Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Първото българско читалище

Читалищата са институции, които имат значителен принос в културния и духовния живот на българите, особено през годините на опасност за оцеляването на народността. Първото българско читалище е открито на 30.01.1856 г. в гр. Свищов. По този начин се поставя начало на читалищната дейност в България. Днешното читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови е и първото, в което се създава музейна сбирка, отново през 1856 г. Днес библиотеката при читалището е един от символите на гр. Свищов. Със своя над 101 хиляден фонд тя е част от културната памет на града. Гордост за библиотеката е книжното богатство, което се съхранява в нея. В книгохранилището й се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги. Началният книжовен фонд на библиотеката се формира с подарените от учителя Емануил Васкидович 800 тома. През годините фондът на библиотеката се обогатява с уникални старославянски печатни книги и ръкописи.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.02.2021
Българска версия: 30003, Английска версия: 2874

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2021. Всички права запазени.