Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 25 март 2019 г., брой 4920
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.03.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27713
USD   1.73052
CHF   1.73960
EUR/USD   1.1302*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.03   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 
  Годишни счетоводни отчети
Петшоп 1 ДЗЗД - Варна
 

 
Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings повиши перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България от стабилна на положителна, съобщи Министерството на финансите. Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на BBB в чуждестранна и местна валута, а краткосрочния на F2. Таванът за рейтинг на страната е А-. “Подобряването на перспективата показва, че ключови показатели имат по-добро изпълнение за България в сравнение с групата държави с рейтинг BBB. Fitch отчита, че бюджетните резултати са преизпълнени и се засилва фискалната и дълговата позиция на България в сравнение с останалите държави. Оценяваният бюджетен излишък през 2018 г. на начислена основа се очертава да бъде по-висок в сравнение с предишната прогноза, а това е най-доброто представяне през последните 20 г. Агенцията очаква растежът на БВП да се засили през 2019-2020 г. (средно с 3,3%) след по-силно от очакваното забавяне през 2018 г. до 3,1%.

Източник: 24 часа

През януари 2019 г. преките чужди инвестиции в България намаляват с 427.5 млн. евро на годишна база, отчита Българската народна банка (БНБ). За сравнение преди година бе отбелязано повишение с 228.7 млн. евро. Дяловият капитал, който включва преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната), през януари е отрицателен и възлиза на 556.8 млн. евро. Той е по-нисък с 515.6 млн. евро в сравнение с година по-рано, когато беше на минус с 41.2 млн. евро. Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0.1 млн. евро при положителен нетен поток от 2 млн. евро за януари 2018 г. Най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната за януари 2019 г. са от Ирландия (69.9 млн. евро), Люксембург (24 млн. евро) и Холандия (22.4 млн. евро).

Източник: Сега

 
Концесии

Две проверки със засечени 11 нарушения е направила Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) на концесионера на ски зоната над Банско - "Юлен". Установено е и нецелево разходване на 61 203 лв. от страна на Министерството на младежта и спорта. При другата проверка - на концесията на "Юлен", на екоминистерството, са били ревизирани поръчки за почти три милиона лева. Оскъдните резултати от двете проверки са представени в отчета на одиторите за последното тримесечие на миналата година. От резюмето на АДФИ става ясно, че спортното министерство е било проверено за законността на концесията, както и за изпълнението на самия договор. Инспектирано е било и спазват ли се разпоредбите, свързани с бюджета и финансовоотчетната дейност във връзка със сключените договори между ведомството на министър Красен Кралев и сдружението "Българска федерация по ски" в периода 2006 - 2018 година. Проверени са били общо 43 договора за над 36.1 млн. лв. Точно какви са установените 11 нарушения, така и не става ясно. Не се разбира и за какво точно са били похарчени нецелево установените над 60 000 лева. Проверката на Министерството на околната среда и водите отново е във връзка с изпълнението на концесионния договор, а ревизираните контракти са за 2.9 млн. лева. Установени нарушения няма.

Източник: Сега

Дружества
Производство на други електрически съоръжения, нeкласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Интегрейтид Микро Електроникс България (Епик електроник асембли) ЕООД - Ботевград   420 501  
  2   Евро Геймс Технолоджи ООД - София   362 239  
  3   Бер-Хелла Термоконтрол ЕООД - Божурище   184 643  
  4   Костал България ЕООД - Смолян   177 995  
  5   АК Електрик АД - Радомир   46 631  
  6   Казино Технологии АД - София   33 553  
  7   Нобел Интернешънъл ЕАД - Елин Пелин   26 069  
  8   Елмарк Индустриес АД - Добрич   22 389  
  9   Унипос ООД - Плевен   11 653  
  10   Инерком ЕООД - София   11 220  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.03.2019
  Обща стойност (BGN): 1 219 331.81  
Брой търгувани компании: 27
Premium 135 450.40
Standard 1 069 506.21
АДСИЦ 14 375.20
Най-голяма промяна в цените
БГ Агро АД - Варна 6.45 %
Сила Холдинг АД - София -4.72 %
BaSE - Акции: 386 928.16
BaSE - АДСИЦ: 4.50

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

В изпълнение на европейските и национални нормативни изисквания, в съзвучие с добрите практики на европейския газов пазар и политиката си за прозрачност, „Булгартрансгаз” ЕАД започва публична консултация на проекта на Десетгодишен план за развитие на мрежите на Дружеството, който обхваща периода 2019 – 2028 г. Планът се отнася за дейностите на „Булгартрансгаз” ЕАД, които се предвижда да бъдат изпълнени през следващите десет години. Те трябва да гарантират сигурността на газовите доставки, готовността на газопреносната система за поемане на очакваното бъдещо търсене и предлагане на природен газ в региона, както и постигането на диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. След провеждане на публичната консултация и при отчитане на получената обратна връзка, Десетгодишен план за развитие на мрежите на “Булгартрансгаз” ЕАД за периода 2019-2028 г. ще бъде внесен за утвърждаване от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Източник: 3e News

До две години – през 2021-а, родните военноморски сили /ВМС/ очакват първия модулен многофункционален патрулен кораб да бъде пуснат на вода, съобщиха от командването на бойния ни флот. Актуализираният проект, който прие парламентът, е за превъоръжаване на нашите ВМС с два такива кораба на стойност почти 1 млрд. лв. Предвижда се тази сума да се изплаща 9 г. Година след като бъде пуснат на вода, корабът ще бъде оборудван, за да придобие необходимите бойни способности. Намеренията са до края на 2019-а да се извърши класиране на офертите и да се финализират клаузите в проектодоговора.

Източник: Труд

"Елана Агрокредит" АД отчита 70%-ен спад на финансираните сделки - за до 763 хил. лв. за януари и февруари 2019 г., показва месечният бюлетин на дружеството. Само за февруари финансираните сделки са за 526 хил. лв. при спад със 73,5% на годишна база. Също през февруари "Елана Агрокредит АД е погасило 4 млн. лв. от кредита си към СЖ Експресбанк, като причината е, че е имало предсрочно погасяване по договори за финансов лизинг. На практика портфейлът от раздадено финансиране на дружеството намалява, защото има предсрочни погасявания за около 4 млн. лв., а новите сделки са за 763 хил. лв. (от които дружеството финансира 80%). Като се има предвид амортизацията на портфейла (с годишни вноски през есента), най-вероятно размерът на новоотпуснатите лизинги няма да е достатъчен за реален ръст на портфейла. Земята остава собственост на „Елана Агрокредит“ АД, докато лизингополучателят не изплати и последната вноска. Срокът на отпусканото финансиране е 10-годишен при лихва от 8,5% годишно. Другата услуга на „Елана Агрокредит“ АД е оборотни кредити за земеделски производители, с обезпечение земеделската земя.

Източник: investor.bg

През 2019 година предстои откриване на още обекти Starbucks във Варна и София, като продължават преговорите за разширяване на веригата и в други градове. Извършва се и реновиране на по-старите обекти на компанията у нас. Вторият обект във Варна ще е факт още следващата седмица - в новооткриващ се мол. Веригата вече има у нас 13 обекта - осем в София, два в Бургас, два в Пловдив и един във Варна. На 30.3.2019 г. за първи път в България Starbucks ще отбележи глобалната инициатива Часът на Земята, пускайки в употреба специална чаша за многократна употреба с уникален дизайн. Така компанията насърчава клиентите да донесат собствените си чаши, когато посещават Starbucks, което е основен приоритет в стратегията за намаляване на отпадъците.

Източник: economic.bg

„Галакси Инвестмънт Груп” беше отличена за „Инвестиции, развитие и управление на недвижимата собственост“ в наградите „Компания на годината“. Официалната церемония за връчването на отличията събра близо 200 представители на бизнеса и държавните институции. Награди получиха 20 организации в различни сектори на икономиката. Наградите „Компания на годината” се присъждат за заслуги, свързани с развитие на човешкия капитал; непрекъснато повишаване на качеството на предлагания продукт/услуга; ефективност и прозрачност; успешен мениджмънт; конкурентоспособност и иновации; клиентски подход; успешен бизнес модел; ефективни комуникации; ноу-хау; добро пазарно позициониране; устойчиво развитие; корпоративна социална отговорност. Организаторите от списанията Bulgaria Business Review и Business Lady тази година връчиха призове в секторите индустрия, строителство и архитектура, здравеопазване, банки, телекомуникации, фармация, застраховане, бързооборотни стоки, медии и реклама, както и в категории като „Инвестиции” и „Успешен мениджмънт”.

Източник: 24 часа

Регулирана информация

На 25.03.2019 год. в Борсова информационна компания Капиталов пазар ЕООД постъпи отчет към 31.12 2018 г. на "Комплексен онкологичен център-Бургас" ЕOOД - Бургас       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК активизира дейността си в Област Добрич

Туристическо сдружение "Каварна" взе участие в Регионален семинар за синя икономика „Към общ морски дневен ред за Черно море"

Становище на БСК относно Проект на Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания


Предстоящи събития

26-30 март: „Светът на мебелите“ и „Техномебел“ 2019

26 февруари – 26 март: Специализиран тренинг за правене на бизнес в Китай

27 март: Семинар „Японска бизнес култура и особености при правене на бизнес с Япония“

28-29 март: Обучение "Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия”

28 март: СЕМИНАР - Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно изискванията на ISO 45001:2018

29 март: Конференцията „Educate to Create: The Impact of AI on Higher Education”

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

4 април 2019 г.: Международна конференция: "Вътрешно сътрудничество по морските отпадъци: фокус върху река Дунав и Черно море”

16 април: Инвестиционен форум за зелена енергия

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в курсовете, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 23 март 2019, съботно-неделен 
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен
ССNА TShoot - 13 април 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

Предстои.

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Икономическите проблеми на Франция отново се появиха в края на първото тримесечие, тъй като бизнесът неочаквано възобнови спада. Индексът на IHS Markit за производство и услуги спадна до 48.7 този месец, като отново падна под нивото от 50, което разделя разширяването от свиването. Стойностите са по-ниски от февруарските от 50.4 и се различават с прогнозите на икономистите за известно подобрение. Новите поръчки намалява и работата от чужбина намалява с най-бързи темпове от близо три години насам, като някои компании обвиняват за сътресенията протестиращите от "Жълтите жилетки" и отлагането на алжирските избори. Фирмите също така стават по-малко уверени в перспективите пред бизнеса, според Markit. По-рано този месец Европейската централна банка реагира на трайното забавяне на икономиката в съюза, като предостави нов кръг от парични стимули и нови кредити за банките и намали прогнозата си за растеж за 2019 година.

Източник: Bloomberg

Америка

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че икономиката е можела да нарасне с много по-бърз темп през миналата година, ако Федералният резерв не бе повишил лихвените проценти. В телевизионно интервю държавният глава заяви, че ръстът на брутния вътрешен продукт на страната е можел да "достигне 4%, вместо 3,1%". Икономиката на САЩ записва солиден растеж от 2,9% за 2018 г. и 3,1% за четвъртото тримесечие, спрямо година по-рано, показват данните на търговския департамент, цитирани от Associated Press. Окончателните данни ще бъдат публикувани на 28 март. В сряда Федералният резерв заяви, че не очаква да повишава лихвите през тази година. Само преди три месеца централната банка прогнозираше две повишения през 2019 година. Освен това Фед ще спре да продава облигации и други активи през септември. Запитан дали е имал влияние върху тези решения, Тръмп посочи, че е бил прав да настоява, но няма значение дали критиките му са били фактор при взимането на решенията от Фед. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл заяви, че промяната се дължи на забавянето на световната икономика и новите рискове пред САЩ.

Източник: Market Watch

Азия

Индонезия заплаши да забрани вноса на европейски стоки, след като блокът ограничи използването на палмово масло в горивата. Намалените доставки до ЕС ще понижат значително доходите на месните фермери в страната. Отглеждането на палмови растения е начинът, по който те изкарват прехраната си. Затова най-големият производител на палмово масло Индонезия предприема действия, за да защити поминъка на почти 20 милиона души, пише Bloomberg. Министърът по морските въпроси Лухут Панджайтан намекна, че самолети на европейски компании биха могли да бъдат сред бойкотираните стоки. Той заяви, че страната ще има нужда от 2500 самолета през следващите десетилетия. "Има много европейски продукти, от които се нуждаем. В Индонезия има 269 милиона жители, това е голям пазар", допълни той. Палмовото масло се превърна в конфликтна точка между ЕС и най-големите производители Индонезия и Малайзия, които предоставят 85% от доставките за блока. Европейската комисия взе решение да ограничава постепенно биогоривата от растително масло, тъй като ЕС си е поставил природосъобразни цели.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
22.03.2019
Dow Jones Industrial
25 502.32 (-460.19)
Nasdaq Composite
7 642.67 (-196.29)
Стокови борси
22.03.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)58.61
Heating oil ($US/gal.)1.9600
Natural gas ($US/mmbtu)2.7300
Unleaded gas ($US/gal.)1.8800
Gold ($US/Troy Oz.)1 315.90
Silver ($US/Troy Oz.)15.46
Platinum ($US/Troy Oz.)849.10
Hogs (cents/lb.)95.68
Live cattle (cents/lb.)123.50

       Опознай България

25 март - Благовещение

На 25 март християнската църква отбелязва деня, в който Архангел Гавраил се явява на Дева Мария, за да й съобщи, че ще стане майка на Божия син – Иисус Христос. Тази блага вест дава и наименованието на празника - Благовещение. В българската народна традиция, този ден е известен и като Благовец или “половин Великден”. Свързва се с идващата пролет. Народът вярва, че именно на 25 март долитат кукувицата и лястовицата и носят благата вест, че зимата си е отишла. На този ден всяка рана зараства много бързо, и най-силната отрова губи своята сила. За пръв път трябва да се хапне нещо зелено (коприва, киселец или лапад), за да потече нова кръв в човешкото тяло.
Днес имен ден празнуват Благовест, Благовеста, Благой, Блага.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.03.2019
Българска версия: 29577, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999