Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 11 август 2016 г., брой 4279
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(11.08.2016)
  EUR   1.95583  
GBP   2.28642
USD   1.74878
CHF   1.79056
EUR/USD   1.1184*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   0 %  


Възможност за безвъзмездно финансиране
(до 200 хил.EUR) за подобряване моделите и организацията на производствените процеси в предприятията
Срок за кандидатстване:
15 август 2016 г.
За подготовка на проектни предложения и допълнителна информация:
e-mail: sfb@bia-bg.com
тел. 0888/ 914 452
sfb.bia-bg.com


Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори
Общи събрания днес
  АДТ-България ЕАД - София
Велграф Асет Мениджмънт АД - София
Мебеллукс АД - Сливен
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
Хлебопроизводство-инвест АД - Монтана
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище: Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива. Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите. Съгласно Кодекса на труда, организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за 4- годишен срок. Българският съюз на частните предприемачи „Възраждане“ не беше признат за представителна организация на работодателите на национално равнище.

Източник: БСК

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2016 г. се увеличават със 76,5 хил. души, или с 3,4% спрямо края на март, като достигат 2,36 милиона души,отчете Националния статистически институт (НСИ). В края на юни наетите са с 46,1 хил., или с 2% повече на годишна база, като най-голямо увеличение се наблюдава в дейностите „Преработваща промишленост” - с 10,9 хил., „Административни и спомагателни дейности” - с 9,2 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 8,4 хиляди. Спрямо края на първото тримесечие най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 50,1%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 8,9%. Най-голямо намаление на наетите по договор - с 2,9%, е регистрирано в дейност „Образование”. Най-голямо намаление на наетите в края на юни спрямо края на юни 2015 г. както в абсолютно изражение, така и в процентно отношение, има в сектор „Строителство” - съответно с 8,0 хил. и с 6,2%.

Източник: Investor.bgКвалификационeн REFA-курс
Модул 1: 07.09.2016 – 17.09.2016 г.
Модул 2: 26.09.2016 – 07.10.2016 г.

Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси
Втори модул: “Управление на данни за производството”
Тема: Управление на данни и време
 • Хронометриране на разпръснатото време
 • Системи за задаване на планови времена
 • Нормиране на времето
 • Мултимоментно заснемане
 • Време за възстановяване и почивка

 • http://refa.bia-bg.com/, тел. 981-45-67, София
  Концесии

  Пристанищен терминал Видин-юг да бъде даден на концесия за 35 години, реши правителството. Терминалът е част от пристанището за обществен транспорт с национално значение Видин. Концесионерът ще бъде определен чрез открита процедура. Целта е частни инвеститори да развият пристанищната инфраструктура и да се увеличи капацитетът на пристанището. Предстои процедурата да бъде оповестена в официалния вестник на Европейския съюз. Цялата документация за концесията ще бъде публикувана на интернет страницата на Министерството на транспорта.

  Източник: Investor.bg

  Дружества
  Добив на метални руди
  BEIS рейтинг

  Първите 10 дружества
  по
  Приходи
  от продажби
  за 2014 г.
  (хил. лв.)
    1   Дънди Прешъс Металс Челопеч ЕАД - Челопеч   317 541  
    2   Върба - Батанци АД - Мадан   36 328  
    3   Горубсо Мадан АД - Мадан   31 379  
    4   Лъки Инвест АД - Лъки   24 081  
    5   Горубсо Кърджали АД - Кърджали   18 269  
    6   Лъки Инвест Джурково ЕООД - Лъки   10 288  
    7   Горубсо Златоград АД - Златоград   9 929  
    8   Геопс-Болкан Дрилинг Сервисис ЕООД - Пловдив   9 830  
    9   Рудметал АД - Рудозем   8 209  
    10   Лъки Инвест Говедарника ЕООД - Лъки   5 555  
  Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
   
  Българска фондова борса - София - 10.08.2016
    Обща стойност (BGN): 626 270.05  
  Брой търгувани компании: 28
  Premium 93 135.03
  Standard 375 254.81
  АДСИЦ 156 840.23
  Облигации 1 031.26
  Права 8.72
  Най-голяма промяна в цените
  Прайм Пропърти БГ АДСИЦ - София 76.47 %
  Елхим Искра АД - Пазарджик -8.60 %
  BaSE - Акции: 90 067.79
  BaSE - АДСИЦ: 113 107.50

  Регулирана информация
  4VI Випом АД - Видин
  4KP КММ АД - Шумен
  5ND Наш Дом - България АД
  - Холдинг - София

    СЕРТИФИЦИРАНИ
  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

  Инвестиционни проекти на обща стойност над 44 млн. евро ще приключи в България 2016 година медодобивното предприятие "Аурубис България", съобщи новият изпълнителен директор на най-голямата металургична компания в страната Тим Курт. Сред текущите инвестиционни проекти на дружеството са изграждането на покривна инсталация, на нов комин към производството на сярна киселина и изграждането на нова газоочистка. Всички те са част от проекта "Аурубис България 2014", общата инвестиция в който е 44.2 млн. евро. През ноември 2016 година трябва да приключи и изграждането на нова пречиствателна станция за дъждовни води, а част от инвестиционната програма предвижда и разширяването и надграждането на хвостохранилището на "Аурубис България". Допълнителни близо 50 млн. евро ще бъдат инвестирани в ремонта на завода на компанията, който ще бъде извършен през април 2016 г. Германската група е вложила в бизнеса си в България 500 млн. евро. Основната част от тях – над 400 млн. евро, са били насочени към модернизиране на производството, а останалите 100 млн. евро са инвестиции, направени с цел подобряване на представянето на медодобивния комбинат в Пирдоп по отношение на опазването на околната среда.

  Източник: Капитал

  Магазините на модния бранд Reserved ще станат пет в България, след като на 15 август 2016 г. ще заработи най-новият обект. Той ще бъде най-големият за веригата, ще е разположен на две нива и ще заема 2300 кв. метра в Park Center в София (новото име на първия софийски мол - City Center Sofia, след като беше купен от Revetas Capital). Досегашните локации на Reserved са в The Mall, Paradise Center, Mega Mall и Serdika Center. Reserved ще е сред ключовите наематели в мола и става най-големият моден търговец в него. Брандът е част от портфолиото на полската LPP SA. В България полската компания управлява бизнеса си чрез "Ел Пи Пи България", учредена през юни 2008 г., и "Ел Пи Пи Фешън България". През март 2016 година част от имуществото на "Ел Пи Пи България" - магазин Reserved в The Mall, преминава към "Ел Пи Пи Фешън България" - дружеството, което ще управлява и новия магазин в Park Center.

  Източник: Капитал

  Три хотела във Велико Търново и региона се продават заради просрочени дългове към финансови институции. Един от тях с прилежащи студиа за красота и солариуми е изваден за продан заради дълг към Българо-американската кредитна банка. Досегашният му собственик – фирмата „Евростил“, не може да обслужва вноските по заема си, което води и до принудителната продан. За да покрият сумата съдия изпълнители искат малко под 500 хил. лв. 210 хил. лв. са обявени за заведението с хотелска част „Мей хип“ в Дебелец. Обектът също е с необслужвана ипотека в „Уникредит Булбанк“, както и с възбрани от Териториалната дирекция на НАП във Велико Търново. За последно е стопанисван от фирмата „Свежест ММ“. Продава се и профилакториум в местността Чешма дере в стражишкото село Камен. Неговата цена е 280 хил. лв., а над имота виси ипотека в Банка ДСК.

  Източник: Борба - Велико Търново

  Фондове на управляващото дружество Инвест Фонд Мениджмънт АД са променили дяловите си участия в Би Джи Ай Груп АД. Договорният фонд Инвест Класик е купил 513 790 акции от капитала на Би Джи Ай Груп. След сделката общият му дял в капитала на дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в общото събрание на акционерите, възлиза на 18,84%.За сравнение – към 30 юни 2016 г. делът на ДФ Инвест Класик бе 11,39%. Продавач на акциите е ДФ Инвест Актив, като след трансакцията общият му дял в капитала на дружеството, респективно в правата на глас, които може да упражнява в общото събрание на акционерите, възлиза на 9,37%. Делът на ДФ Инвест Актив намалява от регистрираните към 30 юни 2016 г. 17,03%. Би Джи Ай Груп смалява нетната печалба за полугодието до 30 хил. лв. от 144 хил. лв., колкото бе за първите шест месеца на 2015 г. Дружеството извършва търговска и инвестиционна дейност – сделки с ценни книжа, недвижими имоти, придобиване, строителство, отдаване под наем и продажба. Би Джи Ай Груп има инвестиции в ценни книжа на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, Делта кредит АДСИЦ, ТЕЦ Бобов дол ЕАД, Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ, БГ Инвест Пропъртис АД.

  Източник: Investor.bg         Българска стопанска камара
   

   
  "Изнесен търговски офис"
  В помощ на външнотърговската дейност
   

     Предстоящи
  панаири и изложения
  в България и в света

   
  Новини от БСК и членовете на БСК

  Правителството потвърди националната представителност на БСК

  ЕК одобри мерките за облекчаване на разходите на индустриални консуматори на зелена енергия

  Отговорният бизнес разчита и е зависим от информирани и отговорни потребители


  Предстоящи събития

  Food4Life 2016 - 10 ноември 2016 г., Интер Експо Център, София


  Безплатен абонамент за информационни бюлетини
  БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:

  Външноикономическо сътрудничество
     Enterprise Europe Network  
      Външнотърговски консултации  
     Оферти от български и чуждестранни фирми  

   

  Център за компютърно обучение
  към Българската Стопанска Камара
  Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


  Предстоящи курсове:

  Обучение за MS Office:

  м. юни
  Обучение по мрежи в Сиско академията:

  CCNA 1 - м. септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 2 -
  17 септември 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 3 - 11 юни 2016 г., съботно-неделен
  CCNA 4 - 17 септември 2016 г., съботно-неделен

  NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
  Регистрирайте се онлайн сега!

  За допълнителна информация: тел. 981 03 26
  http://educentre.bia-bg.com/,
  e-mail: educentre@bia-bg.com

   
  Център за професионално обучение на БСК
  Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
  Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
  Центърът за професионално обучение на БСК организира:
  Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
  Обучения за начална и допълнителна квалификация;
  Обучения по ключови компетенции;
  Вътрешно фирмени обучения по заявка;
  Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
  Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
  Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
  Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

  За допълнителна информация:
  тел. 987 97 03; 932 09 69,
  e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
  www.training.bia-bg.com


         Светът

  Европа

  Най-голямата компания в сферата на човешките ресурси в света Adecco не усеща последици от вота за излизане на Великобритания от Европейския съюз. „Не усещаме материално влияние от решението – нито в Обединеното кралство, нито в съседните държави или в други търговски партньори на Англия“, пояснява главният изпълнителен директор на швейцарския концерн Алан Дехейз в сряда пред Ройтерс. Преди решението през юни обаче компаниите като цяло са се колебаели да назначават висококвалифициран персонал и да инвестират, добавя той. Като цяло базираният в Глатбруг конкурент на Randstad и Manpower отчита ръст на приходите през второто тримесечие от 4 на сто до 5,7 млрд. евро. Печалбата скача със 7 на сто на годишна база до 190 млн. евро – в рамките на очакванията. И докато нарастването във Франция се забавя до 3% заради многото стачки и лошото време, то бизнесът в т. нар. Бенелюкс (Белгия, Холандия и Люксембург, б. ред.), както и в Италия и на Иберийския полуостров отново отчита силен ръст. Като цяло за 2016 г. Adecco очаква органичен ръст от 4%.

  Източник: Ройтерс

  Америка

  Съединените щати ще продадат на Саудитска Арабия танкове, БТР-и и други оръжия на стойност 1.15 милиарда долара, обяви Пентагонът в комюнике. Сделката е получила одобрението на Държавния департамент, съгласно американските процедури за оръжейни продажби. Рияд ще получи 153 танка "Ейбрамс", 20 бронетранспортьора, 153 картечници калибър 12.7 мм, 266 картечници калибър 7.62 мм, гранатомети и хиляди боеприпаси. Според американското правителство продажбата на тези оръжия "ще допринесе за външната политика и националната сигурност на САЩ, позволявайки подобряването на сигурността на един стратегически регионален партньор, който беше и продължава да бъде водещ актьор за политическата стабилност и икономическите постижения на Близкия изток". Одобряването на сделката става в момент, когато Саудитска Арабия води военна коалиция в подкрепа на йеменските сили, верни на правителството в изгнание на президента Абд Рабу Мансур Хади, които се опитват да изтласкат шиитските бунтовници хуси от столицата Сана, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

  Източник: Ройтерс

  Азия

  Иран очаква чуждестранни петролни компании да подпишат сделки на стойност 25 млрд. долара в следващите една или две години според нов модел на договори, одобрен миналата седмица. Това коментира управляващият директор на National Iranian Oil Co. (NIOC) Али Кардор. Чрез търгове държавният енергиен производител планира да получи официални предложения за подписване на договори за период от шест месеца до година, за да разработи няколко петролни и газови полета, съобщава новинарската агенция на петролното министерство Shana. NIOC идентифицира 34 чужди компани и като потенциални, които ще участват в търговете. Освен това NIOC търси инвестиции под вече съществуващите модели. На 3 август Иран одобри нов модел на договори в опит да привлече чужди инвестиции и технологии, за да съживи енергийната си индустрия, най-големия сектор на икономиката. Правителството се надява чуждите компании да инвестират най-много 50 млрд. долара на година в петролната индустрия на Иран.

  Източник: Блумберг

   
  Индекси на фондови борси
  10.08.2016
  Dow Jones Industrial
  18 495.66 (-37.39)
  Nasdaq Composite
  5 204.59 (-20.89)
  Стокови борси
  10.08.2016
    Стока Цена  
  Light crude ($US/bbl.)41.51
  Heating oil ($US/gal.)1.3100
  Natural gas ($US/mmbtu)2.5800
  Unleaded gas ($US/gal.)1.3000
  Gold ($US/Troy Oz.)1 348.50
  Silver ($US/Troy Oz.)20.12
  Platinum ($US/Troy Oz.)1 177.70
  Hogs (cents/lb.)0.59
  Live cattle (cents/lb.)1.15

         Опознай България

  Археологически резерват Абритус

  Археологическият резерват Абритус се намира недалеч от гр. Разград и заема площ от около 1000 дка. Той представлява римско военно селище, създадено в средата на 1 в. През 251 г, по време на битките с готите, на територията на селището загива римския император Деций Траян и сина му Херений Етруск също Цезар и съимператор. Абритус се развива бурно през управлението на Константин Велики (306 – 377 г) и Юстиниян Велики (527 – 565 г.). Разрушен е от аварите в края на VI в., но е възстановен отново от славяните и българите в периода VIII-IX в. Резерватът е богат с паметници на римската, тракийската и средновековна българска култура. Най-забележителната част от резервата е античния град Абритус, с площ от 150 дка. Открит е при разкопки през 1954 година. Абритус е изграден в стила на римските градове – с прави улици, обществени сгради, построени в центъра около градски площад. Бил е водоснабден чрез глинен водопровод и защитен с крепостни стени. По време на разкопките са разкрити голяма жилищна сграда със стопански части, голяма част от крепостната стена, 29 кули и 3 врати. Открити са също много експонати, като най-известни са Златния Пегас и най-голямото късно антично съкровище от 835 златни римски монети от V век. Монетите са отлично запазени като релефите и надписите са ясни и четливи.


  Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 11.08.2016
  Българска версия: 28158, Английска версия: 3028

  Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
  тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
  Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


  Архив
  Бизнес Индустрия Капитали

  Година:  
  Януари 2021
   ПВСЧПСН
  53    123
  145678910
  211121314151617
  318192021222324
  425262728293031

  Февруари 2021
   ПВСЧПСН
  51234567
  6891011121314
  715161718192021
  822232425262728


   2021   2020   2019  
   2018   2017   2016  
   2015   2014   2013  
   2012   2011   2010  
   2009   2008   2007  
   2006   2005   2004  
   2003   2002   2001  
   2000   1999