Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 30 май 2019 г., брой 4962
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.05.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21687
USD   1.75316
CHF   1.74363
EUR/USD   1.1156*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  АГКДР Щерев АД - София
Агромикрон АД - Русе
АКБ Актив АД - София
Балкан АД - Ловеч
Балкантур София АД - София
Бент ойл АД - София
Бриз 2 АД - Стара Загора
България 29 АД - София
Вамо АД - София
Далия ЕАД - София
ДЗУ (Дискови запаметяващи устройства) АД - Стара Загора
Енигма Инвест АД - София
Изи Асет Мениджмънт АД - София
Интертрейд АД - Русе
Консорциум Агробизнес АД - София
Контролно-заваръчни устройства (КЗУ) АД - София
Ливест АД - София
Метарем 98 АД - Павликени
Метарем ЕАД - Павликени
Наталия АД - Стара Загора
Национално инвестиционно дружество Надежда АД - София
Панайот Волов АД - Шумен
Пластик АД - Трекляно
Пресков АД - Стара Загора
Прогрес АД - Стара Загора
Рибовъдство АД - Русе
Рива 21 АД - Петрич
Ризърв Кепитал АДСИЦ - София
Руен Транспорт АД - Кюстендил
Руен Холдинг АД - Кюстендил
Русе специални превози АД - Русе
Симат АД - Димитровград
СМФ-Монтаж на инсталации и уредби АД - София
Стройкомбинат М АД - Стара Загора
Университетска многопрофилна болница за активно лечение-Бургас АД - Бургас
Фазеринвест АД - Силистра
Хемустурист АД - Габрово
Хидком АД - Оряхово
Хидропневмотехника АД - Казанлък
Център за бизнес и култура АД - Добрич
Чап Медиа АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг в края на март 2019 г. е 33 740.3 млн. евро (57.1 на сто от прогнозния брутен вътрешен продукт /БВП/ ), съобщава Българската народна банка. На годишна база дългът нараства със 100.9 млн. евро (0.3 на сто). В края на март 2019 г. дългосрочните задължения са 25 328 млн. евро (75.1 на сто от брутния дълг, 42.8 на сто от БВП). Дългосрочният дълг намалява с 326.6 млн. евро (1.3 на сто) спрямо март 2018 г. Краткосрочните задължения възлизат на 8412.3 млн. евро (24.9 на сто от брутния дълг, 14.2 на сто от БВП). Краткосрочният външен дълг нараства с 427.5 млн. евро (5.4 на сто) спрямо март 2018 г. Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на март 2019 г. е 5439.4 млн. евро (9.2 на сто от БВП). На годишна база външните задължения на сектора се понижават с 204 млн. евро (3.6 на сто).

Източник: 24 часа

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2019 г. са 620,8 хил., или с 2,4% повече спрямо същия период на миналата година, отчете НСИ. Най-голямо увеличение е отчетено към Испания (с 15,8%), Франция (13,5%), Гърция (7,8%), Австрия (5,6%), Германия (5,4%), Турция (3,6%), Сърбия (1,0%), Италия (0,9%). Намаляват пътуванията на българите към Република Северна Македония (с 5,4%), Обединено кралство (с 4,2%), Нидерландия (2,9%) и Полша (2,2%). Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2019 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42.1%, следвани от тези със служебна цел - 29.5%, и с цел почивка и екскурзия - 28.4%. През април 2019 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Турция - 145.6 хил., Гърция - 124.4 хил., Сърбия - 55.4 хил., Румъния - 41.7 хил., Германия - 38.7 хил., Република Северна Македония - 37.3 хил., Италия - 28.8 хил., Австрия - 19.8 хил., Испания - 17.9 хил., Обединеното кралство - 14.1 хиляди.

Източник: economic.bg

 
Дружества
Производство на изолирани проводници и кабели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Щека Електроник България ЕООД - Съединение - Пд   1 858  
  2   Елкабел АД - Бургас   1 027  
  3   КЕМП АД - Севлиево   680  
  4   Унитех Инженеринг ООД - София   420  
  5   Ховаг ООД - Търговище   416  
  6   Конеторе ООД - Кюстендил   373  
  7   Кабел 2001 ЕООД - София   314  
  8   Изолат ООД - Ряхово   262  
  9   Дикс кабел ЕАД - Бургас   210  
  10   Нова Кабел ООД - Айтос   170  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.05.2019
  Обща стойност (BGN): 471 002.37  
Брой търгувани компании: 34
Premium 49 160.18
Standard 194 550.98
АДСИЦ 223 267.30
Структурирани 4 023.92
Най-голяма промяна в цените
Българска фондова борса АД - София 13.33 %
Индустриален холдинг България АД - София -2.50 %
BaSE - Акции: 1 690.38

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Новата производствена сграда на Trelleborg Sealing Solutions в Перник бе официално открита. Компанията, част от глобалния концерн Trelleborg AB е вложила над €4 милиона в разширението. Новопостроената сграда добавя над 1000 кв. метра производствена и складова площ към съществуващото предприятие. Производствената база на Trelleborg Sealing Solutions Pernik е открита през 2010 г., а преди година започва строителството на новата сграда. В предприятието се произвеждат уплътняващи изделия, използвани в автомобилостроенето, медицинската и санитарна техника и оборудване, домакински електроуреди, грижа за бебета и др. Освен силиконовите детайли, в завода се изработват и самите матрици за тяхното производство. Към момента в него работят около 150 души, като през следващите 3 години ще бъдат открити 60 нови работни места

Източник: money.bg

Kaufland, част от немската група Schwarz Gruppe, откри своя нов IT офис в София, разраствайки дейността си в България. Нуждата от повече пространство довежда до отварянето на новия офис, който е част от IT Hub-a на компанията в страната. Първият подобен офис на дружеството открива в София през 2017 г. и се намира близо до новия, но е много по-малък. Двата офиса ще продължат да работят паралелно. Към разширения IT екип на Kaufland вече работят 70 души като компанията продължава да набира кадри. По план екипът от общо 110 души трябва да се удвои до края на 2020 г. Те ще обслужват платформите във всички държави, в които присъства Schwarz Gruppe, включително и на ритейла Lidl, който е част от глобалното дружество. Дейността на IT екипа е фокусирана в Software development, разработката на приложения, работа с платформата SAP. Другата сфера, с която се занимава е второ ниво на поддръжка на SAP системи и създаване и поддържане инфраструктурата на цялата Schwarz Gruppe.

Източник: economic.bg

За шеста поредна година "Виваком" запазва лидерско място на телеком пазара с общи приходи от 948 милиона лева в края на 2018 г., което е 6,6% повече спрямо 2017 г. Печалбата преди данъци е 359,8 млн. лева. Лидерското място се потвърждавало и от резултатите за първото тримесечие на 2019 г. - приходите са 235,2 млн. лева и имат ръст от 5,5% на годишна база. Печалбата преди облагане се вдига с 30% до 112,5 млн. лева. Освобождаването на честоти за 5G и предлагането им на операторите на разумна цена в следващите 3-4 години ще доведе до инвестиции от индустрията от над 800 млн. лева. Лицензи в България за новата технология може да има още догодина. Освен разумни цени за честоти била необходимо и промяна в строителното законодателства, за да се улесни и ускори изграждането на 5G мрежите.

Източник: 24 часа

От 1,7 млн. лв. до 7 млн. лв. кредити могат да получат високотехнологични компании чрез Фонда за рисков капитал. Средствата са осигурени от ОП “Иновации и конкурентноспособност”. Фондът на фондовете подписа договора с финансовия посредник “Морнингсайд Хил” ООД, чрез който ще бъдат опускани средствата. В него ключови фигури са Павел Велков, Делян Ганев, Тодор Мутафчийски и Екатерина Велкова. Избраният посредник ще управлява фонд от 67 млн. лв., от които 47.1 млн. лв. са публични средства, а останалите ще привлечено частно съфинансиране. Фонд мениджърът ще оказва и стратегическа подкрепа за достъп до нови пазари и експертиза, чрез подобрение на корпоративното управление и цялостния капацитет.

Източник: Труд

Дружеството, което оперира лифтовете и пистите на планината до столицата "Витоша ски" е 100% на Ерик Гумерер, според декларация по Закона за мерките срещу изпирането на пари, подадена по партидата на "Витоша ски" в Търговския регистър. Той е съосновател и изпълнителен директор на италианската TechnoAlpin, която е водещ производител на оръдия за изкуствен сняг в света. Контролът над двете компании от години неформално се свързва с председателя на Българската федерация по ски Цеко Минев, който е единият от двамата големи акционери в Първа инвестиционна банка. През годините банката е основен кредитор и на двете дружества, като в един момент дълговете на "Юлен" към ПИБ надхвърлят 100 млн. лв., но са погасени чрез сделки с други финансирани от институцията дружества. Според отчета на "Витоша ски" към края на 2017 г. задълженията му към банката са 16 млн. лв.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

30-31 май: „Активиране на ресурсите на пазара на труда“

30-31 май: Международната HR конференция на БАУХ

Международната HR конференция на БАУХ

4 юни: Семинар: Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа

11 юни: Клуб Investor „Банки и финанси“

12 юни: Специализиран тренинг на тема износ за Скандинавските страни ще се проведе на 12 юни в София

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

21 и 28 юни, Варна: Информационни дни "Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Съветът на ЕС да започне преговори за присъединяване с Албания и Република Северна Македония. Тази препоръка на Еврокомисията бе огласена току-що в Брюксел. ЕК прие своята годишна оценка за извършването на реформи от патньорите си на Западните Балкани и Турция В белгийската столица смятат, че двете страни са извършили реформите в ключови сфери. „Албания и Северна Македония показаха силна решимост да напреднат по пътя към ЕС и постигнаха резултати, които са конкретни и трябва да бъдат необратими. Въз основа на това днес препоръчваме Съветът на ЕС да започне преговори с тези страни. Разщиряването на ЕС е инвестиция в мира, сигурността, благоденствието и стабилността в Европа“, каза върховният представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини. Еврокомисарят по разширяването Йоханес Хан пък изтъкна, че Албания е предприела задълбочена промяна на правосъдната система. Напредъкът трябва да бъде признат, макар да остава още работа за вършене.

Източник: EurActive

Америка

Централната банка на Венецуела съобщи, че инфлацията в страната за миналата година е била 130 060%. Само за април инфлацията е 33.8%. Според банката през 2016 г. инфлацията е била 274,4 процента, през 2017 г. – 862.6 процента, а през 2018 г. - 130 060 процента. Данните на опозицията обаче са доста по-различни от тези, обявени от контролирания от опозицията Конгрес. Според тях, инфлацията във Венецуела за миналата година е била 1 370 000 процента. За 2019 г. МВФ прогнозира инфлация от 10 000 000 процента. Централната банка на Венецуела също така съобщи, че износът на петрол - който представлява 96% от приходите на страната - е паднал до 29.8 млрд. долара през 2018 г. в сравнение с 85.6 млрд. долара през 2013 г. и 71.7 млрд. долара през 2014 г., когато цените на петрола се сринаха и политическата и икономическата икономика на страната се срина. започна кризата. От 2016 г. цените на петрола отскочиха, но спадът в производството на Венецуела възпрепятства завръщането на предишните нива на приходи - през април страната произвеждаше 1,03 милиона барела петрол дневно спрямо 3,2-милионното производство преди десетилетие.

Източник: AFP

Азия

Технологичните гиганти Huawei и Tencent подписаха споразумение за сътрудничество във видеострийминга. То предвижда двете компаниите да реализират заменяемост на потребителски акаунти, съвместни проекти и споделяне на технологии на техните видео платформи. Така например, притежателите на устройства на Huawei, използващи приложението Huawei Video, ще могат да гледат клипове от платформата на Tencent с по-високо качество. Huawei Video ще сподели също така подобрения на своя изкуствен интелект и висококачествено аудио и видео технологии, които да подобрят акустичните и визуални ефекти в платформата на Tencent. Според вицепрезидента на Tencent Сун Джунхуай, сътрудничеството ще помогне повече техни видео ресурси да достигнат до потребителите на Huawei. Huawei се стреми към създаването на инклузивна, взаимноизгодна иновативна екосистема и желае да улесни и ускори развитието на своите партньори в целия свят", коментира Джан Пинан, президент на Huawei Consumer Cloud Service.

Източник: Xinhua

 
Индекси на фондови борси
29.05.2019
Dow Jones Industrial
25 126.41 (-221.36)
Nasdaq Composite
7 547.31 (-60.04)
Стокови борси
29.05.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)59.22
Heating oil ($US/gal.)1.9800
Natural gas ($US/mmbtu)2.6200
Unleaded gas ($US/gal.)1.9200
Gold ($US/Troy Oz.)1 276.50
Silver ($US/Troy Oz.)14.36
Platinum ($US/Troy Oz.)791.30
Hogs (cents/lb.)87.80
Live cattle (cents/lb.)107.85

       Опознай България

Празник на Козлодуй

Град Козлодуй отбелязва своя празник на 30 май. Според първите официални данни, Козлодуй е заселен през ХVІ век. Векове наред на този крайдунавски бряг са живели траки, славяни и българи, които създавали своя бит и култура. Следи от тракийски поселищен център, съществувал през първото хилядолетие преди н.е, са останали в надгробните могили. По-късно през тези места минава големият римски крайдунавски път. За това свидетелстват и останките от римските кастели Магура пиатра (или Регианум), Камиструм и Аугуста. В този регион са и трите исторически окопа, наречени по-късно Ломски, Островски и Козлодуйски, където е бил настанен Аспарухов военен гарнизон. През ХVІІІ в. селището е отбелязано като Котозлук и Козлудере (нисък дол), а по-късно - Козлодуй (ъгъл на ледовете). На 17 май 1876 г. на козлодуйския бряг от кораба "Радецки" слиза четата на Христо Ботев. На 23 ноември 1877 г. 8-и кавалерийски полк с командир Александру Перец освобождава Козлодуй от турско робство. На 6 април 1970 г. е поставено началото на строежа на Първата атомна електроцентрала в България – АЕЦ Козлодуй.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.05.2019
Българска версия: 29883, Английска версия: 2911

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      

Октомври 2019
 ПВСЧПСН
40 123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031   


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999