Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 20 февруари 2023 г., брой 5887
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(20.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20033
USD   1.84078
CHF   1.97638
EUR/USD   1.0625*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Грийн Индъстри Пропъртис АДСИЦ - София
ЛигълТрек АД - София
Созопол Яхтинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

България няма да приеме еврото от 1 януари 2024 г., обяви министърът на финансите Росица Велкова. Причината за това е, че парламентът не е приел четири законопроекта, които да отразяват промени, поискани от нас от страните-членки на еврозоната и Европейската централна банка. Това са промени в Кодекса за застраховане (във връзка с плащанията по "Зелената карта"), в Закона за мерките срещу прането на пари и в Търговския закон (във връзка с несъстоятелността). Не са направени и промените в Закона за БНБ, които да разписват новите функции на централната банка след влизането в еврозоната. България не отговаря и на критерия за инфлация.

Източник: Сега

Отпуснатите бързи заеми от дружествата, специализирани в кредитиране, в края на декември са 4,427 млрд. лв., при 3,702 млрд. лв. година по-рано, обявиха от БНБ. Те се увеличават с 19,6% (+725 млн. лв.) спрямо края предходната година и с 3,1% (+132 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2022 г. От отпуснатите на домакинствата бързи заеми преобладават потребителските кредити, които са в размер на 2,992 млрд. лв. към края на миналата година. Те се увеличават с 20% (+499,5 млн. лв.) на годишна база и с 2,8% (+82,5 млн. лв.) спрямо края на септември 2022 г.

Източник: Труд

Дружества
Дейности на агенции, свързани с превоз на товари
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Пи.Еф.Си. ЕООД - София   9 481  
  2   Ем Ес Си България ООД - Варна   7 411  
  3   Шенкер ЕООД - София   7 328  
  4   Уърлд Транспорт Оувърсийз - България ЕООД - София   5 091  
  5   Интерпред Еврологистик ЕООД - София   3 945  
  6   Кюне и Нагел ЕООД - София   3 197  
  7   Интерлогистика ЕООД - Варна   3 182  
  8   Аркас България ООД - Варна   3 167  
  9   Глобал Меритайм Сервисес ООД - Девня   2 898  
  10   Деламод-България ООД - София   2 689  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.02.2023
  Обща стойност (BGN): 959 870.32  
Брой търгувани компании: 51
Premium 166 063.92
Standard 549 220.26
АДСИЦ 6 734.31
Структурирани 35 299.40
Облигации 156 332.77
BEAM - Акции: 46 219.66
BaSE - Акции: 150.96
BaSE - АДСИЦ: 9.50
Най-голяма промяна в цените
Супер Боровец пропърти фонд АДСИЦ - Варна -37.33 %
Стара планина Холд АД - София 11.11 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Комисията за защита на конкуренцията глобява с 67.771 млн. лв. „Лукойл-България“ за злоупотреба с господстващо положение. Решението е взето на 16 февруари 2023 г. "Лукойл България" е прилагала "ценова преса спрямо конкурентите си при търговията на едро с моторни горива в страната", което води до предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията и до засягане на интересите на потребителите. Проучването на пазарното поведение на "Лукойл" у нас започна преди две години по искане на друга петролна компания с верига бензиностанции у нас - „ОМВ България“, която се оплака от нарушение на конкуренцията на пазарите на горива в страната от „Лукойл България". Впоследствие към ОМВ се присъедини „Инса ойл“, подадени са сигнали и от други участници на пазара на едро.

Източник: Сега

„Телематик Интерактив България“ АД е увеличило капитала на дъщерното си дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД от 8.91 млн. лева на 10.41 млн. лева. Промяната вече е вписана в Търговския регистър. Компанията майка е записала 15 хил. дружествени дяла с номинална стойност по 100 лева всеки и на обща номинална стойност 1 500 000 лева. С парите дружеството ще инвестира в онлайн студио за игри на живо. Увеличаването на капитала е извършено с цел развитие на дейността на дъщерното дружество „СиТи Интерактив“ ЕООД и необходимостта от закупуване на софтуерни продукти, сървъри, извършване на ремонтни и строителни дейности, като крайната цел е организиране на онлайн студио за излъчване на живо на игри.

Източник: Банкеръ

Производителят на металорежещи инструменти "Цератицит България" - Габрово инвестира 20 млн. евро в нов производствен център и закупуването на нови машини. На мястото на някогашния завод "Болшевик" ще се появят три отделни двуетажни производствени звена. "Цератицит България" е част от базираната в Люксембург международна група Ceratizit, създадена през 2002 г. в резултат на сливането между Plansee Tizit - Австрия, и Cerametal - Люксембург. На глобално ниво в групата работят над 8 хил. души в над 30 производствени центрове из целия свят. "Цератицит България" има приходи от 43 млн. лв. и печалба от 1.5 млн. лв. за 2021 г., а заетите в компанията към края на 2022 г. са 585.

Източник: Капитал

Голяма част от дървопреработващите предприятия в страната са спрели работа или са в процес на спиране поради спекулативните цени на дървесината. Сред тях са водещите в сектора Кроношпан България ЕООД, с изградени мощности в Бургас и Велико Търново, които в края на декември спряха производство и вече работят с намален капацитет, Фазерлес АД - ключово предприятие за регион Силистра и Свилоза АД - Свищов, които са в процес на спиране. Директно наетите само в тези три предприятия са над 1000 човека, а индиректно над 5000 в сферата на транспорта, добива, услугите и др.

Източник: Стандарт

В община Перник е постъпило заявление от "Формейшън ентърпрайзис" ЕООД със седалище в София, управлявано от Томас Папакостас. Той иска разрешение за изработване на проект и одобряване на задание за частично изменение на общия градоустройствен план на Перник на мястото, отредено за производствена и складова база на несъществуващия вече завод "Пектин". Имотът е с площ 14 826 кв. метра и попада в промишлени терени на незамърсяващи производства. Намира се в югозападната част на кв. "Църква".

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Ръководството на БСК се срещна с Бизнес конфедерацията на Македония

Членуващи в БСК браншови организации представиха позицията на бизнеса по Регламента за пластмасите пред евродепутата Атидже Вели

Стартира българо-норвежки проект в областта на социалния диалог


Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 20.02.2023: Здравеопазване: Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

До 20.02.2023: Образование: организация на дейностите в училищното образование

До 22.02.2023: Околна среда: третиране на излезли от употреба гуми

До 23.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 24.02.2023: Регионална политика: земни съоръжения, земна основа и фундаментиБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Броят на декларациите за производство по несъстоятелност, отразяващ фалитите сред предприятията в Европейския съюз, се е увеличил значително през четвъртото тримесечие на 2022 г., нараствайки с 26,8 на сто в сравнение с предходното тримесечие, като е достигнал най-високото си ниво, откакто има налични данни през 2015 г. Подадените от европейските фирми декларации за несъстоятелност са растели и през четирите тримесечия на 2022 г., показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат. Най-голямо увеличение е имало при фалитите на фирми, занимаващи се с транспорт и складиране (+72,2 на сто), местата за настаняване или заведения за хранене (+39,4 на сто) и образование, здравеопазване и социални дейности (+29,5 на сто). Най-значителен ръст на броя на фалитите в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. е регистрирано в сектора на услугите за настаняване и хранене (+97,7 на сто), както и при компаниите за транспорт и складиране (+85,7 на сто). За същия период броят на новоподадените декларации за несъстоятелност е намалял едва в три сектора: промишленост (-17,6 на сто), строителство (-9,2 на сто) и информация и комуникация ( -4 на сто). Оценките на Евростат сочат, че в България броят на декларациите за производство по несъстоятелност през периода от октомври до декември 2022 г. е намалял с 2,1 на сто в сравнение с предходното тримесечие, приключващо в края на септември, когато също на тримесечна база фалитите в България са спаднали с 10,9 на сто, максимум от второто тримесечие на 2020 г. През първото и второто тримесечия на 2022 г. фалитите са растели, съответно с 12,4 на сто и 4,3 на сто на тримесечна основа.

Източник: 24 часа

Америка

Сушата в Аржентина има големи последици за световните хранителни пазари, принуждавайки фермерите да намалят перспективите за реколтата и намалявайки доставките на зърно от най-големия износител на соево олио и шрот в света, номер 3 за царевица и основен доставчик на пшеница и говеждо месо, пише Ройтерс. Това от своя страна удря способността на Аржентина да натрупа така необходимите резерви от долари, заплашвайки да провали крехкото икономическо съживяване и да остави правителството неспособно да покрие изплащането на дълга на фона на спираловидната инфлация и дълбокия фискален дефицит. Въздействието на сушата реколтата се очертава като най-лошата от 20 години. Правителството въведе някои мерки за данъчни облекчения за фермерите, въпреки че с изчерпаната държавна хазна има ограничена сила. Фермерите коментират пред Ройтерс, че мерките са просто "кръпки".
Икономическият удар от сушата върху производителите може да бъде около 10,5 милиарда долара, главно поради спад в износа, сподели Хулио Калсада, ръководител на икономическите изследвания на борсата в Росарио. По думите му Аржентина ще загуби износ на стойност около 8 милиарда долара, а това ще представлява загуба от около 3,5 милиарда долара по отношение на държавните приходи, което ще навреди на вече изчерпаните нива на валутните резерви.

Източник: БТА

Азия

Пакистан планира да увеличи четири пъти капацитета си за производство на електричество от въглища, за да реши енергийните си проблеми и да се отдалечи от природния газ, заяви министърът на енергетиката на страната, цитиран от Ройтерс. Оказва се, че към момента страната спира да изгражда нови централи, работещи на природен газ, който съставлява около една трета от производството на електричество. Именно недостигът му предизвика мащабния срив в електропреносната система на страната през миналата година. Поскъпването на втечнения природен газ и тежката икономическа криза направиха ВПГ твърде непосилен за Пакистан, заяви Хурам Дастгир Хан. "Втечненият природен газ вече не е част от дългосрочните ни планове", посочи министърът и добави, че страната планира да увеличи капацитета на въглищните си електроцентрали до 10 гигавата в средносрочен план от сегашните 2,31 гигавата.  Въпреки целите заложени в Зелената сделка, има страни, които трудно ще ги постигнат, тъй като са зависими от въглищата. Гepмaния нaпpимep e мнoгo зaвиcимa oт eнepгиятa oт въглищa, ĸoятo oт 2017 г. дo 2021 г. e гeнepиpaлa 31% oт eлeĸтpoeнepгиятa нa cтpaнaтa. Bъпpeĸи зaвиcимocттa oт въглepoднo-интeнзивнитe изĸoпaeми гopивa, oбщoтo пpoизвoдcтвo нa вятъpнa и cлънчeвa eнepгия зaeднo oтгoвapят зa пo-гoлямa чacт oт пpoизвoдcтвoтo нa eлeĸтpoeнepгия в Гepмaния c 33% (23% oт вятъpнa и 10% oт cлънчeвa). Ocвeн Гepмaния, дpyги cтpaни, в ĸoитo въглищaтa ocигypявaт гoлямa чacт oт eнepгиятa ca Бългapия, Πoлшa, Чexия, Cъpбия, Typция, Aлбaния, Ceвepнa Maĸeдoния и дp. dividend.bg

 
Индекси на фондови борси
18.02.2023
Dow Jones Industrial
33 826.69 (129.84)
Nasdaq Composite
11 787.30 (-68.56)
Стокови борси
18.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)76.33
Heating oil ($US/gal.)2.7294
Natural gas ($US/mmbtu)2.2630
Unleaded gas ($US/gal.)2.4061
Gold ($US/Troy Oz.)1 851.30
Silver ($US/Troy Oz.)21.72
Platinum ($US/Troy Oz.)920.80
Hogs (cents/lb.)85.35
Live cattle (cents/lb.)164.70

       Опознай България

Атолука

Родопският планински курорт Васил Петлешков, по-известен като Атолука се намира на 5 км от село Равногор, община Брацигово. За разлика от повечето планински курорти, Атолука все още е диво кътче, почти незасегнато от модернизацията. Мястото е обградено от всякъде с вечнозелена иглолистна гора, което го прави особено предпочитан курорт и през лятото и през зимата. Според преданието някога тук минал един бей с коня си – истински ат. Беят спрял за почивка и завел коня на извора да пие вода. Но водата била толкова студена, че конят умрял. И оттук идва името на местността – ат и от турската дума ölü (умрял). На територията на Атолука са разположени около 350 вили, 2 магазина и два ресторанта. В близкото минало е имало хотел и библиотека, които вече не съществуват. Курортът е защитена зона поради екологичността и био-изобилието си, с цел опазване на вековна иглолистна гора от бял бор и смърч.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 20.02.2023
Българска версия: 30527, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999