Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 26 януари 2023 г., брой 5869
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(26.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.21629
USD   1.79797
CHF   1.95193
EUR/USD   1.0878*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Финансови новини

Броят на живеещите в София е намалял със 17 600 души спрямо предишното преброяване през 2011 г. и сега градът е с население от 1.274 млн., сочат данните на Националния статистически институт (НСИ) от Преброяване 2021. Расте делът на хората на възраст над 65 години - 249 хил., което е 19.6% от цялото население. Спрямо предходното преброяване населението в тази възрастова група се е увеличило с 47 977, или с 23.8%. В трудоспособна възраст (15-64 години), са 838 390 софиянци, или 65.8%. Тe са намалели с 92 333 души от 2011 г.

Източник: Дневник

Над 3 милиона лева бонуси за 2022 година са раздадени на служителите в администрацията на Министерски съвет. По време на правителството на Кирил Петков за периода от 01.01.2022 г. до 01.08.2022 г. са разпределени 1 976 559 лв. на 433 служители, а от 02.08.2022 г., когато Гълъб Донев пое служебното, до 31.12.2022 г. са изплатени още 1 144206 лв. на 405 служители. Средства за допълнително стимулиране и други финансови стимули и награди са получили и съветниците на политическите кабинети на министър-председателя и заместник министър-председателите.

Източник: 24 часа

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Концесии

“С 15 години ще бъде удължен концесионният договор за находище „Каварна Изток”, разположено в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на Република България в Черно море.”, реши Министерски съвет, приемайки промяната, поискана от концесионера – „Петрокелтик” ООД, Люксембург. Концесионният договор за находище „Каварна Изток” е сключен през 2013 г. за срок от 6 години. От него се добива природен газ. Министерският съвет реши да удължи и концесионния договор за находище „Петровица”, разположено на територията на област Смолян, с 15 години. Промяната бе поискана от концесионера – „Горубсо-Мадан” АД.

Източник: Банкеръ

Дружества
Производство на други метални изделия
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Юпитер 05 ООД - Пловдив   66 327  
  2   Херти АД - Шумен   57 436  
  3   Артемис ООД - Шумен   43 554  
  4   Омега ООД - София   42 700  
  5   Айваз Н ООД - Исперих   40 626  
  6   Марели Системс ЕООД - София   39 014  
  7   ПФБ Пресо Фондал-България ЕООД - Варвара - Пз   33 649  
  8   КМВ-системи за пътна сигурност ООД - Перник   30 486  
  9   Промет Сейф ООД - Казанлък   25 669  
  10   Жити АД - Русе   23 592  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 25.01.2023
  Обща стойност (BGN): 1 341 584.79  
Брой търгувани компании: 37
Premium 1 047 528.18
Standard 252 506.19
АДСИЦ 26 100.97
Структурирани 5 263.06
BEAM - Акции: 10 186.39
BaSE - Акции: 1 480.00
Най-голяма промяна в цените
ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ - София -9.64 %
Алкомет АД - Шумен 3.77 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

БМВ е финансирал българския стартъп с 13 млн. долара. Българският стартъп "Ампеко" създава софтуери, използвани от компании, които изграждат инфраструктура за зареждане на електромобили. Стартирал дейността си в София, "Ампеко" вече работи в цяла Европа. "Ампеко" планира да използва парите за по-нататъшно навлизане в Северна Америка, както и за разрастване на бизнеса, информира techcrunch.com. Стартъпът предлага решение на доставчиците на зарядни устройства за електромобили, което обхваща публичния сектор, частните бизнес паркове и домакинствата. Четири години след стартирането си "Ампеко" твърди, че е привлякла 120 клиенти на 45 пазара, достигнала е 62 000 точки за зареждане и е удвоила числеността си до над 80 души.

Източник: 24 часа

Витагрейн БГ АД реализира проект за надграждане на ERP системата си с консултантската ИТ компания Balkan Services. В резултат, ERP решението не само проследява доставките, фактурирането, задълженията и вземанията на организацията, а и предоставя вярна информация за всички поделения на компанията в реално време, контрол над процесите в зърнобазите, минимизира времето за оперативна работа на служителите. Витагрейн БГ АД вече има яснота във всеки момент какво е средното качество на доставеното зърно и използва само ERP системата си, а не 3 софтуера, което спестява разходи.

Източник: Balkan Services

Българската компания за рисково финансиране Eleven Ventures участва с 1.2 млн. евро в инвестиционен рунд с общ размер от 2.1 млн. евро, които набира гръцкия стартъп BibeCoffee. В рунда, осъществен 15 месеца след началното финансиране, се включват и досегашните инвеститори Venture Friends и Uni.Fund, както и стратегически бизнес ангели от Силициевата долина. Базираната в Лондон и Атина BibeCoffee разработва работещо в реално време IoT решение за мониторинг, което свързва всяка професионална кафе машина или мелница към облака. Източник: forbesbulgaria

„Аурубис България“ АД сертифицира един от основните си странични продукти, железния силикат, като строителен продукт с приложение в бетони и разтвори. Суровината вече ще се използва като фин добавъчен материал от индустриален произход от производителите на бетон, бетонови изделия и строителни разтвори. Компанията успешно премина одит на системата за производствен контрол за оценяване съответствието на строителни продукти с изискванията на хармонизираните европейски стандарти EN 12620:2002+A1:2008, EN 13139:2002 и EN 13139:2002/ АС:2004.

Източник: 3e News

Млечните продукти „Димитър Маджаров“ запазват позициите си като обем продажби през 2022 г., а прясното мляко като категория отбеляза ръст от 160% в обем. През 2021 г. „Димитър Маджаров“ инвестира 500 000 евро в линия за производство на прясно мляко. Три вида мляко излиза на пазара в средата на годината – с масленост от 3.6%, 2% и 4.5%. Лидер в продажбите на пресни млека през 2022 г. е прясното мляко с 3.6% масленост, а това с 4.5% масленост е без аналог на български пазар. С най-голям дял в оборота на млечните продукти „Димитър Маджаров“ е сиренето. През 2022 г. то заема над 50% дял от общия.

Източник: Стандарт       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

JTI България е сертифицирана като Top Employer за девета поредна година


Предстоящи събития

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 26.01.2023: Здравеопазване: ЗИД на Закона за здравето

До 26.01.2023: Бизнес среда: промени в Кодекса за застраховането

До 27.01.2023: Финанси и данъчна политика:ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

До 27.01.2023: Наука и технологии: ЗИД на Закона за електронното управление

До 08.02.2023: Социална политика и заетост: ЗИД на Закона за насърчаване на заетосттаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Ford може да продаде един от основните си заводи в Европа на китайската компания Build Your Dreams (BYD). Wall Street Journal съобщава, че ръководителите на компанията скоро ще се срещнат с азиатците, за да обсъдят потенциална продажба на завода в германския град Саарлуис, на границата с Франция. В момента тази фабрика сглобява Focus, но за съжаление компактният модел ще бъде спрян от производство някъде в средата на десетилетието. През юни миналата година Ford обяви радикални съкращения на работни места в Саарлуис, където в момента работят 4600 души. Заводът в Кьолн на "Форд" пък ще произвежда предимно електрически автомобили. Ford също ще намали броя на служителите си в Кьолн, защото предстои и спиране на производството на Fiesta.

Източник: 24 часа

Америка

Министърът на финансите на САЩ Джанет Йелън задейства нова извънредна мярка за управление на кешовите наличности, за да предотврати преминаване на лимита за държавния дълг на страната от 31,4 трилиона долара. Отменят се всекидневните реинвестиции в голям правителствен пенсионен фонд, който държи държавни облигации, посочи министерството.  В писмо, с което уведомява Конгреса за мярката, Йелън запазва посочения по-рано срок (началото на юни), след който министерството вече няма да може да извършва плащания без увеличение на прага от 31,4 трлн. долара.

Източник: Novinite.bg

Азия

Акциите в компаниите на Adani Group паднаха, след като американският инвеститор Hindenburg Research LLC заяви, че e заел къса позиция за акциите на конгломерата и обвини фирми, собственост на най-богатия човек в Азия, в „нагло“ манипулиране на пазара и счетоводни измами. Водещата фирма на милиардера Гаутам Адани Adani Enterprises Ltd., както и Adani Ports and Special Economic Zone Ltd., се понижиха съответно с 3,7% и 7,3% в сряда въпреки сравнително малките свободни сделки, след като Hindenburg, базирана в САЩ компания за инвестиционни проучвания, специализирана в активистки къси продажби, направи широкообхватни обвинения в корпоративни злоупотреби след двегодишно разследване на компаниите на магната. Производителите на цимент ACC Ltd. и Ambuja Cements Ltd., последните придобивания на Adani, които са по-широко търгувани, се сринаха с цели 7,2% и 9,7%. Тези спадове доведоха общата загуба на пазарна капитализация на акциите на Adani Group до около 625 млрд. рупии (7,7 млрд. долара). Инвеститори и анализатори също изразиха загриженост относно високите нива на дълг, наблюдавани в регистрираните единици на империята. Брутният дълг на шест фирми в Адани – Adani Enterprises Ltd. Adani Green Energy Ltd., Adani Ports and SEZ Ltd., Adani Power Ltd., Adani Total Gas Ltd. и Adani Transmission Ltd. – възлиза на 1,88 трилиона рупии към края на март 2022 г.

Източник: Bloomberg

 
Индекси на фондови борси
25.01.2023
Dow Jones Industrial
33 743.84 (9.88)
Nasdaq Composite
11 313.40 (-20.91)
Стокови борси
25.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.30
Heating oil ($US/gal.)3.3509
Natural gas ($US/mmbtu)2.7980
Unleaded gas ($US/gal.)2.5771
Gold ($US/Troy Oz.)1 946.70
Silver ($US/Troy Oz.)23.98
Platinum ($US/Troy Oz.)1 044.30
Hogs (cents/lb.)76.90
Live cattle (cents/lb.)161.43

       Опознай България

Гробница до Долно Луково

Гробницата до Долно Луково (област Ивайловград, югоизточна България) е изградена на нивото на древния терен и покрита с могилен насип с височина 4м. Гробната камера е изградена от грижливо оформени мраморни и варовикови блокове, съединени помежду си с железни скоби, залети с олово. Подът е покрит с мраморни плочи. Камерата е покрита с двукатно положени големи варовикови блокове. Първият ред на стените е от кубични мраморни плочи, в които е изсечена пластична украса на гробница. Във висок релеф се представени геометрични фигури – дискове, квадрати, правоъгълници, една петолъчна звезда, както и две реалистично изработени зооморфни изображения – конска глава и риба. Тези фигури заедно с полумесеца, изсечен на входа, образуват композиция със силно естетическо въздействие, която вероятно крие закодирана информация, свързана с погребалния култ. Гробницата е била ограбена още в древността. Голяма част от находката, както и части от човешки скелет, са открити разпилени в преддверието и пред него. Традицията за извършване на многократни погребения в гробници под могилния насип и извършване на конски жертвоприношения е белег на тракийската аристокрация. В гробницата при с. Долно Луково вероятно е погребан местен тракийски цар, чиито име и резиденция не се известни до момента.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 26.01.2023
Българска версия: 30412, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999