Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 12 януари 2023 г., брой 5859
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(12.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20567
USD   1.81988
CHF   1.96231
EUR/USD   1.0747*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Рой Пропърти Фънд АДСИЦ - София
Самоков - Боровец 21 АД - Самоков
Самоков Боровец АД - Самоков
Тежко машиностроене АД - София
Трансинвест Русе АД - Русе
Трансстрой - Русе АД - Русе
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Таванът на пазарните приходи на АЕЦ „Козлодуй“ от продажба на електроенергия ще бъде 180 лв./МВтч, реши Министерски съвет. За производителите на електроенергия от кондензационни централи на въглища тоци таван е 350 лв., увеличен с умножената по 1,32 средномесечна цена на тон СО² емисионни квоти за МВтч, а за производителите на електроенергия от въглища с добавено гориво от биомаса (твърди или газообразни горива от биомаса) и/или отпадъци и/или нефтопродукти и/или комбинация от тях - 350 лв. увеличен с умножената по 0,9 средномесечна цена на тон емисионни квоти СО², за един Мвтч.

Източник: Труд

България е на челните места в класацията на страни - членки на Европейския съюз, по брой дела в т.нар. засилена процедура (групи дела, поставящи структурни и системни проблеми) в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Страната е на шесто място след Русия (16%), Украйна (15%), Турция (11%), Румъния (10%) и Италия (7%). България е и сред 10-те държави, които най-много бавят изпълнението на решенията на съда в Страсбург.

Източник: Дневник

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на други мебели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Интериор-И ООД - София   4 159  
  2   Начеви - 90 - сие СД - Сливен   4 083  
  3   Триано Русе ООД - София   2 364  
  4   Балкан АД АД - София   2 136  
  5   Мебел стил ООД - Търговище   1 900  
  6   Импресия 99 ООД - Провадия   1 752  
  7   Ай Би Интернационал Дизайн ООД - Троян   1 415  
  8   Макена Русе ЕООД - Русе   1 090  
  9   Деян Маджаров - Мадлок ЕТ - Русе   1 078  
  10   Ирим ЕООД - Русе   770  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 11.01.2023
  Обща стойност (BGN): 488 466.53  
Брой търгувани компании: 40
Premium 109 038.46
Standard 321 524.62
АДСИЦ 25 731.54
Структурирани 17 377.12
BEAM - Акции: 14 794.79
BaSE - Акции: 2 323.98
Най-голяма промяна в цените
Холдинг Света София АД - София -7.89 %
БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ФОНД - София 3.00 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

4,875 млн. мегават часа са пренесени по газовата връзка Гърция-България (IGB) от 1 октомври до 31 декември 2022 г., съобщава оператора ICGB. През декември, само месеци след въвеждането на газопровода в търговска експлоатация, капацитетът на IGB достига резервиране над 94%. Към края на 2022 г. има регистрирани 11 ползватели на интерконектора. 182-километровият газопровод свързва газопреносните мрежи на Гърция и България в точките Комотини и Стара Загора и представлява пряка връзка на България с Трансадриатическия газоповод (TAP). Общият капацитет на IGB е 3 млрд. куб. м. годишно, като 1,57 млрд. куб. м. са резервирани по дългосрочни договори с продължителност до 25 години.

Източник: 24 часа

Комуникационната група "Publicis Groupe България" разширява дигиталните си услуги с придобиването на българската performance маркетинг агенция Advertise BG. Тя ще стане част от Digitas Sofia, която беше сформирана в рамките на групата през 2019 г. в резултат на обединяването на дигиталните звена - Saatchi Interactive и Modem Cybermark. Едноличен собственик става Publics Groupe. Към средата на миналата година екипът на Advertise BG наброява 20 души. За 2021 г. дружеството "Адвъртайз БГ" отчита близо 2 млн. лв. приходи и печалба от 363 хил. лв.

Източник: Капитал

Канадската златодобивна компания Dundee Precious Metals обяви, че е успяла да подобри производствените си резултати в една от своите мини в България в началото на 2023 година. С малко над 1% компанията увеличи добива в "Челопеч". Четвъртото тримесечие на 2022 година е било най-силното за годината на "Ада тепе" с произведени приблизително 28 100 унции злато - или около 30% от златната продукция за цялата година. Продукцията от мината в Крумовград е с около 29% по-малко на годишна база. Общо през годината от нея са излезли 94 000 унции злато, което е към горния край на годишните производствени насоки за годината.

Източник: money.bg

Министерският съвет предложи на Народното събрание да даде съгласие за увеличаване на акционерното участие на страната ни в капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). България има статут на страна учредителка в ЧБТР, като акционерното участие сега в капитала ѝ е в размер на 13,5%, или 270 хиляди акции. Това ни прави един от големите акционери в институцията, чийто уставен капитал е 3,45 млрд. евро. ЧБТР предоставя финансиране на проекти в областта на търговско финансиране за насърчаване на износа, стимулиране на малките и средни предприятия, преустройство и модернизация на енергийния сектор и др.

Източник: investor.bg

„Софарма“ АД отчита ръст на продажбите през декември и за цялата 2022 г., който се определя най-вече от износа на компанията. За декември продажбите на дружеството нарастват с 19% на годишна база в сравнение с 6% спад през ноември. Увеличението е по-голямо на продажбите за износ – 21%, в сравнение с продажбите на вътрешния пазар – 14%. За 2022 г. продажбите нарастват общо с 15%, в т.ч. 10% ръст на вътрешен пазар и 19% ръст на продажбите за износ, отчита компанията. Толкова беше увеличението и за периода януари-ноември

Източник: investor.bg       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК предаде председателството на АОБР за 2023 г. на БТПП

Добри Митрев: Намалението на цените ще се усети от средата на февруари


Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)


Актуални дискусии

До 12.01.2023: Здравеопазване: ЗД на Закона за здравното осигуряване

До 20.01.2023: Правосъдие и вътрешни работи: размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта

До 21.01.2023: Финанси и данъчна политика:ЗИД на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

До 21.01.2023: Образование: актуализиране на списъците на защитените от държавата специалности от професии

До 24.01.2023: Транспорт: ЗД на Закона за пътищатаБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Текущата сметка на платежния баланс на страните от Европейския съюз през третото тримесечие на 2022 г. е била на дефицит от 90,2 милиарда евро (-2,3 на сто от брутния вътрешен продукт), като спрямо предходното второ тримесечие се е увеличил над два пъти. През тримесечието, приключващо в края на юни, дефицитът по текуща сметка е бил 40,3 милиарда евро (-1 на сто от БВП), а през третото тримесечие на 2021 г. отбелязва излишък от 74,3 милиарда евро (+2 на сто от БВП). Това показват най-новите сезонно изгладени данни на европейската статистическа агенция Евростат. През третото в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. дефицитът при търговията със стоки се е увеличил, съответно до -82,5 милиарда евро от -59,4 милиарда евро, а излишъкът при услугите е намалял до +19 милиарда евро от +39,8 милиарда евро. Излишъкът по капиталовата сметка на ЕС (+89,7 милиарда евро), отбелязан през второто тримесечие, се превърна в дефицит (-7 милиарда евро) през третото тримесечие.

Източник: 24 часа

Америка

Професията разработчик на софтуер оглави класацията на най-търсените професии в САЩ и съответно най-перспективните през 2023 г., като класацията е съставена от US News World Report. Преди година тази професия беше едва на пето място. Сред най-търсените професии в САЩ са също така: медицинска сестра, мениджър здравни услуги, помощник лекар, анализатор по информационна сигурност, физиотерапевт, финансов мениджър, ИТ мениджър, уеб програмист и зъболекар.В същото време, професията на анестезиолога стана една от най-високо платените, тъй като при нея средната заплата за годината достигна 208 хиляди долара. На подобно високо заплащане могат да разчитат и други професии в областта на медицината, а именно: лицево-челюстен хирург, акушер-гинеколог, хирург, зъболекар и психиатър.
 
Източник: money.bg

Азия

В гр. Чунцин (Китай) бе открит Националният център за проверка и тестване качеството на водородното гориво, който има за цел да насърчи производството на автомобили с водородни горивни клетки в Китай, съобщи Радио Китай. С общи инвестиции от 500 млн. юана (73,9 млн. щатски долара) той обхваща площ от около 12,67 хектара и предоставя пространство за тестване на цялата индустриална верига, включително превозни средства с водородни горивни клетки, ключови авточасти и качеството на водорода. Центърът, който е първият по рода си в Китай, е създаден от Китайския институт за изследвания в сферата на автомобилното инженерство. През последните години гр. Чунцин насърчава усилено производството на автомобили с водородни горивни клетки, като редица производители пуснаха различни модели, а ключови поддържащи компания установиха своя бизнес там. Градът си сътрудничи със съседната провинция Съчуан в изграждането на „водороден коридор“ в рамките на който се очаква до 2025 г. в експлоатация да бъдат пуснати около 1000 логистични водородни превозни средства.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
11.01.2023
Dow Jones Industrial
33 973.01 (268.91)
Nasdaq Composite
10 931.70 (189.04)
Стокови борси
11.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)77.60
Heating oil ($US/gal.)3.1931
Natural gas ($US/mmbtu)3.3690
Unleaded gas ($US/gal.)2.4340
Gold ($US/Troy Oz.)1 880.70
Silver ($US/Troy Oz.)23.55
Platinum ($US/Troy Oz.)1 081.80
Hogs (cents/lb.)79.30
Live cattle (cents/lb.)157.73

       Опознай България

Природозащитен център "Пода"

Защитената местност „Пода" се намира на четири километра южно от гр. Бургас, вляво от международния път Бургас – Истанбул. Тя е едно от малкото места в Европа, където на площ от 1 кв. км са установени 273 вида птици. В нея освен изключителното многообразие на птици се намира единствената по Черноморското ни крайбрежие смесена колония на бяла лопатарка, блестящ ибис, малък корморан, нощна, червена, гривеста, малка бяла и сива чапла. Местността "Пода" е обявена за защитена през 1989 г. по предложение на Българското дружество за защита на птиците / БърдЛайф България (БДЗП), на което е официално възложено стопанисването й. Създаден е и първият в България Природозащитен център като средище за природозащитни, образователни, екотуристически и информационни дейности, подпомагащи опазването на целия комплекс на Бургаските влажни зони. Центърът е включен в списъка на 100-те национални туристически обекта и е удостоен с наградите на Фондация "Хенри Форд" и на Асоциацията на немските туроператори. (Снимка: bspb.org/poda)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 12.01.2023
Българска версия: 30417, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999