Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 07 февруари 2019 г., брой 4889
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.02.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22582
USD   1.71654
CHF   1.71654
EUR/USD   1.1394*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Финансови новини

Кредит до 300 000 лв. срещу субсидия ще се предоставя на земеделски производители. Финансирането е от микрофинансиращата институция “Джобс”, част от Българската банка за развитие (ББР). Новият кредитен продукт ще бъде дългосрочен заем за финансиране на одобрени инвестиционни разходи съгласно сключен договор с Държавния фонд “Земеделие” (ДФЗ). Наличието на сключен договор с фонда по одобрен проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е задължително условие, за да бъде получено финансиране от ББР.

Източник: 24 часа

България ще продължи да разчита на работата на своите въглищни централи, защото това са базови мощности, които използват местен ресурс и в тях са инвестирани сериозни средства за сероочистващи инсталации. Това ни дава основание да запазим ролята на местните въглища и сме предвидили тази перспектива в Интегрирания национален план на страната за енергетика и климат до 2030 г., с хоризонт до 2050 г., каза заместник- министърът на енергетиката Жечо Станков. В документа, изпратен в Брюксел, са предприети необходимите мерки, осигуряващи развитието на нисковъглеродна енергетика, сигурност на доставките, повишаване на енергийната ефективност, либерализация на пазара и внедряване на нови технологии за борба с климатичните промени. Интегрираният план на България за енергетика и климат е разработен от Министерството на енергетиката в изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета, относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата.

Източник: Банкеръ

 
Дружества
Производство на други изделия от пластмаси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Хамбергер България ЕООД - Севлиево   145 334  
  2   Арексим Инженеринг ЕАД - Смолян   65 892  
  3   Акумалукс БГ АД - Садово   17 365  
  4   Бунай АД - Панагюрище   17 354  
  5   Мекалит България ЕООД - Куклен   15 795  
  6   Дико - Иван Диколаков ЕТ - Пловдив   14 488  
  7   Интехна АД - София   13 972  
  8   Пиринпласт АД - Гоце Делчев   11 090  
  9   Телеборт сийлинг сълюшънс силкотех България ЕООД - Перник   10 119  
  10   Никипласт-М ООД - Севлиево   8 836  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 06.02.2019
  Обща стойност (BGN): 1 160 278.58  
Брой търгувани компании: 31
Premium 28 179.79
Standard 1 072 144.31
АДСИЦ 59 871.91
Структурирани 82.57
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София 4.21 %
Химимпорт АД - София -2.87 %
BaSE - Акции: 30 547.68
BaSE - АДСИЦ: 156.25

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Чрез сливането на Банка ДСК и Експресбанк ще бъде предложена най-голямата клонова мрежа в страната по брой обекти и банкомати. Подобряване ефективността и възвръщаемостта е целевият ефект на консолидацията на Банка ДСК и Societe Generale Експресбанк. Това ще доведе до възможности за нови инвестиции и подобряване на предлаганите продукти и услуги, обяви главният изпълнителен директор на Банка ДСК Виолина Маринова. Тя ще ръководи процеса по сливането на двете банки. Преди почти месец унгарската "Банка ОТП" приключи чрез своята дъщерна "Банка ДСК" сделката по придобиването на 99.74% от капитала на "Сосиете Женерал Експресбанк". Процесът на консолидацията ще продължи до 2020 година. В това време "Банка ДСК" и "Сосиете Женерал Експресбанк" ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица. До приключването на "операцията" "Сосиете Женерал Експресбанк" ще работи под името и търговската марка Експресбанк. Унгарската финансова група ще продължи агресивната си стратегия на експанзия в Централна и Източна Европа и през тази година. ОТП работи по придобиването на банки в Албания, в Сърбия и в Словения.

Източник: Банкеръ

Медодобивната компания „Асарел-Медет” планира изкупи обратно от фондовата борса акции на стойност 100 млн. евро. Дружеството ще иска позволение за този ход от своите акционери, които ще се съберат за общо събрание на 15 февруари 2019 г.. Обратното изкупуване е планирано да обхваща над 590 хил. акции, които представляват почти 15% от общия капитал на компанията. Акциите ще бъдат придобити на цена между 170 и 200 евро, а „Асарел-Медет” е готова да отдели до 100.5 млн. евро. Впоследствие, ако минното дружество не успее да продаде акциите на трета страна, е предвидена възможност то да върне парите на акционерите, решили да участват в обратното изкупуване. Ако „Асарел-Медет” продаде акциите на цена, по-ниска от тази, която е платила на акционерите си при обратното изкупуване, въпросните акционери ще трябва да платят на дружеството разликата в цената.

Източник: economic.bg

Три фирми са подали оферти за изграждането на новия стадион на Велико Търново. За обществената поръчка кандидатстват местната „Надежда ВТ“, пловдивската „Проинвест строй“, както и софийската „Динамик ресурс“. Парите за новия терен в размер на близо 700 хил. лв. са налични по сметките на общината. Средствата са отпуснати с решение на правителството, след като кметът Панов се ангажира с изграждането на нов стадион за нуждите на школата на футболен клуб „Етър“ в района на спортното училище. Обществената поръчка бе обявена през октомври 2018 година и ще приключи до броени дни с избор на изпълнител, след като са спазени съответните процедури и срокове. Изграждането на терена ще продължи около 2 месеца, а прогнозните срокове са той да стане най-късно до лятото. Новият стадион, който ще е с размери на терена 111 на 73 метра и изцяло изкуствено покритие, ще се намира в южната част на Спортното училище.

Източник: Борба - Велико Търново

Държавната компания „Булгартрансгаз” пусна обществена поръчка за модернизация на газопреносната мрежа на стойност 67.5 млн. лв., без ДДС. Става въпрос за строителство и доставки на материали и оборудване за рехабилитация на 45-километров участък от северния полупръстен на газопреносната мрежа. Обществена поръчка е за „Доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж” – КВ „Дерманци” – КВ „Батулци” – КВ „Калугерово””, Строежи: Етап 1 – „Преносен газопровод от ОС „Беглеж“ до КВ „Дерманци““; Етап 2 - „Преносен газопровод от КВ „Дерманци“ до КВ „Батулци““ и Етап 4 - „ОС „Беглеж“. Финансирането се извършва със собствени средства на държавната компания и със средства от Европейския съюз. За целия проект през януари 2019 г. Координационният комитет към Механизъм за свързване на Европа отпусна над 27 млн. евро безвъзмездна помощ.

Източник: economic.bg

"Български пощи“ ЕАД ще продаде чрез търг с тайно наддаване своя дял от недвижим имот в град Рила, реши правителството. Дружеството притежава 153 кв. м от сграда, в която преди години се е помещавала пощенска станция. Другият собственик на имота - „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, не проявява интерес към покупката на дела на „Български пощи“. Сградата не се използва от пощенския оператор и поддръжката й е свързана с неоправдани разходи.

Източник: offnews.bg       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Димитър Бранков: Интегрираният план за енергетиката предпоставя запазване на изоставането ни от ЕС

Готвят промени в Кодекса на труда за работното време

Декларация от Сдружението на общинските болници в България

АНКЕТА: Готовност по Наредба Н-18 за касовите апарати Срок 10 февруари!


Предстоящи събития

11 февруари: Дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати

13 февруари: Общо събрание на БАСЕЛ

15 февруари: Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

23 февруари: Годишното отчетно събрание на Национална асоциация „Хотел, ресторант, кафетерия“ (ХоРеКа)

26 февруари: Специализиран тренинг в три модула за правене на бизнес в Китай

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Deutsche Bank очаква германската икономика да се свие през настоящото тримесечие, след като последното проучване сред бизнеса показа влошаване на настроенията и очакванията им за нови поръчки. "Началото на 2019 за германската икономика засега е голямо разочарование", пишат икономисти от банката. "Движението на няколко ключови циклични индикатора ни казват, че германската икономика се движи към рецесия". Предупреждението от най-голямата германска банка идва само дни след предупреждението на гуверньора на Бундесбанк Йенс Вийдман, който заяви, че икономическата слабост се прехвърля и през 2019 г. и ще донесе значително по-нисък растеж от предвиждания само преди седмици. Наскоро Берлин намали прогнозата си за 2019 г. почти наполовина, а изследването на IHS Markit показва забавяне на производството за първи път от четири години през януари. Deutsche Bank предвижда 1 процента ръст през тази година и засега не коригират прогнозата си, изчаквайки окончателните данни за четвъртото тримесечие, които ще излязат на 22 февруари. През януари статистиката посочи, че най-голямата икономика в Европа е избегнала свиване.

Източник: Bloomberg

Америка

Американската енергийна компания ExxonMobil и катарското държавно петролно дружество Qatar Petroleum планират да инвестират 10 млрд. долара в проект за терминал за втечнен природен газ Golden Pass в Тексас. Началото на строителството на съоръжението е планирано да започне през първото тримесечие на тази година, а въвеждането му в експлоатация – през 2024 г. „Golden Pass ще осигурява големи и дългосрочни доставки на втечнен газ на световния газов пазар“, заяви председателят на съвета на директорите в ExxonMobil Дарън Уудс. Двете компании се надяват, че ще успеят да постигнат мощност на хъба в Тексас от около 16 млн. тона втечнен газ на година. Проектът може да допринесе за създаването на около 9 хил. работни места през следващите 5 години. Според независими оценки, на които американците се позовават, САЩ ще спечелят от изпълнението на проекта до 31 млрд. долара. Освен това в хазната ще влязат допълнително 4,6 млрд. долара от косвени данъчни приходи на федерално и на щатско равнище. В комюникето на петролния гигант се споменават плановете за инвестиране на над 50 млрд. долара през следващите 5 години в строителството на нови и модернизацията на вече съществуващите добивни и преработващи предприятия по крайбрежието на Мексиканския залив. Самото изграждане на конструкцията е възложено на съвместното предприятие на компаниите Chiyoda International Corporation, McDermott International Inc. и Zachry Group. По време на строителния процес ще бъдат ангажирани около 45 хил. работници.

Източник: FT

Азия

Президент на Руската федерация, Владимир Путин предложи да се продължи с една година амнистията за изнесени от страната капитали за тези компании, които прехвърлят своите средства в Русия и регистрират бизнеса си в специалните зони. Това заяви президентът в хода на пленарната сесия на форума "Деловата Русия" в Москва, информира rns.online. "Както знаете, ние предвидихме амнистия за капитала, която действа до 1 март 2019 година. При това частните лица се освобождават от отговорност за редица правонарушения на икономическото, данъчното и валутното законодателство. С колегите обсъждахме ситуацията, която се получава в тази област. И смятаме, че още с година може да се удължи амнистията за тази категория граждани, които прехвърлят своите средства в Русия, а така също регистрират своя бизнес в специалните административни райони", посочи Путин. Освен това, по думите на президента, е необходимо да се освободят частните лица от заплащане на подоходен данък при изпълнение на някои условия. "Така също, смятам за целесъобразно, за една година да се освободят гражданите от заплащане на данък върху доходите на физическите лица от печалбата им от чуждестранни компании при условие, че през 2019 година те станат данъчно задължени резиденти на Руската федерация", поясни президентът.

Източник: Market Watch

 
Индекси на фондови борси
06.02.2019
Dow Jones Industrial
25 390.30 (-21.22)
Nasdaq Composite
7 375.28 (-26.80)
Стокови борси
06.02.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.86
Heating oil ($US/gal.)1.9100
Natural gas ($US/mmbtu)2.6800
Unleaded gas ($US/gal.)1.4500
Gold ($US/Troy Oz.)1 307.70
Silver ($US/Troy Oz.)15.66
Platinum ($US/Troy Oz.)807.00
Hogs (cents/lb.)60.90
Live cattle (cents/lb.)127.15

       Опознай България

Капитан Петко Войвода (6.ХII.1844–7.II. 1900)

Капитан Петко Войвода е легендарен българин, посветил живота си на борбата за независимостта на българските тракийски земи и за обединението им с България. Роден е в с. Доганхисар, тогавашна Западна Тракия. За живота на Капитан Петко Войвода научаваме не толкова от историците, колкото от романа за него, написан от Николай Хайтов. Петко Войвода е обичан не само от българите, но и от турците и гърците, защото защитавал правата на всички бедни, независимо от тяхната националност. Той не се ограничава единствено в границите на България, готов е да се бори за всеки народ в Европа, страдащ несправедливо. Част от тези негови усилия е невероятното приятелство между него и Гарибалди. Двамата мъже се срещат лично през 1866 г. Гарибалди помага на младия българин да сформира отряд от 220 доброволци, основно италианци, които по-късно се присъединяват към въстаналите революционери и заминават за о-в Крит, за да се бият срещу турците за освобождението на критския народ. Последните години от живота си, Капитан Петко Войвода прекарва във Варна. Заради русофилските му убеждения и противопоставянето на политиката на Фердинанд I и Стефан Стамболов, е арестуван и интерниран многократно. Това влошава здравословното му състояние и ускорява смъртта му на 7 февруари 1900 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.02.2019
Българска версия: 29608, Английска версия: 2898

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999