Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 07 април 2020 г., брой 5174
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.04.2020)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22760
USD   1.81246
CHF   1.85211
EUR/USD   1.0791*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  • Търсене, подбор и контакт
  • Подробна проверена информация за кандидатите
  • Дистанционно събеседване
  • Трудови договори
  • Работни визи за България
Свържете се с нас!
БИК Капиталов пазар
тел./факс 359 2 980 38 53
beis.bia-bg.com

 

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 

Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Колев и Колев АД - София  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Българското правителство пое нов дълг за 200 млн. лева. БНБ проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години и с падеж 15.01.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите, което предложи за продажба държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 200 000 000 лв. при лихвен процент 0.01% годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 8 април, съобщават от пресцентъра на централната банка. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията. До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 358 300 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 16 000 000 лева. Постигнатият коефициент на покритие е 1.79. Бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 16 000 000 лв. В аукциона участваха 9 първични дилъри на ДЦК.

Източник: Банкеръ

Осигуреността на производството в българската промишленост с поръчки от чужбина е спаднала през март в сравнение с предишния месец с 5,1 процентни пункта, отчете НСИ за ключовите показатели на България. Несигурната икономическа среда вече се е превърнала в основно затруднение за фирмите от промишлеността, като 35% от анкетираните мениджъри я посочват на първо място сред затрудненията си. Докато традиционният недостиг на квалифицирана работна ръка отстъпва на второ място сред неблагоприятните показатели, намалявайки с няколко процентни пункта през март в сравнение с февруари. Недостатъчното търсене на продукция от страната и от чужбина са съответно на трето и на четвърто място сред посочените причини за лошото състояние на промишлените предприятия, значително увеличавайки се в сравнение с февруари. Очакванията за продажните цени на продукцията обаче са да останат без съществена промяна през следващите три месеца.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на електронно-изчислителна техника
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2018 г.
(хил. лв.)
  1   Телетек Електроникс ЕАД - София   31 149  
  2   Телелинк Инфра Сървисис ЕАД - София   24 914  
  3   Перси ООД - София   16 005  
  4   Щайнер електроник ЕООД - Русе   11 884  
  5   Ар Би София ЕООД - София   10 219  
  6   АК Пластроник АД - Велико Търново   10 179  
  7   Софтсърв България ЕООД - София   9 771  
  8   Екс Електро АД - София   9 644  
  9   Форт България ЕООД - София   9 389  
  10   ГоуДеди България ЕООД - София   8 881  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 06.04.2020
  Обща стойност (BGN): 459 254.84  
Брой търгувани компании: 35
Premium 187 186.67
Standard 184 595.32
АДСИЦ 49 790.45
Структурирани 37 682.41
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Czech PX UCITS ETF ФОНД - София 95.20 %
Холдинг Света София АД - София -14.36 %
BaSE - Акции: 5 737.45
BaSE - АДСИЦ: 608.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

На 26 март 2020 г., или около две седмици след началото на извънредното положение, Българска банка за развитие, чиято мисия е приоритетно да финансира малки и средни предприятия, отпуска пореден единичен голям заем - този път за над 75 млн. лв. Кредитополучател е "Свети Георги груп" - дружество, свързано с компанията за изкупуване на вземания "С. Г. груп". Последната вече вероятно е лидер на колекторския пазар, след като в края на 2019 г. пласира голяма емисия облигации за 236 млн. лв., използвана поне частично, за да придобие огромен пакет - 538 млн. лв., лоши кредити от Първа инвестиционна банка. Заемът е десетгодишен с лихва 3-месечен Euribor плюс 3.5%, която обаче не може да пада под 4%, а съдлъжник става друга свързана фирма - "ВИП колекшън". Но няма информация за други важни параметри като най-вече за какво се планира да се ползват тези 75 362 700 лв., както и с какво се обезпечава кредитът. С този нов кредит от ББР поетите от фирмите около варненската колекторска група задължения само за три месеца надхвърлят 350 млн. лв. През декември 2019 г. "С. Г. груп" сключва облигационен заем за 236 млн. лв. - грандиозна сума за българския колекторски пазар. За сравнение - за 2018 г. активите на лидера на пазара "Агенция за събиране на вземания" са 118.3 млн. лв., а сумарно топ 3 са с 243 млн. лв. (тук влиза и "С. Г. груп" заедно с няколко свързани дружества за общо 28.7 млн. лв.).

Източник: Капитал

Европейската комисия одобри придобиването на едноличен контрол върху цялата "Вива Телеком България“ ООД и нейното дъщерно дружество "Българска телекомуникационна компания" ЕАД (наричани заедно "БТК") от базираната в Нидерландия телекомуникационна и медийна компания United Group. Антитръстовите регулатори са установили също, че вертикалните връзки между пазарите за продажба на едро на мобилни и фиксирани разговори и надолу по веригата за мобилни и фиксирани далекосъобщителни услуги, произтичащи от сделката, няма да бъдат проблематични. Към края на миналата година United Group заяви, че се съгласява да купи "Българска телекомуникационна компания", оперираща под марката Vivacom. Стойността на сделката не бе обявена, но по информация на "Ройтерс" тя е около 1,2 милиарда евро. По-късно компанията съобщи, че планира да пласира облигации на стойност около 1.795 млрд. евро за финансиране на придобиването и рефинансирането на съществуващите дългови инструменти. Досега конкурент на United Group в наддаването бе Providence Equity Partners. Но в края на септември стана ясно, че офертата на United Group е в размер на 1.1 млрд. евро, а тази на Providence Equity Partners - 1.05 млрд. евро.

Източник: Банкеръ

1 369 656 пътници са преминали през летище София през първите три месеца на година.През януари има ръст от 5,9%, през февруари те са с 8,8 на сто повече в сравнение със същия период на 2019 г. През март спадът е с 52,9% и това е отражението на COVID-19, заради епидемията голяма част от авиокомпаниите отмениха полети. През третия месец преминалите пътници през аеропорта пътници са 269 419, през същия месец на 2019 г. са били 572 349. 12 836 са полетите от и до летището, като ръстът е през януари с к 4,3 на сто и през февруари - 7,9%. Спадът през март е с 31 на сто, спрямо 2019 г. Товарите и пощенските пратки, които са превозени по въздух са 5769 тона. За януари те са с 18,2% повече спрямо миналата година и са на 1983 тона. През месеците февруари и март те са съответно 1866 тона и 1920 тона. Това бележи спад от 2,9% за февруари и 7,1% за март спрямо същия период на 2019 г. Въпреки това, се наблюдава известно увеличение на карго полетите, за периода 16-29 март 2020 г. те са 125, почти два пъти повече от същия период на 2019 г., когато са 64.

Източник: 24 часа

"Енерго-Про" вложи 243 000 лв. в защита на птици и платформи за гнезда за година. До 12 март 2020 година "Електроразпределение Север", дъщерно дружество на "Енерго-Про Варна", монтира над 20 платформи за поставяне на щъркелови гнезда в селата Сребърна и Ситово в област Силистра, както и в населени места на общините Каолиново, Нови Пазар и Велики Преслав в област Шумен. По въздушните електропроводи в област Добрич са поставени повече от 210 птицезащитни устройства. Плановете за останалите области на територията на Североизточна България обаче ще бъдат отменени заради въведеното извънредно положение в България вследствие на разпространението на коронавируса COVID-19.

Източник: 24 часа

Висока вълна преминава по язовирите от каскада "Арда" - "Кърджали", "Студен кладенец" и "Ивайловград", съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Поради тази причина е започнало изпускане на вода от тях чрез работа на водноелектрическите централи по тях. Целта е освобождаване на обем за поемане на очаквания увеличен приток. Към 12 часа на 6 април язовир "Кърджали" е запълнен до 87%, язовир "Студен кладенец" до 97%, а язовир "Ивайловград" до 99.2%. Предвид че се очаква допълнително увеличение на собствения приток към язовир "Ивайловград" вследствие на оттичане на реките след паднали обилни валежи, е изпратена нота до Гърция с информация за състоянието на язовира.

Източник: Дневник       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Държавата поема и 60% от осигуровките в кризата

Радосвет Радев: Страх ме е от всяка следваща мярка за бизнеса

БСК: Мярката 60 на 40 остава неработеща за повечето фирми

Тревожно: 27% от бизнеса в Русенско не работи заради извънредното положение


Предстоящи събития

Technology & Business Cooperation Days по време на HANNOVER MESSE


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Сиско академията на БСК в условията на COVID-19

Във връзка с извънредното положение в страната и забраната за обучителни институции да провеждат присъствени курсове,
Сиско академията на Българска стопанска камара стартира дистанционно обучение.

Безпроблемният преход от присъствено към онлайн обучение за курсистите в академията се дължи на няколко фактора:

  • Всички материали се намират в платформата на Сиско мрежова академия и са достъпни с потребителско име и парола от всяко устройство, свързано към Интернет.
  • Платформата WebEx на Cisco Systems, която предоставя възможности за видео и аудио връзка, споделяне на екран, бяла дъска, чат сесия и др.
  • Опитен екип от инструктори, които заедно с ИТ експертите на БСК „вдигнаха“ виртуално мрежовото оборудване, така че всички упражнения, които преди се правеха в залата, да бъдат възможни и по време на онлайн обученията.
  • Мотивирани курсисти, които с ентусиазма си превръщат учебния процес в приятно занимание в съботно-неделните дни.

Участниците в дистанционното обучение получават 10% отстъпка от цената за присъствения курс.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензиран от Националната агенция за професионално образовине и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст.
Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
КСеминари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обучителните услуги се предлагат на територията на цялата страна.
Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се определят от обучаващата институция. Те се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com, s.dobreva@bia-bg.com, m.mollova@bia-bg.com, danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейският съюз (ЕС) състави списък на вносни стоки от САЩ, включително запалки и пластмасови фитинги за мебели, на които ще бъдат наложени мита, след като стана ясно, че от Вашингтон разширяват списъка с вносни метали, облагани с митнически налози. Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа декларация през януари за разширяване на 25-процентните мита върху стоманата и 10-процентните налози за алуминия, включвайки производни на металите продукти, като стоманени пирони и алуминиеви кабели, тъй като вносът на такива продукти се увеличава в САЩ. Австрия разхлабва поетапно мерките срещу коронавируса от 14 април Германия: Ще проявим европейска солидарност, нямаме нужда от нова Тройка Тези мита, от които Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада, Мексико и Южна Корея бяха освободени, влязоха в сила на 8 февруари. Сега ЕС предлага 20-процентни мита върху запалки и 7-процентни мита за пластмасови фитинги за мебели, както и допълнителни 4,4-процентни налози за игрални карти за следващите три години. Върху картите за игра вече бяха наложени 10-процентни мита.

Източник: Reuters

Америка

Американската банка Wells Fargo & Co заяви, че ще ограничи участието си в спасителната програма, свързана с компенсирането на ефектите от коронавируса при малкия бизнес в САЩ, до 10 млрд. долара заради регулаторните ограничения, Кредитната програма в размер на 350 млрд. долара, която започна в петък (3 април), ще предостави заеми с ниска лихва, за да помогне на малкия бизнес да покрие заплатите и други фиксирани разходи, като наеми, ипотеки и комунални услуги през следващите осем седмици. „Въпреки че активно работим за създаване на капацитет за баланса за отпускане на заеми, ние сме ограничени в способността ни да използваме силните си позиции относно капитала и ликвидността за предоставяне на допълнителен кредит“, заяви главният изпълнителен директор на Wells Fargo Чарли Шарф. В началото на 2018 г. Федералният резерв на САЩ разпореди на Wells Fargo да задържи активите си под ниво от 1,95 трлн. долара, докато не подобри своето управление и контрола на риска след множеството скандали. Банката започна 2020 г. с около 20 млрд. долара пространство под определения таван.

Източник: Reuters

Азия

Япония се готви да "налее" близо 1 трилион долара в икономиката си, за да я спаси от срив заради епидемията от коронавирус. Японският премиер Шиндзо Абе обяви, че правителството готви спешен пакет от мерки на стойност 108 трлн. йени или 989 млрд. долара. Тази сума се равнява на около 20% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, която има четвъртата най-голяма икономика в света, пише CNN Business. Пакетът от мерки включва десетки милиарди, които ще бъдат отпуснати в подкрепа на домакинствата и малкия бизнес в азиатската страна. Той включва още данъчни облекчения и безлихвени кредити. Повече информация се очаква да бъде представена на пресконференция в Токио във вторник. Япония е поредната страна, представила амбициозни планове за подкрепа на икономиката, предвиждащи отпускането на финансова помощ за домакинствата и бизнеса. През миналия месец Щатите одобриха пакет от стимули за 2 трлн. долара, който е най-големият такъв в историята на страната. Там семействата ще получат по 1500 долара помощ за възрастен човек. Германия, Франция, Великобритания, Италия и Испания са сред другите големи икономики, предприели подобни мерки.

Източник: CNN

 
Индекси на фондови борси
06.04.2020
Dow Jones Industrial
22 679.99 (1 627.46)
Nasdaq Composite
7 913.24 (540.16)
Стокови борси
06.04.2020
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)26.82
Heating oil ($US/gal.)1.0700
Natural gas ($US/mmbtu)1.7500
Unleaded gas ($US/gal.)0.7200
Gold ($US/Troy Oz.)1 713.30
Silver ($US/Troy Oz.)15.54
Platinum ($US/Troy Oz.)734.80
Hogs (cents/lb.)49.65
Live cattle (cents/lb.)80.30

       Опознай България

Международен ден на здравето

7 април е международен ден на здравето, който се чества от 1950 г. насам. На този ден през 1948 г. в Женева, Швейцария е създадена Световната здравна организация (WHO), обединяваща сто и осемдесет страни-членки. В България 7 април се чества като Ден на здравните работници от 1964 г. насам. В днешни дни, в условията на пандемията те са на първа линия в борбата с коронавируса. Благодарим на тях, за всеотдайните грижи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.04.2020
Българска версия: 29984, Английска версия: 2887

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999