Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
07.08.2009

Анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП Конкурентоспособност


Българска стопанска камара

Българска стопанска камара изпрати до Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП „Конкурентоспособност  - Технологична модернизация в МСП и „Технологична модернизация в големи предприятия”. По двете схеми бяха подадени 1104 броя проектни продложения, от които бяха одобрени за финансиране проектите на 175 МСП и 39 големи предприятия, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на повече от 190 млн.лв. Основните изводи в анализа показват, че Оценителната комисия е одобрила проектите на предприятия при условията на спорни и непрозрачни методики и процедури.
Като най-голямата индустриална и работодателска организация в България БСК винаги е провеждала последователна политика за активна защита на интересите на своите членове, както и да подпомага държавните институции в провеждането на последователна и ефективна икономическа политика в интерес на  цялото общество. БСК предлага на МИЕТ пакет от 20 предложения, с които да бъдат премахнати предпоставките за неволно и/или злонамерено изкривяване на конкурсните резултати:

 1. Средствата по ОП Конкурентоспособност да бъдат ползвани и като инструмент за провеждане на регионална политика за стимулиране на бизнеса;
 2. Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) да открива процедурата за набиране на външни оценители успоредно с откриването на процедурата за набиране на проектните предложения, с цел оценителните комисии да започнат работа веднага след изтичане на срока за подаването им. БСК настоява срокът за оценка на подадените предложения да не надвишава 3 месеца от крайния срок за подаването им;
 3. Осигуряване на публичен достъп до данните за професионално образование и опит на оценителите;
 4. Публично обявяване на имената и отстраняването от участието в оценителни комисии на оценителите (външни и вътрешни) допуснали посочените в този анализ пропуски по оценката на проектите (по допустимост, техническа и финансова);
 5. Отстраняване на кандидатите за оценители, които участват в екипи по подготовка, консултиране и управление на проекти;
 6. Отстраняване на кандидатите за оценители, които се намират в роднински връзки помежду си;
 7. Въвеждане на практиката за разпределяне на оценяваните проектни предложения на лотариен принцип в присъствието на нотариус, или разпределянето на проектите да се наблюдава от представители на бизнес-организацииите и други институции;
 8. Възстановяване на добрата практика от Програма ФАР за определяне на разумен срок, в който кандидатите да представят на Оценителната комисия някои пропуснат документ-елемент на проверката за допустимост.  
 9. Уеднаквяване на нормативните критерии за:
  • големи предприятия с изискванията на Наредбата на МФ за Големи данъкоплатци и осигурители;
  • независими, свързани лица и партньори по смисъла на законите за МСП, МСС24, данъчно-осигурителното законодателство и Търговския закон.
 10. Въвеждане на законов регламент за лишаване на едно предприятие от статута му на МСП в случай на участие на офшорна фирма в капитала му;
 11. При публикуване на резултатите от оценката задължително да бъдат включени данните, от които са изчислени коефициенти и показатели, въз основа на които са определени съответния брой точки.  
 12. Въвеждане на система за надзор и контрол върху работата на Оценителната комисия, в която да бъдат включени представители на национално признатите работодателски организации;
 13. Санкциониране на предприятията, които са подали декларации с невярно съдържание за статута им като големи, респ. малки и средни предприятия;
 14. Адаптиране на изискванията към участниците и методиката за оценка на техните предложения към справедлива система за съпоставяне на финансовите показатели  само между предприятия извършващи основната си дейност от един и същ сектор на икономиката, за всички оценявани периоди;
 15. Проверка за съответствие на обявените от предприятията кодове по НКИД с обявените от тях подове по НКИД пред НАП на база Декларация – обр.1 за осигурените лица.
 16. Методиките и критериите за оценка на проектите да станат публични и всеки кандидат да може предварително да пресметне максималния брой точки, които може да събере.
 17. Унифициране на процедурите и формите за кандидатстване.
 18. Преминаване към електронно подаване на проектите.
 19. Одобрените проекти, които изискват сериозно самоучастие на кандидата, задължително да преминат за проверка през:  скоринг система одобрена от Асоциацията на банките в България, проверка на кандидата в централния кредитен регистър и др.
 20. Включване на арбитражна клауза в договорите с бенефициентите.


БСК,
Гр. София, Август 2009 г.


Общество - всички публикации
 07.11.2012: В стандарт ли се превръща монополисткия рекет в България?
 30.09.2011: Шенген: барометър за неуспех не само на национално, но и на европейско ниво
 14.04.2011: Инвестиции в знания: лукс или необходимост?
 01.07.2010: Готова ли е България за Шенген?
 10.06.2010: Ще остане ли икономическия потенциал на Черноморския регион далечна перспектива за България?
 27.05.2010: Неясните приоритети на правителството: бариера за българската външна политика?
 15.05.2010: Какво липсва в „анти-кризисната” рецепта?
 22.04.2010: Достатъчно радикална ли е новата реформа в българското висше образование?
 15.04.2010: Крачка назад за България ли е отказа от ERM-2?
 18.03.2010: ЕС планира „Интелигентен растеж” в Стратегия 2020- България свива разходите за иновации, технологии и образование
 04.03.2010: България, Румъния и Дунав мост 2 - шанс за развитие, а не конкуренция
 18.02.2010: Кризата в Гърция- криза за Европейския съюз?
 04.02.2010: Срещата Борисов- Ердоган, нов тласък за „Набуко”?
 28.01.2010: Провал за ЕС ли е трагедията в Хаити?
 21.01.2010: Аденския залив и предизвикателствата пред Европа
 14.01.2010: Испанското председателство и България
 07.01.2010: 2010: под сянката на безработицата
 10.12.2009: Портфолиото на новия български еврокомисар – поражение, реалност или потенциална възможност?
 03.12.2009: Необходимост от ясна и ефективна „зелена” стратегия
 26.11.2009: Европа избира, България се съгласява?
 19.11.2009: България начело на Организацията за Черноморско Икономическо Сътрудничество - исторически шанс за взаимодействие
 12.11.2009: Българската външна политика 2009-2013: между амбиции и реалност
 05.11.2009: Европейската перспектива пред Сърбия - възможности за икономическо сътрудничество и добросъседство
 29.10.2009: Близкия изток: търговски перспективи и предизвикателства
 23.10.2009: Външнополитическите приоритети на България под натиска на икономическите интереси между Европа и Русия
 15.10.2009: Готова ли е България за Лисабонският договор?
 08.10.2009: Европа в обсега на Шахаб-3 - Техеран дава смесени сигнали на света
 01.10.2009: Г-20 си гласува доверие да се справи с кризата, но резултатите са още далеч
 24.09.2009: Обама и Новата Европа: отива ли ПРО на изток?
 17.09.2009: България-Гърция и дилемата Бургас-Александруполис
 10.09.2009: ЕС санкции – от моркова до тоягата
 03.09.2009: Българският контингент в Афганистан – дълг по време на криза
 27.08.2009: ОНД без Грузия- международно предизвикателство или ПР за Тбилиси?
 20.08.2009: Правата на българите в Македония - казус по оста „София-Брюксел-Скопие”
 13.08.2009: Българската енергийната политика на кръстопът или в безизходица?
 07.08.2009: Анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите по ОП Конкурентоспособност
 06.08.2009: Българското участие във войната в Ирак – интереси, необходимост или партньорство?
 30.07.2009: България-САЩ: изток-запад или право напред
 23.07.2009: Споразумението за „Набуко” – риторика и реалност на българо-руските отношенията
 16.07.2009: Новата българска външна политика: Доверието изисква ясни цели и повече прагматизъм
 09.07.2009: Избирателите отлагат очакванията за по-социална Европа
 02.07.2009: ЕНП – отговорност за бъдещето на ЕС и възможности за България
 04.06.2005: Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната
 04.06.2005: Позиция на Българската стопанска камара относно актуалната икономическа и политическа ситуация в страната


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Коментарна рубрика

Бизнес

 България е сред 10-те най-големи износители в света на благородни метали (злато), нерафинирана мед, биодизел и пшеница 19.06.2020
 От основен производител, България се превръща във вносител на плодове и зеленчуци 10.06.2020
 Стокообменът на България - тенденции и аномалии 05.06.2020
 Становище на БСК по проект на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от „Централен депозитар“ АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане 01.06.2020
 MyCompetence предлага добра практика и пример за други страни 12.12.2019
 БСК възразява срещу „Концепцията за личните сметки на физически и юридически лица, водени от Централен депозитар АД", публикуваната от МФ за обществено обсъждане 21.01.2019
 НАП мести топ на Н-18, бизнесът е на ход… 12.10.2018
 БГ-бизнес климат: Парламентът громи "сивата" икономика - банките алчно измислят нови такси 10.11.2017
 Ефективността на МВР в числа 15.01.2016
 Не е ясно колко приходи ще събере за бюджета, но новият данък "Уикенд" със сигурност се превръща в кошмар за бизнеса 21.12.2015


Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София, ул. Алабин 16-20,
тел. 980-10-86, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://www.bic.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2020. Всички права запазени.