Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 22 февруари 2023 г., брой 5889
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(22.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22443
USD   1.83405
CHF   1.98501
EUR/USD   1.0664*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Индустриална зона Загоре АД - Стара Загора  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, са над 8,4 млрд. лева в края на 2022 година, съобщава БНБ. Размерът на активите намалява с 406,3 млн. лева (4,6 на сто) в сравнение с декември 2021 г., когато са били над 8,8 млрд. лева и се увеличава с 256,4 млн. лева (3,1 на сто) спрямо септември 2022 г., когато са били близо 8,2 млрд. лева. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към декември 2022 г. е 5,1 на сто при 6,4 на сто от БВП към декември 2021 г. и 5 на сто към края на трето тримесечие на 2022 година.

Източник: Труд

През март 2023 г. стартира кандидатстването за изграждане на национална мрежа от 12 цифрови и иновационни хъбове за 140 млн. лв. До края на годината Министерството на иновациите и растежа ще отвори за кандидатстване три процедури за общо 525 млн. лв. от изцяло новата за България Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. Бюджетът й е 2 млрд. лв. и има за цел да подкрепи връзката между науката и бизнеса, като даде възможност на български компании да работят с модерно оборудване и с водещи изследователи от научните организации и висшите училища.

Източник: 24 часа

Дружества
Куриерска дейност, различна от тази на националната поща
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Еконт Експрес ООД - Русе   269 560  
  2   Спиди АД - София   235 580  
  3   Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД - София   120 356  
  4   ТНТ България ЕООД - София   48 594  
  5   БГМеню ЕООД - София   21 932  
  6   Ин тайм ООД - София   20 613  
  7   Ойрокуриер ЕООД - София   8 524  
  8   Инаут Трейд ООД - Русе   8 510  
  9   Интерлогистика Куриер ЕООД - Варна   7 537  
  10   Н. Коцев ЕООД - Враца   5 844  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 21.02.2023
  Обща стойност (BGN): 1 347 881.60  
Брой търгувани компании: 39
Premium 507 230.14
Standard 708 984.95
АДСИЦ 86 235.52
Структурирани 13 888.04
BEAM - Акции: 31 542.96
BaSE - Акции: 31 322.67
BaSE - АДСИЦ: 21.00
Най-голяма промяна в цените
Софарма АД - София 5.31 %
Елхим - Искра АД - Пазарджик -5.00 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Канадската миннодобивна компания Dundee Precious Metals (DPM) отчете приходи за 2022 г. в размер на 433,5 млн. долара от българските си мини, като по-голямата част от приходите, 271,7 млн. долара, са генерирани от медно-златната мина в Челопеч, а останалите - от мина „Ада тепе“. Приходите от мината в Челопеч са със 7% по-ниски на годишна база поради по-малките обеми продадена мед и по-високи разходи за превоз, заяви DPM във финансовия си отчет за 2022 г. Приходите от медно-златната мина „Ада Тепе“ са намалели с 29% на годишна база, главно поради по-малките обеми продадено злато. През миналата година в Челопеч са произведени 179 135 тройунции злато.

Източник: investor.bg

Върховният административен съд (ВАС) окончателно реши да остави в сила решението на Административен съд София - град, с което е отхвърлена жалбата на фирмата инвеститор "Био майнинг" срещу заповедта на главния архитект на Столична община за събаряне на незаконен строеж на язовир "Искър" - "едноетажна сграда (метална конструкция с тухлени стени) - склад". Делото пред ВАС през 2022 г. е образувано по жалби на "Био майнинг", свързана с Румен Гайтански-Вълка, и Югозападното държавно предприятие, към което попада държавното ловно стопанство "Искър". Настоящото решение не засяга същината на проблема - ловният хотел с три корпуса, за който тече друго дело.

Източник: Капитал

Дъщерното дружество на „Градус“ АД „Градус-98“ АД ще разпредели част от печалбата от 2021 г. като дивидент. Дружеството ще разпредели общо 2 млн. лева, в резултат на което „Градус“ АД, като мажоритарен акционер, ще получи дивидент в размер на 1 998 680 лева. През миналата година „Градус-98“ изплати на „Градус“ дивидент в размер на почти 5 млн. лева. „Градус“ притежава 99,94% от капитала на „Градус-98% (бившето „Бисер Олива-98“ АД). Основната дейност на дружеството е производство, преработка и реализация на всякакъв вид земеделска и животинска продукция.

Източник: investor.bg

Надзорният съвет на УниКредит Булбанк одобри назначението на Далибор Чубела като заместник главен изпълнителен директор и заместник-председател на УС на УниКредит Булбанк. Назначението ще влезе в сила след получаване на одобрение на БНБ/ЕЦБ и след вписване на Далибор Чубела в търговския регистър по партидата на банката. Далибор има повече от 21 години опит в банковия сектор. От 2009 до 2013 е член на УС и главен риск директор на УниКредит Банк Мостар. През 2013 е избран за председател на УС на УниКредит Баня Лука.

Източник: actualno.com

ЗК „Лев Инс” АД отчете ръст от 30% на брутния премиен приход за 2022 г., като същият достига до над 446 милиона лева. Общия размер на платените обезщетения за същия период е 171 305 хил. лв. Най-голям дял се пада на автомобилния бизнес, следван от застраховки имущество, отговорности и лични застраховки. На фона на тези показатели, относително постоянен остава размерът на изплатените обезщетения по задължителната застраховка - от изплатените 134 876 хил. лв. 68 608 хил. лв. са по щети, настъпили в България, а 66 268 хил. лв. по щети, настъпили извън територията на страната, в държави от системата Зелена карта.

Източник: Труд       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Министерство и работодатели готвят заедно по-ефективна програма за компенсации за електроенергия


Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 22.02.2023: Околна среда: третиране на излезли от употреба гуми

До 23.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 24.02.2023: Регионална политика: земни съоръжения, земна основа и фундаменти

До 26.02.2023: Транспорт: Всемирния пощенски съюз

До 27.02.2023: Земеделие: временно подпомагане за малки и средни предприятияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Ясни капиталови правила за банките, които притежават криптоактиви, трябва да бъдат бързо приети и вкарани в банковите закони в ЕС, ако Европа не иска да пропусне договорения за това краен срок, според Европейската комисия, цитирана от Ройтерс. Базелският комитет договори януари 2025 г. като краен срок за въвеждане на капиталовите изисквания за крипто експозицията на банките, включително към биткойни и стейбълкойни. Базелските стандарти са въведени в ЕС със закон и всяко забавяне означава, че банките може да се наложи да чакат по-дълго, за да влязат на криптопазара, тъй като през 2024 г. в сила влизат и договорени само в рамките на ЕС правила за търговия с криптоактиви. За да приеме базелските крипто правила, ЕС трябва или да предложи нов закон, или да разшири сега приемания банков закон, за което се обяви и Европейският парламент. Страните членки и ЕП тепърва ще започнат преговори по окончателния текст, който може да включи и правила за търговията с криптоактиви, се посочва в документа на ЕК. "От международна гледна точка това ще разреши на ЕС да успее да спази крайния срок по отношение на базелските критерии". Документът на ЕК освен това предлага Европейският банков орган (EBA) съвместно с Комисията за надзор над борсите и ценните книжа (ESMA) да координира правилното категоризиране на различните криптоактиви.

Източник: Дарик радио

Америка

Освобождаване на още петрол от стратегическия петролен резерв на САЩ би могло да попречи на способността на администрацията на президента Джо Байдън да се бори с бъдещ шок при горивата, твърдят анализатори. Байдън "отпусна" 200 милиона барела петрол от резерва миналата година, докато войната на Русия срещу Украйна разтърсваше енергийните пазари. Резервърт на САЩ е най-големият спешен петролен запас в света, но сега е на най-ниското си ниво от 1983 г. През април отново ще бъде използван, с разрешена от Конгреса, продажба от 26 милиона барела, с което нивото ще достигне 346 милиона барела - почти половината от това, което беше, когато Байдън встъпи в длъжност като президент на Щатите, пише Business Insider. Международната агенция по енергетика изисква от членове като САЩ да поддържат минимално ниво на резервите. Според изчисления на RBC Capital Markets задължението на САЩ е около 315 милиона барела. Минимумът може да включва запаси от частния сектор, но не се считат за надеждни от резерва. Година след нахлуването на Русия в Украйна, глобалният енергиен пазар все още е несигурен, а САЩ може да останат уязвими. ОПЕК не планира да увеличава доставките на петрол след намаляването на производството миналата година. Министърът на енергетиката на Саудитска Арабия обяви, че квотите, определени през октомври, ще останат в сила до 2023 г. Освен това се очаква Китай да консумира повече петрол, което ще донесе допълнителен натиск върху върху доставките и цените. След като резервът на САЩ намаля до 346 милиона барела, заради освобождаването на голямо количество петрол, ще има много ограничени възможности за Белия дом да освободи повече от стратегическите запаси", смята водещият анализатор на Kpler Виктор Катона.По думите на експерта САЩ са по-малко зависими от вноса на петрол, защото вътрешното производство се е увеличило през последните години.
Източник: money.bg

Азия

Cлeд дeceтилeтия pacтeж нa нaceлeниeтo, пocлeднитe дaнни зa Kитaй coчaт, чe житeлитe в aзиaтcĸaтa иĸoнoмиĸa нaмaлявaт зa пъpви път oт 60-тe гoдини нa минaлия вeĸ. Hapacтвaщaтa пpoдължитeлнocт нa живoтa и cпaдaнeтo нa paждaeмocттa дo peĸopднo ниcĸи нивa дopи cлeд oтмянa нa пoлитиĸaтa зa caмo eднo дeтe в ceмeйcтвo пpeз 2016 г., нaпpaви тaĸa, чe нaceлeниeтo нa Kитaй (1,4 милиapдa) нe пpocтo нaмaлявa, a и зacтapявa и тo знaчитeлнo бъpзo, пишe Вuѕіnеѕѕ Іnѕіdеr. Цифpитe ca плaшeщи - дo 2040 г. ce oчaĸвa дa имa 400 милиoнa дyши нa възpacт нaд 60 гoдини - пoвeчe xopa, oтĸoлĸoтo ca житeлитe нa CAЩ. Bлacтитe знaят, чe тpябвa нeщo дa ce пpoмeни зa дa имa eфeĸтивнa cиcтeмa в бъдeщe. Πpeз мapт Πeĸин oбяви пeтгoдишeн плaн зa cпpaвянe c гpижитe зa възpacтни xopa. Oтдeлни oĸpъзи изпpoбвaт нaбop oт ĸpeaтивни cтpaтeгии, зa дa пooщтpят двoйĸитe дa ce жeнят и дa имaт дeцa. Haй-бoгaтaтa пpoвинция нa Kитaй Πeĸин имa БBΠ нa глaвa oт нaceлeниeтo e 28 517 дoлapa пpeз 2021 г. в cpaвнeниe c 6 362 дoлapa в Гaнcy, ĸoятo пъĸ e нaй-бeднaтa пpoвинция нa Kитaй. Цeлтa нa Kитaй e дa ocтaви xopaтa дa ocтapявaт в coбcтвeнитe cи дoмoвe, a нe в cтapчecĸи дoмoвe и цeнтpoвe възpacтни. Toвa e дoбpo и eфeĸтивнo peшeниe зa пo-бeднитe възpacтни xopa в ceлcĸитe paйoни нa Kитaй, ĸъдeтo типичният житeл взeмa 2700 дoлapa нa гoдинa, a пeнcиитe ca твъpдe мaлĸи, зa дa ce ocигypят дългocpoчни мeдицинcĸи гpижи. B cтpaнaтa ca peгиcтpиpaни oĸoлo 15 милиoнa дyши c дeмeнция пpeз 2022 г. - нaй-мнoгo в cвeтa. Haциoнaлнaтa здpaвнa ĸoмиcия нa Kитaй cтapтиpa нaциoнaлнa cтpaтeгия зa дeмeнция пpeз 2020 г., зa дa пoдoбpи и yвeличи ycлyгитe зa пaциeнти c Aлцxaймep в paмĸитe нa cвoя "Πлaн зa дeйcтвиe" в здpaвнaтa cиcтeмa. Bapиaнт зa Kитaй мoжe дa бъдe дa paзчитa нa тpyдa oт мигpaнти, ĸaтo пpивличa чyждecтpaнни paбoтници нa ĸpaтĸocpoчни дoгoвopи, ĸaĸтo нaпpaвиxa Taйвaн и Южнa Kopeя пpeз 90-тe гoдини, ĸoмeнтиpa Kapл Mинзнep, cтapши нayчeн cътpyдниĸ в Соunсіl оn Fоrеіgn Rеlаtіоnѕ. И вce пaĸ Kитaй имa мaлĸo чyждeнци в cpaвнeниe c ocтaнaлaтa чacт oт Изтoчнa Aзия,a пpeзидeнтът зaтвapя вpaтaтa ĸъм Kитaй, вмecтo дa я oтвapя ĸъм ocтaнaлия cвят, cпopeд eĸcпepтa. Зacтapявaщитe cтpaни ĸaтo Япoния и Южнa Kopeя ca мнoгo пo-бoгaти oт Kитaй и вce oщe paзчитaт нa мигpaнтcĸи тpyд - нeщo, ĸoeтo Kитaй мoжe дa възпpиeмe.

 
Индекси на фондови борси
21.02.2023
Dow Jones Industrial
33 130.38 (-696.31)
Nasdaq Composite
11 787.30 (-68.56)
Стокови борси
21.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)77.22
Heating oil ($US/gal.)2.7927
Natural gas ($US/mmbtu)2.0700
Unleaded gas ($US/gal.)2.6239
Gold ($US/Troy Oz.)1 842.80
Silver ($US/Troy Oz.)21.85
Platinum ($US/Troy Oz.)947.10
Hogs (cents/lb.)85.35
Live cattle (cents/lb.)164.70

       Опознай България

Скален феномен Дяволски мост - Борино

Дяволският мост при Борино (Западни Родопи) е наричан още Римски мост, защото според някои изследователи датира от римско време. Той е едносводест, дълъг 30 м, широк 3 м и висок 6 м. Прехвърля като лък Девинска река. Изграден е без хоросанова спойка в основите. Високата част на дъгата горе се крепи само на няколко полуобработени четвъртити камъни. Строителят му навярно е бил голям архитект и инженер, защото с математическа точност е закрепил устоите му така, че мостът се е запазил през вековете и е в хармония с околната природа. През моста е минавал римският път за Филипи, а до 1912 г. е бил граничната линия и западната му половина е била българска, а източната турска. Дяволският мост се намира между Ягодинска пещера и Борино в местността “Хайдушки дол”. Според преданието само дяволът може да мине по него и оттам идва името му. Според легендата скалното образование е момента на помирението между двама братя, враждували дълги години за бащините си имоти.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 22.02.2023
Българска версия: 30525, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999