Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 05 декември 2022 г., брой 5835
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(05.12.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.27806
USD   1.85598
CHF   1.98884
EUR/USD   1.0538*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.12   1.30%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 

16 години доверен партньор за дигитализация на 320+ компании
Предлагаме софтуерни решения за:
  • (BI) Бизнес анализи
  • (ERP) Цялостно управление на бизнеса
  • (FPM) Финансово планиране и консолидация
  • Годишни отчети в XBRL формат
Изслушваме с внимание и съветваме за избор на точната бизнес система.
Научете повече >>

 


Общи събрания днес
  Алианц Банк България АД - София
В и К АД - Ловеч
Възход-Девин АД - Девин
Идеал Стандарт Видима АД - Севлиево
Крамекс АД - София
Пик Броудкастинг АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

През 2022 година правителство и парламент са успели да гласуват решения за увеличаване на заплати в публичния сектор, които ще натоварят бюджета за 2023 г. с 1,9 млрд. лв. В някои органи заплатите са вдигнати с 30%, в някои - с 20%, в трети - с 10%, а в отделни структури няма никакво увеличение. Според закона за държавния бюджет за 2022 г. общият размер на разходите за персонал по националния бюджет без общините е 7,2 млрд. лв. Никога не е имало такъв драстичен скок в размера на минималната работна заплата (МРЗ). Всяко увеличение от 10 лв. в МРЗ води до влошаване на салдото по бюджета с около 50 млн. лв. При ръст от 710 на 850 лв. това е равносилно на влошаване на салдото с малко под 1 милиард лева. .

Източник: Сега

При изпълнението на бюджета през ноември Министерството на финансите отчита значителни приходи от корпоративен данък. Постъпленията само за един месец надвишават 1.3 млрд. лв., при 2.7 млрд. лв за 10 месеца от 2021 г. Според Министерството на финансите добрите резултати при постъпленията от корпоративни данъци индикират и за възможно свръхкомпенсиране на определени сектори от бизнеса, дължащо се преди всичко на широкия обхват на мерките за потребителите на електрическа енергия извън регулирания пазар. Много от предприятията вече прехвърлиха тежестта от високите цени на енергоносителите към крайните клиенти и домакинствата и липсата на фокус на мерките за изплащане на компенсации доведе до изкривяване на финансовите им резултати и формиране на значителни печалби.

Източник: mediapool.bg

Дружества
Производство на горно облекло, без работно
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Печалба
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   БТБ България АД - Русе   1 699  
  2   Пелентекс България ЕООД - Русе   1 654  
  3   Модело ЕООД - Копривлен   1 477  
  4   Марирен Фешън ЕООД - Благоевград   1 404  
  5   Динатекс България ООД - Зайчар   1 279  
  6   Селебра ЕООД - Бяла Слатина   1 250  
  7   Юнона-Катя Генева ЕООД - Димитровград   1 114  
  8   Бапа - Спорт ЕООД - Рудозем   1 037  
  9   Пирос ООД - Сандански   1 010  
  10   Златна Белка-Иванов и с-ие ООД - Сливен   952  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 02.12.2022
  Обща стойност (BGN): 944 306.85  
Брой търгувани компании: 40
Premium 176 414.43
Standard 423 516.29
АДСИЦ 312 227.03
Структурирани 10 267.50
BEAM - Акции: 21 881.60
BaSE - Акции: 4 525.95
Най-голяма промяна в цените
Билборд АД - София 22.05 %
Алкомет АД - Шумен -4.29 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
 

 

 

"Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си" (Ultimate Energy Investment Group, LLC) е уведомила Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), че има намерение да осъществи концентрация чрез придобиване на акции от капитала на „БРИКЕЛ” EАД (единствената брикетна фабрика в България) и за придобиване на част от притежаваните от "Консорциум Енергия МК" АД акции от капитала на „ТЕЦ Бобов дол” АД. Искането от "Ултимейт Енерджи Инвестмънт Груп Ел Ел Си" е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение.

Източник: Банкеръ

Монтанската фирма „Голд фиш вд“ еоод ще прави садковото стопанство за интензивно отглеждане на риба в участък от акваторията на язовир „Александър Стамболийски“, в района на село Горско Косово. Фермата за хрилни ще е на площ от 300 дка, а за изграждането на техническите съоръжения ще бъдат ангажирани работници с лодки, които да сглобяват елементите на място във водоема. Предвижда се монтирането на до 200 садки, които обуславят лимит на производство на риба до 700 т/годишно. Аквастопанството ще се изгражда поетапно.

Източник: Борба - Велико Търново

Веригата за спортни стоки Sport Depot в България е един от най-големите търговци и вносители на спортни стоки в България, като е изключителен представител за по-голямата част от 150-те марки, с които работи. Има 27 магазина Sport Depot в страната, а също и магазини в Гърция, Сърбия и Румъния. През 2021 г.  "Спорт Депо" сключва договор за франчайз със SPORT 2000 International, една от водещите т.нар. buying groups в Европа за индустрията на спортни стоки с над 3800 магазина в 24 държави и приходи над 6.3 млрд. евро. От 2019 година "Спорт Депо" държи франчайз правата на SPORT 2000 и за Гърция.  Вторият по големина бизнес на семейството е свързан с охранителната дейност SysTeh. Дейността е свързана с дистрибуция на системи за сигурност и контрол, както и предоставяне на технически решения на дилъри и клиенти. Годишният оборот на Спорт Депо е 90 млн. лв. и печалба в размер на 3 млн. лв. Броят на заетите във фирмата е 550, а в холдинга с всички фирми - около 700.

Източник: Капитал

“ЕКО България” ЕАД - София, част от гръцкия газов и нефтен холдинг “Хеленик Петролиум Груп” е заявило в Комисията за защита от конкуренцита (КЗК) желание за концентрация посредством придобиване на самостоятелен контрол върху две отделни обособени части от търговско предприятие (дълготрайни материални активи) на „Бислав“ ООД. Става въпрос за един поземлен имот, сграда и бензиностанция, както и втори поземлен имот с газстанция, всички с адрес в Кърджали. Сделката ще се осъществи чрез възмездно получаване на право на ползване на посочените активи за продължителен период от време (наемно правоотношение). „ЕКО България“ е водещ търговец на горива у нас. Компанията разполага с верига от 91 бензиностанции под марката „ЕКО“ на територията на България.

Източник: Банкеръ

„Монбат“ АД увеличава приходите към края на септември, но заради по-бързия темп на ръст на разходите печалбата на дружеството за деветмесечието се свива в сравнение с деветмесечието на 2021 г. Продажбите само за третото тримесечие достигат 95,742 млн. лева в сравнение с 94,224 млн. лева за второто тримесечие, 91,908 млн. лева за първото тримесечие и 84,783 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. Увеличението в сравнение с второто тримесечие е от 1,6%, а на годишна база – почти 13%. Германия е основен пазар на компанията с малко над 10% дял от износа на дружеството, следвана от Италия с 8,48%, Франция с 6,21%, Испания с 5,96%, Саудитска Арабия с 5,89%, Тунис с 5,18%.

Източник: investor.bg


 

Запишете се за участие в квалификационния REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

BusinessEurope: Законът за намаляване на инфлацията на САЩ трябва да гарантира, че европейските компании и продукти не са поставени в неблагоприятно положение

В Малта се провежда заседание на Група 1 Работодатели на ЕИСК


Предстоящи събития

6-8 декември: Бизнес форум и двустранни срещи в Скопие, Северна Македония

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"

15-16 декември: Хоризонт Европа за Клъстър 4 - Digital, Industry & Space, на 15 и 16 декември 2022


Актуални дискусии

До 06.12.2022: Финанси и данъчна политика: допълнение на Кодекса за застраховането

До 07.12.2022: Социална политика и заетост: промени в Кодекса за социално осигуряване

До 11.12.2022: Здравеопазване: промени в Наредбата за медицинската експертиза

До 15.12.2022: Бизнес среда: Законопроект за компенсиране на разходите на потребителите на моторни гориваБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в производството на електроенергия в Гърция, заедно с водноелектрическата енергия, е достигнал 47.1% през първите десет месеца на годината и за пръв път е надхвърлил дела на изкопаемите горива (природен газ и лигнитни въглища). Това сочи доклад на Green Tank, базиран на данните на Независимия електропреносен оператор. В подготвяния нов енергиен план е предвидено през 2030 г. 80 на сто от електроенергията да се реализира от ВЕИ, а през 2050 г. се очаква Гърция да стане неутрална по отношение на климата. Високото производство от ВЕИ през октомври, съчетано с голямото намаление на търсенето на ток през същия месец, високите цени на доставките на газ и други икономически фактори, доведоха до голямо намаление на енергията, произведена от изкопаем газ и лигнитни въглища, се посочва в доклада. През първите 10 месеца на тази година "зелената" енергия е била 20 186 гигаватчаса в сравнение с 19 589 гигаватчаса, произведени от централи на лигнитни въглища и природен газ. Делът на ВЕИ се е увеличил с 5 процентни пункта в сравнение с миналата година.

Източник: Дневник

Америка

Marfrig, световен лидер в производството на хамбургери и една от най-големите компании за говеждо месо в света, потвърди ангажимента си за намаляване на парниковите газове в своята производствена верига. Marfrig беше единствената компания в индустрията в Северна и Южна Америка, чиито цели за намаляване на емисиите на парникови газове бяха одобрени от SBTi (Инициатива за научно базирани цели), съобщи euromeatnews. За да намали емисиите, компанията работи и върху производствената си верига, за да разработи системи като интеграция на животновъдство, култури и гори, генетично подобрение за клане на по-млади животни, адекватно управление на пасищата и адекватно изхвърляне на отпадъци.

Азия

Докато Китай се настанява в инфраструктурата, промишлеността и селското стопанство на Африка, Индия се е насочила към здравния сектор, предлагайки две важни предимства – образование за местни лекари и медикаменти. През 2016 г. Индия предостави кредит от $ 10 милиарда за здравеопазването и други сектори в Африка. Индия е най-големият производител на генерични лекарства в света и за индийските фармацевтични компании Африка е особено подходящ пазар. Генеричните лекарства са аналози на оригиналните и Индия ги продава средно на една четвърт от цената на марковите им еквиваленти. Това им осигурява добър прием в по-бедните страни. Индийските здравни фирми се ползват с добра репутация в Африка, но този трудно извоюван имидж наскоро претърпя тежък удар в Гамбия, където полицията разследва смъртта на 66 деца, с предполагаем причинител четири марки индийски сироп за кашлица. През октомври Световната здравна организация (СЗО) издаде глобално предупреждение, че употребата на сиропите може да се свърже с остри бъбречни увреждания и дори смърт.

 
Индекси на фондови борси
02.12.2022
Dow Jones Industrial
34 429.88 (34.87)
Nasdaq Composite
11 461.50 (-20.95)
Стокови борси
02.12.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.34
Heating oil ($US/gal.)3.1774
Natural gas ($US/mmbtu)6.2220
Unleaded gas ($US/gal.)2.2977
Gold ($US/Troy Oz.)1 811.40
Silver ($US/Troy Oz.)23.36
Platinum ($US/Troy Oz.)1 030.30
Hogs (cents/lb.)82.48
Live cattle (cents/lb.)155.80

       Опознай България

Пещерата Проходна

Пещерата Проходна се намира на 2 км от с. Карлуково и на 112 км от София. Тя е една от най-известните и леснодостъпни пещери в България. Представлява естествен скален мост с дължина 262 м. Има 2 входа – голям и малък. От малкия вход с височина около 35 м тръгва пътечка, която преминава през цялата пещера и излиза през големия вход (най-големия пещерен свод в България – 45 м). Пещерата е естествено осветена от огромните входове и от естествените отвори в тавана - “окна”. Именно “окната” правят пещерата уникална. Разположени едно до друго, с еднаква бадемовидна форма, окната удивително приличат на огромни очи, които сякаш се взират в посетителите. Неслучайно местното население ги нарича “Очите на Господ”, а понякога и “Очите на Дявола”. Гледани под определен ъгъл, дори наподобяват лице, свело поглед надолу, а при влажно време от тях сякаш се стичат “сълзи”. Пещерата е обявена за природна забележителност през 1962 г. (Снимка: bulgariatravel.org)


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 05.12.2022
Българска версия: 30431, Английска версия: 3209

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2023
 ПВСЧПСН
52      1
12345678
29101112131415
316171819202122
423242526272829
53031     

Февруари 2023
 ПВСЧПСН
5  12345
66789101112
713141516171819
820212223242526
92728     


 2023   2022   2021  
 2020   2019   2018  
 2017   2016   2015  
 2014   2013   2012  
 2011   2010   2009  
 2008   2007   2006  
 2005   2004   2003  
 2002   2001   2000  
 1999