Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Църквата Св. Димитър Солунски – с. Брежани

Църквата “Св. Димитър Солунски” в с. Брежани (югозападна България, област Благоевград) е построена е през 1847 г. В миналото дворът на църквата е бил заграден с дървени подпори и около цялата черква е имало дървен навес. Сега дворът е заграден с циментов зид. Иконите в храма са дарения от хората. Стенописи няма, защото църквата е била опожарявана 2 пъти – от гърците и от турците. За да я опожарят, те са я напълнили с царевичак и са я запалили, защото не е имало как да бъде опожарена отвън. Църквата е иззидана с камъни. През 1933 г. отец Филип построява камбанарията и църковния дом, който се намира зад църквата. От 1963 г. църковният дом е отчужден от кметството с цел да се направи библиотека. И до ден днешен се водят спорове чия собственост е мястото, на което е построен домът. Камбаната е била излята в селото. Хората на доброволни начала са дали кой колкото злато е имал. Акустиката й била изключително добра, но камбаната била открадната.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.07.2020
Българска версия: 30011, Английска версия: 2881

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.