Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Вторник, 03 януари 2023 г., брой 5851
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(03.01.2023)
  EUR   1.95583  
GBP   2.20517
USD   1.83371
CHF   1.98622
EUR/USD   1.0683*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.01   1.42%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 


Общи събрания днес
  Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ - Варна
ММоторс АД - Етрополе
Полима АД - Плевен
Юропиан трейд оф енерджи АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

В края на ноември 2022 г. кредитите за домакинствата в България стигат 33,110 млрд. лв., като за година те се увеличават с 15,5 на сто. Домакинствата са взели заеми за жилище в размер на 16,246 млрд. лв., като нарастването на годишна база е с 18 на сто. Потребителските кредити възлизат на 15,172 млрд. лв. и се увеличават с 14,1 на сто за една година. Кредитите за неправителствения сектор вече надхвърлят 80 млрд. лв. при 79,192 млрд. лв. към октомври 2022 г.. През ноември те се увеличават на годишна база с 13,5 на сто. Депозитите на домакинствата възлизат на 70,254 млрд. лв. и за година нарастват със 7,9 на сто

Източник: Стандарт

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за м.януари 2023 г. в размер на 179,33 /MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България - Гърция“/IGB/ на цени, съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват около 27% от потреблението на страната и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво.

Източник: Труд

 

Запишете се за предстоящия квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието:

Модул 1: “Организация на работни системи и процеси” (05.03 - 17.03.2023)
Модул 2: “Управление на производствени данни”
(27.03 - 07.04.2023)

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 02/980-10-90, 0888 924185, София
Дружества
Производство на помпи и компресори
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Ханон Системс Пловдив ЕООД - Стряма   167 366  
  2   М+С Хидравлик АД - Казанлък   151 992  
  3   Хидравлични елементи и системи /ХЕС/ АД - Ямбол   73 008  
  4   Капрони АД - Казанлък   52 675  
  5   Бъдещност АД - Чирпан   35 937  
  6   Копа хидросистем ЕООД - Троян   20 696  
  7   Кирково ООД - Кирково   12 395  
  8   Нак Маш 97 ООД - Ботевград   9 671  
  9   Хидросистем ЕООД - Ямбол   9 120  
  10   Вакуум Ел Систем ООД - Ямбол   7 642  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 30.12.2022
  Обща стойност (BGN): 467 509.02  
Брой търгувани компании: 39
Premium 10 232.54
Standard 336 795.94
АДСИЦ 46 082.94
Структурирани 36.44
Облигации 42 990.02
BEAM - Акции: 31 371.14
BaSE - Акции: 13 766.32
BaSE - АДСИЦ: 1 920.00
Най-голяма промяна в цените
Булфинанс инвестмънт АД - София -23.81 %
Холдинг Света София АД - София 7.34 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 
 

Голям инвеститор от групата на Световната банка става директен акционер в пенсионно-осигурителна компания "Доверие". IFC - най-голямата глобална институция за развитие, фокусирана върху частния сектор в нововъзникващи пазари, придобива почти 10% от капитала на ПОК "Доверие". IFC работи в повече от 100 държави, като през фискалната 2022 г. е насочила към частни компании и финансови институции в тях рекордните 32,8 милиарда долара. Инвестицията на IFC се извършва под формата на покупка на акции на ПОК „Доверие” АД от ATBIH GMBH, което е 100% собственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe (VIG), водещ застраховател в Австрия и цяла Централна и Източна Европа. VIG остава мажоритарен собственик на компанията, с около 83% участие в акционерния капитал.

Източник: Сега

Дъщерното дружество на “Сирма Груп холдинг” АД„Сирма Солюшънс“ АД, е сключило договор за разпореждане с целия си миноритарен пакет акции в дъщерната фирма „Сирма Ей Ай“ АД. Става въпрос за 1 912 267 акции или 23.80 процента от капитала за 9 460 000 евро. Купувачите са трима. Най-голям дял от пакета ще купи Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) – 1 179 908 обикновени и 226 974 клас А акции. OTX-Partner Korlatolf Felelossegu Tarsasag – унгарско дружество с ограничена отговорност с централа в Будапеща, ще придобие 338 946 обикновени и 65 201 клас А акции. Останалите 84 905 обикновени и 16 333 клас А акции се предвижда да бъдат изкупени от Атанас Костадинов Киряков, който е член на съвета на директорите на „Сирма Груп холдинг“. Сделката трябва да бъде одобрена от общото събрание на акционерите на холдинговото дружество.

Източник: Банкеръ

Компанията „Инса ойл“ е спечелила процедура за сключване на договор за доставка на гориво за агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“с прогнозна сума от 225 млн. лв. Държавният резерв обяви обществената поръчка на 31 октомври за да закупи до 76 832 тона дизелово гориво, зимно, без биокомпоненти. Договорът с „Инса ойл“ е за доставка на 4856 тона дизел, а ценната без акциз и ДДС е 9,375 млн. лв. е срок за изпълнение на доставката 12 месеца.

Източник: Сега

Агенцията по вписванията е записала намалението на капитала на „Сток плюс“ АД. След като дружеството продаде земи в района на Велико Търново за почти 3,5 млн. лева за строителство на соларни паркове, то отправи търгово предложение към акционерите си, за да изкупи акции, които да обезсили. Компанията изкупи почти всички акции, които искаше (над 1,9 млн. броя), на цена от 1,5 лева за брой, или 40% от всички акции. След сделките „Сток плюс“ изплати по 0,08816 лева брутен дивидент на акция на акционерите си. Капиталът на компанията вече е 2 885 679 лева. Преди обезсилването на акциите капиталът беше в размер на 4 809 450 лева.

Източник: investor.bg

Министерски съвет даде съгласието си „Български пощи“ да продадат чрез пряко договаряне на Министерство на труда и социалната политика собствен недвижим имот в Благоевград. Сградата не е необходима за дейността на пощите, а поддръжката й е свързана с неоправдани разходи. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

Източник: 24 часа       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Доц. Щерьо Ножаров: Най-големите рискове от ускоряване на инфлацията са преодолени

Повечето работодатели компенсират инфлацията в заплатите на служителите


Предстоящи събития

23-24 май: Конференция „Нови възможности и държави в Европейския космос“ 2023 (Нидерландия)
Безплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 
Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com


       Светът

Европа

Платформата за краткосрочно наемане на имоти Airbnb ще трябва да предоставя на данъчните власти информация за транзакциите си и да удържа данъци спрямо националното законодателство. Това реши Съдът на Европейския съюз. Компанията оспори италиански закон от 2017 г., който изискваше именно предоставяне на данни и удържане на 21% данък, припомня "Ройтерс". Airbnb се обърна към магистратите с аргумента, че нормативният акт противоречи на европейския принцип на свобода на предоставяните услуги. На свой ред те поискаха становище от най-висшия съд на ЕС. Европейското законодателството не влиза в противоречие с изискването за събиране на информация или за удържане на данък съгласно данъчния режим на съответната държава", се казва в изявлението на Съда на ЕС.Той намира нарушение единствено в задължението за назначаване на данъчен представител.

Източник: money.bg

Америка

Петият завод на американския производител на електромобили Tesla ще бъде построен близо до мексиканския град Монтерей. Милионният град се намира близо до границата с Тексас и вече е дом на над 4200 чуждестранни компании, сред които много от автомобилната индустрия, като Mercedes-Benz, General Motors и Hyundai. "Гига Мексико" (Giga Mexico), както вече се нарича заводът, ще бъде петата фабрика за автомобили на компанията след тези във Фримонт в Калифорния, Шанхай, Грюнхайде край Берлин и Остин в Тексас. Мъск казва, че планира общо десет до дванадесет завода, за да може до 2030 г. концернът му да произвежда 20 млн. автомобила годишно. Според статия на мексиканския вестник Reforma първоначално Tesla възнамерява да инвестира от $800 милиона до $1 милиард. Сумата би била подобна на първоначалните инвестиции в места като Грюнхайде. Според статията Tesla иска да похарчи общо $10 милиарда, а стойността на фабриката в Грюнхайде се оценява на малко повече от половината от тази сума.

Източник: money.bg

Азия

Продажбите на дребно в Южна Корея намаляха за трети пореден месец през ноември, помрачавайки перспективите за икономическия растеж през текущото тримесечие, докато търсенето от Китай и други големи за страната пазари се свива. Индексът на продажбите на дребно е записал месечен спад от 1,8% през ноември, след като през октомври и септември се сви със съответно 0,2% и 2%, съобщи южнокорейската статистическа служба. През третото тримесечие повишението на показателя бе в размер на 1,2 на сто. По-широк индекс, измерващ представянето на целия сектор на услугите, също е намалял за трети пореден месец с 0,6%, след като през октомври и септември се понижи с 1,1% и 0,1%. При производствения сектор продукцията е нараснала с 0,4%, след като записа четири поредни месеца на понижения, въпреки че на годишна база отчете най-лошото си представяне от над две години насам в размер на 3,7%.

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
30.12.2022
Dow Jones Industrial
33 147.25 (-73.55)
Nasdaq Composite
10 466.50 (-11.61)
Стокови борси
30.12.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.51
Heating oil ($US/gal.)3.3586
Natural gas ($US/mmbtu)4.0810
Unleaded gas ($US/gal.)2.5025
Gold ($US/Troy Oz.)1 830.10
Silver ($US/Troy Oz.)24.18
Platinum ($US/Troy Oz.)1 086.00
Hogs (cents/lb.)87.98
Live cattle (cents/lb.)157.93

       Опознай България

Мантарица

Биосферният резерват Мантарица е съхранил най-величествените иглолистни гори в България. Те наподобяват джунгла и са непроходими в по-голямата си част. Най-разпространените дървета в Мантарица са смърчовете, следвани от ела и бял бор, а възрастта им е средно 130-150 години. Животинският свят е изключително богат като особен интерес представляват големия брой глухари, мечки, благородни елени, свине, сърни и вълци. В западната част на резервата Мантарица се извисява връх Пашино бърдо, на който се намират останките на древна тракийска крепост. Стената й е широка над метър и е със запазена височина 150 см. Крепостта обгражда интересна скала висока над 5 метра, върху която се намират 4 площадки, предназначението на които е неизвестно. От върха се откриват красиви гледки към Рила и част от Родопи. Над Мантарица се извисява първенеца на Баташката планина - Сюткя. В подножието на върха се намира пещерата Лепеница, която е сред най-красивите в България.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 03.01.2023
Българска версия: 30424, Английска версия: 3208

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2023. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     

Март 2023
 ПВСЧПСН
9  12345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031  

Април 2023
 ПВСЧПСН
13     12
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930

Май 2023
 ПВСЧПСН
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031    

Юни 2023
 ПВСЧПСН
22   1234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930  

Юли 2023
 ПВСЧПСН
26     12
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131      

Август 2023
 ПВСЧПСН
31 123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031   

Септември 2023
 ПВСЧПСН
35    123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930 

Октомври 2023
 ПВСЧПСН
39      1
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999