Последен брой    Абонирайте се!    Публикации    English


       Опознай България

Деветашка пещера

Деветашката пещера се намира на около 15 км североизточно от гр. Ловеч, на десния бряг на р. Осъм. Тя е една от най-големите пещери в България и впечатлява с размерите си (дълга е 150 м, а входът й е висок 35 м) и природните си дадености. Археологическите разкопки свидетелстват, че е заселена през късния палеолит. Културните пластове доказват, че е обитавана и през следващите епохи - неолит, енеолит, бронзова и желязна епоха, средновековие. Някои от най – интересните Неолитни находки по българските земи, са открити именно в нея. Деветашката пещера е открита през 1921 г., а през 1950 г. е била използвана за съхранение на петрол. В момента този природен феномен е обявен за паметник на културата и защитен природен обект с национално и международно значение.

Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.09.2020
Българска версия: 29978, Английска версия: 2883

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.