Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 29 май 2019 г., брой 4961
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(29.05.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21315
USD   1.74753
CHF   1.73790
EUR/USD   1.1192*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Арбанаси 2000 АД - Велико Търново
Бизнес иновационен център-ИЗОТ АД - София
Булфрахт София АД - София
Графобал България АД - Своге
Дигтех АД - София
Дунавски бряг АД - Лом
Елпром АНН АД - Петрич
Елсед Варна АД - Гроздьово
Климатех АД - Димитровград
Лесил АД - Варна
Многопрофилна болница за активно лечение д-р Никола Василиев АД - Кюстендил
Пътно строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Риъл Булленд АД - София
Строителна компания Ес Би Ес АД - Стара Загора
Тексимтранс АД - Варна
Трейс Ипома АД - София
Университетска Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив АД - Пловдив
Хидрострой 99 АД - Габрово
Хидрострой Инвест АД - Габрово
ХипоКредит АД - София
Хранинвест Хранмашкомплект АД - Стара Загора
Център за изчислителни и информационни технологии АД - София
Яйца и птици АД - Мизия
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Лихвите по банковите потребителски заеми за домакинствата в лева намаляват с 0,35 процентни пункта до 8,26% през април спрямо година по-рано, а по тези в евро – с 0,70 пр. п. до 3,77 на сто. Намаление има и при лихвите по ипотеките, които в лева стигат до 3,18%, а при тези в евро – до 2,95%. Понижение се наблюдава и на месечна база – април спрямо март 2019 г. Средният лихвен процент по кредитите за потребление в евро намалява с 0,69 пр. п., а в лева се увеличава с 0,19 пр. п. При жилищните заеми в левове той се понижава с 0,01 пр. п., а при тези в евро – с 0,04 пр. п. Банките са свили и разходите по кредитите, отчита БНБ. Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските заеми спада до 10,13% през април, което е с 0,38 пр. п. по-малко спрямо година по-рано.

Източник: Труд

От 1 юни 2019 г. отпадат ограниченията за работа на граждани на България в Швейцария. Българите ще могат да пребивават свободно в страната при условие, че имат работно място. Това е стана възможно, след като правителството на Швейцария прие решение за отмяна на квотите за пребиваване на граждани от България и Румъния. С него се променя регламентът за изпълнението на Споразумението за свободно движение на хора между Швейцария и ЕС. Протоколът към документа предвиждаше преходен период от максимум 10 години за гражданите от България и Румъния, който изтича на 31 май 2019 г. По последни данни на миграционните служби към края на март тази година в страната пребивават около 11 400 български граждани. От 1 юни българските граждани няма да се нуждаят от разрешение, за да започнат работа в Швейцария (Arbeitsbewilligung/work permit).

Източник: 24 часа

 
Приватизация

"Пристанище Видин" ЕООД ще може да продаде моторния кораб "Ураган", който е част от имуществото на държавната фирма, след като получи разрешение за това от Министерския съвет. Кабинетът ще предложи на Народното събрание да вземе решение за приватизация на този актив. Мотивът е, че този речен съд не се използва в основната дейност на дружество, а оперирането му води до големи разходи за неговата поддръжка. В случай, че Народното събрание вземе решение за продажба, процедурата ще бъде реализирана от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Територията и акваторията на "Пристанище-Видин" ЕООД представлява публична държавна собственост. В днешно време пристанището е обособено като търговско дружество със сто процента държавно участие.

Източник: Банкеръ

Дружества
Таксиметров пътнически транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Йелоу 333 АД - София   6 786  
  2   О'Кей супертранс АД - София   5 391  
  3   Радио СВ Такси ООД - София   2 066  
  4   Грийн Такси ООД - София   902  
  5   Такси С Експрес АД - София   874  
  6   Софтакси АД - София   596  
  7   Корект Транс ООД - София   589  
  8   Евролийз Такси ЕООД - София   485  
  9   Транс Ка ООД - Банско   321  
  10   Комко Спед ТБ ЕООД - София   254  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 28.05.2019
  Обща стойност (BGN): 296 693.63  
Брой търгувани компании: 35
Premium 55 851.37
Standard 135 018.78
АДСИЦ 105 823.49
Най-голяма промяна в цените
Химснаб България АД - София -16.96 %
Монбат АД - София 3.97 %
BaSE - Акции: 3 019.53

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

"Булгартрансгаз" избра нов изпълнител на газопровода от Провадия до сръбската граница, по който ще се транспортира газ от "Турски поток". Това е вторият в класирането - консорциум "Газово разширение и развитие на България". Участници в него са италианската "Бонатти", германската "Макс Щрайхер" и люксембургската "Комплишънс дивелъпмънт"- клон България. На търга първоначално първи бе класиран саудитският консорциум "Аркад", който предложи 1,28 млрд. евро за построяване на газопровода за 250 дни и 1,102 млрд. евро при срок от 615 дни. Лихвеният процент, който предложиха саудитците за изплащането в продължение на 10 г. беше 4,1%. Саудитският консцорциум е трябвало до 16 май да подаде документи за сключване на договор. Тъй като това не е станало, срокът е бил удължен до 27 май. Дотогава са били представени едва 4 от необходимите 30 документа, за да се подпише контрактът. Затова от "Булгартрансгаз" са взели решение да се пристъпи към подписване на договор с втория участник.

Източник: 24 часа

Специализираната прокуратура и Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) проведоха акция в община Божурище. Предмет на разследването е продажбата на четири имота от общината, които са били предоставени от държавата. С манипулирани търгове са продадени 80 декара за 150 000-160 000 лева, докато пазарната цена е далеч по-висока. Купувачите са четирима, като трима от тях са търговски дружества, а едното е физическо лице. Според Имотния регистър така описаните сделки са се случили в края на 2018 г. Става дума за четири съседни терена, които се намират югоизточно от града, точно срещу конната база "Крум Лекарски", в близост до гробището. Според кадастъра терените са земеделска земя. Купувачите са софийските фирми "Юриста груп" и "Инфинити пропърти" и великотърновската "Магор 01". На едното от дружествата бащата на кмета е бил пълномощник за определен период. Четвъртият купувач е следователят от Национална следствена служба (НСлС) Ваня Дойчева.

Източник: Капитал

БДЖ реши да поднови обществената поръчка за ремонта на електрическите и дизеловите мотриси "Дезиро" на "Сименс". Процедурата е от началото на януари 2017 година и е с бюджет от 137 милиона лева. "БДЖ-Пътнически преводи" са взели решение да започнат директни преговори за ремонта на мотрисите "Сименс" с две компании - румънския клон на френския гигант "Алстом" и унгарското поделение на швейцалската "Щадлер". Те са поканени в 60-дневен срок да подадат първоначални оферти за участие в процедурата, от която на по-ранен етап бяха отстранени самият доставчик на влаковете "Сименс" и българския жп завод "Експрес Сервиз"-Русе. За 24 юли 2019 г. БДЖ са насрочили отварянето на първоначалните оферти на двамата участници допуснати до прякото договаряне. Те трябва да са валидни за срок от поне 6 месеца след датата на подаване на предложенията.

Източник: offnews.bg

Активите на "Тексимбанк" АД се увеличават в края на март 2019 г. с 14.965 млн. лв., което означава ръст от 4.96% спрямо декември миналата година, до 316.884 млн. лв. Това е резултат от нарастването на кредитите и вземанията (с 8.36%) и на сделките по споразумения за обратно изкупуване на ценни книжа (репо-сделки) - с 85.90 на сто. Банковата група на консолидирана основа включва "Тексимбанк" и контролираното от нея дъщерно дружество - управляващото дружество "Тексим асет мениджмънт" ЕАД, в което притежава 100% от капитала. То е организирало четири договорни фонда - "Тексим България", "Тексим парични пазари", "Тексим Балкани" и "Тексим Комодити Стратеджи". Банката майка притежава 100% от дружествените дялове на "Тексим Проекти" ЕООД. "Тексимбанк" АД е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и едно от основните направления е предоставяне на кредити, или друго финансиране.

Източник: Банкеръ

Приходите на Coca-Cola в България нарастват до 524 млн. лв. през 2018 г. През 2017 г. те бяха 381 млн. лв., обявиха от дружеството. Увеличават се и работните места, които компанията създава в страната. През 2018 г. са наети 543 души, а общо служителите са около 2300. Миналата година Coca-Cola е изплатила 102 млн. лв. под формата на заплати и 10 млн. лв. за осигуровки. С грижа за околната среда световният бранд не спира да развива зелените си практики и идеи у нас. "Кока-Кола" рециклира 95% от генерираните от производството им отпадъци, всяка стъклена бутилка „живее” 4-5 години и се използва средно 2.7 пъти годишно. За 7 години компанията е намалила разхода на вода за производство на 1 литър безалкохолна напитка с 5% и така са спестени общо 29 млн. литра вода.

Източник: economic.bg

Регулирана информация       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Една година без Божидар Данев

Отпада задължението за неправителствените организации да декларират действителен собственик, вписан на друго основание

НСТС не подкрепи предложенията за промени в медицинската експертиза

БАМИ с писмо до МИ във връзка с промяна на мерките за защита на пазара на стомана в ЕС


Предстоящи събития

30-31 май: „Активиране на ресурсите на пазара на труда“

30-31 май: Международната HR конференция на БАУХ

4 юни: Семинар: Управление на опасни вещества в индустрията – връзка между законодателството по химикали и здраве и безопасност при работа

11 юни: Клуб Investor „Банки и финанси“

20 юни: Двустранни бизнес срещи по време на E2tech4Cities, 20 юни 2019г., Брюксел

21.06.2019: Конференция "Бизнесът и регионите"

21 и 28 юни, Варна: Информационни дни "Дигитализацията на регионалната индустрия – предизвикателства, перспективи, практики и решения"

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 01 юни 2019, съботно-неделен
CCNA 2 - 08 юни 2019, съботно-неделен
ССNА Security - 5 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 1 - 05 октомври 2019, съботно-неделен
CCNA 3 - 14 септември 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 14 септември 2019, съботно-неделен


Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

От юли т.г. банките в най-голямата икономика в Европа ще трябва да заделят допълнителни средства, за да се предпазят от риск от горещия имотен пазар в страната и от забавянето на икономиката, предава Rеutеrs. Бордът за финансова стабилност, в който влизат представители на финансовия регулатор, Министерство на финансите и цетрналната банка, заяви, че банките в Германия ще трябва да заделят €5,3 милиарда повече капитал - макар че засега регулаторите не виждат твърди знаци за риск за финансовата стабилност. Властите обаче отговарят на скорошния растеж в кредитирането в Германия, което надхвърли растежа на икономиката. Очаква се банките да успеят да отговорят с наличен капитал. Критици смятат, че Германия отговаря твърде късно на заплахите, след като икономиката едвам избегна рецесия в края на миналата година и расте бавно през тази. Банките, изправен пред ниските лихви, които намаляват печалбата, критикуват инициативата.

Източник: Reuters

Америка

Виетнам е сред най-бързо растящите източници на американски внос от Азия през миналото тримесечие и ако темпът се запази, страната съвсем скоро ще изпревари Великобритания, пише Вlооmbеrg, цитирайки данни от американските митници. Вносът от южноазиатската икономика е нараснал с 40,2 процента през първите три месеца на годината спрямо същия период на 2018 г. Поръчките от Южна Корея растат с 18,4 процента, а от Китай се сриват с 13,9 процента. Ако темпът на растеж от Виетнам се запази през годината, страната ще изпревари Италия, Франция, Великобритания и Индия. Самата Индия ще се покачи с две места, а Франция с едно, ако темпът се запази. Ирландия ще падне с четири, а Великобритания и Италия - с две. Виетнам изпъква в региона, в който износът намалява. Япония, Южна Корея, Сингапур и Тайван записват спад през април, докато Виетнам расте със 7,5 процента. Страната успява да спечели, след като редица компании се местят от Китай, за да избегнат митата. Икономиката предлага ниски цени на труда и подобряващ се бизнес климат.

Източник: Bloomberg

Азия

Компаниите от високотехнологичната индустрия в Япония ще бъдат добавени към ограничителен списък, който контролира възможността чужденци да притежават значителен дял в тях. Промяната бе обявена от правителството в Токио и ще влезе в сила от август месец тази година. Ограниченията идват на фона на натиска от Съединените американски щати за действия, с които страните да се справят с рисковете в областта на киберсигурността и трансфера на технологии, включващ Китай. Те бяха обявени само ден след визитата на Доналд Тръмп в Токио и разговорите с премиера Шинцо Абе. В своето съобщение японското правителство не съобщава изрично нито една компания, нито държава. Промените ще важат за компаниите в областите на информационните технологии и телекомуникациите. Япония иска да предотврати изтичането на технология, която я определяна като значима за националната сигурност. Към момента в списъка са и авиоиндустрията, ядреният сектор, както и производството на оръжие. Законът изисква чуждестранните инвеститори да съобщават на правителството и да минат през проверка, ако купят 10% или повече от акциите на японска компания. Ако правителството намери проблем, може да нареди на инвеститорите да развалят сделката.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
28.05.2019
Dow Jones Industrial
25 347.77 (-237.92)
Nasdaq Composite
7 607.35 (-29.66)
Стокови борси
28.05.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.53
Heating oil ($US/gal.)1.9800
Natural gas ($US/mmbtu)2.5900
Unleaded gas ($US/gal.)1.9200
Gold ($US/Troy Oz.)1 280.70
Silver ($US/Troy Oz.)14.36
Platinum ($US/Troy Oz.)796.90
Hogs (cents/lb.)85.70
Live cattle (cents/lb.)107.78

       Опознай България

Празник на Горна Оряховица

Горна Оряховица отбелязва своя празник на 29 май. Градът е наследник на старата крепост Ряховец. Названието си твърдината получава от растителния вид орех, широко разпространен в района. Едно от първите сведения за селището е от 1444 г., когато е бил разрушен от Владислав II Варненчик. С ферман от 1538г. на Горна Оряховица се дават известни права за извършване на търговски и занаятчийски дейности. През този период тук процъфтяват кожухарството, абаджийството, железарството, златарството, коларството и сарачеството. Градът придобива славата на голям търговски център. Горна Оряховица играе важна роля и през Възраждането. Още през 1822г. тук е основано килийно училище, а през 1859г. Иван Момчилов открива първото класно училище, с което поставя началото на класическото обучение в Горна Оряховица. През 1869г. градът вече има и читалище, а след две години Елена Грънчарова основава женско дружество Просвещение. Икономическото му развитие го утвърждава през 1868г. като център на нахия - община, която влиза в състава на Търновския санджак (окръг). През 1870г. са му признати градски права. Освобождението заварва Горна Оряховица с население 5700 жители, 1200 къщи, 5 църкви и 6 училища.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 29.05.2019
Българска версия: 29884, Английска версия: 2912

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999