Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 30 януари 2023 г., брой 5871
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(30.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22544
USD   1.80012
CHF   1.95251
EUR/USD   1.0865*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Финансови новини

През декември 2022 лихвите по новите левови потребителски кредити са средно 9,65%. Това представлява ръст с 0,86% само в рамките на един месец. През ноември лихвите по потребителските кредити са били 8,79%, съобщи БНБ. Годишният процент на разходите (ГПР) по потребителските заеми, който освен лихвите включва и всички такси на банките, за декември е средно 10,16%. Това е увеличение с 0,87% спрямо предходния месец. Успоредно с вдигането на лихвите намалява обемът на отпуснатите от банките потребителски заеми.

Източник: Труд

С 10 на сто повече са приходите, събрани от Националната агенция за приходите (НАП) за централния бюджет през 2022 г. спрямо 2021 г. Събраните приходи от НАП са в размер на над 18 млрд. лева. Събраната сума от задължителни осигурителни вноски е над 13 млрд. лева, което е с почти 14 процента повече спрямо 2021 година.

Източник: 24 часа

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на метална дограма за строителството
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Дормакаба България ЕООД - София   2 473  
  2   Тал Инженеринг ЕООД - Казичене   2 217  
  3   Камакс ООД - Тетевен   1 465  
  4   Алумина Елит 2003 ЕООД - Велико Търново   1 152  
  5   Мухарски ООД - София   529  
  6   Арп ООД - Пловдив   431  
  7   Етиком ООД - Петрич   412  
  8   Ти Ес Би Груп ЕООД - София   328  
  9   Логел ООД - София   328  
  10   Бултем ООД - Хасково   293  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 27.01.2023
  Обща стойност (BGN): 491 791.78  
Брой търгувани компании: 41
Premium 119 720.95
Standard 347 784.53
АДСИЦ 13 254.57
Структурирани 1 502.80
BEAM - Акции: 9 528.94
BaSE - Акции: 22 631.50
BaSE - АДСИЦ: 29 721.00
Най-голяма промяна в цените
София комерс - заложни къщи АД - София 3.45 %
Еврохолд България АД - София -2.23 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Payhawk, първият български еднорог - компания с оценка от 1 млрд. долара, откри нов офис за 300 служители в Полиграфия Офис Център в София с площ от 3500 кв. м. Kомпанията ще продължи да помещава 100% от своя иновативен хъб и развойна дейност в България. За изминалата година към екипа на компанията са се присъединили 181 служители, разпределени в 8 офиса в Европа и САЩ. В началото на новата година Payhawk обяви допълнителни 120 работни места, от които 65 ще са базирани в София. Платформата на Payhawk вече работи на български език и през следващите няколко месеца ще обяви нов уебсайт, насочен към местния пазар.

Източник: money.bg

Криптобанката Nexo, която в България развива бизнеса си през дружеството "Ен Ди ЕС" ЕООД, е платила данъци и осигуровки в общ размер от 18 млн. лв. за четирите години, откакто е създадена. Заедно с изплатените заплати за този период сумата достига 80 млн. лв. В момента тя няма задължения към бюджета, става ясно от удостоверение от Националната агенция за приходите с дата 27 януари 2023 г.

Източник: money.bg

„Софарма“ АД е подала за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) договор за преобразуване чрез вливане на дъщерното дружество "Биофарм-инжинеринг" АД. Процедурата по вливането на „Биофарм-инжинеринг“ започна в края на октомври 2022 г., по решение на съвета на директорите на „Софарма“. Към момента на стартиране на процедурата „Софарма“ притежава 97,15% от капитала на "Биофарм-инжинеринг". „Биофарм Инженеринг“ е основана през 1998 г. и произвежда инфузионни и инжекционни разтвори и ветеринарно-медицински препарати. „Софарма“ придобива акции на компанията през 2006 г.

Източник: investor.bg

Частни съдебни изпълнители в Пловдив и София разпродават имоти на "Автомотор Корпорация" АД. От 27 юни 2022 година "Автомотор Корпорация" АД вече не е оторизиран дилър за продажба на нови автомобили Citroen и гаранционни ремонти на френската компания за градовете София, Пловдив и Видин. По-скъпият имот на "Автомотор Корпорация" се намира в пловдивското село Труд. Имотът е с площ от над 10 хил. кв. м и с начална цена 4 080 000 лева (€2 086 070). Другият имот на "Автомотор Корпорация", който е обявена за продан се намира в София с начална цена 2 624 352 лв. (€1 341 809). Върху тези изнесени на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека в полза на взискателя "Банка ДСК" АД за сумата от 46 172 евро- главница, ведно със Законна лихва от 20 април 2022 г. до окончателното й изплащане, 1 001.56 евро.

Източник: money.bg

През 2022 година „Градус“ АД е повишило печалбата си до 15.59 млн.лв. спрямо 13.67 млн.лв. година по-рано. Това е резултат от ръст на приходите. Основният предмет на дейност на фирмите в групата на “Градус” е концентриран в сектора „Птицевъдство“. Основният приход в периода между януари и декември миналата година, оказващ най–голямо влияние върху текущия финансов резултат на „Градус“ АД, е разпределението на дивиденти от дъщерните дружества, които са в резултат на търговската им дейност. Получените по тази линия парични средства са нараснали с 14 процента до 15.99 млн. лева.

Източник: Банкеръ       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Повече пари за командировки: Предстои да се увеличи сумата за служебни пътувания

АОБР подкрепя приетите на първо четене промени в Кодекса за застраховането

Balkan eCommerce Summit открива нови възможности за електронна търговия между държавите на Балканите


Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

4-5 април: Balkan eCommerce Summit

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 31.01.2023: Туризъм: ЗИД на на Закона за обществените поръчки

До 05.02.2023: Култура: награждаването на български културни дейци

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта

До 13.02.2023: Земеделие: инвентаризация и планиране в горските територииБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Украйна и Русия са били източник на една трета от зърнените храни, внесени в ЕС, през предвоенната 2021 г., показват актуални данни на Евростат. През 2021 г. Украйна е особено важен източник на вноса в ЕС на растителни или животински масла и мазнини (14,5% от стойността на целия внос на ЕС в рамките на тази продуктова група) и вноса на култури и растителни продукти (6,0% от вноса на ЕС). Около една трета от стойността на вноса на зърнени култури в ЕС през 2021 г. произхожда от Украйна (28,8% и се оценява на 1,7 милиарда евро) и Русия (4,8%) взети заедно. Украйна също представлява относително висок дял от вноса на маслодайни семена и плодове в ЕС (9,9 % и оценен на 1,4 милиарда евро). За сравнение, през 2021 г. ЕС е произвел зърнени култури на стойност 64,3 милиарда евро, а маслодайни семена и плодове на стойност 15,1 милиарда евро.

Източник: Труд

Америка

Разходите за наем на апартаменти нарастват с рекордно бързи темпове в Канада през 2022 г., тъй като имиграцията се увеличава, засилвайки натиска при достъпността на жилищата, пише Bloomberg. Средният наем на апартамент с две спални се е увеличил с 5,6% през миналата година, става ясно от доклад, публикуван от Канадската ипотечна и жилищна корпорация (CMHC). Силното търсене също намали делът на незаетите жилища до 1,9%, най-ниското равнище от 21 години, добавя CMHC. Жилищната криза в Канада се изостря, тъй като дългогодишният недостиг на жилища е посрещнат с рекордни нива на имиграция.  Процентът на незаетите жилища сред етажните имоти, дадени под наем от техните собственици, които представляват повече от една трета от наемния фонд в големите градове като Торонто и Ванкувър, е спаднал до 1,6% спрямо 1,8% година по-рано, показва докладът. Наемите се повишиха, въпреки че цените на жилищата падат. По-високите разходи за заеми удариха жилищния пазар миналата година, оказвайки натиск върху цените. Лихвените проценти вероятно ще останат високи, след като централната банка на Канада повиши референтната си лихва до 4,5% в сряда - най-високото ѝ ниво от 15 години насам. Регулаторът заяви, че планира да я задържи на това равнище, докато оценява въздействието на агресивната си парична политика.

Източник: investor.bg

Азия

Общите разходи на Китай за научноизследователска и развойна дейност (R&D) надхвърлиха 3 трилиона юана (около 456 милиарда долара) за първи път през 2022 г. Това показват последните данни на Държавното статистическо управление. Научноизследователската и развойна дейност представлява 2,55% от брутния вътрешен продукт на Китай през миналата година, което е с 0,12 процентни пункта повече от предходната 2021 г. Общите разходи за научноизследователска и развойна дейност са се увеличили с 10,4% на годишна база, отбелязвайки двуцифрен ръст за седма поредна година. Разходите за основни изследвания възлизат на 195,1 милиарда юана, което е със 7,4% повече от 2021г. Това представлява 6,32% от общите разходи за научноизследователска и развойна дейност, отбелязвайки четвъртата година, в която показателят отчита стойност над шест процента.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
27.01.2023
Dow Jones Industrial
33 978.08 (28.67)
Nasdaq Composite
11 621.70 (109.30)
Стокови борси
27.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)79.38
Heating oil ($US/gal.)3.2655
Natural gas ($US/mmbtu)2.8550
Unleaded gas ($US/gal.)2.5825
Gold ($US/Troy Oz.)1 927.60
Silver ($US/Troy Oz.)23.73
Platinum ($US/Troy Oz.)1 019.00
Hogs (cents/lb.)76.50
Live cattle (cents/lb.)160.78

       Опознай България

Първото българско читалище

Читалищата са институции, които имат значителен принос в културния и духовния живот на българите, особено през годините на опасност за оцеляването на народността. Първото българско читалище е открито на 30.01.1856 г. в гр. Свищов. По този начин се поставя начало на читалищната дейност в България. Днешното читалище Еленка и Кирил Д. Аврамови е и първото, в което се създава музейна сбирка, отново през 1856 г. Днес библиотеката при читалището е един от символите на гр. Свищов. Със своя над 101 хиляден фонд тя е част от културната памет на града. Гордост за библиотеката е книжното богатство, което се съхранява в нея. В книгохранилището й се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги. Началният книжовен фонд на библиотеката се формира с подарените от учителя Емануил Васкидович 800 тома. През годините фондът на библиотеката се обогатява с уникални старославянски печатни книги и ръкописи.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 30.01.2023
Българска версия: 30411, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999