Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 01 август 2019 г., брой 5007
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(01.08.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.13465
USD   1.75395
CHF   1.77142
EUR/USD   1.1151*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Дупница-Табак АД - Дупница
МВС Пропърти АД - София
Стаком Интернешънъл АД - София
Феникс Реком Инвест АД - Варна
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Активите на банковата система в края на юни възлизат на 108.6 млрд. лв., като през второто тримесечие на 2019 г. нарастват с 0.3% (332 млн. лв.), информират от БНБ. Увеличава се балансовата сума на кредитите и авансите (с 2.9%, 2 млрд. лв.), както и на портфейлите с ценни книжа (с 3.4%, 454 млн. лв., с основния принос на дълговите ценни книжа). Растеж отбелязват инвестициите в дъщерни, съвместни и асоциирани предприятия и материалните активи. Общият размер на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява (с 2.3 млрд. лв., 11.1%) и в края тримесечието заема 16.6% от общите активи. Отношението на ликвидно покритие към 30 юни 2019 г. е 260.6% (при 289.1% в края на март). В края на отчетния месец ликвидният буфер е 27.8 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци – 10.7 млрд. лв. Печалбата на банковата система за първата половина на 2019 г. възлиза на 918 млн. лв. и е със 117 млн. лв. (14.6%) по-голяма, отколкото през същия период на миналата година.

Източник: profit.bg

Бюджетният излишък в края на юли вече е 3.246 млрд. лв. или 2.8% от прогнозния БВП за годината, съобщи Министерството на финансите. На месечна база само за юли бюджетното салдо по консолидирания бюджет е близо до балансирано. Във вторник бе обнародвана актуализацията на бюджета за 2019 г. с 2.1 млрд. лв. Те са записани като допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната, които са за покупката на осем изтребители. Приходите и помощите към юли се очаква да бъдат в размер на 25.9 млрд. лв., което е 59.2 % от годишния разчет. Спрямо юли 2018 г. те нарастват с 3.395 млрд. лв., като ръст се отчита както при данъчните и неданъчните приходи, така и при постъпленията в частта на помощите и даренията, където постъпват основно грантовете по програмите и фондовете на ЕС. На база на наличните предварителни оценки данъчните приходи отчитат ръст в размер на 1.755 млрд. лв., неданъчните приходи – 1.068 млрд. лв., а приходите от помощи и дарения – 570.7 млн. лева.

Източник: Дневник

 
Концесии

Трети блок в Черно море ще бъде предложен на инвеститори, които да търсят нефт и газ. Става дума за площ "Тервел", която се намира в дълбоководната част между два блока, в които в момента вървят проучвания. Това стана ясно, след като в сряда правителството одобри предложението на министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде открита конкурсна процедура. Самият конкурс ще започне след публикуване на обява в Държавен вестник и в Официалния вестник на ЕС. Оттогава ще се отчитат и сроковете. Блок "Тервел" (бившият "Терес") е с площ 4032 кв.км и е разположен между "Хан Аспарух" на север и "Хан Кубрат" на запад. Конкурси за него са организирани и преди, но досега не е имало кандидати. Предвижда се разрешението за търсене и проучване да бъде издадено за срок от пет години, което е стандартната продължителност, но при необходимост законът позволява срокът да бъде удължаван.

Източник: Капитал

Дружества
Търговия на едро с машини и оборудване за добива, строителството и части за тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Евромаркет-БРД ЕООД - София   53 211  
  2   Евромаркет кънстракшън ЕАД - София   50 594  
  3   Елтрак България ЕООД - София   35 362  
  4   Зет и Ем Прайвит Ко ООД - София   16 337  
  5   Атлас Копко България ЕООД - София   13 451  
  6   Алки-Л ЕООД - София   12 033  
  7   Стройрент ЕООД - София   11 457  
  8   Санрок ЕООД - София   7 600  
  9   Байер БГ ЕООД - Ардино   6 637  
  10   Виртген България ЕООД - Кривина - СГ   6 319  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 31.07.2019
  Обща стойност (BGN): 945 394.67  
Брой търгувани компании: 42
Premium 45 067.58
Standard 875 547.79
АДСИЦ 13 113.78
Структурирани 2 091.07
Облигации 9 574.46
Най-голяма промяна в цените
БТФ Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF ФОНД - София 12.44 %
Еврохолд България АД - София -5.56 %
BaSE - Акции: 671.30

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Канадската DPM вече отчита резултатите и на компанията си в Крумовград. Рудникът в Челопеч е основното производствено предприятие на канадската компания, макар че с пускането и на комплекса край Крумовград се очаква производството и паричните потоци да се повишат значително. За първото полугодие в "ДПМ Челопеч" е произведен с 4% по-малко медно-златен концентрат, което се дължи на по-ниското съдържание на мед в рудата. По-ниско е производството и на т.нар. пиритен концентрат, който съдържа злато. В резултат на това добитите метали (злато, мед и сребро) под формата на концентрат намаляват. Това се отразява както на приходите, които спадат с над 18%, така и на печалбата на дружеството. Ефект върху резултатите са изиграли също по-високите такси за преработка и транспорт, отчитат от DPM.

Източник: Капитал

Германският автомобилен концерн „Фолксваген“ все още търси най-доброто място за новия си завод в Югоизточна Европа, съобщава Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). „Няма окончателно решение на Надзорния съвет", заяви премиерът на Долна Саксония Щефан Вайл (ГСДП), който е част от ръководния орган на „Фолксваген“. Неотдавна бе съобщено, че Турция вече е избрана за изграждането на завода на стойност милиарди. От компанията опровергаха информацията. България също участва в надпреварата. От април до юни продажбите на Фолксваген са се увеличили с близо седем процента спрямо предходната година, въпреки че са доставени по-малко автомобили. Също така печалбата на компанията се е увеличила значително през този период с почти една четвърт.

Източник: Марица

Административният съд в София отмени спирането на строежа на небостъргача "Златен век" в квартал "Лозенец". Изграждането му беше спряно през април след скандал със строителното разрешително на фирма "Артекс". Решението е взето от тричленен състав и може да бъде обжалвано. "Златен век" беше спрян, тъй като според строителния контрол в него са допуснати редица нарушения, които не отговарят на получените строителни книжа. Съдът приема, че нарушения има, но спирането на целия проект е прекалено тежко наказание и трябва да се спрат само отделни части от строежа. Особено внимание върховните съдии обръщат на полученото и презавереното на няколко пъти разрешение за строеж, което според тях е валидно до 2028 г.

Източник: vesti.bg

Връщане на над 84 дка земи на Гриша Ганчев, за които държавата претендира, че са дюни, е постановил Апелативен съд-Варна, научи Moreto.net. През септември миналата година Окръжният съд в Добрич излезе с решение по казуса с предоставените чрез заменки пясъчни дюни в района на Шабла. Магистратите отсъдиха „Литекс пропърти“ да върне на държавата 11 имота с обща площ 103 дка. Не бе уважен искът на областния управител, като представител на държавата, за другите пет имота с обща площ близо 76 дка. Делото бе образувано по искова молба на държавата, представлявана от областния управител на Добрич, срещу „Джитрейд“ ЕООД – Ловеч, и „Литекс пропърти“ ЕАД – София, които се свързват с предприемача Гриша Ганчев. Държавата поиска да се обяви нищожността на договор от 3 юни 2005 г. за замяна на два имота – частна държавна собственост, в землището на град Шабла. Те са с площ над 75 хил кв.м и 103 хил. кв.м. Вторият иск настоява да бъде признато, че 16 поземлени имота, образувани при разделяне на двата имота – предмет на договора за замяна, са собственост на държавата. Иска се още „Литекс пропърти“ ЕАД да предаде владението им. След обжалване решението на Окръжния съд в Добрич от държавата и областния управител на Добрич казусът разглежда Апелативен съд-Варна и през през юли 2015-та отсъжда, че 10 от имотите остават на Гриша Ганчев и фирма „Литекс пропърти“, а само за един от 11-те имота има правно основание да се върне на държавата, защото е определен като прилежащ към дюни.

Източник: БНР

Комисията за финансво надзор (КФН) вписва емисия в размер на 3 400 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт" АД, гр. София. Емисията е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството от 3 400 000 лева на 6 800 000 лева. Емисията беше вписана в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Източник: Фирмена информация

Регулирана информация

На 31.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 30.06.2019 г. на СБАГАЛ-Проф. Д-р Димитър Стаматов ЕООД - Варна

На 31.07.2019 год. в БИК Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет за второ тримесечие на 2019 год. на КММ АД - Шумен /4KP/       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Нено Джеврев е новият председател на БАСЕЛ

Д. Бранков: Денонощният контрол на данъчните складове в реално време не е реалистичен


Предстоящи събития

10 септември: CAREER SHOW 2019 - Награди за най-добър работодател

1 октомври: Двустранни бизнес срещи по време на Marketplace Austria Food 2019

9-10 октомври: Двустранни срещи по време на световното изложение за медицински и ароматни растения MAP Expo, Холандия

10-12 октомври: Изложение на младежкото техническо творчество (Г. Оряховица)

6-9 ноември: Mеждународно специализирано изложение „МЕСОМАНИЯ 2019“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 3 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 28 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 5 октомври 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Годишната инфлация в еврозоната през юли 2019 г. се оценява на 1,1 процента, спрямо 1,3 процента през юни, става ясно от предварителните данни на Евростат, статистическата служба на Европейския съюз. По отношение на основните компоненти на инфлацията в еврозоната, статистиците очакват храните, алкохолът и тютюневите изделия да имат най-високите ставки през юли (2,0 на сто, спрямо 1,6 процента през юни), следвани от услугите (1,2% в сравнение с 1,6 на сто през юни), енергията (0,6 процента спрямо 1,7 процента през юни) и неенергийните промишлени стоки (0,4 на сто спрямо 0,3 процента през юни). Междувременно Европейската централна банка (ЕЦБ) поддържа основния лихвен процент постоянно на ниво от нула процента. Депозитната ставка за банките е дори на ниво от минус 0,4 процента. Целта на ЕЦБ е да доведе инфлацията в еврозоната към целта си от малко под два процента. В допълнение към понижаването на основния лихвен процент банката купи и облигации за над два трилиона евро.

Източник: Reuters

Америка

Проучване на компанията Automatic Data Processing Inc. (ADP) отчете известно ускоряване при разкриването на нови работни места през юли от страна на американския частен сектор до 156 хил., докато осреднените очаквания на финансовите пазари за около 150 хил.и след като месец по-рано бяха разкрити 112 нови работни места (възходяща ревизия от 102 хил.). Днешните данни сигнализират за продължаващо затягане на американския трудов пазар с продължаващи проблеми при наемането на персонал от малките компании за разлика от доброто темпо при разкриване на нови работни места в средните и големите фирми. Според ADP малките американски компании (с наети между 1 и 49 работници) са наели през юли едва 11 000 работни места, докато средните по размер компании (с персонал между 50 и 499 души) са наели през миналия месец 67 хил.трудещи се, а големите компании (с персонал над 500 души) - 78 хил. нови работни места.

Източник: Associated Press

Азия

През първата половина на годината приходите на Huawei са били около 58.3 млрд.долара, с марж на нетната печалба от 8.7%, според полугодишния доклад на компанията. След като беше добавен в списъка на дружествата ѝ, бизнесът на смартфони в чужбина на Huawei бе засегнат от скандалите около компанията, но сега се е възстановил на 80% от нивото си преди забраните, заяви Лян Хуа, председател на борда на директорите. Доставките на смартфони са били 118 млн. бройки през първото полугодие, което представлява 24% ръст на годишна база. Бърз растеж се наблюдава и при доставките на таблети, персонални компютри и лаптопи, се казва в доклада. Годишният ръст на Huawei от над 23% през първото полугодие показва, че ефектът от забраните е под контрол и основните продукти на компанията остават като цяло незасегнати, според Лян. Доставчиците в САЩ възобновяват поръчките в няколко от по-незначителните области, но тези на ключови компоненти, включително лицензиране на някои модули за Андроид системи, не са възстановени, подчерта шефът на компанията. „Нашата позиция винаги е била, че ако САЩ ни позволят да използваме операционната екосистема Андроид, тя ще продължи да бъде наш избор.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
31.07.2019
Dow Jones Industrial
26 864.27 (-333.75)
Nasdaq Composite
8 175.42 (-98.20)
Стокови борси
31.07.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.87
Heating oil ($US/gal.)1.9500
Natural gas ($US/mmbtu)2.2400
Unleaded gas ($US/gal.)1.8400
Gold ($US/Troy Oz.)1 409.70
Silver ($US/Troy Oz.)16.18
Platinum ($US/Troy Oz.)862.70
Hogs (cents/lb.)71.00
Live cattle (cents/lb.)107.65

       Опознай България

Макавеи

На 1 август църквата почита св. 7 мчци братя Макавеи, св. Соломония и св. Елеазар - старозаветни мъченици, умрели около 180 г. п.н.е. Сирийският цар Антиох Епифан завладял Йерусалим и искал да въведе идолопоклонството, но старецът Елеазар (един от главните законоучители) отказал да изпълни заповедите и да яде свинско. Подложили го на мъчения и го убили, ала примерът му последвали 7 негови ученици-братя от рода на Макавеите. Довели ги при царя заедно с майка им Соломония и един след друг ги мъчили и умъртвили, нея - накрая. Според народните поверия от първия ден на август се празнуват дванадесетте дни Макавеи. Всеки Макавей съответства на месеците на следващата година, чието начало според църковния календар поставя месец септември. Така, ако първият ден е дъждовен – целият септември ще бъде дъждовен и т. н. Смята се че с първия Макавей лятото тръгва към своя край. На този ден щъркелите и лястовиците потеглят на юг. На този ден в Троянско съществува обичай да се набере нов босилек, да се освети в черквата и да се занесе в къщи. Често жените се кичат със стрък осветен босилек. В Северозападна България на първия Макавей всички зетьове се събират в дома на тъста си. На други места всички зетьове отиват при тъста си на гости, носят дарове и целуват ръка (затова някъде наричат празника Зетьовден). Гощават ги с вино и пресни питки.(Снимка /www.pravoslavieto.com)
Днес е и денят на градинаря. Честването му се възобновява на 1 август 1993 г. в град Брезово, Пловдивско, от сдружените земеделци на БЗНС с председател Анастасия Мозер.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 01.08.2019
Българска версия: 29868, Английска версия: 2907

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999