Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 19 януари 2023 г., брой 5864
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(19.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23447
USD   1.80444
CHF   1.97439
EUR/USD   1.0839*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Луна-Златни пясъци АД - Варна  
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Нетният поток на преките чуждестранни инвестиции в България е положителен и възлиза на 1.526 млрд. евро към края на месец ноември 2022 година, сочат предварителните данни на Българската народна банка. Размерът на нетния поток нараства с 4.7% или или 69 млн. евро спрямо същия период на предходната 2021 година, когато потокът отново беше положителен и достигаше 1.45 млрд. евро. Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – ноември 2022 г. са от Кипър (375.9 млн. евро), Белгия (222.7 млн. евро) и Австрия (166.6 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Нидерландия (295.3 млн. евро) и Люксембург (42 млн. евро).

Източник: actualno.com

Министерството на финансите успешно пласира 10-годишни облигации, деноминирани в евро, с общ размер от 1,5 млрд. евро и лихвен купон 4,500 % при доходност 4,780 процента. Емисията е част от средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари на стойност 12 млрд. евро, като консултанти са BNP Paribas, Citi, JPMorgan (B&D) и UniCredit. Очакваната цена е била в диапазона около Mid Swaps + 250 базисни пункта, т.е. около 5,25 процента. През март 2023 г. има падежираща еврова емисия в размер на 1,444 млрд. евро, която България трябва да изплати.

Източник: econ.bg

Концесии

Министерският съвет реши да удължи концесионният договор за находище „Коневец”, разположено на територията на община Тунджа, област Ямбол с 15 години. Концесионера – „Технострой – Инженеринг 99” АД, гр. Ямбол е поискал промяната заради наличието на още запаси в находището, които биха останали неиззети. Концесионният договор за находище „Коневец” е сключен през 2011 г., преди това залежите се експлоатират още от 25 ноември 1999 година. Находището е разположено на територията на община Тунджа, област Ямбол, и от него се добиват строителни материали доломити.

Източник: Банкеръ

Дружества
Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, некласифицирани другаде
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Братя Пепеч ООД - Поройно - Сс   3 761  
  2   Олинеза Премиум ООД - Костинброд   2 478  
  3   Талар Фуудс ЕООД - София   2 395  
  4   Дерони ООД - Хасково   2 275  
  5   Хладилна база за дивечово месо АД - Лозница   2 085  
  6   Куминяно Фрут ООД - Катуница   1 671  
  7   Цима 99 ООД - Раковски   1 632  
  8   Денито ООД - Бургас   1 399  
  9   Виктория Нутс ЕООД - София   1 365  
  10   Великов и Ко ООД - Сливо поле   1 142  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.01.2023
  Обща стойност (BGN): 3 256 539.81  
Брой търгувани компании: 32
Premium 158 355.62
Standard 2 784 933.80
АДСИЦ 17 291.66
Структурирани 1 067.38
Облигации 287 379.05
BEAM - Акции: 7 512.31
BaSE - Акции: 25 873.68
Най-голяма промяна в цените
Елхим - Искра АД - Пазарджик 50.00 %
Емка АД - Севлиево -5.71 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Окръжният съд в Пловдив спря увеличението на капитала на дружеството ”Пълдин туринвест” в Пловдивския панаир. До решението се е стигнало след жалби на кмета на Пловдив Здравко Димитров. Мотивите на съда са, че от общината настояват за спиране на апорта на акциите на община Варна и обжалват всички решения на общото събрание на дружеството от 9-ти януари 2023 година. И Търговският регистър спира апортирането на варненските акции в "Пълдин туринвест", чийто мажоритарен собственик е бизнесменът Георги Гергов.

Източник: frognews.bg

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) разреши на "Агрия Груп Холдинг АД" да придобие едноличен контрол върху "Алмагест" АД. На 17 ноември 2022 година "Агрия Груп Холдинг АД" сключи договор за покупко- продажба на 441 866 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас от капитала на търговско дружество "Алмагест" с номинална стойност 80 лева всяка, представляващи 100% от капитала на "Алмагест" АД "Алмагест" произвежда етанол от зърнени култури, в завод, който се намира на 35 км. югоизточно от София - в с. Веринско, община Ихтиман. Настоящият годишен производствен капацитет на предприятието е 30 000 000 литра eтанол и 24 000 тона DDGS (високо протеинов фуражен гранулат).

Източник: money.bg

Компанията за производство на акумулатори „Монбат“ АД ще забави изплащането на погасителната вноска по емисията конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170. Това ще стане не по-късно от 31 януари тази година. Дължимите към 20 януари лихви ще бъдат изплатени своевременно, съгласно погасителния план. „Монбат“ трябва да погаси главницата на емисията на три вноски в края на 5-тата, 6-тата и 7-та години, като размерите на погасителните вноски са съответно 20 на сто, 30 на сто и 50 на сто от номинала. На 20 януари 2023 година „Монбат“ е длъжен да погаси първата вноска по главницата с размер от 5 603 000 евро. Съществена част от емисията е използвана за придобиване на акции от капитала на дружеството Monbat Holding Germany GmbH, в баланса на което е консолидирана литиево-йонната дивизия на групата „Монбат“.

Източник: Банкеръ

Velocity Minerals стартира проучвателни дейности в евентуално находище на злато в кърджалийското село Дънгово. Компанията е получила одобрение от Министерството на енергетиката за предложената от нея тригодишна работна програма по проекта. Разрешителното позволява тестовите сондажи да започнат през 2023 г., като първоначално ще се извършват до 2000 метра дълбочина. Velocity Minerals придоби имота в Дънгово, за да проучва потенциални разширения на златната минерализация в съседния си проект в село Македонци. Резултатите от геофизично проучване показват, че златоносни структурни зони могат да се простират и върху имота в Дънгово.

Източник: economic.bg

„Градус“ АД е изкупило обратно 18 776 собствени акции на 17 януари. Средната цена на акция за сделките е 1,5 лева, посочва дружеството в съобщението си. Броят на обратно изкупените акции се равнява на 0,008% от правата на глас в „Градус“. Дружеството стартира процедурата по обратно изкупуване на акции съгласно решение на общото събрание на акционерите от началото на юни 2020 г. Предвижда се да бъдат изкупени до 3% от капитала на компанията.

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Предизвикателствата пред българската икономика по пътя към еврото бяха дискутирани в БСК

Стартира конкурсът за Годишните HR награди на БАУХ за 2022 г.


Предстоящи събития

19 януари: Киберсигурността в епохата на Индустрия 4.0

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 20.01.2023: Енергетика: ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 20.01.2023: Правосъдие и вътрешни работи: размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта

До 21.01.2023: Финанси и данъчна политика:ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

До 21.01.2023: Образование: актуализиране на списъците на защитените от държавата специалности от професии

До 24.01.2023: Транспорт: ЗД на Закона за пътищатаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Делът на земеделската земя в ЕС, отделена за биологично земеделие, се е увеличил с повече от 50 процента през периода 2012-2020 г., с годишно увеличение от 5,7 процента. През 2020 г. на 9,1 процента от селскостопанските площи в ЕС са били отглеждани култури по биологичен начин. Продажбите на дребно на органични продукти са се удвоили в ЕС между 2015 г. и 2020 г. Четирите страни с най-големи площи за биологично земеделие в ЕС са Франция, Испания, Италия и Германия, като заедно представляват 52 процента от общата площ през 2012 г. и 59 процента през 2020 г. Най-големият дял от площите за биологично земеделие в ЕС е посветен на постоянни пасища (42 процента), следвани от зелен фураж (17 процента), зърнени култури (16 процента) и трайни култури като плодове, маслини и лозя (11 процента). Въпреки значителния растеж органичното животновъдство все още представлява малък дял от общото животновъдство в ЕС, между 1 и 7 процента в зависимост от сектора. През 2020 г. 61,6 процента от земята в ЕС, заета за биологично земеделие, е получила специфични плащания за подпомагане на биологичното производство от ОСП, със средно 144 евро/ха подкрепа от ОСП и 79 евро/ха национално съфинансиране.

Източник: econ.bg

Америка

Продажбите на дребно в САЩ през декември 2022 г. се понижиха с 1,1% спрямо ноември, когато отбелязаха спад с 1% (низходяща ревизия от предишна оценка за свиване с 0,6%), показват данните на Департамента по търговия, публикувани в сряда, докато осредните прогнози бяха за малко по-сдържано понижение с 0,8 на сто. Най-голям спад бележат продажбите в бензиностанциите (понижение с 4,6%), следвани от тези в мебелните магазини (с 2,5%), търговците на автомобили (с 1,2%) и в магазините за електроника и техника (с 1,1%). Продажбите в магазините за строителни материали и градинско оборудване пък с увеличиха с 0,3%, а в магазините за спортни стоки, музикални инструменти и книги - с 0,1%. Продажбите в магазините за храни и напитки останаха без промяна. Продажбите на дребно, без тези за автомобили, бензин, строителни материали и хранителни услуги, отбелязаха понижение през декември с 0,7% спрямо ноември, когато се свиха с 0,2%, докато осреднените очаквания бяха за по-слабо тяхно понижение с 0,3 на сто. Именно този показател, известен като "контролирана група" при продажбите на дребно, се използва при калкулиране на данните за БВП на САЩ, като днешните слаби данни за декември (и низходящо ревизираните данни за ноември) предполагат слабо последното тримесечие за американската икономика. Индустриалното производство в САЩ пък отбеляза месечен спад от 0,7% през декември 2022 г. при очаквания за доста по-умерено понижение с 0,1% и след спад с 0,6% през ноември, според данни на Федералния резерв. Това е най-солидното понижение от септември 2021 г. Промишленото производството е намаляло с 1,3% спрямо ноември - най-солиден месец спад от февруари 2021 г. и при очаквания за понижение с 0,3%. и 0,5% в сравнение със същия месец на 2021 г. Минно-добивното производство пък се сви през декември с 0,9%, а производството в комуналните услуги нарасна с 3,9% заради увеличеното потребление на газ и електричество през необичайно студения декември.

Източник: БНР

Азия

Китай отбеляза една от най-лошите години на икономически растеж в историята си, но по-краткосрочните данни показват, че нещата може да се подобрят по-рано от очакваното, тъй като страната продължава да прекратява политиката си за нулев Covid, пише CNBC. Икономиката е нараснала с 3% за цялата 2022 г. – вторият най-бавен темп на растеж от 1976 г. насам. През 2020 ръстът е 2,2%. Тримесечните и месечните икономически данни обаче надхвърлят очакванията – въпреки нарастващите опасения на инвеститорите относно скока на инфекциите, наблюдавани в цялата страна, тъй като Китай отмени някои от най-строгите си Covid ограничения, за да отвори отново икономиката си. Тъй като правителството премахна някои от най-строгите си Covid мерки, китайският юан увеличи стойността си с повече от 6% от края на ноември и последно се търгуваше на 6,7692 спрямо щатския долар.

Източник: economy.bg

 
Индекси на фондови борси
18.01.2023
Dow Jones Industrial
33 296.96 (-613.89)
Nasdaq Composite
10 957.00 (-138.10)
Стокови борси
18.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)79.29
Heating oil ($US/gal.)3.2480
Natural gas ($US/mmbtu)3.0920
Unleaded gas ($US/gal.)2.5194
Gold ($US/Troy Oz.)1 906.60
Silver ($US/Troy Oz.)23.59
Platinum ($US/Troy Oz.)1 045.30
Hogs (cents/lb.)77.30
Live cattle (cents/lb.)156.75

       Опознай България

Симеон Радев

Един от най-видните български общественици и публицисти Симеон Радев е роден на 19 януари 1879 г. в град Ресен (днешна Македония). Първоначално учи в българските училища в Ресен, Охрид и Битоля, а след това завършва и френския лицей Галата Сарай в Цариград. После учи право в Женева. Наред с активната си публицистична дейност Радев развива и дипломатическа кариера. След завършване на образованието си в Швейцария, се завръща в София. Тук той написва книгата “Строители на съвременна България” – едно от най-големите и непреходни историографски изследвания, както и на френски език “Македония в българското Възраждане”, която след това се превежда на български език. Освен фактологията на следосвобожденския период “Строители на съвременна България” представлява и художествен поглед за съдбата на българския народ. Симеон Радев участва като офицер в Балканската война. При сключването на Букурещкия договор (1913 г.) той е делегат на България. Заедно с Андрей Ляпчев участва и при сключването на Солунското примирие (1918 г.). След това е дипломатически представител на България в Швейцария, в Белгия, в Съединените щати и в Англия. Симеон Радев умира в София на 15 февруари 1967 г.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 19.01.2023
Българска версия: 30414, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999