Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 28 февруари 2019 г., брой 4904
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(28.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28744
USD   1.71775
CHF   1.72259
EUR/USD   1.1386*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Бесатур АД - София
Ей Ар Ес Юръп АД - София
Ескизара АД - Стара Загора
Перла АД - Нова Загора
Север Холдинг АД - София
Токуда банк АД - София
Хидростройкомплект 97 АД - Хърлец
Холдинг Център АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България остава в групата страните с икономически дисбаланси и ще продължи да бъде обект на мониторинг, обяви Европейската комисия в анализа си на икономическата и социална ситуация в държавите членки от ЕС в рамките на Зимния пакет на европейския семестър. Страната е постигнала значителен напредък, предприемайки мерки по препоръките за финансовия сектор. Отчита се и известен напредък в подобряване събирането на данъци и в публичните разходи, в прилагането на надзорни планове за действие във финансовия сектор и гарантирането на адекватна оценка на активите, включително обезпеченията държани от банките, както и в още няколко насоки. По-ограничен напредък се вижда в подобряването на държавната рамка за държавните предприятия в съответствие с международните добри практики, завършването на реформата върху несъстоятелността и насърчаване функционирането на вторичен пазар по необслужваните заеми, подобряването на здравните услуги и въвеждането на прозрачна схема за преразглеждане на минималните доходи.

Източник: investor.bg

Лихвите по депозитите на бизнеса и домакинствата падат на годишна база - с едно изключение през януари, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ). В сравнение с декември повечето средни лихви на спестяванията отбелязват спад или запазват нивата си, но има лихвени проценти с незначително увеличение. Най-голямо в първия месец на тази година е намалението на средната лихва при депозитите на фирмите с договорен матуритет в левове. Сключените с банките договори по нов бизнес пада с 0,17 процентни пункта за една година. На месечна база обаче лихвеното ниво се повишава с 0,03 пр. п. до 0,09%. Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в евро през януари намалява с 0,11 пр. п. за една година и пада до 0,13%. На месечна база ръстът е пак с толкова, отчита банковата статистика.

Източник: investor.bg

 
Концесии

Дружеството „Гранд Енерджи“ ЕООД ще поеме изцяло правата и задълженията по концесионния договор за добив на въглища от участък „Бобов дол“ на находище „Бобовдолски въглищен басейн“, реши Министерският съвет, одобрявайки поисканата от досегашния концесионер - „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД промяна. Находище „Бобовдолски въглищен басейн“, участък „Бобов дол“ е разположено в землището на едноименната община, област Кюстендил. Концесионният договор за добив на въглища от него е сключен през 2005 г. за срок от 35 г. Към „Гранд Енерджи“ ще бъде отправено също предложение за промяна на клаузите в концесионния договор, свързани с предоставянето на банкова гаранция, реши още правителството. До момента исканата банкова гаранция покриваше 50% от паричните задължения на концесионера. След измененията тя трябва да покрива изцяло всички (не само паричните) задължения, свързани с изпълнението на концесионния договор. След въвеждането на по-широкия обхват на банковата гаранция, вноските във фонда за окончателно напускане на концесионната площ също ще бъдат финансово обезпечени с нея, информират от пресслужбата на Министерски съвет.

Източник: Дарик радио

Дружества
Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Къртис Балкан ЕООД - София   34 308  
  2   Бултех 2000 ООД - Стара Загора   24 468  
  3   ВАТТС Индъстриз България ЕАД - Пловдив   19 358  
  4   Милкотроник ООД - Стара Загора   10 731  
  5   Интелигентни системи за сигурност ООД - Враца   8 889  
  6   Телевик България ЕАД - Царацово   7 215  
  7   М.В.Ломоносов ООД - Плевен   5 369  
  8   АТМ Електроникс ООД - София   5 124  
  9   Системи автоматика технологии (САТ) ЕООД - София   4 377  
  10   Черно море АД - Варна   3 467  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.02.2019
  Обща стойност (BGN): 251 107.46  
Брой търгувани компании: 33
Premium 48 017.15
Standard 175 362.84
АДСИЦ 27 727.47
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Нов век АД - София 11.89 %
Синергон холдинг АД - София -6.84 %
BaSE - Акции: 6 099.49
BaSE - АДСИЦ: 25 230.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Бъгларската технологична компания ВІОDІТ е внесла проспект за първично публично предлагане на акции на Българската фондова борса (БФБ) в Комисията за финансов надзор (КФН). ВІОDІТ, която е специализирана в разработването на най-високо технологичните биометрични системи за контрол на достъп и работното време, базирани на биометрична идентификация, ще търси до 2,42 милиона лева от инвеститорите. Освен стартиращата компания, се очаква още други 12 малки и средни предприятия да подадат документи за листване на акции на българската борса. Технологичната компания е и първата, която ще се възползва от безвъзмездното финансиране за излизане на фондовата борса по инициатива на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Сред продуктите ѝ са биометрични брави за безжичен контрол на достъп, устройство за защита от кражба на автомобили и други. Нейни клиенти са компании като Аllіаnz, Lехus, Rаіffеіsеn Ваnк, Nеt 1, "Обединена млечна компания", "Маджаров" и други. Инвестиционен посредник ще бъде "Карол".

Източник: money.bg

Софийската фирма "Морски дар 09" изгради нова производствена и складова база в село Горни Богров. Официалното откриване е предвидено за 3 март - датата на регистрация на компанията през 2003 г. "Инвестицията е за 1.5 млн. евро наши и привлечени средства", каза собственикът Христо Радков. Новият рибопреработвателен цех заема 1350 кв. метра разгъната площ, от които 600 кв. метра са предвидени за модерна хладилна база. Инвестицията ще прибави поне 10 нови работни места към вече съществуващите 60. Началото на дейността е преди 16 години чрез ЕТ "Вики – Христо Радков". През 2009 фирмата е преобразувана в "Морски дар 09" ЕООД. Основният предмет на дейност е запазен - продажба на охладена и замразена риба и рибни продукти. Днес "Морски дар 09" има пет магазина в София, както и един самостоятелен павилион за пържена и печена риба. По данни на дружеството то работи с над 500 корпоративни клиенти в цялата страна. По данни на компанията тя държи 30% от пазара на риба в страната. Според информация в Търговския регистър нетните приходи от продажби на "Морски дар 09" за 2017 г. достигат 18.061 млн. лв. (21% ръст спрямо 2016 г.), а печалбата – 1.064 млн. лв. 

Източник: Капитал

Акционерите на медодобивното дружество "Асарел-Медет" са одобрили предложението на ръководството компанията да изкупи обратно близо 15% от акциите за сумата от малко над 100 млн. евро. С това започва да тече 10-дневният срок, в който акционерите могат да подават предложения за изкупуване. Според решението "Асарел-Медет" ще може да изкупи до 591 240 акции (14.7% от капитала) на цена от 170 до 200 евро на брой, но цялата сума за операцията не може да надхвърля 100.5 млн. евро. Компанията ще изкупи акциите с опция да ги прехвърли обратно на акционерите, ако в срок от една година не ги продаде на трето лице на същата или по-висока цена. Засега не е ясно каква е целта на операцията. Това, както и другите решения на общото събрание са одобрени единодушно от присъствалите 22 акционери, представляващи 88.24% от капитала. Сред тях са били и представители на най-големия акционер - VA Copper Invest - Малта (67.6%), както и на другия чуждестранен съсобственик - регистрираното в швейцарския кантон Цуг Pamavalue Holding (8.4%).

Източник: Капитал

"Кауфланд България" откри първия си хипермаркет във Велико Търново, който е 59-ти за веригата в страната. Инвестицията в него е за близо 25 млн. лв. и ще разкрие над 100 нови работни места. Новият хипермаркет разполага с около 6000 застроени кв. метра, от които малко над 3000 кв.м са търговска площ, и с над 250 паркоместа. Към обекта са изградени безплатна станция за зареждане на електромобили, детска площадка и специална пътека за хора с нарушено зрение. Хипермаркетът се намира върху терена на недовършения хирургически блок на болницата в града, който компанията купи през 2016 г. на търг за 5.8 млн. лв. Той е с големина от 18.9 дка. Придобитият терен не беше в добро състояние. Затова веригата трябваше да предприеме действия за облагородяване и подготовка за строителството. През 2019 г. "Кауфланд България" планира да разшири логистичната си база в с. Стряма, да работи по изграждане на своя пети хипермаркет във Варна и да продължи с модернизацията на обектите си в цялата страна. Kaufland откри първия си обект в страната през март 2006 г., а три години по-късно зае лидерско място, като измести "Метро кеш енд кери". По данни на веригата от 2006 г. досега тя е инвестирала в страната над 1.4 млрд. лв., а заетите са над 6400.

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Предстоящи събития

6 март: Експертна подкрепа за малкия бизнес - 6 март 2019 г., Варна

6 март: Последствия от BREXIT за прилагането на REACH в България

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

7 март: Експертна подкрепа за малкия бизнес - 7 март 2019 г., Бургас

14 март: Кръгла маса „ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика“ организират АИКБ, БСК и БТПП, под патронажа на Президента на РБ

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

19 февруари – 17 март: Покана за кандидатстване за участие в акселераторска програма

21 март: Семинар "Одит на Система за управление - ISO 19011:2018"

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

23 март – 14 април 2019: Digital Masterclass

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 2 - 09 март 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

MS Excel – базово ниво - 22 февруари, 18.00 – 20.15 ч., вечерен  

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Европейската комисия представи оценката си за напредъка на държавите от ЕС в изпълнението на задачите в икономическата и социалната област. В годишната си оценка се отбелязва необходимостта от насърчаване на инвестициите, извършване на отговорни фискални политики и изпълнението на добре планирани реформи. Предизвикателствата се различават значително в различните държави и изискват подходящи и целенасочени политически действия, се посочва в съобщението на комисията. Настоящият преглед на предизвикателствата пред отделните държави се извършва в момент, в който се очаква растежът на европейската икономика през 2019 г. да продължи за седма поредна година, но по-умерено. Заетостта е на рекордно високо равнище, а безработицата е на рекордно ниско равнище. Публичните финанси също се подобриха, въпреки че някои държави все още са изправени пред високи равнища на дълг. Равнището на производителността остава слабо, застаряването на населението се засилва и бързите технологични промени оказват значително въздействие върху пазара на труда.

Америка

Дефицитът на САЩ в международната търговия със стоки се разшири през декември 2018-а година с цели 12,8% до рекордни в историята 79,5 млрд. долара от 70,5 млрд. долара през ноември, показват предварителни данни на американската статистика. Вносът на стоки в САЩ се повиши с 5,0 млрд. долара до 215,2 млрд. долара, като в същото време износът се сви с 4,0 млрд. долара до 135,7 млрд. долара. Новото разширяване на дефицита при търговията със стоки е добра изходна точка за по-голям размер и на общия дефицит при търговията със стоки и услуги през последния месец на миналата година и предполага, че влошаването на търговския дефицит ще се отрази негативно на растежа на БВП на САЩ през четвъртото тримесечие на 2018-а година. Предварителната оценка на американския БВП за последното тримесечие на предходната година ще бъде публикувана в четвъртък (28-и февруари), като осредните прогнози са за забавяне на икономически растеж към ниво от 2% след експанзия с 3,4% през третото тримесечие.

Източник: CNBC

Азия

Kитайският външен министър Уан И се срещна с руския си колега Сергей Лавров. Двамата постигнаха единодушие да задълбочат стратегическите консултации и сътрудничество, за да защитят общите интереси и допринесат за мира и развитието на света. Уан И посочи, че тази година се отбелязват 70 години от установяването на дипломатически отношения между двете държави. При настоящата сложна международна ситуация Китай и Русия, като всестранни партньори, трябва да засилят консултациите и стратегическото сътрудничество. Лавров подчерта, че е необходимо двете страни да запазят тесните консултации, за да защитят мултилатерализма и основните принципи в международните отношения. Освен това двамата министри обмениха мнения и за ситуацията на Корейския полуостров, обстановката във Венецуела, проблема с Афганистан, иранското ядрено споразумение и други международни и регионални въпроси от взаимен интерес.

Източник: China People’s Daily

 
Индекси на фондови борси
27.02.2019
Dow Jones Industrial
25 985.16 (-72.82)
Nasdaq Composite
7 554.51 (5.21)
Стокови борси
27.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)56.79
Heating oil ($US/gal.)2.0200
Natural gas ($US/mmbtu)2.8000
Unleaded gas ($US/gal.)1.7500
Gold ($US/Troy Oz.)1 320.80
Silver ($US/Troy Oz.)15.69
Platinum ($US/Troy Oz.)867.50
Hogs (cents/lb.)55.60
Live cattle (cents/lb.)129.92

       Опознай България

Емилиян Станев

Емилиян Станев (творчески псевдоним на Никола Стоянов Станев) е световно известен български майстор на разказа. Роден е на 28.02.1907 г. във Велико Търново. По-късно семейството му се премества в гр. Елена. Писателят учи финанси и кредит в Свободния университет в София. Работи като чиновник в Софийската община, а след това е управител на ловно стопанство близо до Ловеч. От 1931 г. започва да публикува свои творби. Някои от най-значимите му произведения са "Примамливите блясъци", "Вълчи нощи", "В тиха вечер", "Търновската царица", като може би най-известната му творба е "Крадецът на праскови", в чиято екранизация ролята на главната героиня Елисавета бе изиграна от незабравимата българска актриса Невена Коканова. Емилиян Станев е автор и на много книги за деца и юноши – "Лакомото мече", "Чернишка" и др. Умира на 15.03.1979 г. в София.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 28.02.2019
Българска версия: 29597, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999