Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 15 февруари 2023 г., брой 5884
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(15.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21938
USD   1.81785
CHF   1.98159
EUR/USD   1.0759*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич АД - Добрич
Сирма груп холдинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Европейската комисия очаква реалният брутен вътрешен продукт в България да нарасне с 1.4% през 2023 г. и с 2.5% през 2024 г. Пътят на икономиката се очаква да зависи до голяма степен от взаимодействието между динамиката на заплатите и цените, се посочва в зимната икономическа прогноза на Еврокомисията. В условията на свит пазар на труда се очаква заплатите да продължат да растат силно и да поддържат потреблението на домакинствата. Прогнозите са, че растежът на износа ще се забави значително през 2023 г., като се има предвид, че факторите за по-нататъшно увеличаване на експортния пазарен дял са били до голяма степен изчерпани през 2022 г.

Източник: Дневник

България е отпуснала 3,9 млрд. евро, или 567 евро на човек от населението, за борба с енергийната криза. Това са средствата по програмите за подпомагане на бизнеса заради високите цени на електроенергията, както и подкрепата за домакинствата за високата цена на газа, която беше отпусната през миналата зима. В пакета влизат още и средствата, отпуснати за намаляване на цената на горивата (в размер на 0,25 лева за литър), която действаше до края на 2022 г. Пакетът от българските мерки е един от най-мащабните в ЕС като процент от брутния вътрешен продукт на страната.

Източник: investor.bg

Дружества
Обработка на товари
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   БМФ Порт Бургас ЕАД - Бургас   114 444  
  2   Салс АД - Девня   16 599  
  3   Морис Уорд и Ко ЕООД - София   10 126  
  4   Интерком Спед ООД - Аксаково   9 782  
  5   КРЗ Порт Бургас АД - Бургас   6 131  
  6   Пристанище Бургас ЕАД - Бургас   5 843  
  7   Порт България Уест АД - Бургас   5 238  
  8   Пристанищен комплекс-Русе ЕАД - Русе   5 233  
  9   Одесос ПБМ ЕАД - Варна   5 020  
  10   Пристанище Леспорт АД - Варна   4 002  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 14.02.2023
  Обща стойност (BGN): 405 939.37  
Брой търгувани компании: 43
Premium 91 935.71
Standard 174 954.05
АДСИЦ 11 862.40
Структурирани 60.12
BEAM - Акции: 127 127.10
BaSE - Акции: 17 063.12
BaSE - АДСИЦ: 1 307 040.00
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -9.64 %
Индустриален холдинг България АД - София 3.87 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

От възложени ремонти на 414 държавни и общински язовира през 2018 г., ремонтите са приключили при едва 98 обекта, от които само 10 са с напълно окомплектована документация. Общият брой обекти с открити строителни площадки е 141, включително вече завършените, а общият брой на одобрените проекти е 223. Парите за изграждане на язовири са един от крупните случаи на инхаус възлагане, като 500-те милиона от бюджета първо влязоха в „Държавната консолидационна компания“, а тя ги прехвърли на дъщерното си „Монтажи“ ЕАД. Оказа се, че фирмата е сключила огромен брой договори – 266, но с няколко изпълнители, без да е минавала през тръжна процедура. Известни са само двама от най-големите изпълнители – „Ковел-Про“ и „Абак ДС“, първият със 134 договора с „Монтажи“ на стойност 367 млн. лв., а втората фирма – с 41 договора за 125 млн. лв.

Източник: Сега

Българската народна банка даде разрешение за сливането на KBC Банк и Обединена българска банка. Двете дружества, собственост на белгийската KBC Group, функционираха паралелно в продължение на около половин година, докато тече финалната процедура за тяхното обединение. С решението на централната банка, в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ), се финализират регулаторните процедури по банковата консолидация. Финалният акт на БНБ идва осем месеца след финализирането на сделката по придобиването на Райфайзенбанк България от белгийската група KBC.

Източник: economic.bg

Фирмата за производство на плочи от дървесни влакна (фазер) и комбинирани опаковки „Фазерлес“ АД – Силистра изнася около 86 процента от продукцията си в страните от Европейския съюз и извън тях. В края на 2022 година нетните приходи от продажби възлизат на 25.71 млн. лева, което е с над 52 процента увеличение спрямо 2021-а. Основните причини за това са свързани с повишените продажни цени на изделията и диверсификацията на пазарите, обясняват от дървообработващото предприятие. Това е постигнато с помощта на 214-те служители на фирмата. А финансовият резултат на „Фазерлес“ е печалба от 1.07 млн. лева в края на декември.

Източник: Банкеръ

„БГ Агро“ АД значително увеличава приходите и печалбата към края на 2022 г. заради получени дивиденти. Общите приходи на дружеството достигат 6,637 млн. лева към края на 2022 г. в сравнение с 1,142 млн. лева към края на 2021 г., или те са почти 6 пъти повече. От тях 5,533 млн. лева са приходите от дивиденти за отчетния период при 227 хил. лева година по-рано. От сумата 5,5 млн. лева е дивидент от „БГ Агро Земеделска компания“ ЕООД, а 33 хил. лева – от „Канопус Процесинг“ ЕООД. Дружеството реализира приходи от продажба на услуги на свои дъщерни компании в размер на 946 хил. лева.

Източник: investor.bg

Общото събрание на акционерите на инвестиционния фонд „Алфа България” АД – София избра Даниела Везиева за нов член на съвета на директорите на дружеството. Тя заема мястото на освободения Дилян Петров като член на съвета на директорите и като представляващ “Алфа България”. Акционерите са избрали още един нов член на борда – Димитър Цветанов, който ще смени в съвета на директорите Уилиам Фитцпатрик Костофф. Цветанов е изпълнителен директор на акционера “Фактори“ АД. Основни акционери са: ,,Застрахователна компания Аксиом” ЕАД, която притежава 33.02% от капитала, Валери Китев с 20.848%, Антон Ерокхине със 17.96%, Хайнц Русвурм с 16%, инвестиционния посредник “Фактори” АД притежава 12.17 на сто.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Българският агроизнос през последните 15 години

"Синята карта" за професионалисти извън ЕС остава слабо търсена и сложна за издаване в България

Ръководството на БСК проведе онлайн среща с ръководството на Лига на индустриалците и предприемачите на Украйна

Специални условия за кандидатстване за Forbes Business Awards 2023 за членове нa БСК

Щерьо Ножаров: Очакванията за по-стабилна икономика са пресилени


Предстоящи събития

15-16 февруари: Rebuild Ukraine 2023 (Варшава)

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 17.02.2023: Правосъдие и вътрешни работи: единна входна точка за запорите на движими вещи

До 20.02.2023: Здравеопазване: Етичната комисия за клинични изпитвания по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

До 20.02.2023: Образование: организация на дейностите в училищното образование

До 22.02.2023: Околна среда: третиране на излезли от употреба гуми

До 23.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбинаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Европейският парламент одобри предложението за забрана на продажбата на бензинови и дизелови двигатели от 2035 г. Всъщност, това беше само формалност, защото решението вече беше взето по-рано, но сега то получава окончателна зелена светлина. Сега остава само то да бъде одобрено от Съвета към ЕС и да бъде публикувано в Официален вестник, с което ще влезе в сила. Според текста всички нови автомобили и микробуси, продавани в ЕС 2035 г., ще трябва да бъдат с нулеви емисии. Между тях има и два междинни етапа - до 2025 г. и 2030 г., които изискват автомобилите и микробусите да намалят емисиите на CO2 с 15% (през 2025 г.) и съответно с 55% и 50% (през 2030 г.).
2025 г. ще бъде и годината, в която Европейската комисия ще трябва да завърши оценка на емисиите от превозните средства през целия им жизнен цикъл. В крайна сметка той може да предложи алтернативи на ново одобрените правила. На практика това отворя вратата за е-горива и биогорива. Предвижда се и пълна дерогация за тези, които произвеждат по-малко от 1000 автомобила годишно, като те няма да бъдат задължени да се сбогуват с термичните двигатели, както и частична дерогация за тези, които произвеждат от 1000 до 10 000 автомобила годишно (или от 1000 до 22 000 микробуса). Във втория случай се прилага забраната до 2035 г., но другите два етапа не са валидни.  Според Франс Тимерманс, заместник-председател на Европейската комисия, „разходите за поддръжка на електрически автомобили вече са по-ниски от тези на автомобили с двигатели с вътрешно горене и след няколко години закупуването на електрически превозно средство ще бъде по-евтино от колите с двигатели с вътрешно горене".

Източник: investor.bg

Америка

Американската енергетика прави сериозна стъпка към устойчиво бъдеще с над 50-процентов дял на соларните инсталации в рамките на планираните за 2023 г. мощности. Това показват данните на американската Агенция за енергийна информация. Планираният допълнителен капацитет на т.нар батерии за съхраняване на произведена от ВЕИ енергия е по-голям от очаквания принос на новите газови централи. Прогнозата на агенцията е, че енергетиката на САЩ през 2023 г. ще прибави повече мощности в сравнение с 2022 г. 54% или 29,1 гигавата ще са соларни, като Ars Technica посочва, че голямата част от тях ще бъдат в Тексас и Калифорния.  Според разчетите на американската агенция, страната ще удвои капацитета си за съхранение на енергия през тази година. Отново повечето нови батерии ще са близо до "зелените" мощности - в Тексас и Калифорния. На този фон, новият капацитет от газови мощности намалява от 9,6 GW преди година до 7,5 GW, а и се очаква централи с общо 6,2 GW да излязат от експлоатация през 2023 г. През 2023 г. в САЩ ще заработят два 1,1-гигаватови ядрени реактора и нито една нова централа на въглища.

Източник: money.bg

Азия

Общата печалба на най-големите компании в Япония за фискалната 2022 година, приключваща на 31 март 2023 г., се очаква да надхвърли 35,8 трилиона йени (271,5 милиарда долара), което е най-високата стойност на показателя досега, т.е. по всяка вероятност ще има исторически рекорд. Това показва анализът на статистически данни, извършен от японския вестник Yomiuri. Анализът се основава на финансовите данни за 1163 водещи японски компании, представени в премиум секцията на Токийската фондова борса. Като причина за увеличаването на приходите и печалбите на големите японски компании, изданието посочва понижаването на курса на японската йена, която през есента на 2022 г. проби психологическата граница от 150 йени за долар. Слабата йена подпомогна ръст на печалбите на компаниите, изнасящи стоки за чужди пазари.

Източник: money.bg

 
Индекси на фондови борси
14.02.2023
Dow Jones Industrial
34 089.79 (-156.14)
Nasdaq Composite
11 960.20 (68.46)
Стокови борси
14.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)79.17
Heating oil ($US/gal.)2.8983
Natural gas ($US/mmbtu)2.9256
Unleaded gas ($US/gal.)2.4881
Gold ($US/Troy Oz.)1 865.30
Silver ($US/Troy Oz.)21.87
Platinum ($US/Troy Oz.)936.40
Hogs (cents/lb.)75.68
Live cattle (cents/lb.)164.60

       Опознай България

Райко Жинзифов

Райко Жинзифов, един от най-талантливите ученици и последователи на Димитър Миладинов, е роден на 15 февруари 1839 г. във Велес. Истинското му име е Ксенофонт, което променя на българското Райко по настояване на Д. Миладинов и Раковски. Отначало учи в училището на баща си. В 1856 г. става помощник-учител в Прилеп при Д. Миладинов и е силно повлиян от неговите възгледи. След това учителствува в Кукуш. През 1858 г. отива в Русия и през 1864 г. завършва историко-филологическия факултет на Московския университет със степен кандидат. В 1863 г. издава книгата си "Новобългарска сбирка", в която са включени оригинални и преводни стихотворения. Живее в средата на младата българска емиграция в Москва и заедно с Л. Каравелов, Н. Бончев, Константин Миладинов, Васил Попович и др. и започва да издава списание "Братски труд". Развива огромна публицистична дейност в руския периодичен печат за запознаването на руската общественост с тежкото положение на българския народ. Сътрудничи и на българските вестници "Дунавска зора", "Македония", "Свобода", "Българска пчела", "Век", "Време", в списанията "Читалище", "Периодическо списание" и др., в които публикува статии, стихотворения, народни песни, един разказ. Интересуват го и въпросите на черковната борба, на българската литература, на славянското единство. В поезията му намират израз носталгията, съчувствието с тежкото положение на народа, съзнанието за неизпълнен дълг. Умира в 1877 г. в Москва.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 15.02.2023
Българска версия: 30536, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999