Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 25 февруари 2019 г., брой 4901
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(25.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24131
USD   1.72700
CHF   1.72381
EUR/USD   1.1325*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Агрофрукт ООД - Търговище
Европале 07 АД - Гълъбово
Карнес 2015 АД - Лясковец
Лавиоли АД - София
Офф Медия АД - София
Петрол холдинг АД - Варна
С И Д АД - Лясковец
Свинекомплекс Бръшлен АД - Бръшлен
Технова АД - София
ТЕЦ Хасково АД - Търговище
Трансстрой Бургас АД - Бургас
Черноморски холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България се нарежда сред държавите с ръст, по-висок от средния за Европейския съюз по показател нощувки в местата за настаняване, според предварителни данни на Евростат за 2018 г. Нощувките в места за настаняване с 10 и повече легла в страната ни са над 26,8 млн. през миналата година, а отчетеният ръст е 3 на сто. Регистрираното средно за ЕС увеличение е 2,2%. По ръст страната ни изпреварва държави като Дания – 2,7%, Франция – 2,4%, Гърция – 0,5% и Италия – 1,9%. По другия показател- нощувки, реализирани от чужденци в места за настаняване с 10 и повече легла резултатите за България са над 17,7 млн., като увеличението им е 3,8 на сто. Ръстът у нас отново изпреварва средния за страните от Общността, който е 2%. Нарастването при конкурентни на България страни за нощувките, реализирани от чужди граждани, е както следва: Хърватска 3,5%, в Гърция 2,5%, в Кипър 3,2%. Общият размер на приходите у нас от международен туризъм за 2018 г. е над 7,3 млрд. лв., което представлява ръст от 6,5 на сто, отчита Българската народна банка.

Източник: Банкеръ

Германската анализаторска компания Scope ratings повиши дългосрочния кредитен рейтинг на България от ВВВ до ВВВ+, съобщи компанията. Първата причина, подкрепяща решението на Scope, е силата на публичните финанси в страната. Друг важен фактор за повишаването на оценката било намаляването на държавния дълг у нас чрез политиката на финансовото министерство. От компанията подчертават, че се разглеждат положителните крачки в подобряването на бюджетното салдо от 2014 г. “Бюджетът за 2019 г. предвижда дефицит от 0,5% от БВП, което отразява увеличаване на заплащането в публичния сектор”. Вторият фактор е ангажиментът на България за реформи. “След неуспеха на КТБ през 2014 г. България предприе стъпки, включително стрес тест на финансовата система и реформи за надзора”, посочват от компанията. От Scope изтъкват, че напредъкът на реформите се запазва и след одобрението на поредица от процедурни стъпки за влизане на България в ERM II и Европейския банков съюз до средата на 2019 г.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на метални конструкции и части от тях
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Новотехпром ООД - Стара Загора   36 864  
  2   Технопанел ЕАД - София   36 692  
  3   Металик АД - Стара Загора   34 170  
  4   Метекно България АД - Плевен   34 025  
  5   Томика Метал АД - Пловдив   27 905  
  6   ХМЦ АД - Пловдив   27 492  
  7   Металик-Иван Михайлов ЕТ - Пловдив   18 917  
  8   Стам ЛТД ООД - София   18 666  
  9   Стримона строй ЕООД - Петрич   18 562  
  10   ВИТУ ЕООД - Пловдив   14 970  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 22.02.2019
  Обща стойност (BGN): 345 201.22  
Брой търгувани компании: 34
Premium 213 700.04
Standard 110 693.47
АДСИЦ 18 706.40
Структурирани 2 101.30
Най-голяма промяна в цените
Петрол АД - Ловеч 40.58 %
Еврохолд България АД - София -5.66 %
BaSE - Акции: 294 293.28
BaSE - АДСИЦ: 15.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Над 1.5 млрд. евро са инвестициите в Тракия икономическа зона (ТИЗ). Компаниите са открили над 30 хил. работни места. Средната производителност на труда за Пловдив и областта в сферата на индустрията е 15 000 евро на човек. Показателят е за 2017 г. Този резултат е с около 50% по-висок от който и да е друг отрасъл. При някои компании средната производителност достига над 50 000 евро, но при доста други пада под средната. Индикаторът се изчислява, като добавената стойност в сектора на производствата се раздели на броя работници и служители в дружествата. Производителността не е особено висока в сравнение с други градове от Европейския съюз, но през последните 5 години за Пловдив тя расте с по 10% на година. Тенденцията, която се очаква да се запази и през следващите години, се дължи на бързия ръст на инвестиции в Тракия икономическа зона и силната конкуренция за относително ограничения човешки ресурс, който тласка работодателите да го използват по един оптимален начин - по-високата ефективност на хората води до по-висока производителност.

Източник: Дарик радио

Южният газов коридор е в основата на диверсификацията не само за България, но и за цяла Европа, заяви министърът на енергетиката Теменужка Петкова. Ролята на България е ключова през конектора с Гърция, защото ще се осигурят нови количества газ от Каспийския регион. Това ще даде нов облик и ще разнообрази източниците на природен газ за страната. Връзката с Гърция трябва да бъде готова през 2020 година и да бъде въведена в експлоатация. Интерконекторът Гърция - България е важен и за страната, и за Европа и са договорени 1 млрд. куб. метра газ от Каспийския регион. 17 млрд. газ минава през нашата страна от Русия за различни държави, а от тях 14 млрд. са за Турция. След изграждането на директната връзка между Русия и Турция, Анкара ще получава газ вече директно от Русия.

Източник: Банкеръ

Нетната печалба на куриерската компания „Спиди“ АД се увеличи със 77% до 12,6 млн. лв. през 2018 година. Компанията отчита и ръст в нетните приходи от продажби с 16% до 184,13 млн. лв. При разходите по икономическите елементи увеличението е с 13% до малко над 169 млн. лв. Oбработени над 30 млн. пратки, със 17,1% повече спрямо 2017 г., до голяма степен поради огромния 47%-ен скок в доставките през четвъртото тримесечие. „Спиди“ продължава да се развива успешно на регионалния пазар с услугата Speedy Balkans, който е и най-добре представящият се сегмент през тази година. Основен дял заемат пратките от и до Румъния, като след успешното начало през миналата година пратките до Гърция също нарастват с високи темпове. През последното тримесечие на 2018 г. „Спиди“ АД завърши придобиването на 100% от конкурентната компания „Рапидо Експрес Енд Лоджистикс“ ЕООД. „Рапидо“ ще продължи да оперира като отделно дружество, като стойността на сделката ще зависи от постигнатите резултати през 30-месечен период след придобиването. Крайната цена зависи от финансовите резултати на Rapido за последните 30 месеца след придобиването. Цената се очаква да бъде равна на 4,5 или 5 пъти годишната нормализирана печалба преди лихви, данъци, амортизация (EBITDA) на "Рапидо". "Спиди" купи и софтуерния разработчик OMG Mobile.

Източник: investor.bg

След като за две години достигна до над 18 хил. клиенти в България, компанията за дигитални разплащания "Paysera България" пристъпи към експанзия на румънския пазар. Дружеството е отворило офис в Букурещ. Целевата група потребители ще бъдат малките и средни предприятия, като според оценките на компанията потенциалът на румънския пазар е десет пъти по-голям от този в България, каза партньорът в Paysera Филип Мутафис. Множество технологични банки и компании за електронни разплащания вече са навлезли на румънския пазар и конкуренцията там вече е сериозна. По предварителни данни транзакциите от клиенти на "Paysera България" за миналата година са били за 540 млн. лв., а печалбата на компанията за годината ще е 100 хил. лв. Дружеството отчита 15 хил. клиентни физически лица и 2300 корпоративни клиенти. Плановете за развитие в България включват кандидатстване пред БНБ за лиценз за електронни пари.

Източник: Капитал

Община Вълчи дол придобива 100% от собствеността на единствената ски писта в Североизточна България, част от която досега е била на Ловно-рибарското дружество. Изплатени са 30 000 лв. за ликвидиране на съсобствеността и общината взема още близо 90 кв. м от терена, съобщи кметът на Вълчи дол Георги Тронков. По Програмата за селските райони ще се кандидатства с проект, за да може да се удължи влекът, а към пистата да се направят хотелска част и ски училище за деца. Необходимите средства са около половин милион лева. Ски пистата във Вълчи дол, за която местните с гордост казват, че е единствена между Карпатите и Стара планина, съществува от 1995 г. Тя е дълга около 250 м и широка 20 м.

Източник: Труд       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Д. Митрев: Абсурдно е продажбите от електронна търговия да се въвеждат ръчно на касов апарат

Как Наредба №18 ще се отрази върху електронната търговия в България?

Мария Минчева, БСК: Трябва да има диференциран подход към мерките срещу прането на пари

БГФМА организира информационно събитие по проект ДЕФМ - Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасилити мениджмънта

Готови ли са българските фирми за Брекзит?


Предстоящи събития

26 февруари: Специализиран тренинг в три модула за правене на бизнес в Китай

6 март: Последствия от BREXIT за прилагането на REACH в България

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

19 февруари – 17 март: Покана за кандидатстване за участие в акселераторска програма

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

23 март – 14 април 2019: Digital Masterclass

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“

28 юни: 20 години Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 2 - 09 март 2019, съботно-неделен
CCNA 4 - 23 март 2019, съботно-неделен

Обучение по MS Office

MS Excel – базово ниво - 22 февруари, 18.00 – 20.15 ч., вечерен  

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

През последното тримесечие на миналата година икономиката на Германия отбеляза нулев растеж (стагнация), избягвайки "на косъм" навлизането в "техническа рецесия" благодарение на увеличаване на правителствените разходи и на подем в строителството, показват неревизирани данни на немската официална статистика Destatis. В края на 2018-а година брутният вътрешен продукт на водещата европейска икономика остана на нивото от третото тримесечие, когато се сви с 0,2% (първо понижение на БВП от началото на 2015-а година). Германската статистика отбеляза, че след динамичният старт през първата половина на годината (БВП нарасна с 0,4% през първото и с 0,5% през второто тримесечие), последва сериозно отслабване през второто полугодие (спад с 0,2% през третото и нулев растеж през четвъртото тримесечие). На сезонно-некоригирана база БВП нарасна през периода октомври - декември 2018-а година с едва 0,9% спрямо последното тримесечие на 2017-а година и след растеж с 1,1% през третото тримесечие. На сезонно-коригирана база (отчитайки броя на работните дни) икономиката на Германия нарасна през последното тримесечие на миналата година с едва 0,6% след повишение с 1,1% през третото тримесечие

Източник: CNBC

Америка

Продажбите на съществуващи жилища в САЩ са намалели през януари до най-ниското си ниво от над три години насам, а цените на жилищата са нараснали съвсем леко, което показва, че жилищният пазар е загубил още от инерцията си. Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти съобщи, че продажбите на съществуващи жилища са намалели с 1,2% на годишна основа до сезонно изгладен годишен темп от 4,94 млн. единици миналия месец. Това е най-ниското ниво от ноември 2015 г. и е под очакванията на анализаторите за темп от 5 млн. единици. Темпът на продажбите през декември беше ревизиран към леко повишение. Спадът през януари се случва след месеци на слабост на американския жилищен пазар. Продажбите на съществуващи жилища са намалели с 8,5% през 2018 спрямо 2017 г. Пазарът е засегнат от резкия ръст на лихвите по ипотечните кредити от 2016 г. насам, както и от недостига на земя и на работна ръка. Това е довело до намаляване на запасите и оскъпяване на жилищата. В същото време лихвите по ипотечните кредити с 30-годишна фиксирана лихва са намалели в последните месеци, а ръстът на цените на жилищата се е забавил.

Източник: CNBC

Азия

Китай и Саудитска Арабия подписаха в Пекин цели 35 двустранни споразумения на стойност 28 млрд. долара, фокусирайки се най-вече върху развитието на бъдещото икономическо партньорство между двете държави. Двете страни се споразумяха да си сътрудничат в морския транспорт и в областта на енергетиката и минералните ресурси. Беше подписано споразумение за създаването на работна група за улесняване на търговията, както и споразумение, уреждащо съвместните усилия за борба с престъпленията в киберпространство. Рияд и Пекин също така се договориха, че саудитският петролен гигант Aramco ще придобие 9% от китайският нефтохимичен проект Ji Jiang, потвърждавайки по-ранни информации за интересите на Саудитска Арабия в китайската рафинираща и нефтохимическа промишленост. Всички тези договорености бяха постигнати по време на посещението в Китай на саудитския принц Мохамед бин Салман като част от по-голямата му азиатска визита. Той ще посети и Пакистан и Индия, но планираните му визира в Малайзия и Индонезия в крайна сметка са били отложени.

Източник: Reuters

 
Индекси на фондови борси
22.02.2019
Dow Jones Industrial
26 031.81 (181.18)
Nasdaq Composite
7 527.54 (67.84)
Стокови борси
22.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)57.12
Heating oil ($US/gal.)2.0300
Natural gas ($US/mmbtu)2.7800
Unleaded gas ($US/gal.)1.7600
Gold ($US/Troy Oz.)1 332.40
Silver ($US/Troy Oz.)15.90
Platinum ($US/Troy Oz.)848.30
Hogs (cents/lb.)55.45
Live cattle (cents/lb.)128.88

       Опознай България

Лопушански манастир

Лопушанският манастир е разположен в Чипровския дял на Стара планина. Някога на неговото място е имало друг манастир, построен по времето на Второто българско царство, но напълно разрушен при турското нашествие. Според една легенда, някога в близост до манастира имало воденица, в която често се криели хайдути. Един ден баща и дъщеря тръгнали от близкото село към манастира. По пътя ги подгонил турчин и те се скрили в манастира, където в момента се криел и воеводата Огнян. Турчинът стигнал до воденицата и се нахвърлил върху девойката. В този момент Огнян изскочил от скривалището си и забил брадва в тила му. Заровили трупа в говеждия тор зад сградата, но за зла участ хрътката на турчина станала свидетел на цялата случка. Тя се върнала в Берковица и започнала да вие пред къщата на стопанина си. Разбрали, че се е случило нещо лошо с него, близките му тръгнали след кучето, разровили торището и открили трупа. Разярени, турците подпалили манастира и изклали монасите. Около 1850 г. жители на близките села решават да възстановят манастира, и постепенно той придобива настоящия си вид през 1853 г. Любимо място е на Иван Вазов и по време на пребиваването си там той създава част от незабравимия си роман “Под Игото”.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 25.02.2019
Българска версия: 29599, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      

Октомври 2019
 ПВСЧПСН
40 123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031   


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999