Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 07 февруари 2023 г., брой 5877
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.02.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.19072
USD   1.81499
CHF   1.96290
EUR/USD   1.0776*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.02   1.82%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Актив Пропъртис АДСИЦ - Пловдив  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Международната рейтингова агенция Moody"s потвърди кредитния рейтинг на България в чуждестранна и местна валута Baa1 със стабилна перспектива. Данните за България към ноември 2022 г. показват, че индустриалното производство и частното потребление в страната са относително устойчиви на нарастващите производствени и потребителски цени. Реален растеж от 2.7% на брутния вътрешен продукт през 2022 г. и забавяне до 1,4 % през 2023 г. очакват от Moody's и посочват, че тези оценки са сред най-стабилните темпове на растеж спрямо останалите европейски страни през тази година.

Източник: news.bg

Националната агенция за приходите (НАП) е издала над 223 000 персонални идентификационни кода (ПИК) през 2022 година. Близо 1,5 милиона потребители имат активен ПИК на НАП. Сред услугите, които се ползват с него - общо 60, са подаване на данъчни и осигурителни декларации, справки за задълженията с възможност за плащане, включително и за местни данъци и такси, справки за изплатени доходи, за осигурителен доход, за извършени плащания и погасени с тях задължения, актуално състояние на трудови договори, подаване на заявления, получаване на удостоверения и други.

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на бои, лакове и подобни продукти, печатарско мастило и китове
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Оргахим АД - Русе   54 211  
  2   Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД - Костинброд   28 338  
  3   Русе Кемикълс АД - Русе   23 789  
  4   Мегахим АД - Русе   16 161  
  5   Купро 94 ООД - Горна Оряховица   15 792  
  6   Булбиокем ЕООД - Габрово   12 326  
  7   Лакпром АД - Световрачене   5 890  
  8   Уником ЕООД - Пловдив   5 865  
  9   Нинахим ЕООД - Русе   4 951  
  10   Универсалстрой ООД - Троян   2 644  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 06.02.2023
  Обща стойност (BGN): 575 229.89  
Брой търгувани компании: 38
Premium 442 369.88
Standard 63 855.39
АДСИЦ 38 527.90
Облигации 17 721.83
BEAM - Акции: 12 754.90
BaSE - Акции: 590.00
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе -8.99 %
Петрол АД - Ловеч 5.00 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Оборотът на Българската фондова борса (БФБ) намалява през януари с 69,26% в сравнение с декември и с 26,71% в сравнение с януари 2022 г. до над 27,1 млн. лева. При сделките в сравнение с предходния месец има ръст от 8,18% до 5530 броя, но на годишна база има намаление от 41%. Над една трета от оборота през януари (37,54%, почти 10,2 млн. лева) се формира от търговията с чуждестранни акции. От сегмент Standard идват още почти една трета (32,51%, над 8,8 млн. лева). От Premium сегмента идват над 4,5 млн. лева оборот за месеца (16,69%). Всички индекси отчитат ръстове в сравнение с декември.

Източник: investor.bg

ОПТИКС АД откри новата си производствена сграда, която се намира на територията на бившето шивашко предприятие „Ритон-П“ в гр. Панагюрище. Сградата отговаря на всички високи стандарти в оптичното производство. Предприятието разполага с над 150 хил. кв. м. собствена земя и над 42 хил. кв. м. застроена площ, съвременно оборудвана за целите на производството.

Източник: Фирмена информация

Към края на 2022 г. приходите на “София хотел Балкан” АД общо са в размер на 16.44 млн. лв. като са по-високи спрямо предходните две години и се доближават до тези от 2019 г., когато са били 16.95 млн. лева. Най-много са паричните постъпления от нощувки (9.82 млн. лв.) и надвишават тези отпреди пандемията от Ковид-19. След това са приходите от дейност “Хранене”, от наеми, от финансирания и други. Общата сума на разходите на “София хотел Балкан” расте през последните три години. Към края на миналата година те са в размер на 16.5 млн. лева. Като цяло разходите за дейността се доближават до нивата от 2019 г., като даже бележат леко увеличение спрямо 2019-а.

Източник: Банкеръ

Кметът на Добрич Йордан Йорданов внася предложение за извънредна сесия, насрочена за 9 февруари 2023 г., на която ще предложи да се учреди еднолично дружество "Индустриален парк Добрич", с едноличен собственик на капитала Община град Добрич. През 2005 г. държавата прехвърли правото на собственост на терен – бивше военно поделение в град Добрич с площ 424 248 кв. метра на Община Добрич.

Източник: expert.bg

Фармацевтичната компания „Софарма“ АД отчита за 2022 г. продажби в размер на 239,231 млн. лева в сравнение с 208,067 млн. лева към края на декември 2021 г., или са с почти 15% повече на годишна база. Индивидуалната печалба достига 40,383 млн. лева при 24,271 млн. лева година по-рано, което е с 66,4% повече. В последната година акциите на „Софарма“ поевтиняват с над 7%, а пазарната капитализация е повече от 587,7 млн. лева.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

7 февруари: Седми годишни награди на първия в България фестивал за филми, заснети с мобилни телефони „Кино в длан”

8 февруари: Заседание на УС на БСК

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: командировките в страната

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

До 11.02.2023: Финанси и данъчна политика: командировките в чужбина

До 12.02.2023: Здравеопазване: организации за защита правата на пациентите

До 13.02.2023: Земеделие: инвентаризация и планиране на горските територииБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

През 2022 г. Европа е закупила от САЩ 2,4 пъти повече (плюс 140%) втечнен природен газ (LNG), отколкото през 2021 г., като по този начин са заменени значителни количества тръбопроводен газ от Русия. През миналата година САЩ са доставили на Европа като цяло 51,5 милиона тона синьо гориво, заемайки 42,7% от пазара на континента, и така станаха основният износител на LNG за региона. Втори по големина доставчик на синьо гориво за Европа е Катар, който през миналата година е увеличил износа си с 19,5% до 18,4 милиона тона. Русия през миналата година отива на трето място по износ на LNG за Европа, с доставки от 15,8 милиона тона (плюс 19,7% на годишна база). Общо посочените три държави, са реализирали през 2022 г. повече от 75% от доставките на LNG за Европа. Други доставчици на втечнен газ за Европа през миналата година са Алжир и Нигерия, които обаче са намалили износа си през 2022 г. съответно до 9 и 8,3 милиона тона. Тези страни общо през 2022 г. заемат 14,3% от европейския пазар. Освен това, сред по-малките износители на LNG за Европа, се очертават още още Египет (5,2 милиона тона), Тринидад и Тобаго (3 милиона тона), Норвегия (2,6 милиона тона) и други страни. Европейският съюз през миналата година започна активно да разнообразява вноса си на природен газ чрез доставки от други държави извън Русия, за да компенсира голямото намаление на доставките на тръбопроводен газ от Русия. Вече се смята, че ЕС (почти) напълно е преодолял зависимостта от Русия при вноса на газ.

Източник: money.bg

Америка

Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън каза , че вижда път да се избегне рецесията в САЩ, след като инфлацията се е понижила значително и икономиката е останала стабилна с оглед на силата на американския трудов пазар, предаде Ройтерс. "Не можем да говорим за рецесия, когато имаме добавени 500 000 работни места(през януари, бел. ред.) и най-ниско равнище на безработица от над 50 години", заяви Йелън. Според Джанет Йелън инфлацията продължава да е твърде висока, но се е понижила през последните шест месеца и може да спадне значително, имайки предвид приетите от администрацията на президента на САЩ Джо Байдън мерки. Те включват и стъпки за намаляване на цената на бензина и лекарства с рецепта.

Източник: БТА

Азия

Китай продължава да упражнява контрол върху процъфтяващия технологичен сектор, дори и публично тази теза да е отхвърляна. Като две от най-известните цели на технологичните репресии в Пекин, Tencent Holdings и Alibaba Group Holding, бяха сред онези, които таят най-големи надежди за облекчаване. Tencent получи дългоочакваните лицензи за своите видеоигри, докато филиалът на Alibaba Ant Group получи зелена светлина за своето звено за потребителско кредитиране. Дори шефът на китайската комунистическа партия за провинцията Джъдзян посети централата на Alibaba в Ханджоу и обеща "непоколебима" подкрепа за конгломерата за електронна търговия. Дори швейцарската банка UBS, която приветства краткосрочното облекчаване, казва, че хватката на Пекин върху технологичния сектор само ще се затегне в дългосрочен план, тъй като регулациите винаги ще се опитват да догонят иновациите. Инвестиционната банка също така очаква да има повече регулации за китайските платформи за кратко видео и сектора за стрийминг на живо, тъй като съдържанието винаги е чувствителна тема в Китай. В момента се наблюдава и промяна в начина, по който китайската власт упражнява и изпълнява желанието си за контрол. До момента това се случваше чрез налагането на наказания, спиране на дейност и тн, но в момента членове на Китайската комунистическа партия (ККП) просто получават места в борда на директорите на различни предприятия. Залозите обикновено включват 1% участие и място в борда, като това осигурява механизъм за дългосрочно оставане на дълбока ангажираност от страна на ККП в бизнеса. Това е особено вярно за сайтовете и компаниите, които се занимават с излъчване на някакъв тип съдържание. Гигантът за електронна търговия Alibaba например от скоро има нов акционер - дружество, което е свързано с небезизвестния китайски интернет регулатор. Замесени в сделката хора казаха пред FT, че регулаторът е поел залога, за да затегне контрола върху звеното за видео споделяне Youku и уеб браузъра UCWeb. Фирмените документи на собственика на TikTok ByteDance показват как работи новият подход на китайската власт. След като фонд, свързан с интернет регулатора, взе дял в основното му китайско звено през 2021 г., партиен служител се присъедини към борда на компанията. Той получи правото да назначи главен цензор на групата и да председателства "комитет по безопасност на съдържанието" в рамките на ByteDance.

Източник: Капитал

 
Индекси на фондови борси
06.02.2023
Dow Jones Industrial
33 889.63 (-36.38)
Nasdaq Composite
11 887.50 (-119.50)
Стокови борси
06.02.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)73.71
Heating oil ($US/gal.)2.7341
Natural gas ($US/mmbtu)2.4260
Unleaded gas ($US/gal.)2.3429
Gold ($US/Troy Oz.)1 879.20
Silver ($US/Troy Oz.)22.32
Platinum ($US/Troy Oz.)978.10
Hogs (cents/lb.)75.55
Live cattle (cents/lb.)163.78

       Опознай България

Село Енчевци

Село Енчевци се намира на 7км. от центъра на Трявна. Селото предлага идеални условия за почивка – тишина, чист въздух, широколистни и иглолистни гори и китни поляни подходящи за разходки, излети, пикници, бране на гъби, билки и др. От с. Енчевци има маркирани туристически пътеки до с. Боженци, х.Бузлуджа и Етнографски музей Етъра. Пътя от Трявна до с.Енчевци е асфалтиран и предлага идеални условия за колоездене. Църквата Св. Успение Богородично в с. Енчевци е паметник с национално значение, недействащ храм. Строен е от големият тревненски майстор Уста Димитър Сергьов. Иконостасът е изрязан от поп Койо Витанов - един от най-бележитите тревненски зографи. Оригиналните икони са снети и се съхраняват в Музея за резбарско и зографско изкуство – Трявна.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.02.2023
Българска версия: 30410, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999