Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 12 август 2019 г., брой 5014
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.10712
USD   1.74659
CHF   1.79483
EUR/USD   1.1198*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Алба Спед АД - Бургас
Балканвело АД - Ловеч
Биовет АД - Пещера
Инвестиционна компания Галата АД - Варна
ЛАР АД - София
Леяркомплект АД - София
Монек Юг АД - Кърджали
Прима-продуцентска, рекламна, информационна и медийна агенция АД - София
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
Юробанк България АД - София
Ямболен АД - Ямбол
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България е на дъното в класацията по възраст на автомобилния парк в страните в ЕС. Колите до 5 г. у нас са едва 5%, или около 160 000, до 10 години са 10 на сто, или около 400 000, а между 10 и 20 г. - 60 на сто, или близо 2,4 млн. Най-старите автомобили - над 20-годишните, са близо 1 млн., което прави 25% от автомобилния парк в България, отчита Евростат за автомобилния парк и регистрацията на нови коли сред 28-те страни членки през 2018 г. Най-висок дял регистрирани нови автомобили на възраст до 2 г. е отчетен в Люксембург - 25%. Следват Дания - 24 на сто, Белгия - 22 на сто, Швеция - 20 на сто, Австрия - също 20 процента. България е на трето място отзад напред с най-висок процент стари автомобили на възраст над 20 години. Първа е Полша с 40 на сто коли над 20 г., следват Естония - 28 на сто, България - 25 на сто, Малта, Литва и Румъния - по 20%.

Източник: 24 часа

През юли 2019 г. общият показател на доверие на потребителите нараства с 0.8 пункта спрямо нивото си отпреди три месеца, което се дължи изцяло на повишеното доверие сред градското население, съобщи Националният статистически институт. Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца бележи известно подобрение като балансовият показател се увеличава с 2.6 пункта. Същевременно и прогнозите им за следващите 12 месеца са по-благоприятни в сравнение с предходното наблюдение. Живеещите в градовете подобряват оценките си за финансовото състояние в семействата си, докато в селата са малко по-негативни. Преобладаващата част от потребителите са на мнение, че през последните 12 месеца има леко покачване на потребителските цени, като инфлационните им очаквания се запазват и за следващия едногодишен период. Хората прогнозират (в селата в по-висока степен), че през следващите 12 месеца ще има съкращения на работни места.

Източник: Дневник

 
Дружества
Морски и крайбрежен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Параходство Български морски флот АД - Варна   104 402  
  2   Проект С ЕООД - Русе   3 222  
  3   Белфери ЕООД - Белослав   1 222  
  4   Сий линк шипинг ООД - Бургас   1 026  
  5   ИХБ Шипинг Ко ЕАД - Варна   1 006  
  6   Рибекс Маритайм ООД - Бургас   650  
  7   Илфлот ООД - София   528  
  8   Транс лайън АД - Бургас   476  
  9   Кей Партнърс ЕООД - София   385  
  10   Екипмар ЕООД - Сливен   220  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.08.2019
  Обща стойност (BGN): 3 069 738.00  
Брой търгувани компании: 33
Premium 13 694.35
Standard 2 923 395.23
АДСИЦ 26 319.92
Структурирани 5 479.20
Облигации 100 849.30
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч -7.69 %
Елхим Искра АД - Пазарджик 3.89 %
BaSE - Акции: 16 250.30
BaSE - АДСИЦ: 97 741.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Малайзийска компания има интерес да построи магистралния участък между Русе и Велико Търново. Към трасето има инвеститорски интерес и най-вероятно то ще бъде дадено за изграждане и стопанисване впоследствие на концесия, заяви регионалният министър Петя Аврамова още преди няколко месеца. Освен малайзийската фирма интерес към построяване на отсечката имат и китайски компании. За разлика от азиатските си конкуренти последният кандидат няма да се нужда от държавни гаранции за проекта. Очаква се построяването на трасето да струва между 1 и 2 млрд. лв. Малайзиската фирма има интерес и към други проекти в България. Представители на Eonmetall Group Berhad са проучвали и възможностите да построят втори мост над Дунав при Русе, за възстановяване на дейността на летището в село Щръклево и за изграждане на най-големия в страната логистичен център. Компанията има над 35 години опит в изграждане на инфраструктурни проекти в Азия.

Източник: Труд

Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от "Порт флот - Бургас" АД. Става въпрос за 10 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка, и това е целия регистриран капитал на дружеството. Посочената емисия акции и "Порт флот - Бургас" АД са вписани в регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) и се очаква борсовият оператор да определи датата, от която ще започне търговията с тези книжа. По този начин компанията ще направи вторично публично предлагане, тъй като на борсата излиза само с регистрирания си капитал, без да прави увеличение на капитала и да набере свеж капитал. Приходите, разходите и печалбата на "Порт флот - Бургас" АД се свиват през 2018 година. Те са основно от услуги по въвеждане на кораби и други плавателни съдове в пристанищата и извеждането им от тях. Паричните постъпления от оперативната дейност намаляват до 5.86 млн. лв. при 8.81 млн. за 2017-а.

Източник: Банкеръ

"Булгаргаз" съди "Топлофикация София" за 35 милиона лева. Тази сума е само част от общия дълг от 120 милиона лева, който столичното дружество има към "Булгаргаз". Задълженията са натрупани в рамките на една година, след като през август 2018 г. Българският енергиен холдинг изкупи изцяло дълга на топлофикацията. Изпълнителният директор на газовата компания Николай Павлов обясни, че "Булгаргаз" вече е завела съдебния иск, тъй като има опасност да не може да плати горивото на доставчика си - руската компания "Газпром Експорт".

Източник: news.bg

Електроенергийният системен оператор завършва полугодието на 2019 г. с печалба от 7,1 млн. лева. За сравние за същия период на миналата година печалбата на дружеството е била 7,6 млн. лева. Приходите на компанията за полугодието се увеличават и за полугодието са достигнали 310 млн. лева. През същия период на миналата година приходите са били 298,6 млн. лв. Текущите активи на дружеството се увеличават до 431,8 млн. лева, а текущите пасиви се понижават до 93,9 млн. лева. Към края на юни 2019 г. на енергийния пазар у нас е имало регистрирани 50 стандартни балансиращи групи, 20 специални, 11 комбинирани балансиращи групи. Крайните клиенти, сменили доставчика си на електрическа енергия са на 85 хиляди, а през същия период на миналата година са били малко над 75 хиляди, става ясно още от отчета. За полугодието ЕСО отчита следните продажби на електроенергия от производителите – от АЕЦ „Козлодуй“ производството е било 7,7 млн. мвтч, от ТЕЦ „Марица Изток 2“ е било 3,2 млн. мвтч., от ТЕЦ „Бобов Дол“ са произведени 723,1 хил. мвтч ток. Увеличава се производството на електроенергия от ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“ и то достига 2,1 млн. мвтч за полугодието. От другата американска централа – ТЕЦ „AES Гълъбово“ производството за полугодието е достигнало 1,6 млн. мвтч.

Източник: 3e News

Почти двойно увеличение на печалбата отчитат Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ) в Сопот за второто тримесечие на 2019 година. За същия период на м.г. "ВМЗ-Сопот" е регистрирало печалба от 4.9 млн. лв., сега заводът е на плюс от 9.2 млн. лв. След свиването на дейността му през 2018 г. добрите резултати в първото полугодие на тази година се дължат на увеличения износ и на приходите от продажба на специална продукция. Отделно от това над 1 млн. лв. са и приходите от услуги - наеми, ремонти на специални изделия, приходи от полигонни изпитвания и др., показва още финансовият отчет на дружеството. То е спечелило и от продажба на материали като метали, метални отпадъци и др. По това перо тази година във "ВМЗ-Сопот" са влезли 1.4 млн. лв. на фона на 977 000 лв. година по-рано. От ръководството очакват договори и поръчки за изпълнение в размер на 110 - 120 млн. лв. Около една трета от продажбите досега тази година са от директен износ, а останалите са от износ чрез местен контрагент, който най-вероятно е "Кинтекс". Въпреки износа за Индия, Алжир и Етиопия и новите оферти за боеприпаси и въоръжение, изпратени до Нигерия и Алжир, дружеството "Кинтекс" е свило експорта и печалбата си. За второто тримесечие износът на специална продукция е за 44 млн. лв. на фона на 83.8 млн. лв. година по-рано.

Източник: Сега       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Затварянето на екарисажа в Шумен бе поръчано от политически фигури

Работодателските организации не подкрепят предложенията за промени в Закона за резерва на въоръжените сили


Предстоящи събития

4 септември: Кариерен кошер 2019

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Акциите на Bayer нараснаха с 11% в петък след новинa, че германската компания е предложила да плати 8 млрд. долара, за да уреди съдебно споразумение с над 18 хил. американски ищци по дело за вредите от препарата Roundup. Акциите на компанията са на път да постигнат най-добрата си печалба за ден от десетилетие насам. Книжата на компанията са загубили повече от една трета, или приблизително 30 млрд. евро пазарна стойност от август миналата година насам, когато съдебно жури в Калифорния при първото подобно дело установи, че Monsanto би трябвало да предупреди за предполагаемите рискове от рак при употребата на препарата за растителна защита. Bayer придоби американската Monsanto, която произвежда препарата Roundup, миналата година в сделка за 63 млрд. долара. И от тогава е под прицела на съдилища в САЩ по казуса. Немската компания за лекарства и пестициди се ангажира с преговори с адвокати на ищците, съобщи човек, запознат с въпроса.

Източник: Reuters

Америка

Милиони долари предлага Facebook Inc. на новинарски издания в САЩ за правата за поставяне на съдържанието им в новинарски раздел, който водещата социална интернет медия се надява да стартира по-късно тази година. Представители на Facebook са казали на ръководителите на новинарски издания, че социалната медия е готова да плаща 3 милиона долара годишно за лицензирани цели истории, заглавия и визуализации на статии от новинарски издания, посочват тези източници. Новинарските канали, които ще бъдат представяни от Facebook в раздела с новини, включват ABS News на Walt Disney Co., Dow Jones - компанията-майка на Wall Street Journal и на MarketWatch, Washington Post и Bloomberg Плановете на Facebook са факт, тъй като компанията е изправена пред нарастваща критика за ролята ѝ в битката на новинарската индустрия чрез изсмуква на голяма част от приходите от реклама, които иначе са отивали за вестниците и други новинарски издания.

Източник: Guardian

Азия

Китайският телекомуникационен гигант Huawei представи нова операционна система за мобилните си телефони. Системата, наречена Harmony OS беше представена от изпълнителния директор Ричард Юй. Собствената операционна система на Huawei - Harmony OS ще бъде с отворен код. Ше използва микрокернел (минимален размер на софтуера, нужен за една ОС), което означава, че всички файлове и системи ще бъдат заключени, тъй като няма "главен ключ" за цялостната система, каквито имат Android, Linux и Unix. Компанията вярва, че нейната ОС може да получи най-високо качествено одобрение от съответните регулаторни органи. Всички приложения за HTML, Linux и Android ще могат да работят в Harmony OS, според Huawei. Huawei също така заяви, че планира да създаде "споделена екосистема“, така че разработчиците да не трябва да адаптират техните Apps приложения към различни устройства, а в замяна това ще става автоматично.

Източник: AFP

 
Индекси на фондови борси
09.08.2019
Dow Jones Industrial
26 287.44 (-90.75)
Nasdaq Composite
7 959.14 (-80.02)
Стокови борси
09.08.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)54.38
Heating oil ($US/gal.)1.8000
Natural gas ($US/mmbtu)2.1300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6700
Gold ($US/Troy Oz.)1 507.80
Silver ($US/Troy Oz.)16.91
Platinum ($US/Troy Oz.)864.80
Hogs (cents/lb.)66.98
Live cattle (cents/lb.)106.75

       Опознай България

Баба Ванга

Българската пророчица, ясновидка и лечителка, известна и почитана по цял свят, Баба Ванга е родена на 31 януари 1911 г. в гр. Струмица, днешна Македония, по-късно семейството се преселило в Петрич. Когато била на 12 години, попаднала в буря и силен вятър я повдигнал и отнесъл в полето. Намерили я след дълго търсене, много изплашена, а очите й - пълни с прах и пясък. Никакво лечение не помогнало и Ванга ослепяла. Свръхестествените й способности се проявили постепенно. За първи път тя се проявила като ясновидка, когато казала на баща си къде точно се намира открадната му овца. На учудването на всички Ванга казала, че е видяла всичко в съня си. Била вече забелязала, че каквото сънува, това и става. Дарбата й се проявила ярко по време на войната, когато отговаряйки на молбите на близки на войници, Ванга познавала всичко за тях. Славата й бързо се разнесла. Започнали да я търсят хора от цялата страна и от чужбина. Ванга можела да лекува болести не с помощта на лекарства, а с билки. Според Ванга след 200 години човечеството ще се срещне с разумни същества от космоса. Те били отдавна на Земята. Ванга умира на 11 август 1996 година, предсказвайки че такива способности като нейните, е получило едно 10-годишно сляпо момиченце, живеещо във Франция.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.08.2019
Българска версия: 30024, Английска версия: 2910

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999