Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 04 април 2019 г., брой 4928
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(04.04.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.29047
USD   1.73960
CHF   1.74534
EUR/USD   1.1243*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.04   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Балканкарподем - инвест АД - Габрово
Изгрев АД - София
Кофражна техника 95 АД - Пловдив
Програмни продукти и системи АД - София
Смарт синерджи АД - София
Теспом АД - Габрово
Холсим България АД - Бели извор
Холсим Кариерни материали Рудината АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Основните данъчни и осигурителни ставки остават непроменени, а планове за ново увеличение на минималната работна заплата след 2021 г. (когато ще достигне 650 лв.) към момента няма. Засега правителството се въздържа от такива за периода след края на мандата, според Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на Министерството на финансите. Подобно на нагласите в есенната прогноза през следващите две години е заложено балансирано бюджетно салдо, докато 2019 г. се очаква да завърши с дефицит от 600 млн. лв., или 0.5% от БВП. Ведомството очаква 3.4% ръст на икономиката през тази година при 3.1% през 2018 г., което е с 0.3 процентни пункта под очакванията от есента. Средносрочната бюджетна прогноза се създава всяка година и отразява посоката, в която ще се развиват публичните финанси за няколко години напред, както и очакванията на управляващите за икономиката на страната.

Източник: Капитал

Производството на електроенергия нараства до 12 755 981 MWh за времето от началото на 2019 година до края на месец март. Това е увеличение от 4.36 %. За сравнение, през същия период година по-рано производството е било от порядъка на 12 222 925 MWh. Увеличението говори за запазващи се добри икономически показатели, но от значение е и факта, че все още става въпрос за данни през отоплителния период. Потреблението на електроенергия продължава да увеличава регистрираното отрицателно участие преди седмица. Ако за посочения сравняван период преди година потреблението на електроенергия е било в обем от 11 155 645 MWh, то сега спада до 11 050 194 MWh. Износът на електроенергия продължава да запазва добри положителни показатели, но спадът спрямо седмица по-рано с почти десет процента би трябвало да се приемат като сигнал за процеси, свързани с икономиката в региона. Според данните, от началото на януари 2018 г. до края на месец март е в обем от 1 067 280 MWh.

Източник: 3e News

 
Приватизация

Народното събрание одобри предложението на Министерския съвет за приватизация на обособени части от имуществото на "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД-Сопот /ВМЗ-Сопот/. Според вносителя целта е да се раздържавят обособени части по три обобщени позиции от ВМЗ ЕАД Сопот, поради отпаднала необходимост от тях за реализиране на производствената и търговската дейност на дружеството. Същите не се използват и са необходими допълнителни разходи за тяхната поддръжка, се посочва още в мотивите. "Вазовски машиностроителни заводи" ЕАД-Сопот е включено в т.нар. забранителен списък от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Раздържавяването на обособени части от неговото имущество се извършва от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол след вземане на решение за това от Народното събрание по предложение на правителството. Става думи за над 1000 дка застроени площи с предназначение "промишлена сграда", складови бази, почивна база "Чевира" в землището на село Старосел, дървопроизводствени площи.

Източник: 24 часа

Дружества
Механично обработване на метали
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Самел 90 АД - Самоков   11 410  
  2   Ангел Стоилов 96 АД - Пловдив   8 691  
  3   Серта България АД - Кърджали   4 095  
  4   Буллтек ООД - Пловдив   3 765  
  5   Фокс Лазер ЕООД - София   2 521  
  6   Инхом - 98 ООД - Аксаково   2 482  
  7   Импулс АД - Габрово   1 342  
  8   ММ Механикс ООД - Драгор   832  
  9   Енергоремонт - Гълъбово АД - Гълъбово   430  
  10   Стад Близнаков ЕООД - Благоевград   306  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 03.04.2019
  Обща стойност (BGN): 1 165 424.01  
Брой търгувани компании: 23
Premium 113 122.46
Standard 1 050 505.40
АДСИЦ 1 796.15
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Нов век АД - София -6.25 %
Еврохолд България АД - София 5.95 %
BaSE - Акции: 8 638.68

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Консорциумът "Аркад" е компанията, избрана от "Булгартрансгаз" за построяването на отсечката на "Турски поток" през България. Обединението, в което влизат саудитската "Аркад Енджиниъринг енд Констракшънс Къмпъни" и италианската "Аркад Ей Би Би С.п.А.", е предложило цена за проекта до сръбската граница от 2.15 млрд. лв. без ДДС за срок от 615 дни. Така офертата влиза в заложения от "Булгартрансгаз" максимален бюджет от 2.28 млрд. лв. без ДДС. През тръбата се очаква да преминават 31.5 млрд. куб. м природен газ годишно. Инвестицията трябва да се изплати до 2039 г. За "Български поток" оферти подадоха "Аркад" и "Газово развитие и разширение в България" (ОТ Industries Fovallkozo Zrt., OT Industries – KVV Kivitelezo Zrt. и Консорциум "Аркад"). Имаше и трети кандидат, но той бе отстранен, тъй като според "Булгартрансгаз" той не отговаря на критериите.

Източник: Сега

В държавния горски разсадник - село Локорско, Софийско бе открита първата в България автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки. Линията е за горските стопанства с голям капацитет и съпътстваща инфраструктура. Съоръжението е доставено с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на ЕК по инвестиционен проект за възстановяване и подобряване на природозащитния статус на горите от мрежата НАТУРА в България. Целта на проекта е да се подобри състоянието на хабитатите и местообитанията в шест зони на територията на Югозападното държавно предприятие. Освен поточната линия в Локорско е изградена и хладилна база за съхранение на семена за дъб, бук, бор и други широколистни и иглолистни видове. Благодарение на тази база експертите ще могат да съхраняват цели 15-20 години семената от различни местообитания в Югозападна България, така че при възникнали проблеми като пожари и други климатични промени да се реагира навреме със засаждането на точния материал от съответното местообитание.

Източник: Монитор

"Български пощи" ЕАД ще получават авансово компенсацията за изпълнение на финансово неизгодни дейности от "Задължителния пакет" - т.нар. Универсална пощенска услуга, а не както досега - две години след като дружеството е направило разходите. Това е една от основните промени в Закона за пощенските услуги, които бяха одобрени на днешното заседание на правителството. Досега компенсацията се получаваше от държавното дружество с до две години закъснение, което оставя го без оперативни средства. Пощите ни са със задължение по закон да доставят универсалната пощенска услуга до всяка точка на страната за разлика от частните компании, които работят там, където има икономическа изгода. Така в момента търговското дружество работи при икономически неизгодни условия и държавата доплаща за това, че има такъв ангажимент. Кабинетът реши, че компенсацията ще е в съответствие с условията за съвместимост на държавната помощ с европейската правна рамка за услуги от общ икономически интерес. Предвижда се промяната на модела на компенсиране да влезе в сила от началото на 2020 г.

Източник: Банкеръ

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отхвърли жалбите срещу решението на екоминистерството, с което беше одобрена ОВОС (оценка на въздействието върху околната среда) за изграждането на нова ядрена мощност на площадка 2 на АЕЦ "Козлодуй". Така ВАС отменя решението на 3-членния състав на ВАС от 17 май 2018 година, с което съдът бе отменил екооценката. Решението е окончателно. Магистратите приемат, че при приемането на решението на министъра на околната среда и водите са спазени задължителните процедури по Наредбата за ОВОС и по Конвенцията за оценка на въздействието на околната среда в трансграничен контекст. В хода на процедурата по ОВОС са проведени консултации с 38 институции и неправителствени организации. Направени са и трансгранични консултации. Проведени са и задължителните обществени обсъждания както на територията на България, така и в съседна Румъния.

Източник: Дума

Съветът на директорите на „Кораборемонтен завод Одесос" АД предлага дивидентът за 2018 г. да бъде 4 лв. на акция, колкото беше и за 2017 г., показва поканата за общо събрание на акционерите за 16 май 2019 г. Запазването на дивидента е въпреки намалението на нетната печалба с 49,5% на годишна база до 1,24 млн. лв. за 2018 г. Общата сума, необходима за дивидент, е 2,35 млн. лв., като освен от печалбата за 2018 г., за него ще се ползва и неразпределена печалба от минали години, която е в размер на общо 44,1 млн. лв. Нетните приходи от продажби на варненския кораборемонтен завод за 2018 г. са 34,3 млн. лв. при увеличение с 9,5% на годишна база. Има рязък ръст на разходите за възнаграждения и осигуровки с 13,9% на годишна база до 16,8 млн. лв. за 2018 г. В номинална стойност увеличението е с 2,05 млн. лв., а брутната печалба намалява с 1,36 млн. лв., тоест основната причина за намалението на печалба е ръстът на разходите за труд. Разходите за материали нарастват с 8% на годишна база до 5,35 млн. лв., а разходите за външни услуги са с 14,6% повече до 8,1 млн. лв.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

4 април 2019 г.: Международна конференция: "Вътрешно сътрудничество по морските отпадъци: фокус върху река Дунав и Черно море”

9 април: Общо събрание на Съюза на птицевъдите в България

9 април: Дискусия на тема: „Бизнесът говори за… кръгова икономика“

10 април: Google "Дигитален гараж" – 10 април 2019 г., ВАРНА

10 април: Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

11 април: Дискусия: "Енергийната ефективност - трудности, възможности и предизвикателства"

11 април: Google "Дигитален гараж" – 11 април 2019 г., СОФИЯ

16 април: Google "Дигитален гараж" – 16 април 2019 г., ХАСКОВО

16-18 април: Щанд на БСК в рамките на Save the Planet

16 април: Инвестиционен форум за зелена енергия

19 април: Google "Дигитален гараж" – 19 април 2019 г., Боровец

25 април: Google "Дигитален гараж" – 25 април 2019 г., СТАРА ЗАГОРА

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 23 март 2019, съботно-неделен 
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 13 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Австрия е първата страна от ЕС, която ще въведе цифров данък върху големите технологични компании. Очаква се планът приет от правителството да събере повече от 200 милиона евро от интернет бизнеса. "Ние предприемаме първата важна стъпка за увеличаване на приноса на цифровите гиганти към данъчните приходи", заяви финансовият министър Хартвиг Льогер. На големи компании като Google, Airbnb и Facebook ще бъде наложен данък от 5% върху приходите от реклама. Онлайн платформите ще бъдат задължени да съобщават на австрийските данъчни власти транзакциите, осъществени чрез техните уебсайтове, и ще носят отговорност в случай, че не плащат данъци върху техните доходи. Новият дигитален данъчен план включва също и данък добавена стойност за онлайн търговците на дребно извън ЕС. Австрийските власти взеха решението за въвеждането на цифров данък след като ЕС не успя да стигне до единно решение относно въвеждане на европейски дигитален данък за корпорации като Google, Amazon и Facebook.

Източник: DW

Америка

Проучване на компанията Automatic Data Processing Inc. (ADP) отчете изненадващо рязко забавяне при разкриването на нови работни места през март до 18-месечно дъно от 129 хил., докато осреднените очаквания на финансовите пазари за около 175 000. Данните за февруари претъпяха възходяща ревизия до 197 хил. от 183 хил. Днешните данни сякаш сигнализират за отслабване на американския трудов пазар, като според компанията Moody’s Analytics, която също участва в проучването на ADP, ако растежът на заетостта продължава да се забавя в бъдеще, това може да доведе до увеличаване на безработица в САЩ. В основата на изненадващо слабото проучване на ADP стои много анемичния растеж на заетостта при малките по размер компании, както и спада на работните места в производствения сектор, включително в промишлеността и строителството. Според ADP малките американски компании (с наети между 1 и 49 работници) са разкрили през март едва 6 000 нови работни места, средните по размер компании (с персонал между 50 и 499 души) са наели през миналия месец 63 хил. трудещи се, а големите компании (с персонал над 500 души) са разкрили 60 хил. нови работни места.

Източник: Yahoo News

Азия

Южна Корея ще се превърне в първата страна, която ще пусне в търговската мрежа услугите от пето поколение (5G) в петък, като внедрява най-новата безжична технология с новия смартфон Galaxy S10 на Samsung Electronics. С едно от най-високите нива на проникване на смартфони в света, Южна Корея се състезава с Китай, Съединените щати и Япония, пускайки на пазара 5G, надявайки се технологията да стимулира пробив в области като интелигентни градове и автономни автомобили и да стимулира икономическия растеж, който се забави до шестгодишно дъно през 2018 г. "Значимо е, че южнокорейските телекомуникационни компании предоставят услуги и мрежи, отговарящи на високия стандарт на южнокорейските клиенти по отношение на качеството" каза в сряда Рю Йънг-санг, изпълнителен вицепрезидент на най-големия мобилен оператор в страната SK Telecom. 5G ще промени ландшафта на игралната индустрия, тъй като позволява игри, които се предават с минимално забавяне, да се играят на смартфони, добави Рю.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
03.04.2019
Dow Jones Industrial
26 218.13 (39.00)
Nasdaq Composite
7 895.55 (46.86)
Стокови борси
03.04.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.36
Heating oil ($US/gal.)2.0000
Natural gas ($US/mmbtu)2.6800
Unleaded gas ($US/gal.)1.9500
Gold ($US/Troy Oz.)1 297.10
Silver ($US/Troy Oz.)15.12
Platinum ($US/Troy Oz.)878.90
Hogs (cents/lb.)94.85
Live cattle (cents/lb.)119.00

       Опознай България

Александрово - тракийска гробница

Тракийската гробница в Александрово е открита през 2000 г. от археолога Георги Китов. Могилата с оригиналната гробница е разположена в непосредствена близост до селото. Принадлежала е на тракийски цар или знатен аристократ от 4 век пр.н.е. Гробницата има невероятно добре запазени стенописи. Те са разположени по стените както на гробната камера, така и на коридора и преддверието. Изобразени са предимно ловни сцени (лов на глигани и на елени), както и погребален пир. И двете сцени вероятно се отнасят към отвъдния свят, обикновено пресъздаван в гробниците. Известно е, че в представите за отвъдното на аристократическото учение на траките съществуват идеи за „вечния лов“ и „вечно пируване и пиянство“, в които обожествените герои (антроподемони) прекарват безвремето си. Гробницата има 15-метров дромос (тесен и дълъг коридор или проход, водещ към погребална камера), правоъгълно преддверие и кръгла гробна камера с камбановиден свод. Ритуалното ложе е било разрушено още в древността. Копието (реплика) на Александровската гробница се намира в експозицията на Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ край село Александрово, област Хасково.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 04.04.2019
Българска версия: 29568, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999