Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Четвъртък, 24 ноември 2022 г., брой 5828
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(24.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.26450
USD   1.89427
CHF   1.99676
EUR/USD   1.0325*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Гранд Хотел Варна АД - Варна
Девина РМД АД - Девня
Застрахователно дружество Евроинс АД - София
Софарма Имоти АДСИЦ - София
ТЕЦ Марица 3 АД - Димитровград
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Жилищните кредити записват увеличение през октомври 2022 г. от 17.9% на годишна база до общо 16.01 млрд. лева, преминавайки за първи път тази граница, съобщи Българската народна банка. Така за 12 месеца обемът на жилищните кредити нарасна с приблизително 2.4 млрд. лева. За сравнение, в края на октомври миналата година общата сума по заемите за жилище възлизаше на 13.57 млрд. лева. Потребителските кредити също нарастват с висок темп от 13.8% на годишна база, като към края на месец октомври тази година достигат 15.05 млрд. лева.

Източник: actualno.com

Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България отбеляза рекорден ръст на нетната печалба от 60,4 на сто през 2021 г., достигайки ниво от 284,5 млн. евро. Анализът обхваща 1869 местни компании, занимаващи се с експлоатация, поддръжка, строителство, инженеринг и разработване на проекти за електроцентрали, генериращи възобновяема енергия, както и с производство на батерии, двигатели, турбини и друго оборудване за възобновяеми енергийни съоръжения. Благодарение на повишеното търсене на алтернативни енергийни източници, както и покачването на цените на електроенергията, оперативните приходи в сектора скачат с 41 на сто до 1,5 млрд. евро през 2021 г. Изследването е изготвено от агенция "Сий Нюз" (SeeNews) и адвокатско дружество "Гугушев и партньори".

Източник: 24 часа

Дружества
Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   Витте Аутомотив България ЕООД - Русе   280 646  
  2   Граммер АД - Трудовец   80 945  
  3   Вили Елбе Аутомотив България ЕООД - Куклен   75 648  
  4   ВОСС Аутомотив България ЕООД - София   51 538  
  5   одело Фарба България ЕООД - Пловдив   48 758  
  6   Автомобил компонент България ЕООД - Свиленград   24 962  
  7   Оскар Рюег България ЕООД - Стара Загора   23 238  
  8   Прикомп сълюшънс ЕАД - София   5 882  
  9   Бг Стийл ЕООД - София   4 210  
  10   Аспект ІІІ ООД - Добрич   3 057  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 23.11.2022
  Обща стойност (BGN): 13 561 516.64  
Брой търгувани компании: 44
Premium 49 518.46
Standard 13 027 579.46
АДСИЦ 423 040.08
Структурирани 512.50
BEAM - Акции: 60 866.15
BaSE - Акции: 33 126.15
Най-голяма промяна в цените
Параходство Българско речно плаване АД - Русе 8.20 %
Корадо България АД - Стражица -6.25 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Комисията за финансов надзор разреши придобиването от „Кей Би Си Асет Мениджмънт“ НВ, Белгия, на 100% пряко квалифицирано участие в управляващо дружество „Кей Би Си Управление на инвестиции“ ЕАД - София. „КВС Управление на инвестиции“ е част от белгийската КВС Груп - най-голямата банково-застрахователна група в България. „KBC Управление на инвестиции“ има шест договорни фонда у нас, които са с различен рисков профил, инвестиционен хоризонт и фокус. Фондовете, управлявани от дружеството са деноминирани в лева и евро. След като купи „Райфайзенбанк (България)“ и нейните дъщерни дружества у нас дейността на белгийската финансова група KBC в България обхваща 14 компании в секторите банкиране, застраховане, лизинг, застрахователно посредничество, управление на инвестиции, пенсионно осигуряване и факторинг, обслужващи общо близо 2.5 млн. клиенти.

Източник: Банкеръ

Варненската фирма „ЦБА Инвест“ АД е уведомила Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за намерението си да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол. „ЦБА Инвест“ще закупи 25 000 броя акции или 50% от капитала на „ЦБА“ АД – Варна на цена за акция от 122.96 лева за сумата от 3 074 000 лева, които притежава „ЦБА Инвестмънт“ ООД - Варна. ЦБА/CBA е изцяло българска верига супермаркети, която осъществява търговия на дребно чрез верига супермаркети „ЦБА“ за хранителни и нехранителни стоки.

Източник: Банкеръ

Решението на общинския съвет във Ветрино от юли 2022 година, с което се забранява поставяне на ветрогенераторни съоръжения на територията на общината, бе обявено за нищожно от Варненския административен съд. Делото бе образувано по жалба на проектната компания “Добротич Уинд” АД, която е готова да инвестира 1,2 млрд. лева в изграждането на вятърен парк на териториите на общините Ветрино и Вълчи дол. Според магистратите решението на Общинския съвет на Ветрино е издадено в противоречие с нормите на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Източник: 3e News

Фирмата, която отговаря за поддръжката и настройката на устройствата за машинно гласуване "Сиела Норма" съди Централната избирателна комисия (ЦИК) за 42 млн. лева, обяви бившият говорител и настоящ зам.-председател на комисията Димитър Димитров. Искът касае употребата на машините на трите поредни избора през втората половина на 2021 г. "Смартматик" твърди, че има права върху софтуера, но според изборната комисия, те са уредени. Според "Bird.bg" "Сиела Норма" АД не счита, че плащането на 34 126 848 лв. от ЦИК за машините по договора от 05.07.2021 г. прехвърля тяхната собственост на държавата и претендира, че остава собственик на всичките 9600 устройства за гласуване до изплащането на пълната сума на договора, който е за 43 198 800 лв. с ДДС.

Източник: Дневник

„Захарни заводи“ АД планира да вземе заем в размер на до 12 млн. лева от дружество, свързано с членове на надзорния му съвет. Сделката трябва да бъде одобрена от акционерите на предприятието от Горна Оряховица, като извънредното общо събрание е насрочено за 23 декември. Заемодател е фирмата „БСТ-България“ АД, която се представлява от Руси Илчев Данев, който влиза и в съвета на директорите заедно с Георги Алексиев Узунов и Чавдар Дочев Данев. Руси Данев и Георги Узунов са и в надзорния съвет на „Захарни заводи“. Всеки един от двамата притежава непряко над 25% от капитала на „Захарни заводи“, поради което сделката за заема трябва да бъде одобрена от акционерите.

Източник: investor.bg


 

Запишете се за участие в квалификационния REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 

 


       Българска стопанска камара

 

Предстоящи събития

29 ноември: Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България

29 ноември: Регионална среща "Oт наука към иновации и практическата ползата за бизнеса" (Ст.Загора)

30 ноември: Конференция „Арбитражът в полза на българския бизнес – предизвикателства и перспективи“

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 11.12.2022: Здравеопазване: промени в Наредбата за медицинската експертиза

До 26.11.2022: Бизнес среда: Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република БългарияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Броят на заявленията за фалит на фирми в страните от Европейския съюз като цяло през третото тримесечие на 2022 година рязко нарасна. Данните показват, че заявленията за фалит за периода юли-септември са се увеличили с 16,3% спрямо второто тримесечие на годината, като това е пето поредно тримесечие, когато този показател расте, показват данни от Евростат. Сред всички страни от ЕС, най-голямо увеличение на броя на банкрутите спрямо второто тримесечие, се наблюдава в Унгария (+110,6%), Испания (+66,1%) и Литва (+4%).Най-голям спад в заявленията за несъстоятелност през третото спрямо предходното тримесечие, е регистриран в Румъния (-36,1%), Кипър (-32,7%) и Естония (-21,3%). Разгледано по икономически сектори, най-голям ръст в броя на фалитите е регистриран в сектори като "хотели и хранителни услуги" (+24%), "финансови и застрахователни дейности" (+17,8%) и "промишленост" (+16,2%). Секторът "информация и комуникации" показва най-малко увеличение на броя на фалитите (+1,6%). Единственият сектор, който показва спад в броя на фалитите, е "транспорт и складиране" (-5,4%).

Източник: money.bg

Америка

Министерство на енергетиката на САЩ отпуска финансиране от 1,1 милиарда долара за АЕЦ „Диабло Кениън“ в щата Калифорния, информира world-nuclear-news. По план двата енергоблока на съоръжението трябваше да бъдат изведени от експлоатация през 2024 г. и 2025 г. По-рано тази година обаче с мнозинство бе приет законопроект, който позволява на централата да продължи да работи поне още 5 години.  АЕЦ „Диабло Кениън“ произвежда около 16 гигаватчаса електроенергия годишно, което е близо 15% от чистата енергия на щата Калифорния. С удължаване на работата на централата ще бъдат запазени и 1500 работни места. Министерството обаче не одобри настояването на енергийната компания „Холтек Интернешънъл“ да рестартира АЕЦ „Палисейдс“ в щата Мичиган.

Източник: 3e News

Азия

Инвестициите на Китай в дълготрайни активи в сухопътния и водния транспорт са нараствали устойчиво за периода януари-октомври, показват данни на Министерството на транспорта. Техният общ размер е бил близо 2,47 трилиона юана (345 милиарда долара) през първите десет месеца, което е ръст от 9,5 процента на годишна база. Капиталовложенията в сухопътен транспорт са достигнали 2,34 трилиона юана, което е ръст от 9,6 процента на годишна база, а тези във воден са нараснали с 9,2 процента до 63,4 милиарда юана. Инвестициите в пристанища са се увеличили с 8,2 процента спрямо година по-рано до 65,2 милиарда юана.

Източник: 24 часа

 
Индекси на фондови борси
23.11.2022
Dow Jones Industrial
34 194.06 (95.96)
Nasdaq Composite
11 285.30 (110.91)
Стокови борси
23.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)77.45
Heating oil ($US/gal.)3.3507
Natural gas ($US/mmbtu)7.7230
Unleaded gas ($US/gal.)2.3781
Gold ($US/Troy Oz.)1 750.90
Silver ($US/Troy Oz.)21.59
Platinum ($US/Troy Oz.)1 005.70
Hogs (cents/lb.)84.23
Live cattle (cents/lb.)153.35

       Опознай България

Смолянски планетариум

Планетариумът в Смолян е най-големият в България и е сред най-големите в Европа. Той е открит на 6 септември 1975 г. и досега се е превърнал в една от най-посещаваните туристически атракции на България. Той се състои от голяма звездна зала, обсерватория, библиотека и заседателни зали. Сърцето на Планетариума е кръглата звездна зала с диаметър 12.5 м. В него, с помощта на проектор - планетариум за космически полети, се пресъздава изкуствено звездно небе, точно копие на истинското, възпроизвеждат се движенията на небесната сфера, Слънцето, Луната и планетите, различни астрономически обекти и явления. Също така Планетариумът разполага с 15 сантиметров телескоп-рефлектор, с който при ясно небе през деня могат да се наблюдават Слънцето и активните области от слънчевата фотосфера, а през нощта Луната, планетите и много звезди. От създаването си досега в Планетариума са заснети 7 слънчеви и 15 лунни затъмнения. Някои от фотографиите са уникални за България. От 1 януари 1995 г. той е член на Планетарната Общност, а от 2005 г. е сред 100-те национални туристически обекта.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 24.11.2022
Българска версия: 30433, Английска версия: 3212

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999