Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Национален военноисторически музей

С Указ на цар Фердинанд от 01.08.1914 г. при Щаба на армията се създава Военноисторическа комисия. В състава и влизат: музей, архив и библиотека. Със заповед 04.07.1916 г. на Главнокомандващия Действащата армия започва действителното комплектуване на колекциите на музея. Военният музей е третата общонационална музейна структура след разделянето през 1906 г. на първия български Народен музей на два музея – Археологически и Етнографски. Той обединява създадените след 1879 г. военноисторически къщи-музеи. Първата експозиция на Главния Военен музей е открита на 12.05.1937 г. През 1949 г. музеят е преименуван в Централен музей на народната армия. През 1952 г. открива нова експозиция. От 1956 г. в музея започва работа реставрационно ателие. През 1968 г. получава статут на национална институция и променя името си – Национален военноисторически музей. НВИМ издирва, съхранява, научно обработва и популяризира културни ценности, свързани с националната и европейска военна история. Музеят развива своята дейност на територията на цялата страна. Той създава и методически ръководи полковите сбирки и музеи, музеите на видовете и родовете войски. За своето почти вековно присъствие в културно-историческото пространство в неговите фондове са съхранени и проучени повече от един милион музейни експонати – свидетели на българската и европейска военна история. Днес Музеят разполага със застроена експозиционна площ от 5000 кв.м, в която ще бъде разгърната тематична и колекционна експозиция с изразена мобилност и гъвкавост. Оръжие е най-добре комплектуваната в България колекция от хладно и огнестрелно оръжие, обхващаща експонати от ІV в. пр. н. е. до образци, които в момента са на въоръжение в българската и чужди армии. В нея са представени балканско и източно оръжие на известни майстори и модели на всички водещи световни фирми, производителки на оръжие от средата на ХVІІІ в. до днес. Музеят съхранява личното оръжие на всички известни личности от времето на национално освободителните борби до днес.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.