Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 31 януари 2023 г., брой 5872
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(31.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22309
USD   1.79385
CHF   1.94707
EUR/USD   1.0903*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Ай Ен Би Комерс ЕАД - Пловдив
Батаклиев груп холдинг АД - Пловдив
Свинекомплекс-Голямо Враново-Инвест АД - Голямо Враново
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Брутният външен дълг на България в края на ноември 2022 г. възлиза на 43,78 млрд. евро, което е с 2,13 млрд. евро (+5,1%) повече в сравнение с края на същия месец от предходната година, обяви БНБ. Брутният външен дълг на сектор “Държавно управление” в края на ноември е 8,463 млрд. евро. За година той нараства с 220,9 млн. евро. Външните задължения на БНБ са 2,27 млрд. евро. Те се повишават със 197,6 млн. евро за период от една година. Външните задължения на сектор “Други парични финансови институции” са 5,796 млрд. евро.

Източник: Труд

Общият индекс на цените на производител в България се увеличава с 3,4% през декември 2022 г. спрямо предходния месец, прекъсвайки забавянето, което Националният статистически институт (НСИ) констатира през ноември. На годишна база показателят се покачва с 23,2% в последния месец на миналата година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар се увеличава с 6% през декември спрямо ноември миналата година. Индексът на цените на производител на международния пазар намалява с 1,5% през декември 2022 г. спрямо ноември, но отчита годишен ръст от 13,8%.

Източник: investor.bg

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на метална дограма за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Дормакаба България ЕООД - София   34 214  
  2   Тал Инженеринг ЕООД - Казичене   27 441  
  3   Алумина Елит 2003 ЕООД - Велико Търново   18 949  
  4   Камакс ООД - Тетевен   15 796  
  5   Етиком ООД - Петрич   11 005  
  6   Ти Ес Би Груп ЕООД - София   10 197  
  7   Мухарски ООД - София   7 663  
  8   Надежда 94 ООД - Кърджали   6 846  
  9   Бултем ООД - Хасково   6 411  
  10   Логел ООД - София   5 508  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.01.2023
  Обща стойност (BGN): 1 078 166.77  
Брой търгувани компании: 47
Premium 296 449.83
Standard 694 121.13
АДСИЦ 32 766.47
BEAM - Акции: 54 829.35
BaSE - Акции: 2 373.11
Най-голяма промяна в цените
Индустриален капитал - холдинг АД - София 9.49 %
Зърнени храни България АД - София -5.29 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Българската фондова борса (БФБ) и Българската банка за развитие (ББР) създават пилотен инвестиционен фонд за подкрепа на малките и средните предприятия в страната. Очаква се фондът да стартира с първоначален капитал от минимум 10 млн. лева. Базовата минимална инвестиция на ББР във фонда е в размер на 2 млн. лева. Вложението на банката ще нарасне значително в зависимост от финансовия ангажимент, който ще поемат други ключови институционални инвеститори и международни финансови институции, с които предстоят разговори. Фондът е насочен изцяло към подкрепата за малките и средните компании, които осъществяват първично публично предлагане на ценни книжа на BEAM пазара или на регулирания пазар, организирани от борсата.

Източник: investor.bg

Компанията "Пиеро" - Варна предлага иновативно кухненско, барово и ресторантско оборудване. "Пиеро" е единствен представител за България на марката Suzumo Machinery Co, представяйки на пазара първия по рода си суши робот. Суши роботите правят повече от 300 ролки на час, спестяват място в ресторанта и са напълно автоматизирани. "Пиеро" е представител за България и на фирма PUDU Robotics - производител на роботи за търговски услуги, които намират приложение в различни сфери - ресторант, кафене, болница, училище, офис сграда, търговски център, хотел, фабрика.

Източник: Капитал

Производителят на алуминиеви изделия "Алкомет" отчита за 2022 г. печалба в размер на 57.4 млн. лв. Основната причина за скока е по-високата цена на алуминия, която е довела и до значителен ръст на приходите. В същото време продажбите на голяма част от продуктите намаляват като обем заради свитото търсене. Производството на валцови и пресови продукти се е понижило с над 20% през миналата година. Средно с 18% по-малък е и обемът на продажбите, които достигат 86.8 хил. тона. При пресовите продукти спадът е над 10% и засяга почти всички видове изделия. Ръст има само при специалните профили - 39%, благодарение на увеличението на проектите за соларни инсталации и енергийна ефективност. Без промяна са останали продажбите на обработени профили за автомобилни компоненти.

Източник: Капитал

Общите приходи от дейността на "Топлофикация Бургас" към 31 декември 2022 година са в размер на 60,7 млн. лева, като се отчита увеличение по този показател с повече от 35 на сто в сравнение със същия период на 2021-а, когато са отчетени малко под 45 млн. лева. В същото време се отбелязва и увеличение на разходите за дейността с с над 72 на сто към 31 декември, като те са в размер на 83 млн. лева. Реализираният нетен финансов резултат е загуба, в размер на 22,8 млн. лева. За сравнение през последните четири месеца на 2021 година отрицателният финансов резултат е около 3,3 млн. лева.

Източник: БТА

В Търговския регистър е вписано изменение в Устава на „Тексим Банк“ АД, съобщиха от кредитната институция. Промяната е свързана с увеличението на капитала на банката от 27 995 036 лева на 29 995 036 лева. Това стана чрез издаване на нови 2 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас с номинална стойност 1 лев всяка след конвертиране на 5000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100007207 и с номинална стойност 1000 лева всяка. Капиталът е внесен изцяло.

Източник: Банкеръ

Регулирана информация       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 31.01.2023: Туризъм: ЗИД на на Закона за обществените поръчки

До 05.02.2023: Култура: награждаването на български културни дейци

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

До 13.02.2023: Земеделие: инвентаризация и планиране в горските територииБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Икономиката на Германия се сви изненадващо през четвъртото тримесечие на миналата година, показват предварителни данни на немската официална статистика Destatis. Брутният вътрешен продукт на Германия се понижи през последното тримесечие с 0,2% на сезонно-коригирана спрямо третото тримесечие, когато нарасна с 0,5 на сто, докато осреднените очаквания бяха за стагнация (0,0%). Това е първото понижение на немския БВП от началото на 2021 г. насам. Свиването в най-голямата икономика в Европа се дължи главно на спад в потреблението на домакинствата на фона на повишаващи се лихвени проценти и упорито високата инфлация.

Източник: БНР

Америка

Няколко американски щата увеличават усилията си за привличане на европейски компании за производство на чиста енергия, като изтъкват големите данъчни облекчения за чуждестранните разработчици, въпреки критичната реакция на лидерите на ЕС. Делегации от Мичиган, Джорджия, Охайо и други щати обикалят Европа, разяснявайки условията за субсидиите, предлагани от Закона за намаляване на инфлацията, който беше приет през миналото лято. IRA (Законът за намаляване на инфацията) ще предостави субсидии за чиста енергия на стойност около 370 млрд. долара, което е най-амбициозното усилие на САЩ за справяне с изменението на климата. Това обаче предизвика яростни критики в Брюксел и обвинения, че САЩ дискриминират компаниите от ЕС. Кампанията на американските щати се засили, като Световният икономически форум в Давос беше посетен от губернаторите на Мичиган, Джорджия и Илинойс, както и от сенатора демократ от Западна Вирджиния Джо Манчин, който е един от авторите на IRA. Губернаторът на Джорджия, републиканецът Брайън Кемп, представи своя щат като дестинация за инвестиции в чисти технологии по време на обяд, организиран от форума. "Ако ЕС не предложи нещо подобно [на IRA], тогава може да продължим да се развиваме навън, по-конкретно в САЩ, вместо да продължим да инвестираме в Европа", казва Гюнтер Ерфурт, главен изпълнителен директор на Meyer Burger, базиран в Швейцария производител на соларни модули. Компанията има един обект в САЩ и той е в щата Аризона.

Източник: Капитал

Азия

Корабостроителният сектор на Китай продължава да е водещ в световен мащаб според статистиката от края на 2022г. с най-голям пазарен дял по отношение на продукцията и поръчките. Корабостроителната продукция на страната достигна 37,86 милиона дедуейт тона (dwt) миналата година, което представлява 47,3 процента от общата световна индустрия. Това показват данните на Китайската асоциация на националната корабостроителна индустрия. Новите поръчки, друг основен показател за корабостроителната индустрия, възлизат на 45,52 милиона dwt през 2022 г., с глобален пазарен дял от 55,2 процента. От асоциацията обявиха още, че шест китайски корабостроителни предприятия се класираха в топ 10 на света по отношение на гореспоменатите показатели.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
30.01.2023
Dow Jones Industrial
33 717.74 (-260.34)
Nasdaq Composite
11 393.80 (-227.90)
Стокови борси
30.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)77.80
Heating oil ($US/gal.)3.1891
Natural gas ($US/mmbtu)2.7410
Unleaded gas ($US/gal.)2.5058
Gold ($US/Troy Oz.)1 921.40
Silver ($US/Troy Oz.)23.74
Platinum ($US/Troy Oz.)1 017.40
Hogs (cents/lb.)75.25
Live cattle (cents/lb.)163.38

       Опознай България

Змейовите къщи

През 2003 година екип от археолози откри край малкотърновското село Белеврен напълно запазен, недокоснат от иманяри десетметров мегалитен градеж, от който бяха извадени петнадесет човешки скелета. Своеобразният мавзолей е изграден от идеално пасващи един към друг скални късове. У нас са намерени няколко десетки подобни находки, но тази е първата, която се оказва съхранена в автентичния си вид през вековете - градежът и предметите, намерени в погребалната камера, са от времето преди Троянската война. Именно те са помогнали на археолозите да датират с точност находките си - древните строители са издигнали гробницата през XIII век преди Христа. Местните хора наричат долмените Змейови къщи. А легендите разказват, че някога те са служили за жилища на крилати великани, които отвличали красиви девойки. И досега се намират разказвачи на чудни истории, които се кълнат, че са виждали истинско самодивско хоро да се вие около мистериозните скали. Допреди няколкостотин години долмени като този е имало в цяла Европа и в Северна Африка. До днес са запазени малка част от тях - в нашата страна и в Кавказ. Много от долмените са били разрушени просто за да бъдат използвани като строителен материал.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 31.01.2023
Българска версия: 30410, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999