Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Петък, 10 февруари 2023 г., брой 5880
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20960
USD   1.81583
CHF   1.97758
EUR/USD   1.0771*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Братя Станеви груп АД - София
Инвест пропърти АДСИЦ - Враца
Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София
Малц Ямбол АД - София
Пиринплод АД - Благоевград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Депозитите на домакинствата,  надхвърлящи сумата от 1 млн. лева се увиличиха с 19.6% на годишна база до общо 1 258 броя към края на месец декември 2022 година, сочат данните на БНБ. Така през миналата година милионерските депозити на домакинствата нарастват с 206 броя, след като в края на 2021 година възлизаха на 1 052 броя. Общата сума техните влогове на домакинствата достига 3.5 млрд. лева към края на миналата година, като расте с 28.8% на годишна база или 784 млн. лева. За сравнение, в края на предходната година общата сума по тези депозити бе 2.72 млрд. лева.

Източник: actualno.com

Националният осигурителен институт ще дигитализира пенсионните производства в рамките на проекта "Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на електронни административни услуги". Финансирането на инициативата идва по Оперативна програма "Добро управление" на Европейския съюз и чрез Европейския социален фонд и е на стойност 4 210 596,78 лева, подкрепено с национално съфинансиране 743 046,49 лева. Общата стойност на проекта е 4 953 643,27 лева. Реализира се от СТЕМО и се очаква да приключи в края на септември тази година. Източник: digitalk

Дружества
Ресторанти
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Сънфудс България ЕООД - София   17 148  
  2   Аладин Фуудс ООД - София   1 994  
  3   Бар ЕООД - Варна   1 929  
  4   Хепи 2 ЕООД - Варна   1 880  
  5   АмРест ЕООД - София   1 753  
  6   Виктория Ринг ЕООД - София   1 648  
  7   Индастриъл Кейтъринг ЕООД - Варна   1 551  
  8   Консорциум Зита АД - Варна   1 324  
  9   Голдфингърс ЕООД - Пловдив   1 305  
  10   Ареа ЕООД - Варна   1 299  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 10.02.2023
  Обща стойност (BGN): 3 266 776.66  
Брой търгувани компании: 32
Premium 109 206.91
Standard 92 887.83
АДСИЦ 1 905.30
Структурирани 3 045 877.08
BEAM - Акции: 16 899.54
BaSE - Акции: 1 247.00
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -12.50 %
Договорен фонд Еф Принсипал ФОНД - София 8.78 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

"Булгаргаз" внесе заявлението си за цената на природния газ през март, което е за 4-процентно намаление, съобщиха от държавния газов доставчик. Предложената цена е 119.33 лв./MВтч (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), но окончателната стойност на синьото гориво ке стане ясно на 1 март, когато "Булгаргаз" внесе финалните разчети спрямо европейските борсови индекси към 28 февруари. Това е поредно, макар и малко поевтиняване, след спада в цената за настоящия месец с 31 на сто. През януари обаче имаше поскъпване с 22 процента спрямо последния месец на 2022 г.

Източник: mediapool.bg

Съгласно чл. 54, параграф 1, ал. 1 от Регламент (ЕС) 2019/2033, всяко тримесечие инвестиционните посредници докладват определена информация на компетентните органи. Справките се представят чрез специално създадена електронна система на КФН, в определения от Европейския банков орган (ЕБО) за получаване XBRL формат и в съответствие с изискванията на техническия стандарт. Първото задължително докладване в XBRL формат е с краен срок 13.02.2023 г. Преобразуването на справките се извършва със сертифициран инструмент, какъвто е AMANA XBRL Portal.  Източник: Balkan Services

 

Европейската комисия одобри българска мярка на стойност 5.8 милиона евро в подкрепа на летищата Бургас и Варна в контекста на войната на Русия срещу Украйна. Помощта ще бъде под формата на отсрочване на плащането на концесионните такси, дължими от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, дружеството, управляващо двете летища, към българското правителство, което е собственик на летищната инфраструктура. Отсрочването на плащането ще бъде предоставено не по-късно от 31 декември 2023 г., ще бъде с продължителност две години и лихвеният процент е в съответствие с минималните равнища, определени във Временната рамка при кризи.

Източник: econ.bg

Спартак Кабакчиев се присъединява към екипа на Бианор Холдинг АД като главен оперативен директор от началото на месец февруари т.г. Спартак Кабакчиев е сред основателите на Cloudpipes, придобита от Quickbase през 2019 г. и Melon, придобита от Kin+Carta през 2022 г. До януари 2023 г. Кабакчиев заема позицията директор стратегически партньорства в Quickbase. Преди това той е бил мениджър бизнес развитие за Microsoft Western Europe HQ. Кабакчиев е ръководил и бизнес развитието на Flipps Media, дъщерно дружество на Бианор Холдинг.

Източник: econ.bg

Нетната печалба на „Българо-американска кредитна банка“ АД в края на декемеври е в размер на 43.80 млн. лева, което представлява ръст от 148.96 процента спрямо четвъртото тримесечие на 2021 година. Приходите от основната дейност (приходи от лихви) са нараснали с 6.27 млн. лева до 56.13 млн. лева. Основен дял в тях заемат парични постъпления от кредитна дейност (94.5%). Отчетеният нетен доход от такси и комисионни е с 3.18 млн. лева по-висок на годишна база и е на стойност 14.86 млн. лева. В края на декември БАКБ поддържа стабилна депозитна база като отчита увеличение на депозитите от клиенти с 20.7 процента спряма 2021 година.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

15-16 февруари: Rebuild Ukraine 2023 (Варшава)

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

28.02.2023 - 01.03.2023: XXV Национална конференция на ЕкоЕнергия и следващото издание на Форум "Инвестиции в устойчива енергия

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 11.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 12.02.2023: Здравеопазване: организации за защита правата на пациентите

До 13.02.2023: Земеделие: инвентаризация и планиране на горските територии

До 17.02.2023: Правосъдие и вътрешни работи: единна входна точка за запорите на движими вещи

До 20.02.2023: Образование: организация на дейностите в училищното образованиеБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Нетните преки чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори от държави в Европейския съюз в трети страни, възлизат на 9,306 трилиона долара през 2021 г., информира Евростат. Това представлява повишение с 6 на сто спрямо 2020 г. (9,286 трилиона долара), когато е отчетен спад на инвестициите заради пандемията от коронавирус. През 2021 г. е отчетено и повишение на инвестициите, реализирани в страните от Евросъюза от инвеститори извън ЕС. Тези вложения се увеличават с 3 на сто през 2021 г. (7,558 милиарда долара) в сравнение с 2020 г. Дружествата със специално предназначение, рeгистрирани в Европейския съюз през 2021 г. реализират 33 от преките чуждестранни инвестиции в трети страни. В края на 2021 г. САЩ са страната, в която инвеститори от ЕС са вложили най-много (2,512 трилиона долара, или 27 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции), следвана от Обединеното кралство (2,059 трилиона долара, 22,1 на сто) и Швейцария (885 милиарда долара, 9,5 на сто). Канада (270 милиарда долара), Сингапур (263 милиарда долара), Бразилия (262 милиарда долара), Русия (255 милиарда долара) и Китай (233 милиарда долара) са привлекли по около 3 на сто от преките чуждестранни инвестиции, реализирани от инвеститори, регистрирани в Евросъюза. Инвеститори от САЩ са вложили най-много средства в страните от Европейския съюз в края на 2021 г. (2,465 трилиона долара, или 32,6 на сто от общия обем на преките чуждестранни инвестиции.). Следват инвеститори от Обединеното кралство (1,414 трилиона долара, 18,7 на сто)., Швейцария (613 милиарда долара, 8,1 на сто), Бермуда (405 милиарда долара, 5,4 на сто) и Канада (267 милиарда долара, 3,5 на сто).

Източник: 24 часа

Америка

Tъpгoвиятa cъc cтoĸи мeждy CAЩ и Kитaй ce e yвeличилa дo $690,6 милиapдa пpeз 2022-a, нaдxвъpляйĸи peĸopдa, пocтaвeн пpeз 2018 гoдинa, coчaт дaнни нa Mиниcтepcтвoтo нa тъpгoвиятa на САЩ, цитирани от Блумбърг. Зaдълбoчaвaнeтo нa тъpгoвcĸитe вpъзĸи мeждy двeтe cилни иĸoнoмиĸи обаче, pиcĸyвa дa бъдe пocтaвeнo пoд въпpoc oт зaдълбoчaвaщoтo ce paздeлeниe мeждy Baшингтoн и Πeĸин. Индycтpиятa зa пpoизвoдcтвo нa чипoвe e ocнoвeн изтoчниĸ нa нaпpeжeниe в тъpгoвиятa. Bъпpeĸи чe Kитaй e нaй-гoлeмият пpoизвoдитeл нa тeлeфoни и ĸoмпютpи, aмepиĸaнcĸитe ĸoмпaнии вce oщe ĸoнтpoлиpaт пo-гoлямaтa чacт oт тexнoлoгиятa нa чипoвeтe. Πpeз дeĸeмвpи 2022 гoдинa Πeĸин зaвeдe иcĸ в Cвeтoвнaтa тъpгoвcĸa opгaнизaция, oпитвaйĸи ce дa oтмeни нaлoжeния oт CAЩ ĸoнтpoл въpxy изнoca, ĸoйтo цeли дa oгpaничи cпocoбнocттa нa aзиaтcĸaтa дъpжaвa дa paзвивa вътpeшнa пoлyпpoвoдниĸoвa пpoмишлeнocт и дa oбopyдвa apмиятa cи. B мoмeнтa двeтe дъpжaви тъpcят нaчини зa изглаждане нa paзличиятa, нo ycилиятa зa paзмpaзявaнe нa двycтpaннитe oтнoшeния засега не дават резултат.

Източник: actualno.com

Азия

Глобалните инвеститори са закупили китайски акции за рекордните 21 млрд. долара от началото на годината. Чуждестранните покупки на котирани в Шанхай и Шънджън акции чрез програмата Stock Connect на Хонконг се увеличават до 141 млрд. юана (21 млрд. долара) от началото на годината – над два пъти повече в сравнение с предишния рекорд за същия период на 2021 г., пише FT. Схемата Connect, стартирана през 2014 г., позволява на инвеститори с присъствие в Хонконг да имат достъп до фондовите пазари в континенталната част. Според анализатори чуждестранното търсене на китайски акции се дължи на положителните икономически данни, публикувани след почивката около празненствата за китайската Нова година.  Индексът CSI се понижава с около 1,6% тази седмица, но последните публикувани икономически данни – вкл. първия ръст от три месеца на китайското производство, засилват доверието на международните инвеститори в посоката на китайската икономика.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
10.02.2023
Dow Jones Industrial
33 869.27 (169.39)
Nasdaq Composite
11 718.10 (-71.46)
Стокови борси
10.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)79.76
Heating oil ($US/gal.)2.8698
Natural gas ($US/mmbtu)2.5800
Unleaded gas ($US/gal.)2.4985
Gold ($US/Troy Oz.)1 876.40
Silver ($US/Troy Oz.)22.01
Platinum ($US/Troy Oz.)951.30
Hogs (cents/lb.)75.93
Live cattle (cents/lb.)163.93

       Опознай България

Св. Георги Софийски Нови

На 11 февруари българската православна църква почита паметта на Св. Мъченик Георги Софийски, роден през 1496 или 1497 г. и починал на 11 февруари 1515 г. Българин родолюбец, отстоял с живота си народност и вяра. Отказал да приеме мохамеданството, заради което бил изправен пред съд. Пред него изложил подробно предимствата на християнството пред мохамеданската вяра. За тази си дързост бил окован във вериги и предаден на фанатизираната мохамеданска тълпа и убит. Канонизиран от Българската православна църква за български светец. За неговия живот и трагична смърт подробности се съдържат в житието на Поп Пейо, негов съвременник.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.02.2023
Българска версия: 30535, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999