Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Шуменска крепост

На 3 км западно от центъра на град Шумен се намира историко-археологичният резерват Шуменска крепост. Крепостта е просъществувала повече от 3200 години. Местността е населявана от хилядолетия. Шуменската крепост е много добре запазена и е най-значимият исторически и археологически обект в областта. Според археолозите тя е построена на четири платформи през античността, а по-късно в Средновековието е била разширена. По времето на нашествията на аварите и славяните крепостта е разрушена. По-късно обаче хан Омуртаг я възстановява. През XI в. тя е завладяна от византийците. Като българска твърдина Шуменската крепост е изиграла важна роля в историята. Просъществувала е и в началния период на османското владичество. През 1444 г., по време на кръстоносния поход на Владислав III Варненчик, тя била разрушена и опожарена. Крепостта е един от най-добре проучените археологически обекти в страната. Крепостната и култова архитектура, жилищни и стопански сгради и хиляди движими паметници свидетелстват за разнообразните й функции през различните епохи, най-вече през времето на Второто българско царство. Днес Шуменската крепост е експонирана като музей на открито.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.01.2020
Българска версия: 29934, Английска версия: 2890

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.