Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 30 януари 2019 г., брой 4883
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.01.2019)
  EUR   1.95583  
GBP   2.25495
USD   1.71234
CHF   1.72289
EUR/USD   1.1422*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  Билдиг Айдиъс Груп АД - София
Билдинг стандарт АД - София
Български фонд за вземания АДСИЦ - София
Диджитъл студио пикчърс АД - София
Завод за хартия Белово АД - Белово
Марица 2011 АД - Пловдив
Туристстрой 96 АД - Царацово
Холдинг Нов век АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България в края на ноември 2018 г. е 33 797 млн. евро (61.2 на сто от БВП), съобщава Българската народна банка. На годишна база дългът нараства с 601.8 млн. евро (1.8 на сто). В края на ноември 2018 г. дългосрочните задължения са 25 432.1 млн. евро (75.2 на сто от брутния дългове на държавата. Дългосрочният дълг намалява на годишна база със 142.3 млн. евро (0.6 на сто). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на ноември 2018 г. е 5623.6 млн. евро (10.2 на сто от БВП). Външните задължения на сектора се понижават на годишна база със 134.3 млн. евро (2.3 на сто). За първите 11 месеца на миналата година полученото външно финансиране от нерезиденти е в размер на 4909.4 млн. евро (8.9 на сто от БВП). От тях 319.3 млн. евро (6.5 на сто от общия размер) са за сектор Държавно управление, 1070.6 млн. евро (21.8 на сто за сектор Банки, 1657.1 млн. евро (33.8 на сто) за Други сектори, а 1862.4 млн. евро (37.9 на сто) са вътрешнофирмено кредитиране.

Източник: 24 часа

Бензиностанциите няма да внасят 20 хил. лв. гаранция. Тази поправка в закона за горивата бе приета от парламентарната комисия за борба с контрабандата. Самият закон остава в сила, текстовете за отлагането му за 1 юли не бяха разглеждани. Според председателя на комисията Емил Димитров всички конфликтни точки са изчистени, а проблемите на малките търговци на горива били решени. Той отчете, че вече имало 4000 легални бензиностанции. Комисията реши наредбата към закона да влезе в сила до 6 месеца, което означава най-късно на 28 юни.

Източник: 24 часа

 
Дружества
Производство на конфекционирани текстилни изделия, без облекло
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Калинел ЕООД - Троян   116 300  
  2   Аглика Трейд ООД - Велико Търново   18 047  
  3   Арас Текстил ООД - Харманли   16 171  
  4   Текстар 2012 ООД - Старцево   13 039  
  5   Тифлекс 1 ЕООД - Белозем   6 002  
  6   Дитекс СМ ООД - Враца   5 647  
  7   Колор Чарт България ЕООД - Пловдив   4 369  
  8   Тексидея ЕООД - София   3 239  
  9   Фотис ООД - Перник   425  
  10   Родина-91 АД - Добрич   69  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 29.01.2019
  Обща стойност (BGN): 5 901 654.51  
Брой търгувани компании: 45
Premium 63 997.41
Standard 5 734 296.08
АДСИЦ 103 361.02
Най-голяма промяна в цените
Инвестор.БГ АД - София 7.14 %
Зърнени храни България АД - София -6.98 %
BaSE - Акции: 3 181.78
BaSE - АДСИЦ: 480.00

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Групата на Световната банка ще открие свой втори център за споделени услуги в София, който ще предоставя вътрешна корпоративна и технологична подкрепа за операциите на Групата по цял свят. Решението за откриване на центъра в София е резултат от конкурентен подбор на локация, който се основава на голям брой критерии, сред които съотношение качество-цена, състояние на IT-инфраструктура и наличие на талантлива работна сила. Центърът ще работи в допълнение на съществуващия център за споделени услуги на Групата на Световната банка в Ченай, Индия. Той беше открит през 2001 г. и в момента осигурява услуги за организацията в областта на счетоводството, управлението на човешките ресурси, информационните технологии и др. Очаква се новият център да заработи до края на 2019 г. и да бъде в услуга на по-доброто разпределение на ресурси и хора в изпълнение на мисията на Световната банка за изкореняване на бедността и засилване на споделения просперитет. В центъра ще работят общо 200-250 служители. До края на годината ще бъдат наети около 100, разясниха от представителството на Световната банка в България.

Източник: Банкеръ

Компанията "Захарни заводи" - Горна Оряховица е инвестирала 11,19 милиона лева в нова инсталация за производство на етанол. Благодарение на новата мощност производственият капацитет на компанията ще се увеличи на 60 000 л. етанол дневно при изключително ниски специфични енергийни и други експлоатационни разходи, казват оттам. От компанията се надяват, че тя ще оптимизира производствените процеси и ще отвори нови възможности за развитие на компанията на вътрешния и международен пазар. Инсталацията дава възможност и за производство на дехидратиран спирт за индустриални цели. Доставчик на основното оборудване е украинската компания Techinservice Limited, а главен изпълнител на строителството е фирма Вито-95 ООД гр. Стара Загора"Захарни заводи" е един от големите производители в хранителната индустрия в България, въвежда в експлоатация нова инсталация за производство на етанол. Оборудването е базирано на иновативна технология, а процесите в нея са с много високо ниво на автоматизация. За 12-те месеца до края на септември 2018 г. "Захарни заводи" има продажби от над 83 милиона лева и печалба преди данъци от 1,366 милиона лева.

Източник: money.bg

„Столичен електротранспорт” ЕАД и полската компания PESA Bydgoszcz SA сключиха договор за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамваи. С доставката на новите трамвая ще се обновят изцяло превозните средства на трамвайна линия № 5. Договорът е на обща стойност 44 796 377,36 лв. и е част от проекта „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Предвидени са също доставки на резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала.

Източник: Банкеръ

Върховният административен съд (ВАС) e обявил за законосъобразно строителство на плажа Корал. Става дума за проекта „Корал Резидънс” на „Прайм Пропърти БГ” за ваканционен комплекс. Решението е от 10 януари 2019 г. и отхвърля жалба на РИОСВ-Бургас за липса на оценка на въздействието на околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие. Съдебният състав посочва, че спорният терен е урбанизиран през 2006 г. и има влязъл в сила ПУП-ПРЗ. Според съда, парцелът не се намира в защитена територия, не са необходими оценки за въздействие и съвместимост и липсват доказателства за съществуване на дюни. Допълва се, че територията съвпада с действащ ОУП на община Царево, според който парцелът попада в зона Ок – рекреационна устройствена зона, предназначена за курорт и съпътстващи дейности. Заключението е, че няма основания разрешението за строителство на Корал да се обяви за нищожно.

Източник: Сега

Производителят на кабели и проводници "Емка" увеличава продажбите и печалбата си през 2018 г. Така за втора поредна година дружеството отбелязва ръст след отчетения лек спад през 2016 г. Ръстът в строителството и инфраструктурните проекти оказват положително влияние върху дейността на компанията. Нетните приходи от продажби се повишават с 8% до 106.3 млн. лв. през миналата година. Предприятието продава малко над една трета от продукцията си на вътрешния пазар, а останалата част е за износ. Чистата печалба също нараства - с 3.5% до 4.2 млн. лв. През миналата година компанията разпредели близо 1.6 млн. лв. от печалбата си за 2017 г. като дивидент. Акционерите получиха по 0.07 лв. на акция, или с около 2 ст. повече от предходната година. Основните акционери в "Емка" са "Кемп" (което се контролира от няколко физически лица - 37.37%), "Индустриален капитал холдинг" (33.12%) и ЗУПФ "Алианц България" (6.93%).

Източник: Капитал       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Носител на наградата на БСК "ИН-5" - герой в "Шеф под прикритие"

Шумен: Официално бяха представени първите пет контейнера за текстил в града

Депутати срещу Конституцията заради Закона за горивата


Предстоящи събития

13 февруари: Общо събрание на БАСЕЛ

15 февруари: Покана за „Грантова схема за подпомагане на МСП за растеж и разширяване извън местните пазари“

6-8 март Двустранни бизнес срещи за туристическия бизнес по време на ITB Berlin 2019

14-15 март: 5-то издание на b2b Software Days Vienna

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

22 март: Общо събрание на Стопанска камара - Добрич

28-31 март: Европейски форум за социално предприемачество 28-31 март 2019 г., Международен панаир - гр. Пловдив

14-17 май: Семинар “Осигуряване на качеството и безопасността на храни, напитки и фуражи“


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

Уебинар „Ползата от облачните технологии за бизнеса”

19 февруари 2019

  • Ще научите как да използвате облачните технологии във Вашата работа и как да направите своя бизнес още по-ефективен;
  • Ще Ви дадем конкретни практически примери за ползите от облачните технологии;
  • Ще разберете, за какви проекти е подходящ облакът и ще видите по какъв начин се подобрява начинът на работа на една компания, която преминава на cloud.

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 09 март 2019, съботно-неделен 
ССNА 3 - 26 януари 2019, съботно-неделен
CCNP Switch - 9 февруари 2019, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Британският премиер Тереза Мей ще настоява за „промени” в споразумението за излизане на Великобритания от Европейския съюз, въпреки че от Брюксел няколкократно заявиха, че „предоговаряне няма да има”. „Трябва да имаме сделка, която може да получи подкрепата на парламента и това ще изисква някои промени в споразумението за излизан”, обяви говорителят на парламента в Лондон преди началото на поредицата от гласувания за стратегията за „Брекзит”. „Великобритания продължава да вярва, че е изцяло в неин интерес да си тръгне от ЕС със споразумение, но ние трябва да имаме споразумение, което е подкрепяно от британския парламент. Това налага някои промени в договореното споразумение за напускане”. Говорителят допълни, че въпреки малкото време, което остава до 29 март, страната е решена да излезе от ЕС на тази дата, както е предвидено. По-рано днес на заседание на правителството Мей каза, че „ще са необходими юридически промени на клаузата за предпазния механизъм”, за да може споразумението да бъде подкрепено от Камарата на общините. 

Източник: AFP

Америка

Съединените щати са наложили широки санкции на държавната петролна компания на Венецуела, ход насочен към сваляне на президента Никола Мадуро и идване на власт на опозицията в засегнатата от криза страна. След като Вашингтон, Канада, Австралия и редица латиноамерикански държави обявиха, че не признават Мадуро за легитимен държавен глава, САЩ наложиха санкции на венецуелския държавен петролно-газов монополист Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) и американското ѝ поделение Citgo Petroleum, занимаващо се с преработка и притежаващо верига бензиностанции. Това е опит драстично да бъдат ограничени финансирането на Мадуро чрез приходи от износ за САЩ - основният експортен партньор на Каракас в бизнеса с петрол, от който идват 95% от валутните приходи в бюджета. Най-тежкото финансово наказание на Вашингтон досега срещу венецуелското правителство е координирано с Хуан Гуайдо, самопровъзгласения временен президент, който излезе със собствено изявление, в което се казваше, че взема "контрол над държавните активи в чужбина", за да попречи на Мадуро да се опита да "изпразни хазната".

Източник: Al Jazeera

Азия

Китайските власти са изправени пред все повече предизвикателства – продължаващата търговска война със САЩ или забавянето на местното търсене. Изглежда, че те нямат много инструменти за стимулиране на икономиката на фона на забавянето. Имотният пазар в Китай по традиция играеше важна роля за икономическото развитие на страна, богатството на домакинствата и настроението на потребителите. Имотите бяха използвани от Пекин за стимулиране на растежа при предходните кризи, включително преди три години. Но наред с китайската страст за инвестиране в жилища продължаващите очаквания за подкрепа от държавата увеличиха цените и дълговото бреме на домакинствата. Това създаде деликатна ситуация, при която анализатори очакват властите в Пекин да не се намесват този път, освен да поддържат цените стабилни. Дзюнхън Ли, основател на компанията JL Warren Capital, смята, че 61% от китайските домакинства в градовете живеят в жилища, които са на по-малко от десет години. Тя отбелязва, че има много стари жилища, които все още са в добро състояние.

Източник: CNBC

 
Индекси на фондови борси
29.01.2019
Dow Jones Industrial
24 579.96 (51.74)
Nasdaq Composite
7 028.29 (-57.40)
Стокови борси
29.01.2019
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)53.40
Heating oil ($US/gal.)1.9000
Natural gas ($US/mmbtu)2.8900
Unleaded gas ($US/gal.)1.3800
Gold ($US/Troy Oz.)1 313.10
Silver ($US/Troy Oz.)15.96
Platinum ($US/Troy Oz.)819.70
Hogs (cents/lb.)62.55
Live cattle (cents/lb.)127.80

       Опознай България

Нове - градът на римските легиони

Античният военен лагер Нове (Novae) е разположен върху площ от 250 дка и се намира на 4 км от Свищов. Лагерът е бил основан през 45 г. сл.Хр. по заповед на римския император Клавдий и както голяма част от обиталищата на наша територия е разположен върху по-ранно тракийско селище. А първите заселници на това място са от времето на неолита - 3000-2600 г. пр.Хр. Траките в този регион около 30 г. сл. Хр. са покорени от Марк Лукреций Крас. През 69 г. тук се установява I Италийски легион, изпратен да защитава границите на римската империята срещу варварите. Лагерът е един от няколкото, които образуват външен отбранителен пръстен по река Дунав (Дунавски лимес), спиращ нашествията от провинция Дакия към днешните български земи. Лагерът е бил огромен, с дебели крепостни стени, по които отначало е имало дървени кули, заменени след това с каменни бойници. Аpхeoлoгичecкитe paзкoпки в paйoнa ca зaпoчнaли пpeз 1960 г. c yчacтиeтo нa бългapcки и пoлcки yчeни. Въpхy opигинaлнитe зидoвe ca възcтaнoвeни кoлoнaдитe и кoнcтpyкциитe нa cгpaдитe нa щaбa, кaктo и Свeтилищeтo нa знaмeнaтa и чacт oт тepмитe нa Лeгиoнa.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.01.2019
Българска версия: 29609, Английска версия: 2899

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2019. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031

Юни 2020
 ПВСЧПСН
231234567
24891011121314
2515161718192021
2622232425262728
272930     

Юли 2020
 ПВСЧПСН
27  12345
286789101112
2913141516171819
3020212223242526
312728293031  

Август 2020
 ПВСЧПСН
31     12
323456789
3310111213141516
3417181920212223
3524252627282930
3631      


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999