-майка на Група ОТП, която е най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер на пазара в Централна и Югоизточна Европа. Банка ОТП присъства в България от 2003 г..

Източник: 24 часа

"Евроинс Иншурънс Груп" (ЕИГ) е приключила сделката за придобиването на фирмата ERGO Беларус, която бе дъщерна на германската ЕRGO, една от водещите застрахователни групи в Европа, която от своя страна e собственост на "Мюних Ру" (Мunich Re). Това е станало след одобрението на Министерство на антимонополното регулиране и търговията и Министерство на финансите на Беларус, съобщиха от "Еврохолд", която притежава "Евроинс". През миналата година българската компания се договори да придобие застрахователни дружества на ЕRGO в Беларус, Чехия и Румъния. Сделките за застрахователите на германската група в Чехия и Румъния чакат одобрение от местните регулаторни органи. С новата придобивка "Еврохолд", която у нас иска да купи енергийните активи на чешката ЧЕЗ, но антимоноплият орган не ѝ разрешива и сега се води съдебен спор, разширява присъствието си на европейския пазар. ERGO Беларус е специализирана в сегмента на общото застраховане (отговорности, имуществени, медицински, транспортни, злополуки, помощ при пътуване и др.) и е третият по големина частен застраховател в страната в сектор, доминиран на този етап от държавни дружества.

Източник: mediapool.bg

„ВИП Секюрити“ ще разпространява вестници и списания в продължение на 4 години, става ясно от решението на комисията за оценка на офертите в обявената на 6 март от „Български пощи“. Търсеше се дистрибутор на вестници и списания за 4 години с прогнозна стойност на поръчката 60 млн. лв. без ДДС. „ВИП секюрити“ беше единствения кандидат, който подаде оферта.  В обявената поръчка е записано, че става въпрос за над 3100 доставки всеки ден с около 325 000 броя печатни издания на ден до минимум 3100 крайни пункта за разпространение при минимум 24 национални маршрута ежедневно, 9 неделни маршрута, 105 регионални маршрута. За да се гарантира това се търси един единствен изпълнител в една цялостна поръчка.

Източник: 24 часа

KORADO-България е леко засегната от новата ситуация на пазара в резултат на пандемията и нейните икономически последици. Приходите на компанията са се понижили със 7% до 8.93 млн. лева в сравнение с първото тримесечие на миналата година. Спадът на печалбата преди данъчно облагане е с 11% и в края на март тя е 1.37 млн. лева. Годишното общо събрание на акционерите ще се проведе на 20 май, когато ще бъде взето решение и за разпределението на печалбата на компанията. Както вече беше съобщено, общо 1.317 млн. лева (по 0.10 лв. за една акция) бяха заделени като дивидент за първото полугодие на миналата година. Други 2.50 млн. лева (или по 0.19 лв. за акция) ще бъдат разпределени за притежателите на книжа на "Корадо България" за края на годината. Това означава общо 0.29 лева за един брой, точно толкова,колкото беше дивидентът и през 2018 година (5.5% от текущата пазарна цена).

Източник: Банкеръ

Куриерската компания „Спиди“ АД отчита за първото тримесечие на годината ръст на пратките, приходите и печалбата, макар и последната да е притисната от разходите около извънредното положение заради пандемията от новия коронавирус. Приходите от куриерски услуги на дружеството за периода нарастват с 16% на годишна база до 37,5 млн. лева. Най-голям принос за този резултат има онлайн търговията, поясняват от компанията в отчета. Нараства и тежестта на индивидуалните клиенти за формирането на приходите. Ръстът на приходите от международни доставки освен това е значително по-висок – 33%, в резултат на доброто представяне на услугата Speedy Balkans, при която има увеличение от 50%. За първото тримесечие на годината са превозени почти 8 млн. пратки, което е с 25,4% повече спрямо същия период на миналата година. Що се отнася до разходите на „Спиди“, нарастват тези за подизпълнители – с 14%, заради увеличението и на пратките. Заради ръста на клиентите, които заплащат с кредитни или дебитни карти, се увеличават и разходите на компанията за банкови такси. Ограниченията за придвижване, въведени от извънредното положение, както и цените на горивата, са довели до икономии в разходите за гориво и поддържка на автомобилите.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Жасмина Саръиванова: Гъвкавите форми на труд трябва да влязат в трудовото право

БСК: Безработицата ще продължи да расте поне още 2 месеца

Мария Минчева: След няколко месеца ще е ясен ефектът от мярката "60/40"

Ричард Алибегов: Много заведения изобщо няма да отворят, ако условията за отстояние между масите не се променят


Предстоящи събития

7 май: Уебинар: Оценка на климатичния риск чрез рамката на TCFD

11 май: Солидарност и отговорност на бизнеса в отговор на COVID-19

12 май: Уебинар: Cloud & Cyber Security

18 май: Частният сектор и COVID-19 Икономическо въздействие и ефекти върху бизнеса


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

На Франция ѝ бе позволено да помогне на Air France в рамките на причинената от коронавируса криза със 7 млрд. евро под формата на гаранции за заеми и заем като акционер. Европейската комисия одобри ликвидната помощ в понеделник, наред с други неща, със забележката, че без държавна подкрепа в възможен дори фалитът на авиокомпанията. Франция е доказала, че всички други възможности за набиране на пари на финансовите пазари са били разгледани и изчерпани. От една страна, одобрена е държавна гаранция до 90 процента - за заеми до четири милиарда евро. Подчинен акционерен заем на френската държава е одобрен в съответствие с правилата на договора за ЕС. Според Европейската комисия държавната помощ е възможна, ако в противен случай би имало сериозно опасение за цялата икономика на държава членка. Френската държава притежава 14.3% дял в групата Air France / KLM, една от най-големите авиокомпании в Европа с флот от над 300 самолета. Заради пандемията в момента практически не се провеждат полети. „Авиационната индустрия е важна по отношение на работните места и възможността за свързване. В контекста на пандемията от коронавирус Air France също така играе съществена роля за репатрирането на граждани и за превоз на медицинско оборудване", заяви вицепрезидентът на ЕК и европейски комисар по въпросите на конкуренцията Маргрете Вестагер.

Източник: investor.bg

Америка

Американският технологичен концерн Microsoft Corp. води преговори за закупуването на Softomotive Ltd., базиран във Великобритания стартъп, който прави софтуерни роботи за автоматизиране на задачи. Ако преговорите са успешни, сделката може да бъде обявена през следващите седмици, поясняват източниците, молейки да не бъдат идентифицирани, тъй като темата не е публична. Не е взето окончателно решение и разговорите все още могат да се разпаднат, поясняват те. Bloomberg не е успяла да научи условията на обсъжданата сделка. Softomotive набра 25 млн. долара през 2018 г. от базираната в Лондон инвестиционна компания Grafton Capital. Представители на Microsoft и Softomotive отказват коментар. Softomotive е специализирана в технологията за роботи за автоматизиране на процеси или софтуер, който помага на компаниите да спестят време и пари чрез автоматизиране на повтарящи се ръчни задачи, като въвеждане на данни в електронни таблици. Продуктите на компанията се използват в здравния, банковия, застрахователния и телекомуникационния сектор според нейния уебсайт. Той се конкурира със стартъпи като Automation Anywhere Inc. и UiPath, които наскоро бяха оценени на 7 млрд. долара и за чието първично публично предлагане се спекулира, съобщи Bloomberg News.

Източник: Bloomberg

Азия

Samsung обяви тримесечните си финансови резултати миналата седмица и разкри каква част от приходите бива обратно вложена в научноизследователска и развойна дейност (НИРД). От данните на Samsung за отчетеното тримесечие става ясно, че компанията е похарчила 5.36 трилиона вона (около 4.36 милиарда долара) за научна и развойна дейност. Инвестицията надминава предишния вътрешен рекорд от 5.32 трилиона вона, който бе поставен още през първото тримесечие на 2018 година. Общата сума за НИРД през първото тримесечие на 2020 г. представлява 9.7% от продажбите на Samsung. Гигантът успя да счупи и друг рекорд в областта на научноизследователската и развойна дейност – целевите средства, изразходвани за период от дванадесет месеца, се равняват на 20.19 трилиона вона, надминавайки прага от 20 трилиона вона за първи път в историята си. Корейската компания потвърди, че ще продължи с инвестициите и развитието, както е планирано, а коронавирусната пандемия е малко вероятно да навреди на тези процеси. Samsung притежава повече от 180 000 патента по целия свят, от тях 5 075 са в Южна Корея, а над 8 700 в Съединените щати.

Източник: economic.bg

 
Индекси на фондови борси
04.05.2020
Dow Jones Industrial
23 749.76 (26.07)
Nasdaq Composite
8 710.72 (105.77)
Стокови борси
04.05.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)21.84
Heating oil ($US/gal.)0.8300
Natural gas ($US/mmbtu)2.1000
Unleaded gas ($US/gal.)0.8400
Gold ($US/Troy Oz.)1 704.20
Silver ($US/Troy Oz.)14.84
Platinum ($US/Troy Oz.)778.10
Hogs (cents/lb.)65.50
Live cattle (cents/lb.)88.08

       Опознай България

6 май - Гергьовден

Един от най-почитаните светии в България Свети Георги Победоносец се чества на 6 май. Денят е обявен за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Великомъченикът Св. Георги живял в пров. Кападокия. Още много млад става войник. Заради силната си вяра в Християнството е затворен и обезглавен. Според легендата за неговия живот, близо до мястото, където той е погребан, имало езеро. В него живеел змей, който опустошавал цялата околност. Светецът убил чудовището със своето копие и избавил жителите на местността. Оттогава той е един от най- почитаните бойци в християнската вяра, както и покровител на българската армия. За българите, Гергьовден е един от най- тържествените християнски празници, който бележи началото на лятото. Той е и Празник на земеделските стопани. В деня преди Гергьовден селяните забиват в средата на нивите си раззеленил се клон от бук, за да шумят и изкласят житните класове и другите посеви да дадат добра реколта. На вратата на всяка къща се закачват букови клонки, разцъфтял глог, люляк или други цъфнали храсти. На Гергьовден домакините окичват чешмите и кладенците със зеленина и пускат в котлите с вода стрък коприва за здраве. Гергьовден е също така празникът на скотовъдите. По традиция на този ден овчарите отвеждат в църковния двор агне с венче на рогцата. Свещеникът прочита празнична молитва за здраве на хората и животните, и за добра реколта от нивите. По традиция на празничната трапеза на Гергьовден във всеки български дом присъства печено агне или ястие от агнешко месо. Гергьовден и е празник на всички, които носят името Георги.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.05.2020
Българска версия: 29975, Английска версия: 2886

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    

Април 2021
 ПВСЧПСН
13   1234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930  

Май 2021
 ПВСЧПСН
17     12
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231      

Юни 2021
 ПВСЧПСН
22 123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999