Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 17 май 2016 г., брой 4219
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 
 


       България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари

Валутни курсове
(17.05.2016)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.48202
USD/BGN   1.72715
CHF/BGN   1.76854
EUR/USD   1.1324*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.05   0 %  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.comWEB-портал
на българските одитори


Извънсъдебно разрешаване на търговски спорове
Спестява време и средства
Високо качество на правораздаване
Български и международни договори
Изберете интелигентното решение!
Арбитражен съд при БСК
тел./факс 359 2 932 09 17
www.bia-arbitration.comОбщи събрания днес
  Активи ко АД - София
Алба Спед АД - Бургас
Алмина АД - Лом
БСЕ АД - Бургас
Бусофт Инженеринг АД - Бургас
Български електронни системи и технологии АД - София
Вета Фарма АД - Велико Търново
Делта Б АД - Бургас
Деметра-Агрохимсервиз АД - Пловдив
Дрин МН АД - Пловдив
Еврорент България АД - София
Еко 99 АД - Плевен
Лев инвест АДСИЦ - София
Литера Принт АД - Стара Загора
Многопрофилна болница за активно лечение-Св.Иван Рилски-Разград АД - Разград
Пловдивска консерва АД - Пловдив
Пътища АД - Шумен
Растма Май АД - Козлодуй
РБС АД - Ямбол
Синергон хотели АД - Пловдив
Тери 2002 ЕООД - Велинград
ТК Пролайн АД - Айдемир
Троян Автотранспорт АД - Троян
Филикон 97 АД - Пловдив
Финанс Директ АД - София
Харманлийска керамика АД - Харманли
Хемус автотранспорт АД - Габрово
Химкомплект Инженеринг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Възнагражденията на чиновници, работещи в управляващите органи на оперативните програми, са стигали до 6000 – 7000 лв. бруто на месец през 2014 г. , става ясно от доклад на Сметната палата по одит на изпълнението "Административен капацитет на органи за управление на средства от ЕС", който е за първия програмен период 2007 – 2013 г. Абсолютен рекорд по максимален размер на брутното индивидуално месечно възнаграждение, достигнато през 2014 г., бележи управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР). При средномесечна работна заплата за 2014 г. 2353 лв. максималното брутно възнаграждение, което чиновниците са получили, е 7158 лв.. Самата работна заплата пък е скочила с рекордните за държавната администрация 228% от 2010 до 2014 г. С реформата "Дянков" от юли 2012 г. възнагражденията в администрацията би трябвало да се определят по нови правила, според които допълнителните възнаграждения на служител за 1 година не могат да са повече от 80% от годишната му заплата. Освен това в съответната структура бонусите не трябва да са повече от 30% от разходите за заплати. Не е ясно дали възнагражденията в еврозвената спазват тези правила.

Източник: Медия Пул

690 хил. българи между 15 г. и 64 г. не желаят да работят поради лошо здраве, по лични (семейни причини) или заради напреднала възраст. Извън работната сила в тази възрастова група са общо близо 1.5 млн. българи. От тях над 1 млн. и 220 хил. не желаят да работят, но 451 хил. души посочват като причина това, че учат,  показва наблюдението на НСИ на работната сила през първото тримесечие на тази година. В сравнение с година по-рано нежелаещите да работят поради възраст, здравни или семейни причини общо се увеличават в началото на тази година с около 10 хил. души. За сметка на това тази година намаляват обезкуражените безработни - тези, които не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят. През първите три месеца на тази година броят им е паднал с близо 15 хил. до 176 400 души в групата между 15 и 64 г.

Източник: СегаДружества
Строителство
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2014 г.
(хил. лв.)
  1   Мидия Груп Холдинг АД - Бургас   51 686  
  2   Пи Ес Ай АД - Стара Загора   15 180  
  3   Водстрой-98 АД - София   15 019  
  4   Джи Пи Груп ООД - София   13 736  
  5   Кьониг Системи и Технологии ООД & Ко КД - София   11 897  
  6   Щрабаг ЕАД - София   11 633  
  7   Трейс груп холд АД - София   11 527  
  8   Уолтопия ООД - Летница   10 522  
  9   Шарлопов-Созополис ЕАД - София   10 178  
  10   Менинвест АД - София   9 404  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - София - 16.05.2016
  Обща стойност (BGN): 1 080 336.73  
Брой търгувани компании: 39
Premium 38 756.03
Standard 1 019 210.55
АДСИЦ 16 177.54
Облигации 6 192.62
Най-голяма промяна в цените
Тодоров АД - София 90.48 %
Спарки-Елтос АД - Ловеч -8.42 %
BaSE - Акции: 513.21

Регулирана информация
4VI Випом АД - Видин
4KP КММ АД - Шумен
5ND Наш Дом - България АД
- Холдинг - София

  СЕРТИФИЦИРАНИ
БЪЛГАРСКИ ФИРМИ

Българският софтуерен разработчик "Телерик" (Telerik) вече официално е част от американската технологична компания "Прогрес" (Progress), която започва да строи девететажна сграда с център за съхранение на данни в София. Тя ще развива в България звеното си за дигитален маркетинг, а от бранда на българското дружество ще остане "Академията на Телерик", тъй като е добре разпознаваема като име и авторитет. Като Telerik by Progress ще се предлагат и част от услугите за програмисти.

Източник: Медия Пул

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини ЧЕЗ в злоупотреба с господстващо положение. Чешката компания, която обслужва Западна България, е отказала да присъедини към мрежата малка водноелектрическа централа. Глобата е до 10% от оборота за последната финансова година. Това е поредното обвинение в монопол, което КЗК отправя към някое от енерго дружествата у нас. Със санкция бе заплашена и НЕК заради проведени на тъмно търгове за продажба на скъп пиков ток. За отказано присъединяване неотдавна бе отправено обвинение и към "Енерго-Про". Производството срещу ЧЕЗ е започнато по сигнал на МВЕЦ "Гара Елисейна", собственост на "Нови енергии" ООД.

Източник: Сега

Заради по-ниските цени на горивата Петрол АД отчита загуба през 2015 г. в размер на 71,1 млн. лв. Отрицателният финансов резултат на търговеца на горива е със 72,4% по-малък в сравнение с изгубените 258,1 млн. лв. през предходната 2014 г. През 2015 г. са реализирани общо приходи от продажби в размер на 640 млн. лв. при такива за 758 млн. лв. през 2014 г., което е понижение от 15,6%. Приходите от продажби на горива, които формират над 90% от общите продажби на Петрол, отчитат намаление от 17% на годишна база до 601 млн. лв. от 724 млн. лв. От тях продажбите на горива на дребно намаляват с близо 13% на годишна база до 459 млн. лв., а на едро – с 27% до 142 млн. лв.

Източник: Investor.bg

Земята и сградите на завода за гипсокартон "Техногипс" са купени от един от двата големи кредитора и продавача - Уникредит Булбанк. Предложената цена е била около 18 млн. лв., което е над търсените в търга на съдебния изпълнител 14.2 млн. лв. Със сделката банката прибира при себе си имота, за да може, ако операторът на завода спре да плаща, тя бързо и лесно да продаде актива на друг. Заводът, който е от групата на "Балканстрой", от години бави плащанията по заема от Уникредит Булбанк и ОББ. Преди над година собствениците на предприятието опитаха да прехвърлят активите към офшорна компания. Земята и сградите на завода сега вече са извън риск за банките, но висящ остава въпросът с машините. Това беше вторият опит за продажба на земята и сградите на "Техногипс", след като миналия февруари така и не се стигна до търг.

Източник: Капитал

В самоковското село Горни окол се изгражда първата в Европа ферма за кохо сьомга, изцяло по рециркулационна система. Бизнес начинанието общо е за 5,5 млн. лв., финансирани от ББР. Включва 2,6 млн. лв. субсидия от оперативна програма “Рибарство”. По нея досега е платен само авансът от 1,3 млн., а всеки момент се очаква и останалата част. Именно кандидатстването по европрограмата се оказва голям препъникамък пред реализирането на фермата. Проектът е бавен близо 2,5 години. А в същото време съдружниците вече имат подписан договор и платен аванс да ползват технологията на американската фирма WMT. Зарибителният материал се купува от американската фирма “Таргет Марина”. Тя е единствената в света, която издава сертификат, че хайверът е свободен от патогени. В България кохо сьомгата ще се отглежда изцяло в сладка вода. Собствениците на “Кохоферм” уплътняват капацитета на фермата с отглеждане на 40 тона пъстърва.

Общото събрание на Сирма Груп Холдинг ще предложи на акционерите на дружеството да бъде гласувано предложение за обратно изкупуване на собствени, до 300 хил. акции. Срокът на обраното изкупуване е до 31 декември 2016 г., а минималната и максималната цена ще са от 0.50 до 1.50 лв. за брой. Компанията обяви нетна печалба от 1.6 млн. лв. за 2015 г., при съвкупни приходи от 34.39 млн. лв. Изпълнителният директор на Сирма Груп Холдинг Цветан Алексиев (на снимката) ще е един от лекторите на предстоящото седмо издание на Шумът на парите, което ще се проведе на 31 май и 1 юни 2016 г. в хотел Хилтън. Последна сделка с книжата на дружеството на Българска фондова борса бе сключена на цена от 1.172 лв. за брой.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/Sirma-Grup-Holding-shte-izkupuva-do-300-hil-sobstveni-aktsii/nid-151037.html
Източник: 24 часа

178% годишен ръст на приходите за 2015 г. постигна българският център за обработка на данни (ЦОД) Датикум АД, който е част от Сирма Груп Холдинг. Компанията, която доставя и редица облачни услуги, е реализирала продажби за 4,7 млн. лева през миналата година, а новите й клиенти са се увеличили с 25%. Датикум се специализира в предоставянето на облачни инфраструктурни услуги (IaaS), изграждане на частни облачни инфраструктури, десктоп виртуализация (VDI), изграждане на решения за възстановяване след бедствия и аварии (Disaster Recovery), системна интеграция и поддръжка.

Източник: ComputerWorld e-Daily       Българска стопанска камара


"Изнесен търговски офис"
В помощ на външнотърговската дейност


Външноикономическо сътрудничествоEnterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в света

 

Безплатен абонамент за информационни бюлетини
БСК предлага безплатен абонамент за следните информационни бюлетини:
Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към Българската стопанска камара е Майкрософт ИТ академия и оторизиран от Майкрософт център за тестване и сертифициране на компютърни умения по офис пакета на Майкрософт (MOS), единствен в България. На www.certiport.com/go можете да намерите информация за процеса за сертифициране.


Предстоящи курсове:

Обучение за MS Office:

м. април
Обучение по мрежи в Сиско академията:

CCNA 1 - м. април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 2 -
03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 03 април 2016 г., съботно-неделен
CCNA 4 - 05 април 2016 г., вечерен
CCNP Route - м. април 2016 г., съботно-неделен
NDG Linux Essentials; NDG Introduction to Linux I/II - В платформата можете да четете теорията, да полагате тестове, както и да правите практически задачи с помощта на вградена виртуална машина.
Регистрирайте се онлайн сега!

За допълнителна информация: тел. 981 03 26
http://educentre.bia-bg.com/,
e-mail: educentre@bia-bg.com

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година. Центърът е лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация.
Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Обучения по всички актуални програми на Агенция по заетостта;
Обучения за начална и допълнителна квалификация;
Обучения по ключови компетенции;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване и мениджмънт на проекти по различни програми;
Консултации за стартиране на дейности за професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.
Обученията се провеждат в присъствена и електронна/дистанционна форма. Услугите се предлагат на територията на цялата страна

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: danisimi@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Брюксел проучва възможността да предостави на банковите регулатори по-строги правомощия за замразяване на трансфери от фалираща банка с цел предотвратяване на изтичането на средства, преди властите да успеят да се намесят. Европейската комисия ще проучи възможности за „инструмент тип мораториум“, който може да бъде използван в ЕС. Макар че работата по мярката все още е в ранен етап, целта на новите правомощия е рязко да спират плащания към собственици на облигации и потенциално да предотвратят тегления от вложители. Инструментът може да има „стабилизиращ“ ефект, докато регулаторите намерят решение как да се намесят спрямо банката, сочи документ от 10 май, изготвен от Холандия, която в момента е ротационен председател на ЕС. „Мораториум може да позволи бърз и успешен процес, който свежда до минимум рисковете за финансовата стабилност“, се казва в документа. Замразяването няма да трае дълго, няколко дни най-много, казват лица, запознати с идеята.

Източник: FT

Америка

Уорън Бъфет ще се присъедини към консорциума, който ще наддава за основните активи на интернет компанията "Yahoo". Лидерът на Berkshire Hathaway ще се присъедини към група инвеститори, включваща и друг милиардер - Дан Гилбърт, основателят на Quicken Loans. Изданието припомня, че онлайн търсачката бе ударена от рекламни провали и отслабване на доверието на инвеститорите, което предизвика интерес към активите им от страна на Verizon. През изминалата седмица Financial Times, предаде, че Бъфет е сложил подписа си под съвместно писмо от групата, обещавайки пари за наддаването. Самият Уорън Бъфет е загатнал за интереса си към бранша по време на годишната среща на Berkshire Hathaway, казвайки, че фирмата се е забавила с включването си в новата технологична индустрия. Бъфет, чиято фирма има дял и в IBM, коментира ситуацията в интервю споделяйки, че дейността на "Yahoo" се е влошила значително и, че "нещо трябва да се промени там". Въпреки това, той не е споменал за потенциална оферта.

Източник: BBC

Азия

Печалбата на най-големия кредитор в Япония – Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFJ), се очаква да спадне с 11% на годишна база, тъй като политиката на отрицателни лихви от страна на централната банка свива доходността от кредитирането, а увеличава разходите по обслужване на лошите кредити, посочиха в изявление от търговската банка. Анализаторите ѝ вече очакват нетната печалба на институцията да достигне 850 милиарда йени или 7,8 милиарда долара през финансовата година, приключваща в края на март 2017 г. - с повече от 200 милиарда йени по-малко, отколкото беше печалбата ѝ през миналата година, когато се сви с 8% до 951 милиарда йени. Главният изпълнителен директор на Mitsubishi UFJ Нобуюки Хирано е сред най-изтъкнатите критици на политиката на отрицателни лихвени проценти, провеждана от централната банка в страната. Според него тя създава напрежени сред домакинствата и компаниите и ще отслаби кредитните институции, тъй като ще стесни маржовете на лихвените проценти, които понастоящем са сред най-ниските в света.

Източник: Блумберг

 
Индекси на фондови борси
16.05.2016
Dow Jones Industrial
17 710.71 (175.39)
Nasdaq Composite
4 775.46 (57.78)
Стокови борси
16.05.2016
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)48.23
Heating oil ($US/gal.)1.4500
Natural gas ($US/mmbtu)2.0300
Unleaded gas ($US/gal.)1.6100
Gold ($US/Troy Oz.)1 280.50
Silver ($US/Troy Oz.)17.28
Platinum ($US/Troy Oz.)1 057.10
Hogs (cents/lb.)0.83
Live cattle (cents/lb.)1.19

       Опознай България

Крушуна

Там, където последните склонове на Стара планина преминават в обикновени възвишения, от които започва Дунавската равнина, в допир с Деветашкото плато се намира с. Крушуна. Отдалечено е на 34 км от град Ловеч. Така селото е вгнездено между тях и само на север има простор към низината на р.Осъм. През 1976-77 г. в югоизточната част на селото e открита минерална вода. В южната му част се намира местността “Маарата” - живописно преддверие на Предбалкана, високите скали на който правят огромна подкова на ръба на Деветашкото плато. Пещерата Водопада се намира на около 800 м. южно от селото. Тя е една от най-красивите пещери у нас. Представлява един изключително труден за ориентиране воден лабиринт. Водата преодолявайки много прегради, образува великолепния водопад Крушуна и каскада от красиви езера. Галериите са оригинални, покрити със специфично идеално бели натечни образувания, коитo на фона на кафявия свод създава неописуема гледка. Интересни са също така синтровите прегради в някои от галериите. Освен пещерата Водопада, в района има и други пещери Урушка маара, Горник, Деветашка пещера, които впечатляват с размерите на привходната зала. В близост до селото има еко-пътека.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 17.05.2016
Българска версия: 28018, Английска версия: 3030

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2016. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2021
 ПВСЧПСН
53    123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031

Февруари 2021
 ПВСЧПСН
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728

Март 2021
 ПВСЧПСН
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031    


 2021   2020   2019  
 2018   2017   2016  
 2015   2014   2013  
 2012   2011   2010  
 2009   2008   2007  
 2006   2005   2004  
 2003   2002   2001  
 2000   1999