Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 10 януари 2023 г., брой 5857
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(10.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.22132
USD   1.82856
CHF   1.98260
EUR/USD   1.0696*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Евро Алианс Геотехника АД - София
ЗИТ (Завод за изчислителна техника) АД - София
Ломско пиво АД - София
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За първи път от много години държавата не успя да събере планираната сума от данъка върху добавената стойност. Основният приходоизточник в бюджета - ДДС, се оказа с около 670 млн. лв. по-малко от разчета за 2022 г. През юли предишното Народно събрание направи актуализация на бюджета за 2022 г., с която увеличи разходите и за да осигури пропорционален ръст и на приходите, завиши прогнозата за икономически растеж. Събраните данъци в държавния бюджет през изминалата година са в размер на 31,6 млрд. лв., което е само със 100 млн. лв. повече спрямо планираното.

Източник: Сега

Малко над 3500 са подадените заявки за търговските марки пред Патентното ведомство на България през 2022 година. Приблизително толкова са били и желаещите да получат закрила на своята търговска марка през предходната 2021 година. Подадените заявки за изобретения за последните 12 месеца са над 170 броя, като тенденцията се запазва и спрямо 2021 година. Институцията е издала около 3500 сертификата за действие на европейски патент през 2021 и 2022 година.

Източник: Банкеръ

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на уреди и апарати за измерване, проверка, изпитване, навигация и за други цели, без оборудване за контрол на производствените процеси
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Къртис Балкан ЕООД - София   41 956  
  2   Телевик България ЕАД - Царацово   34 444  
  3   ВАТТС Индъстриз България ЕАД - Пловдив   25 029  
  4   Интелигентни системи за сигурност ООД - Враца   18 223  
  5   Бултех 2000 ООД - Стара Загора   17 393  
  6   Милкотроник ООД - Стара Загора   9 651  
  7   Системи автоматика технологии (САТ) ЕООД - София   9 164  
  8   АТМ Електроникс ООД - София   7 135  
  9   М.В.Ломоносов ООД - Плевен   6 894  
  10   Бимко ЕООД - София   2 250  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 09.01.2023
  Обща стойност (BGN): 343 295.71  
Брой търгувани компании: 38
Premium 85 540.79
Standard 135 187.23
АДСИЦ 77 800.32
Структурирани 4 948.93
BEAM - Акции: 39 818.44
BaSE - Акции: 25 890.56
BaSE - АДСИЦ: 364.00
Най-голяма промяна в цените
Зърнени храни България АД - София -7.06 %
Химимпорт АД - София 3.91 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

„Прайм Пропърти БГ“ АДСИЦ иска да купи терен, отреден за строителство на складова база, в Бургас, оценен от независим оценител на малко над 2,2 млн. лева и с почти 2 млн. лева ликвидационна стойност. Теренът се намира в местността „Курт тепе“ в Бургас, като е отреден за складова база. Площта на терена е почти 15 хил. кв.м. Собственик е „Невада турс 2004“ АД. Цената, на която ще бъде закупен имотът, е 65 евро/кв.м, или дружеството ще плати малко над 223 хил. евро за терена. Собственикът „Невада турс 2004“ е също дружество на Сава Чоролеев, който е в съвета на директорите на „Прайм Пропърти БГ“ чрез дружеството си „Ес Ви Ес“ АД, показва справка в Търговския регистър.

Източник: investor.bg

Годишният оборот на БФБ през 2022 г. нараства с 23% спрямо 2021 г. и достига 1.004 млрд. лева. Общият месечен оборот за декември 2022 година е 88 175 664 лева, което представлява понижение с 45.53% спрямо предходния месец ноември и с нарастване от 22.64% с натрупване спрямо същия месец на предходната година. През последния месец на 2022 година са реализирани 5 112 сделки, които са нараснали с 16.30% с натрупване спрямо същия месец на миналата година, докато на месечна база е отчетен спад с 27.31 на сто.

Източник: 3e News

Търговските банки, чиито акции се търгуват на „Българска фондова борса“, не платиха дивидент на акционерите си през 2022 година. Това са Първа инвестиционна банка АДЦентрална кооперативна банка АД и Тексим Банк АД. През февруари 2022-а Управителният съвет на БНБ прие решение за преустановяване на ограничението за разпределяне на печалбата на банките за 2019 г. и 2020 година. То засягаше разпределяне на печалбата частично или изцяло, под формата на дивидент, обратно изкупуване на акции или друго аналогично плащане. Мярката беше насочена към стабилизиране на капиталовата позиция на банките и банковата система.

Източник: Банкеръ

Строителната компания „Трейс Груп Холд“ АД е сключила договор за ремонт и ново строителство на пътища, улици и тротоари за 25 млн. лева без ДДС. Договорът е с предмет „Ново строителство, основен ремонт, рехабилитация, реконструкция, текущ ремонт на уличната мрежа, общинските пътища, републиканските пътища (при споразумителен протокол с фонд Републиканска пътна инфраструктура), текущ ремонт и ново строителство на асфалтови тротоарни настилки и на територията на Община Стара Загора". Срокът на договора е три години.

Източник: investor.bg

В КРЗ "Терем - Флотски арсенал" ще бъде направен цялостен ремонт на кораба Vera Su, ще бъдат подменени и механизмите в машинното отделение. Корабът беше продаден на 20 декември миналата година на офшорна компания с краен собственик в Литва, това стана при четвъртия търг, след като липсата на кандидати провали първите три. През 2021 година натовареният с торове кораб заседна в района на Защитена местност "Яйлата" и бе изтеглен оттам след 36 дни. Операциите по спасяването и изтеглянето на Vera Su до сухия док на “Флотски арсенал” струваха над два милиона лева и очакванията бяха, че държавата ще може да покрие поне част от разходите след продажбата на кораба.

Източник: Дарик радио       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)
Безплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Инфлацията в еврозоната намаля през декември повече, отколкото очакваха анализаторите - от 10.1% през ноември на 9.2% през декември, съобщи Евростат на базата на предварителните оценки. В енергетиката поскъпването остава категорично най-голямо - почти 26%, но отчетливо по-ниска от ноемврийския показател от близо 35%. Следват храни, алкохол и тютюневи изделия с близо 14% (13.6% през ноември). Когато покачването на цените в тази група и енергетиката се изключат, инфлацията е 5.2% (покачване от 5% и очаквани от анализаторите 5.1%). Тази промяна е смятана за индикатор, че започват искания за по-високо заплащане от служителите, което е един от вторичните причинители на устойчивост в темпото на инфлацията. Първите коментари на данните са, че те са окуражителни - инфлацията намалява. Но те са и знак, че тя ще остане в еврозоната на относително много високо ниво.

Източник: Дневник

Америка

В края на 2022 г. американската икономика е създала нови работни места с по-малък ръст. По-високите лихвени проценти и променящите се навици на потребителите забавят трудовия пазар без да го спират напълно, пише The New York Times. Работодателите са добавили 223 000 нови работни места през декември според данните на Департамента по труда. Това  е най-малкият брой нови работни места откакто президентът Байдън е на власт. Постепенното охлаждане показва, че икономиката влиза в балансово положение след години на смушения заради пандемията и засега показва ограничени проблеми за работниците. Безработицата спадна до 3,5%, нивото от 2020 г., което е най-ниското ниво на показателя от 1969 г. насам. Забавянето при новите работни места е знак, че кампанията на Федералния резерв да укроти инфлацията вероятно започва да ограничава пазара на труда, който остана забележително силен дори, когато останалата част от икономиката започна да се забавя.

Източник: economy.bg

Азия

За да осигури енергийната сигурност след отпадането на редица ограничения около коронавируса, Китай увеличава добива на въглища, който и без това беше на рекордни нива през последните месеци, пише Ройтерс. Друга мярка е смекчаване на забраната за внос на въглища от Австралия. Пекин неофициално забрани вноса на австралийски въглища през 2020 година след политически сблъсъци между двете страни. Преди забраната австрийските компании бяха вторият по големина доставчик на въглища в Китай, осигурявайки около 30% от вноса, или повече от 70 млн. тона годишно. Китай е най-големият потребител на въглища в световен мащаб, а в същото време в страната се добиват и най-големите количества въглища. По данни на местните власти през 2022 година в страната са добити рекордните 4,45 млрд. тона въглища. Прогнозите на Wood Mackenzie сочат, че през 2023 година потреблението на въглища ще се повиши с 2% спрямо нивата от миналата година на фона на отпускането на ограниченията за коронавируса. Въглищата имат голям дял в производството на електроенергия в Китай - 60%.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
06.01.2023
Dow Jones Industrial
33 517.95 (-122.66)
Nasdaq Composite
10 635.70 (66.36)
Стокови борси
06.01.2023
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)74.74
Heating oil ($US/gal.)3.0371
Natural gas ($US/mmbtu)3.5450
Unleaded gas ($US/gal.)2.2983
Gold ($US/Troy Oz.)1 877.10
Silver ($US/Troy Oz.)23.81
Platinum ($US/Troy Oz.)1 091.30
Hogs (cents/lb.)80.58
Live cattle (cents/lb.)156.78

       Опознай България

Пещера Орлова чука

Пещерата Орлова чука се намира на левия отвесен бряг на р. Черни Лом, близо до с. Пепелина, Русенско. Тя е втората по дължина (13 438 м) пещера в България. Представлява сложен лабиринт от преплитащи се галерии, тунели, пропасти, големи и малки зали. Открита е случайно през 1941 г. и е благосустроена през 1961 г.. През 1963 г. е обявена за природна забележителност. Името й е свързано със скалните орли, които гнездят в скалните венци край пещерата. В нишите на пещерата русенски пещерняци откриват скелетите на две огромни пещерни мечки и три мечета. Открити са още нож от кремък, стъргалки, върхове на копия и останки от глинени съдове и каменни сечива, което води до заключението, че привходните части на пещерата Орлова Чука са били обитавани от човека през каменната епоха преди повече от 40 000 до 2000 г. пр.н.е.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 10.01.2023
Българска версия: 30418, Английска версия: 3207

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999