Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Сряда, 18 януари 2023 г., брой 5863
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(18.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20761
USD   1.80377
CHF   1.95622
EUR/USD   1.0843*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Финансови новини

Приблизително 350 австрийски инвеститори са допринесли за инвестиция в България от над 5 млрд. евро. Те създават добавена стойност за местната икономика, плащат данъци и дават работа на 300 000 души. Двустранните икономически отношения са по-добри – австрийският износ на стоки в България от януари до октомври е +37 процента, а българският износ в Австрия за същия период е +34 процента, каза Филип Купфер, търговски съветник в Посолството на Австрия.

Източник: БТА

Средната годишна доходност на универсалните пенсионни фондове за периода 2021-2022 г. е минус 3,47%, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН). В тези фондове са осигурени всички работещи граждани, родени след края на 1959 г. Осем от опериращите в страната универсални пенсионни фондове са с отрицателна доходност за последните две години, а само един от тях постига положителна доходност от 1% годишно. От КФН обявяват годишна доходност за период от две години, за да изчистят временни спадове заради борсови кризи.

Източник: Труд

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Растениевъдни услуги
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   ИСМ-91 - Иса Сали ЕТ - Каравелово - Ш   2 323  
  2   Зомаш ООД - Елхово   1 098  
  3   Агросис ООД - Веселец - Рз   920  
  4   Скорпион Инвестстрой ЕООД - Велико Търново   718  
  5   Берус ООД - Русе   603  
  6   Бургасцвет - 90 - Танев ЕООД - Бургас   291  
  7   Свемар ООД - Варна   197  
  8   Про Плантс ЕООД - София   196  
  9   Паркстрой ЕООД - Плевен   157  
  10   Агродоминатор ЕООД - Първомай   118  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 17.01.2023
  Обща стойност (BGN): 350 417.56  
Брой търгувани компании: 44
Premium 79 748.89
Standard 199 952.79
АДСИЦ 27 621.16
Структурирани 643.00
Облигации 22 181.24
BEAM - Акции: 20 270.49
BaSE - Акции: 6 690.50
BaSE - АДСИЦ: 19 970.00
Най-голяма промяна в цените
Ай Ти Еф Груп АД - София -11.31 %
Зърнени храни България АД - София 3.03 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Заводът за ски в Чепеларе - "Амер спортс", който прави брандове като Atomic и Salomon и покрива около 30% от световното потребление на ски, инвестира в изграждането на втория си завод - този път в Асеновград, Основен акционер в компанията е австрийският Amer Sports Holding (а краен собственик е китайска група). През изминалото лято "Амер спортс" е купила около 12 дка парцел със сгради в Асеновград за 3.2 млн. лв. Продавач е "Комексмаш - Васил Пиронков", която се занимава с автобусни и товарни превози. Очакванията са първите продукти да започнат да излизат от новото предприятие още тази година.

Източник: Капитал

Комисията за финансов надзор (КФН) разреши публикуване на регистрираното от „ДНС ИНВЕСТ“ АД търгово предложение за закупуване на акциите на останалите акционери на „Родина Кепитъл“ АД. „ДНС ИНВЕСТ“ АД предлага да закупи акциите на останалите акционери при цена от 7.65 лв. (седем лева и шестдесет и пет стотинки) за акция. Търговият предложител притежава пряко 65 780 броя гласа в ОСА или 70.15 % от всичките 93 774 гласове в ОСА на „Родина Кепитъл“ АД и иска да придобие останалите 27 994 броя гласа, представляващи 29.85 % от всичките гласове в ОСА на „Родина Кепитъл“ АД.

Източник: Фирмена информация

"Адванс Терафонд" е продавало земи при средна цена от почти 2800 лева на дка през 2022 г. - най-високата цена досега. Постигната е и рекордно висока рента на земята през 2022 г. - за текущата стопанска година, която започна на 1 октомври 2022 г., е 56,16 лева средно на дка, което е с 35% повече в сравнение с предходната стопанска година (41,63 лева на дка). Дружеството е отдало под наем 142 726 дка, или почти 86% от земята, която може да отдаде под наем тази стопанска година. „Адванс Терафонд“ е продал за цялата година директно 8527 дка при средна цена от 2798 лева, което е донесло над 23,86 млн. лева на компанията.

Източник: investor.bg

„Алтерко“ АД увеличава с 56,1% годишните консолидирани приходи от продажби на устройства (включително свързани услуги) за 2022 г., показват предварителните оценки на компанията. Консолидираните продажби на устройства на дружеството за миналата година възлизат на 47,5 млн. евро, или 92,9 млн. лева. Приходите от продажби на устройствата за автоматизация на дома с марката Shelly нарастват с 60% до 45,2 млн. евро, което е 88,4 млн. лева. Приходите от продажбите на устройствата за проследяване MyKi се увеличават с по-бавен темп в сравнение с Shelly – с 20,6%, до 2,2 млн. евро, или 4,3 млн. лева.

Източник: investor.bg

Годишната класация за 2022 на Световната телепорт асоциация (WTA) определи Vivacom, част от United Group, като най-бързоразвиващия се оператор на сателитни услуги за бизнес клиенти в глобален мащаб. Освен че се издига до първата позиция сред 10-те най-бързо развиващи се оператори (категория The Fast 10), тази година Vivacom влиза и в групата на 20-те световни лидери в сектора. След нови инвестиции в развитието на наземната станция „Плана“ с фокус върху услугите за бизнес клиенти, през 2021 година Vivacom получи най-високата възможна степен на сертификация в областта на сателитните услуги - Tier 4.

Източник: economic.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Произвеждат български мебели със зелена енергия

Пререгистрацията на юридически лица с нестопанска цел продължава


Предстоящи събития

18 януари: Предизвикателства пред българската икономика по пътя към членство в еврозоната

27 февруари: Бизнес срещи в рамките на MWC OPEN INNOVATION CHALLENGE 2023

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 20.01.2023: Енергетика: ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

До 20.01.2023: Правосъдие и вътрешни работи: размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта

До 21.01.2023: Финанси и данъчна политика:ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

До 21.01.2023: Образование: актуализиране на списъците на защитените от държавата специалности от професии

До 24.01.2023: Транспорт: ЗД на Закона за пътищатаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Ограниченията на имиграцията в резултат на Brexit са довели до недостиг на 330 000 работници в Обединеното кралство, което допринася за по-затегнатия пазар на труда и подхранва инфлацията, показва доклад на Центъра за европейска реформа (ЦЕР). Нискоквалифицираните сектори, включително търговията на дребно и хотелиерството, са били най-силно засегнати от края на свободата на движение след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Правителството на Обединеното кралство обеща да ограничи предлагането на евтина работна ръка от Европа, когато въведе нова имиграционна система след Brexit. Недостигът на работници спомогна за най-силния ръст на заплатите в Обединеното кралство след пандемията, създавайки още главоболия на Английската централна банка, която се бори с болезнено високата инфлация. Според ЦЕР най-големият недостиг на работници от страни извън ЕС се наблюдава в секторите транспорт и складиране, търговия на дребно и хотелиерство.

Америка

Цените на жилищата на един от най-големите имотни пазари в света Канада през 2022 г. се понижиха с 7,5%- Опасността икономиката да навлезе в рецесия и предупреждението на Централната банка на Канада за повече повишения на лихвите, може да изправи жилищният пазар пред продължителен натиск през следващите месеци. Много купувачи са сключили сделки за заем с плаваща лихва за покупки по време на бума на недвижимите имоти в Канада от епохата на пандемията. Загубата на работа, заради икономическо забавяне също би затруднила хората да се справят с плащанията по заеми. Според икономисти, анкетирани от Bloomberg Канада ще навлезе в рецесия през първата половина на тази година. Спадът на цените на жилищата досега, до голяма степен се дължеше на отдръпването сред купувачите, които намаляха, заради по-високите лихвени проценти. Броят на продажбите през декември, сравнение с предишния месец се е повишил с 1,3%, докато новите обяви са намалели с 6,4%, тъй като повече бъдещи продавачи са избрали да изчакат. Засега спадът в цените не изглежда достатъчен, за да привлече повече купувачи. От рекордно ниските 0,25% миналия март Канадската централна банка повиши референтната си лихва до 4,25%, което означава, че потенциалните купувачи, които търсят 5-годишна ипотека, ще се изправят срещу лихви от 6,5%. Въпреки спада през изминалата година, цените по време пандемията се повишиха толкова бързо, че националният бенчмарк през декември остана с 33% по-висок, отколкото беше преди три години. Доклад на Royal Bank of Canada показа, че за типичния купувач с ипотека, достъпността на жилищата се е влошила до най-сериозното си ниво, защото лихвите по ипотечните кредити са се повишили, а цените са все още високи.

Източник: money.bg

Азия

Населението на Китай започва да намалява през 2022 г. за първи път от шест десетилетия насам, което е важен момент за втората по големина икономика в света, която е изправена пред все по-сериозна демографска криза, предава Bloomberg. В края на миналата година в Китай са живели 1,41 млрд. души, което е с 850 000 по-малко от края на 2021 г., показват данни, публикувани от Националното статистическо бюро. Това бележи първия спад от 1961 г. насам, последната година от т. нар. Голям глад по времето на бившия лидер Мао Дзедун. През 2022 г. са родени около 9,56 млн. бебета, което е по-малко от 10,62 млн. родени година по-рано, което е най-ниското ниво поне от 1950 г. насам въпреки усилията на правителството да насърчи семействата да имат повече деца. Общо 10,41 млн. души са починали, което е леко увеличение спрямо около 10 млн. души, починалипрез последните години. От миналия месец Китай претърпя рязък скок на смъртните случаи, свързани с Covid, след като в началото на декември внезапно се отказа от подхода си на нулева толерантност към вируса.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
17.01.2023
Dow Jones Industrial
33 910.95 (-391.66)
Nasdaq Composite
11 095.10 (15.96)
Стокови борси
17.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.67
Heating oil ($US/gal.)3.2608
Natural gas ($US/mmbtu)3.3100
Unleaded gas ($US/gal.)2.5505
Gold ($US/Troy Oz.)1 911.50
Silver ($US/Troy Oz.)24.08
Platinum ($US/Troy Oz.)1 047.70
Hogs (cents/lb.)78.30
Live cattle (cents/lb.)157.03

       Опознай България

Българското участие в надпреварата за Южния полюс

През 1878 г. в Копривщица се ражда четвъртият син на Иван Душков - Александър. Александър Геров се пада племенник на известния възрожденец Найден Геров. Учи във френския колеж в Пловдив и там покрай другите науки се влюбва в романите на Майн Рид и Жул Верн. В началото на миналия век е изпратен в чужбина да учи търговия. Александър обаче решава, че улегналият и еднообразен живот не е за него и избира пътя на авантюриста. През 1902 г. той участва в експедиция в Амазония. След като живее в Чили, ЮАР и Австралия, се запознава с Робърт Скот. Английският офицер му разказва за експедицията си до Южния Полюс и Александър решава да участва в нея. За да бъде приет за единственото свободно място като водач на кучешки впряг, той използва дипломата по ветеринарна медицина на брат си Димитър. Поради това в аналите на експедицията той остава с неговото име. На 29 ноември 1910 г. корабът Тера нова тръгва към Антарктида от новозеландското пристанище Порт Чалмърс. На 1 януари 1911 г. акостира край ледника Рос. След изграждането на базовия лагер група от 13 души, в която е и Геров, тръгва навътре в ледения континент да прави голям продоволствен лагер. На 18 януари 1912 г. Робърт Скот заедно с още четирима души, достига най-сетне Южния полюс. През това време Чери Жерард и Александър Геров чакат в последния лагер. Когато достига крайната цел, Скот разбира, че полюсът е бил покорен месец по-рано от конкурента му Амундсен. На връщане петимата са застигнати от неочаквана за сезона буря и намират смъртта си. По-късно Александър Геров и още няколко души ги намират. Впоследствие те изграждат гроба на Скот от две шейни. В чест на участието на Александър Геров в експедицията, малък връх в Антарктида е наречен на негово име от заместника на Робърт Скот – Присли. След края на експедицията българинът живее в Нова Зеландия, а после и в Япония, където загива в началото на 30-те години.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 18.01.2023
Българска версия: 30414, Английска версия: 3206

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999