Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 06 ноември 2018 г., брой 4830
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.


 

 


       България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(06.11.2018)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23434
USD   1.72017
CHF   1.71009
EUR/USD   1.1370*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0 %  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com
 Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.com

Общи събрания днес
  АДТ-България ЕАД - София
Ес Памексвин АД - Карабунар
ПКП-Н АД - Русе
Поддържане чистотата на морските води АД - Варна
Стройкоинвест АД - Каспичан
Токуда банк АД - София
Янтрекс Прима 94 ЕООД - Горна Оряховица
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Държавният бюджет отново отчита излишък от 2.4 млрд. лв., или с 236.7 млн. лв. повече от август 2017 г. Приходите и помощите, събрани от държавата за осемте месеца на годината, възлизат на близо 26.0 млрд. лв. (11.6% годишен ръст), а разходите (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) - на 22.9 млрд. лв. (отново 11.6% ръст), отбелязват анализаторите на Райфайзенбанк (България) ЕАД. „Ръстът на приходите бе съвкупен резултат от 8.3 пр.п. принос на данъчните постъпления, 2.3 пр.п. принос на неданъчните и 1.3 пр.п. принос на помощите, вследствие на по-добро усвояване на европейски фондове, което обаче като обем остава не особено значително на фона на общите държавни приходи“, съобщиха от банката.

Източник: Банкеръ

Ако не се въведе лимит на обезщетенията за неимуществени вреди поне временно - до създаването на методика за изчисляването им, задължителната застраховка “Гражданска отговорност” ще трябва да струва 1000 лв. , а не сегашните 200-300 лв. Това е непосилна цена за повечето българи, притежатели на леки автомобили, заяви председателят на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи Светла Несторова. От Асоциацията напомниха, че лимитът от 20 хил. лв., който те са предложили и който Менда Стоянова внесе като промяна на застрахователния кодекс, се отнася само за т.нар. неимуществени вреди. В това число влизат обезщетенията за болки и страдания, които в случаите с катастрофа претърпяват близките на загиналия. Общото обезщетение за най-близките, което включва плащането за загуба на доход, за издръжка на децата на загиналия, за медицински разходи и за всички материални щети, не е било споменато в проекта за промени просто защото съществува като текст в кодекса и не се променя. Общото обезщетение е без лимит, но то се доказва значително по-трудно пред съда, защото трябват доказателства за получавания доход, за медицинските разходи и други.

Източник: 24 часаДружества
Производство на прясно или замразено месо от домашни птици и от животни , некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2017 г.
(хил. лв.)
  1   Пилко ЕООД - Разград   155 805  
  2   Градус 1 ЕООД - Стара Загора   73 177  
  3   Мултимес Груп ООД - Лясковец   48 635  
  4   Брезово АД - Брезово - Пд   37 144  
  5   Херон Трейд ООД - Пловдив   34 183  
  6   СВС-98 ЕООД - Нови Искър   22 472  
  7   Сеффора ООД - Луковит   20 417  
  8   Макси Чикън ЕООД - Костинброд   19 399  
  9   Алианс Агрикол-АЛАГ ООД - Окоп   17 539  
  10   Агропласмент 92 В АД - Варна   17 219  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 05.11.2018
  Обща стойност (BGN): 158 115.40  
Брой търгувани компании: 31
Premium 61 009.10
Standard 73 850.31
АДСИЦ 21 589.75
Структурирани 1 516.24
Права 150.00
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Варна АД - Варна 5.78 %
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -5.71 %
BaSE - АДСИЦ: 469.40

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

БНБ определи 10 системно значими банки и изтегли за по-ранна дата от октомври по-високите капиталови буфери. С тях, трезорите трябва да гарантират раздадени от тях рискови активи. Това са УниКредит Булбанк, ОББ, Първа инвестиционна банка, Банка ДСК, Сосиете Женерал Експресбанк, Райфайзенбанк, Пощенска банка, Централна кооперативна банкаБългарска банка за развитие и Банка Пиреос България. През септември, БНБ обяви, че от 1 октомври 2019 г. ще вдигне капиталовия буфер от нула, колкото бе досега, до 0,50%. Тогава, централните банкери предупредиха, че срокът за влизане в сила на това изискване може да бъде изтеглен по-рано. БНБ задължава УниКредит Булбанк, ОБББанка ДСК и Първа инвестиционна банка още от 1 януари 2019 г. да заделят по-високи суми. За тях буферът става 0,75% от рисковите им активи, а през 2020 г. ще бъде 1% от тях. Сосиете Женерал Експресбанк, РайфайзенбанкПощенска банка и ЦКБ ще отделят 0,50% от 1 януари, вместо от 1 октомври 2019 г. Българската банка за развитие и за Банка Пиреос България също трябва да гарантира отпусканите от нея заеми с по-висок от досегашния, но под обявената предварително летва. Те ще внасят по 0,25% през 2019 г. и 0,50% през 2020 г.

Източник: 24 часа

Министърът на отбраната Красимир Каракачанов е отменил заповедта си, с която избра беларуската компания "558-ми авиоремонтен завод" за изпълнител на поръчката за ремонт на 14 бойни самолета Су-25. Той е направил това заради неяснота около офертата на беларуската фирма, тъй като в нея се посочвало, че тя важи само при цялостен ремонт на самолетите, а не за отделни части, като най-вероятно Каракачанов не е забелязал неяснотата на офертата при предишната си заповед. Първоначалното ценово предложение на единствения участник в процедурата - "558-и Авиационен ремонтен завод" беше за 132 484 980 евро (без ДДС) според доклада на комисията по търга в Министерството на отбраната. Това са близо 260 млн. лв. без ДДС, или почти 311 млн. лв с ДДС. След преговори е постигнато намаляване до 73 665 500 евро без ДДС или 144 053 074 млн. лв без ДДС.

Източник: Дневник

Към септември 2018 г. печалбата на дружеството ВМЗ ЕАД-Сопот спада до 2.2 млн. лв. на фона на 151.9 млн. лв. година по-рано. От компанията отбелязват, че като цяло брутният им резултат е с по-ниски показатели, като това се потвърждава и от отчетените приходи от продажби. Те са в размер на 111 млн. лв. при 289 млн. лв. през същия период на миналата година. През 2018 г. дружеството произвежда и продава противотанкови управляеми и неуправляеми снаряди, авиационни неуправляеми снаряди, артилерийски муниции, взривители и др. НИТИ регистрира спад в продажбите на стоки и услуги, като за деветте месеца на тази година те са 1.7 млн. лв. срещу 2.3 млн. лв. година по-рано. Общите приходи от дейността на дружеството са 1.8 млн. лв. на фона на 2.3 млн. лв. за деветте месеца на 2017 г. Все пак има и положителни новини - към края на септември ремонтният "Авионамс" отчита увеличение на печалбата си - 7.3 млн. лв. при 2.9 млн. лв. година по-рано. Като най-голям риск за успешното реализиране на проектите на дружеството в пълен обем от ръководството се оценява състоянието на българската отбранителна индустрия, както и външно-икономическите и политическите отношения между Русия, ЕС и НАТО. "Кинтекс" увеличава печалбата си до 29.4 млн. лв. за деветте месеца на годината.

Източник: Сега

"Алкомет" АД гр. Шумен отчита спад от 7% на количеството продажби до 15 755 метрични тона за третото тримесечие на 2018 г. Общите продажби в количество за деветмесечието са за 50 629 метрични, което сочи спад от само 0,59% поради ръста с 2,61% за първото полугодие. Продажбите за третото тримесечие намаляват с 1,6% на годишна база до 89,6 млн. лв., което е по-бавен темп от спада при количеството, тъй като продажните цени се повишават с унисон с по-високата цена на алуминия на международните борси. Това от своя страна увеличава цената на изкупувания от дружеството скрап и други суровини. Общият резултат е спад от 20,11% на нетната печалба на годишна база до 4 млн. лв. за периода юли-септември 2018 г. За полугодието спадът беше с 11,35% на годишна база, а за деветмесечието е с 14,47% до 12 млн. лв. Над 90% от продукцията на "Алкомет" АД е за износ, основно за Германия, Полша и Италия. Основен продукт е домакинското фолио, като делът на шуменския производител е 20% от европейския пазар. Около 90% от суровините за производство на алуминиеви продукти са внос. Акциите на "Алкомет" АД поевтиняват със 17,91% на годишна база до 12,2 лв. за акция и 219 млн. лв. пазарна капитализация. Разпределен е и брутен дивидент от 0,257833 лв.

Източник: investor.bg

Корейска компания, лидер в производството на компоненти за автомобили, ще се сдобие с два завода в България с близо 500 работници, като част от глобална сделка по придобиване на активи и диверсифициране на производството. Очаква се сделката да бъде финализирана през първото тримесечие на 2019 г., като впоследствие производствените мощности у нас да се разширят. Зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов представи и насърчителните мерки, които България предлага на потенциалните корейски инвеститори, както и стабилните макроикономически показатели и предимствата на страната ни като ниски корпоративни данъци и оперативни разходи, както и висококвалифицирана работна ръка. Борисов участва във Втората сесия на българо-корейския комитет за промишлено коопериране, който се проведе в Сеул. Износът на България за Република Корея се увеличава с близо 120% през първото полугодие на 2018г. и достига 40.5 млн. долара.

Източник: Монитор       Българска стопанска камара
 

 
"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност
 

 Предстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Покана за избор на изпълнител по дейност "Проучване на образуваните отпадъци в страната..." по проект SWAN Срок за участие – 9 ноември!

Консултация на ЕК относно средата за обслужване на едно гише за митниците Срок за включване в консултацията – 10 ноември!


Предстоящи събития

6-8 ноември: Българо-азербайджански бизнес форум и B2B срещи

7 ноември: Пресконференция "Оценка и анализ на дейността на съдилищата и на нормативната база в сектор „Правосъдие“ в периода 2010-2017 г."

7-10 ноември: Месомания, Светът на млякото, БУЛПЕК, Салон на виното, Интерфуд & Дринк, СИХРЕ

8 ноември: Детското образователно шоу-дегустация „Здрави и силни от малки“

8-9 ноември: Конференция „Бъдещето на ДДС. Дигитална икономика“

13 ноември: Конференция "Образование и бизнес: Без граници"

16 ноември: Дискусия: Български марки на чужди регали - Private label или Собствена марка

20 ноември: Семинар „Изискванията на регламентите REACH и CLP за МСП“

22-19 ноември: Конкурс на БСК за детска рисунка "Коледата е възможна"

29 ноември: Конференция „Безопасност и здраве при работа 2018"

19 октомври: Годишни награди на БАУХ за 2018 г.

5 декември: Общо събрание на БСК


Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

 


Външноикономическо сътрудничество
   Enterprise Europe Network  
    Външнотърговски консултации  
   Оферти от български и чуждестранни фирми  

 

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара

Имаме удоволствието да ви поканим да се включите в новите курсове, които предлага Центърът за компютърно обучение на БСК

КУРС „Google AdWords - управление и анализ на рекламни кампании”
Курсът дава възможност за придобиване на основни умения за управление и анализ на рекламни кампании в платформата Google Ads. Ще бъдат разгледани добри практики за създаване на ефективни кампании, подкрепени с примери от практиката. Курсистите ще се научат също така да разчитат статистиките и да анализират рекламните резултати, така че да могат да оптимизират кампаниите и да работят по-добре с подизпълнители, ангажирани с управление на рекламата им.

1 ноември 2018

Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - 19 ноември 2018, съботно-неделен
ССNА 2 - 24 ноември 2018, съботно-неделен
CCNP Route - 10 ноември 2018, съботно-неделен

Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Френската Sосіеtе Gеnеrаlе сключи сделка за продажбата на банковия си бизнес в Полша. Подразделението й в страната Еurо Ваnк ще бъде придобито от Ваnк Міllеnіum за 1.83 млрд. злоти (484 млн. долара), съобщава компанията-купувач, цитирана от Rеutеrs. Сделката е част от плановете на френската банкова група да се освободи от по-маловажни активи, за да се съсредоточи върху основния си бизнес. Тя засилва по-широката тенденция на консолидация в полския банков сектор, която се ускори през последните няколко години. Sосіеtе Gеnеrаlе разпродава голяма част от бизнеса си в Централна и Източна Европа, като вече постигна сделки за банките си в Хърватия, България и Албания. Купувач е най-голямата унгарска банка ОТР (собственикът на Банка ДСК). Сделката за Еurо Ваnк ще доведе до намаляване на рисково претеглените активи на Sосіеtе Gеnеrаlе с 2 млрд. евро и ще подобри първичния й капитал с 8 базисни пункта, твърдят от френската компания. Въпреки продажбата Sосіеtе Gеnеrаlе не се изтегля напълно от Полша. Тя ще продължи да предоставя корпоративни и инвестиционни банкови услуги в страната и ще запази присъствието си в различни други дейности. Сделката се очаква да бъде финализирана през първата половина на 2019 г. и все още подлежи на одобрение от полските регулатори. Продажбата на банката се обсъжда още от лятото, като основната причина е нарастващият конкурентен натиск, а потенциалните купувачи бяха Sаntаndеr, Сrеdіt Аgrісоlе и Ваnк Міllеnіum.

Източник: Reuters

Америка

Най-голямата американска банка по активи ЈРМоrgаn Сhаsе обяви в неделя, че е избрала няколко бедни района в Париж, които ще бъдат фокус на новата й стратегия за градско икономическо развитие, стартирала преди четири години в Детройт. Финансовата институция планира да вложи 30 милиона долара в следващите пет години в програми за обучения и за подкрепа на малките местни фирми. Парите ще бъдат насочени към райнони с висока безработица и бедност, съобава Rеutеrs. Париж е третият град, който ще се възползва от стратегията "Аdvаnсіng Сіtіеs" на банката. Досега 150 милиона долара бяха насочени към Детройт и още 40 милиона - към Чикаго. Това са градове, в които ЈРМоrgаn има най-голям дял на депозитите. Преди време от ръкодовството на финансовата институция заявиха, че искат да разширят бизнеса си в чужбина. Към момента във Франция те имат 200 служители от общо 255 000 в световен мащаб. Въпросните 30 милиона долара са част от обща инвестиция от 500 милиона долара, които ще бъдат разпределени в общо 30 града в и извън Щатите.

Източник: Reuters

Азия

Китай планира да въведе допълнително намаление на митата в страната и нови мерки за отваряне на икономиката си, съобщава ВВС. По време на международно търговско изложение в Шанхай президентът Си Дзинпин потвърди това и предупреди, че глобалната система за свободна търговия е подложена на атаки. "В света на задълбочаващ се икономически глобализъм, когато практиките на закона на джунглата и победителят получават всичко, това ще доведе до безизходно положение", коментира той. Целта на международното изложение в Шанхай е да покаже на света и най-вече на САЩ, че китайската икономика става по-отворена. Също така то трябва да донесе ръст на вноса. В него участие ще вземат хиляди чуждестранни компании. Дзинпин подчертава, че ще има ново понижение на тарифите за внос в страната и ще бъдат предприети мерки за по-лесен достъп на чуждестранните компании до китайската икономика.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
05.11.2018
Dow Jones Industrial
25 461.70 (190.87)
Nasdaq Composite
7 328.85 (-28.14)
Стокови борси
05.11.2018
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)62.97
Heating oil ($US/gal.)2.1900
Natural gas ($US/mmbtu)3.5400
Unleaded gas ($US/gal.)1.6800
Gold ($US/Troy Oz.)1 231.40
Silver ($US/Troy Oz.)14.64
Platinum ($US/Troy Oz.)869.50
Hogs (cents/lb.)57.10
Live cattle (cents/lb.)115.32

       Опознай България

Патриарх Максим

Патриарх Максим е роден на 29 октомври 1914 г. в село Орешак, Троянско, в семейството на Пена Борджукова и Найден Минков Рачев. Кръстен е с името Марин Найденов Минков. Основното си образование получава в родното си село и едва дванадесетгодишен постъпва послушник в Троянския манастир. На 13 декември 1941 г., през последната година на обучението си, в параклиса на Богословския факултет приема монашески постриг от Ловчанския митрополит Филарет. Приема името Максим в чест на св. преп. Максим Изповедник - светец от VII в., прославен със силна вяра и православна изповед. На 7 март 1971 г. патриарх Кирил умира и на 4 юли за нов патриарх е избран Максим Патриарх Максим е доктор хонорис кауза на Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София и почетен член на Московската духовна академия. За 90-ия рожден ден на патриарх Максим през 2004 г. президентът Георги Първанов му връчва орден "Стара планина" - първа степен. Умира на 6 ноември 2012 г. в София на 98 годишна възраст.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 06.11.2018
Българска версия: 29655, Английска версия: 2907

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2018. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2020
 ПВСЧПСН
1  12345
26789101112
313141516171819
420212223242526
52728293031  

Февруари 2020
 ПВСЧПСН
5     12
63456789
710111213141516
817181920212223
9242526272829 

Март 2020
 ПВСЧПСН
9      1
102345678
119101112131415
1216171819202122
1323242526272829
143031     

Април 2020
 ПВСЧПСН
14  12345
156789101112
1613141516171819
1720212223242526
1827282930   

Май 2020
 ПВСЧПСН
18    123
1945678910
2011121314151617
2118192021222324
2225262728293031


 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999