Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 21 февруари 2023 г., брой 5888
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(21.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20405
USD   1.83233
CHF   1.98340
EUR/USD   1.0674*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Финансови новини

След драстичния спад по време на пандемията парите, които българи изпращат у нас от чужбина, започват да се възстановяват, показват последните данни на БНБ. Още през октомври oбщaтa cyмa за 2022 г. на преводите от чужбина надхвърля 1 млрд. евро срещу 984,6 млн. към същия месец на 2021 г. Най-много са изпратените средства за 2022 г. през март - 120,8 млн. евро, септември - 112,4 млн. и през юли - 116,9 млн. Най-малки парични преводи са направени през април и юни - по около 84 млн. евро. Така средно са постъпвали по 3,3 млн. на ден. Общо за 2022 г. БНБ отчита 1,20 млрд. евро. Географската структура на преводите се запазва относително постоянна - най-много пари идват от Германия, второто място е за САЩ, а на трето е Испания. Великобритания дори след Брекзит не отстъпва от четвъртото място.

Източник: 24 часа

През декември 2022 г. текущата сметка на България е на дефицит от 133,7 млн. евро, търговският дефицит е в размер на 621,3 млн. евро, а преките чуждестранни инвестиции се повишават с 1055 млн. евро, показват последни данни на БНБ за платежния баланс. Балансът по текущата и капиталова сметка на България през декември 2022 г. е положителен и в размер на 1,0096 млрд. евро спрямо дефицит за 582 млн. евро преди година (през декември 2021 г.). За цялата 2022 г. текущата и капиталова сметка е положителна и възлиза на 519,9 млн. евро при излишък за 139,9 млн. евро през 2021 г.

Източник: БНР

 

Следващият квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието: 30.10-29.11.2023:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (30.10 - 10.11.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(20.11 - 29.11.2023)

Заявки за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Шенкер ЕООД - София   152 364  
  2   Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ - клон България - София   137 348  
  3   Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД - София   80 956  
  4   Деламод-България ООД - София   78 385  
  5   Економу-Интернашънъл Шипинг Ейджънсиз ЕООД - Варна   77 449  
  6   М и М Милицер и Мюнх БГ ООД - София   73 999  
  7   Кюне и Нагел ЕООД - София   68 803  
  8   Уърлд Транспорт Оувърсийз - България ЕООД - София   68 420  
  9   Карго Партнер ЕООД - София   62 504  
  10   Мувио лоджистикс ЕООД - София   61 900  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 20.02.2023
  Обща стойност (BGN): 315 597.43  
Брой търгувани компании: 39
Premium 93 633.73
Standard 129 282.42
АДСИЦ 10 012.68
Структурирани 109.00
BEAM - Акции: 82 559.61
BaSE - Акции: 5 134.57
BaSE - АДСИЦ: 400.00
Най-голяма промяна в цените
Телелинк Бизнес Сървиз груп АД - София -10.95 %
Еврохолд България АД - София 3.75 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Moody’s повиши кредитната перспектива на „Български енергиен холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД) от стабилна към положителна, потвърждавайки дългосрочния рейтинг на Групата на Ba1 и рейтинга на пласираните от холдинга емисии неподчинени необезпечени облигации на Ва2. Перспективата на кредитния рейтинг е повишена от стабилна на положителна благодарение на подобрените финансови показатели, напредъка в процеса по либерализация на електроенергийния пазар и предимствата, които има БЕХ Група, включвайки в портфолиото си дейности по производство на електрическа енергия и обществено снабдяване с природен газ.

Източник: 3e News

Българското подразделение на шведския производител на метални изделия, сачмени и ролкови лагери SKF Bearing получи сертификат за инвестиция клас "А" по Закона за насърчаване на инвестициите от Българската агенция за инвестиции (БАИ). SKF Bearing България получи сертификата за инвестиционния проект за разширяване на завода за сачмени лагери на компанията в Сопот. Посредством инвестицията компанията планира да увеличи обема на произвежданата продукция и да отговори на увеличеното търсене от страна на потребителите. Разширението ще позволи и старта на производството на допълнителен артикул – двуканални сачмени лагери. Инвестицията е на стойност 11 млн. лв. и предстои да бъде реализирана в следващите 3 години.

Източник: industryinfo.bg

Новото дружество между ПФК ЦСКА и Министерството на младежта и спорта е вписано официално в Търговски регистър с наименование - Спортни имоти Българска армия АД. Дружеството е с капитал 56 996 000 лв. и предмет на дейност - инвестиране, реновиране и модернизация на спортен комплекс "Българска армия" и базата в Панчарево. Дружеството е с акционерно участие на "Сердика спортни имоти" АД - 50% и "Арена ЦСКА" ЕООД - 50%. Внесеният капитал е в размер на 35 622 500 лв., от който ЦСКА са внесли над 7 000 000 лв.

Собственикът на стъкларския завод "Рубин" в Плевен "Глас контрибюшън" подготвя инвестиция от над 100 млн. лева и разкриване на нови 150 работни места. В завода на два етапа вече са реализирани инвестиции в размер на над сто милиона лева за модернизация и разширение на производството. Новият инвестиционен проект е за изграждане на 300-тонна пещ, в чието доставяне и монтаж ще участват германски компании. "Глас контрибюшън" е инвеститор от клас А.

Източник: БТА

Софтуерната компания "Немечек България" ООД открива офис в Пловдив през март. След София и Варна градът под тепетата е избран за нова локация на дружеството. Решението идва след отчетените 22% ръст на приходите за 2022 г. С този резултат се запазва устойчиво стъпката на растеж от над 20%, реализиран и през предходната 2021 година. Разширението на бизнеса е свързано с успешното развитие на дългогодишното сътрудничество с международни партньори като DocuWare, Bluеbeam, Vectorworks и WorkForce Software. През 2023 година компанията планира да наеме около 60 нови служители.

Източник: Марица       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Д. Митрев: Силната икономически и политически държава минава през членството в еврозоната


Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 22.02.2023: Околна среда: третиране на излезли от употреба гуми

До 23.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 24.02.2023: Регионална политика: земни съоръжения, земна основа и фундаменти

До 26.02.2023: Транспорт: Всемирния пощенски съюз

До 27.02.2023: Земеделие: временно подпомагане за малки и средни предприятияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Производството в строителния сектор в еврозоната неочаквано е намаляло с 1,3% през декември на годишна база и с 0,4% в ЕС, след като през последните месеци растеше стабилно и в двете зони, показват сезонно коригираните данни на Евростат. Средната годишна продукция в сектора за цялата 2022 г. обаче е нараснала – с 2,3% в зоната с единна валута и с 2,6% в целия ЕС. На месечна база все още се регистрират сериозни колебания. Строителството в еврозоната се е свило с 2,5% през декември миналата година спрямо предишния месец, а в Европейския съюз (ЕС) – с 2%. През ноември производството в сектора спадна с 0,1% и в еврозоната, и в ЕС. Гражданското строителство се е свило с 4,0%, а сградното строителство - с 2,3% в еврозоната през декември. Що се отнася до ЕС, спадовете са съответно от 2,4% и 2,0%. Сред страните членки, за които са налични данни, най-голям спад в строителното производство бележи Германия (-8,0%), Австрия (-7,6%) и Полша (-3,8%). Най-сериозно увеличение пък е регистрирано в Словения (10,6%), Словакия (9,5%) и Швеция (4,3%). В България спадът от ноември (-0,7%) се задълбочава през последния месец на годината до -1,7%. На тримесечна база страната успява да обърне тенденцията от предишното тримесечие, когато записа понижение от 1,1%. За последните три месеца на годината на тримесечна база е отбелязан минимален ръст от 0,1%.  През декември в еврозоната гражданското строителство записва понижение от 1,5%, а сградното – от 0,6%. В ЕС сградното строителство отново бележи спад – от 0,9%, но гражданското строителство се увеличава с 0,6%. Сред страните членки с налични данни най-големият годишен спад в строителството се наблюдава в Германия (-8,2%), Испания (-6,3%) и Австрия (-6,0%). Най-сериозен ръст записват Словения (74,5%), Румъния (18,4%) и Нидерлания (4,9%). След два месеца на увеличение строителното производство в България се свива през декември с 4,3%. За последните три месеца на годината спрямо същия период на 2021 г. също е отбелязан спад, макар да се забавя спрямо предишното тримесечие – -0,3% спрямо -0,8% през периода юли-септември.

Източник: investor.bg

Америка

Комисията по ценните книжа и борсите на САЩ (SEC) вероятно се готви да предприеме действия срещу "Паксос" (Paxos), компанията, която издава стейбълкойна BUSD на криптоборсата "Байненс" (Binance), съобщава Си Ен Би Си. Евентуални действия срещу компанията биха имали сериозно отражение на един пазар, който има капитализация за около 137 милиарда долара, коментират експерти. Стейбълкойните са криптовалути, пряко свързани с реални валути и други реални активи, например облигации. Те се смятат за гръбнака на криптопазара и дават възможност на потребителите бързо да се прехвърлят от една на друга валута, без да им се налага да минават през фиатни пари (наложено със закон платежно средство в рамките на определена територия, което се емитира от централна банка, без да е обезпечено от физически активи - бел. ред.). Издаваният от "Паксос" за "Байненс" стейбълкойн е вързан към долара в съотношение 1:1. Миналата седмица обаче финансовият регулатор на щата Ню Йорк нареди на "Паксос" да спре да издава BUSD. От "Паксос" очакват Комисията по ценните книжа и борсите да препоръчат BUSD да бъде регистрирана като ценна книга. Засега комисията не е предприела нищо, но евентуалните й действия се следят отблизо, тъй като ако започне официална процедура, това би имало сериозно отражение върху всички стейбълкойни, включително тетър и USDC, чиято обща стойност достига 110 милиарда долара.

Източник: БТА

Азия

Китайските компании представляват приблизително 15% от всички договори, които ще започнат да доставят товари с LNG до 2027 г., според анализ на данни на BloombergNEF. Тази тенденция се очаква да се увеличи, тъй като компаниите се стремят да подпишат по-дългосрочни споразумения, които на практика ще дадат на техните търговци контрол върху горивото за десетилетия. От мед до редкоземни елементи, Китай разширява влиянието си върху суровини, които са жизненоважни както за икономиката на нацията, така и за прехода на света от най-замърсяващите изкопаеми горива. За изключително кратко време Китай се превърна в един от най-големите вносители на втечнен природен газ в света на фона на натиска от страна на централното правителство в Пекин да гарантира енергийна сигурност. Смята се, че страната е препродала най-малко 5,5 милиона тона втечнен природен газ миналата година, според месечния доклад на ENN Energy от януари. Това е еквивалентно на приблизително 6% от общия обем на спот пазара, което прави страната силно значим доставчик. Според данни на BloombergNEF Китай е подписал повече договори с експортни проекти в САЩ, отколкото всяка друга нация от 2021 г. насам, а Sinopec сключи една от най-големите сделки в LNG индустрията с Катар миналата година. Още сделки са на хоризонта, тъй като фирмите преговарят с износители в САЩ, а също така са в преговори с Катар, Оман, Малайзия и Бруней, според хора, запознати с дискусиите. Дългосрочно договореният обем на Китай вероятно ще нарасне с 12% през 2023 г., тъй като споразуменията със САЩ и Катар започват д действат, казаха анализатори на BNEF в доклад от януари. Интензивността на тазгодишния недостиг на енергия може отново да зависи от това колко Китай ще реши да продаде на задграничния пазар.
 
Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
20.02.2023
Dow Jones Industrial
33 826.69 (129.84)
Nasdaq Composite
11 787.30 (-68.56)
Стокови борси
20.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)76.33
Heating oil ($US/gal.)2.7294
Natural gas ($US/mmbtu)2.2630
Unleaded gas ($US/gal.)2.4061
Gold ($US/Troy Oz.)1 851.30
Silver ($US/Troy Oz.)21.83
Platinum ($US/Troy Oz.)928.10
Hogs (cents/lb.)85.35
Live cattle (cents/lb.)164.70

       Опознай България

Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България

С Решение № 1091 от 29 декември 2016 г. Министерският съвет обявява 21 февруари за Ден на оказване на признателност към лицата, съпротивлявали се срещу нацизма в Република България. На тази дата през 1941 г. в дома на Никола Мушанов се провежда съвещание на лидерите на опозицията, които се противопоставят на влизането на България в Тристранния пакт. Страните от оста (Рим - Берлин - Токио) или страните от Тристранния пакт е военен блок между Хитлеристка Германия, Италия, Япония и други държави, участвали във Втората световна война и противостоящи на Антифашистката коалиция. След срещата водачите на демократите, радикалдемократите, земеделците и социалдемократите излизат с „декларация за пълен неутралитет на България”. Мушанов отива на дълъг разговор с министър-председателя Богдан Филов, после връчва декларацията и на цар Борис III. Никола Стойков Мушанов е български политик, един от водачите на Демократическата партия през първата половина на 20 век. Той е министър-председател начело на три правителства през 1931 – 1934 година. (Снимка: bg.wikipedia.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.02.2023
Българска версия: 30525, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999