Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 07 август 2009 г., брой 2506
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 


 

        България
 
 On-line издание / English issue
 Безплатен абонамент
 Отказ от абонамент
 Очакваме вашите коментари


Валутни курсове
(07.08.2009)
  EUR/BGN   1.95583  
GBP/BGN   2.29450
USD/BGN   1.36105
CHF/BGN   1.27916
EUR/USD   1.4370*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.08   1.71%  


Петролни продукти
Вино
Месни продукти
Консервна промишленост
Парфюмерия и козметика
Шивашки изделия
Мебелна промишленост
Дървообработваща промишленост

Незабавна онлайн резервация на хотел в България
Летни намаления за почивка на море
 »Хотели в Слънчев бряг  »Хотели в Несебър  »Хотели в Созопол  »Хотели в Приморско »Хотели в Златни пясъци »Хотели в Балчик
Българсите хотели
в Google Earth
Незабавна онлайн резервация
на хотел в България
0700 11881Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 88
bic@bia-bg.com

Някой търси точно теб!
13 700 работодатели намират успешно!

Общи събрания днес
  Найден Киров АД - Русе
Холсим Бетон Пловдив АД - Пловдив
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Едва 1,2% от парите по Оперативните програми на Европейския съюз (ЕС) реално са усвоени от България. Към края на юни реално изплатените средства за проекти по Оперативните програми са малко над 80 млн. евро, сочат от Министерството на финансите за изпълнението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС. А общият бюджет на финансираните от ЕС Оперативни програми е над 6,67 млрд. евро. Две години и половина след влизането ни като пълноправен член на ЕС България изостава драматично в усвояването на средствата и изплатените суми са само 1,2% от парите, които ни се полагат.  Най-трагично е положението при управлението на ОП "Конкурентоспособност", която се движи от Министерството на икономиката и енергетиката. От предвидените 967 млн. евро са изплатени само 684 хил. евро, което е 0,07% от общия бюджет на програмата. А досега избирането на фирмите, които ще получат пари по програмата, беше свързано с корупционни схеми. Не по-добро е и положението с парите за магистрали. Две години и половина след влизането ни в ЕС реално изплатените суми по ОП "Транспорт" са само 1,66 млн. евро. Това са само 0,10% от общия бюджет по програмата в размер на 1,62 млрд. евро. Само парите за чиновниците се усвояват бързо. По ОП "Административен капацитет" са изплатени 27,42 млн. евро, което е над 17% от общия бюджет на програмата от 153 млн. евро.

Източник: Стандарт

Анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП Конкурентоспособност
Българска стопанска камара

Българска стопанска камара изпрати до Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП Конкурентоспособност - Технологична модернизация в МСП и Технологична модернизация в големи предприятия. По двете схеми бяха подадени 1104 броя проектни продложения, от които бяха одобрени за финансиране проектите на 175 МСП и 39 големи предприятия, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на повече от 190 млн.лв. Основните изводи в анализа показват, че Оценителната комисия е одобрила проектите на предприятия при условията на спорни и непрозрачни методики и процедури. Като най-голямата индустриална и работодателска организация в България БСК винаги е провеждала последователна политика за активна защита на интересите на своите членове, както и да подпомага държавните институции в провеждането на последователна и ефективна икономическа политика в интерес на цялото общество. БСК предлага на МИЕТ пакет от 20 предложения, с които да бъдат премахнати предпоставките за неволно и/или злонамерено изкривяване на конкурсните резултати.    Пълен текст на предложенията на БСК
Коментари по представените материали, можете да изпращате на адрес: bic@bia-bg.com

Приватизация

Агенцията за следприватизационен контрол (АСК) е спечелила искове за 300 млн. лева срещу неизрядни купувачи и сумата бързо може да влезе в бюджета. Отделно АСК води дела за други над 600 милиона. Данните са от отчета на агенцията за първото полугодие, внесен в Народното събрание. Вчера парламентарната комисия по икономическа политика реши да покани вицепремиера Симеон Дянков и шефовете на АСК да обсъдят на 10 август на специално заседание как да се улесни и ускори събирането на просрочени вноски, неустойки и лихви по приватизационни договори.  Става дума за огромна сума - общо към 1.5 млрд. лева, обясни председателят на комисията Мартин Димитров. 

Източник: Сега

Концесии

Завърши концесионирането на пристанищния терминал в дунавското село Сомовит. Това съобщиха от пристанище Русе, което е собственик на пристанищния обект в Сомовит. Подписан е протокол за влизане в сила на договор за предоставяне на концесия върху Пристанищен терминал Сомовит. Договорът за концесия е от май 2009 г. В него министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя концесията на фирма Октопод-С ООД-Варна за срок от 22 години. Пристанищният терминал Сомовит е предназначен за обслужване и обработване на генерални и насипни товари и разполага с три корабни места и с кейов фронт 384 метра. 

Източник: Investor.bg

Дружества
Други дейности, свързани с компютри
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Приходи
от продажби
за 2007 г.
(хил. лв.)
  1   Ай Би Ем-България ЕООД - София   36 904  
  2   Стоун компютърс АД - София   18 651  
  3   Жар ЕООД - София   17 518  
  4   Интелинет България ЕООД - София   13 085  
  5   Плесио компютърс ЕАД - София   12 399  
  6   Адеко България ЕООД - София   11 102  
  7   Аксуей България ЕООД - София   8 283  
  8   Сиско системс-България ЕООД - София   5 879  
  9   Трансхолд България Холдинг ЕАД - София   5 201  
  10   ММ Солушънс АД - София   4 874  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска Фондова Борса - София - 06.08.2009
  Обща стойност (BGN): 2 467 384.46  
Брой търгувани компании: 87
Официални пазари: 1 946 208.08
Свободен пазар: 396 071.10
Облигации: 4 146.28
Най-голяма промяна в цените
Химмаш АД - Хасково 83.33 %
Видахим АД - Видин -11.74 %

Регулирана информация
4VI (VIPOM) Випом АД - Видин
4KP (KMM) КММ АД - Шумен

  БЪЛГАРСКИ ФИРМИ
СЕРТИФИЦИРАНИ ПО ISO

Корпорация Унимаш АД, ЗММ-Металик АД, Унимаш индъстрис АД, Норекс-1 ЕООД, Металик приват АД и Лазерни и оптични технологии-2000 АД ще се влеят в Оптела – лазерни технологии АД.  За целта е назначен общ проверител на предстоящия договор за преобразуване чрез вливане на посочените дружества в Оптела лазерни технологии АДЗММ-Мателик АД, Оптела - лазерни технологии, Корпорация Унимаш АД, Унимаш индъстрис АД са дъщерни на публичното КТИ Съединение АД. Норекс-1 ЕООД е дъщерно на Оптела – лазерни технологии АД  Акционери в капитала на Металик приват АД са няколко физически лица.  Мажоритарен акционер в Лазерни и оптични технологии-2000 АД е Обединена търговска компания Орфей АД, което притежава 7,8% от капитала на КТИ Съединение.  

Източник: Investor.bg

Искът на Еларг фонд за земеделска земя към старото му обслужващо дружество Елана пропърти мениджмънт е за 1 млн. лв. Вчера Еларг ФЗЗ е подал молбата към Арбитражния съд на Българската търговско-промишлена палата, като основанието е обявяването на договора между двете дружества за нищожен. Сумата е част от общата претенция, която е за над 7.6 млн. лв. Еларг ФЗЗ е бившият Елана фонд за земеделска земя, който беше създаден от финансовата група Елана през 2005 г. В началото на тази година фондът изненадващо смени обслужващото си дружество, а основните акционери в него - QVT Fund, дружества от групата на Алианц България и Credit Swisse securities, обявиха, че считат договора със старото за нищожен.

Източник: Дневник

Монбат АД и Елхим Искра АД работят при различен бизнес модел и директното съпоставяне на резултатите им може да бъде подвеждащо. Положителното при двете компании е, че те са успели да съкратят оперативните си разходи. За това е спомогнало и намаляването на цените на оловото на международните пазари в началото на годината. От февруари насам цените на суровината отбелязаха повишение и се оттласнаха от дъното. От това несъмнено ще се възползва Монбат АД, тъй като то ще окаже положително влияние върху рециклиращия бизнес. Независимо че продажбите са основно на вторичен пазар, автомобилният бизнес по света показа признаци на съживяване. 

Източник: Пари

На мястото на металургичния комбинат Кремиковци може да бъде изграден технологичен център по модела на съществуващия в град Дортмунд, Германия. Това обяви в четвъртък и.д. кметът на София Минко Герджиков, след като подписа споразумение за изготвяне на проекта за изграждане на центъра с Гуидо Барановски - председател на Общото събрание на технологичния център в Дортмунд. Според Герджиков има няколко подходящи терена за изграждането на Технологичен парк в София - единият - от 32 дка, е в район Искър и е собственост на БАН, а другият е на мястото на комбината Кремиковци

Източник: Медия Пул       Българска Стопанска Камара

Външноикономическо сътрудничество


Enterprise Europe NetworkВъншнотърговски консултации


Оферти от български и чуждестранни фирмиПредстоящи
панаири и изложения
в България и в светаПредстоящи обучения
КУРСОВЕ и СЕМИНАРИ

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Процедури при МАСОВИ УВОЛНЕНИЯ!


Предстоящи събития

12.10 - 20.11.2009г. - РЕФА-базов курс в гр. София. Краен срок за заявки 31 август 2009

19 октомври, Вилнюс (Литва): Форум за развитие на азиатско-европейския транспорт.

Център за компютърно обучение
към Българската Стопанска Камара
Центърът за компютърно обучение към БСК
e вече Майкрософт ИТ академия.

Възползвайте се от възможността да се обучавате онлайн за операционната система Windows и офис пакета MS Office и да получите сертификат от Майкрософт за завършен курс!


Нов курс в Центъра за компютърно обучение на БСК
Курс за обучение за системни администратори за WEB, Host и Mail сървъри под Linux
Регионална Cisco академия
CCNA – сем. 2 - 4 юли - 2 август, съботно-неделен
CCNA – сем. 4 - 4 юли - 26 юли, съботно-неделен

MS Word, напреднали 06-10.07 - 15:30-18:30 ч
MS Excel. напреднали 13-17.07 - 15:30-18:30 ч

За повече информация:
http://educentre.bia-bg.com/
teobor@bia-bg.com, drago@bia-bg.com
или на тел. 981 03 26

 
Център за професионално обучение на БСК
Центърът за професионално обучение към Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес е създаден през 1998 година и e лицензирана национално призната обучаваща организация за предоставяне на начална и допълнителна професионална квалификация по професии. Центърът издава национално признат документ за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 35 професии в над 60 специалности. Центърът за професионално обучение се Сертифицира по EN ISO 9001:2000.
Центърът за професионално обучение на БСК организира:
Професионално обучение и квалификация;
Вътрешно фирмени обучения по заявка;
Разработване на проекти по различни програми по заявка;
Семинари по актуални теми;
Консултации за разкриване на дейности за професионално обучение; Здравословни и безопасни условия на труд.

За допълнителна информация:
тел. 987 97 03; 932 09 69,
e-mail: galia@bia-bg.com, shishmanova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Появяват се признаци на възстановяване в две от големите европейски икономики Великобритания и Испания, които бяха ударени най-тежко от икономическата криза. Последните данни за жилищния пазар, промишленото производство и сектора на услугите във Великобритания сложиха край на почти две години лоши новини от тази посока за Острова. В Испания за трети пореден месец през юли е намалял броят на хората, подаващи молба за помощи като безработни. Такова нещо не се беше случвало от юли 2004 година. Все пак в Испания общо над 3.5 млн. души живеят на социални помощи.

Източник: EUObserver.com

Америка

Американското правителство може да раздели ипотечните фирми Fannie Mae и Freddie Mac и да отдели токсичните им активи във федерална корпорация. Ако планът бъде осъществен, двата гиганта могат да продължат напред без да са обременени от губещи активи и да дадат нов тласък на замръзналия кредитен пазар в САЩ. По-рано тази година започнаха вътршни разговори за съдбата на двете компании като част от реформатра на регулативната система, а сега навлизат в “по-сериозна фаза”.

Източник: Associated Press

Азия

Четвъртата по големина компания за персонални компютри в света Lenovo отчете загуба и заяви, че все още не смята, че дъното на глобалната икономическа криза е достигнато. Загубата на китайската компания за второто тримесечие на годината възлиза на 16 млн. долара, след като за същия период на миналата година бе постигната печалба от 110 млн. долара. Основна причина за загубата е острият спад в продажбите, който възлиза на 20% на годишна база. Общо за тримесечието компанията е реализирала продажби на стойност 3,5 млрд. долара.

Източник: BBC

 
Индекси на фондови борси
06.08.2009
Dow Jones Industrial
9 256.26 (-24.71)
Nasdaq Composite
1 973.16 (-19.89)
?>
Стокови борси
06.08.2009
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)71.94
Heating oil ($US/gal.)1.9400
Natural gas ($US/mmbtu)3.7900
Unleaded gas ($US/gal.)2.0600
Gold ($US/Troy Oz.)962.90
Silver ($US/Troy Oz.)14.65
Platinum ($US/Troy Oz.)1 263.40
Hogs (cents/lb.)47.55
Pork bellies (cents/lb.)80.30
Live cattle (cents/lb.)89.10


SEO услуги, Интернет маркетинг, управление на онлайн репутацията

       Опознай България

Ритлите

На запад от село Лютиброд, на двата долинни склона на река Искър се намират Ритлите – едни от най-интересните скални образувания на Искърския пролом. Те са във формата на успоредни каменни стени, които гледани отдалеч стърчат точно като ритли на кола, откъдето идва и името им. Най-внушителни са четирите ритли на левия бряг на р. Искър, оформен на стръмния югоизточен склон на Врачанска планина. Тяхната височина се издига постепенно и от 50-80 м достига 200 м над реката. В древността, римляните са използвали скалните образувания за блокиране на изхода към Искърското дефиле. Според древно предание, тук е имало желязна врата, която затваряла пътя към древната българска крепост Сердика. В околностите на дефилето има множество исторически паметници и забележителности – старобългарското градище Коритенград, в чиито район са разкрити 9 средновековни български църкви; историческия Рашов дол, Голямата чукла, Черепишкия манастир. В наши дни, Ритлите са популярен катерачен и туристически обект. Обявени са за природна забележителност още през 1938 г.Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.08.2009
Българска версия: 23730, Английска версия: 3548

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2009. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2019
 ПВСЧПСН
1 123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031   

Февруари 2019
 ПВСЧПСН
5    123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728   

Март 2019
 ПВСЧПСН
9    123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Април 2019
 ПВСЧПСН
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930     

Май 2019
 ПВСЧПСН
18  12345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031  

Юни 2019
 ПВСЧПСН
22     12
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930

Юли 2019
 ПВСЧПСН
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031    

Август 2019
 ПВСЧПСН
31   1234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031 

Септември 2019
 ПВСЧПСН
35      1
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030      

Октомври 2019
 ПВСЧПСН
40 123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031   

Ноември 2019
 ПВСЧПСН
44    123
4545678910
4611121314151617
4718192021222324
48252627282930 


 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999