Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 21 ноември 2022 г., брой 5825
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент


Валутни курсове
(21.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.24645
USD   1.88677
CHF   1.97938
EUR/USD   1.0366*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Еврохолд България АД - София
Икем АД - София
Център за информация и търговия (ЦИТ) АД - Бургас
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

За девет месеца от началото на 2022 година всеки осигурен в универсален пенсионен фонд е внесъл средно 743,47 лв. осигуровки, но въпреки това средната сума в активните партиди е намаляла с 457,66 лв., според резултатите от дейността на пенсионноосигурителните дружества, публикувани от Комисията за финансов надзор. В края на декември 2021 г. в партидите, където за последните 12 месеца е направена поне една вноска, имаше средно 5805,67 лв. Към края на септември сумата е намаляла на 5348,01 лв. През деветте месеца средният размер на постъпленията от осигурителни вноски на едно лице е 743,47 лв.

Източник: Сега

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива. Fitch Ratings оценяват растежа на БВП за тази година на 3,5 % (при 3 % от предходна прогноза) поради по-доброто от очакваното развитие на икономиката през първата половина на годината. Пренасянето на неблагоприятни ефекти и забавянето на частното и публично потребление ще намалят икономическия растеж през 2023 г. до 1,4 % (при 3,8 %, които се очакваха в оценката на рейтинга през юни). Растежът на инвестициите трябва да се увеличи в съответствие с увеличените средства от ЕС през следващата година.

Източник: Труд

Дружества
Товарен автомобилен транспорт
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   ПИМК ООД - Марково - Пд   281 010  
  2   Дискордиа АД - София   259 374  
  3   Гопет Транс ЕООД - Казичене   258 775  
  4   Петко Ангелов БГ ЕООД - Пловдив   169 261  
  5   Форум Транс ООД - Бургас   110 470  
  6   АИТ Интернешънъл Транспорт ЕООД - Пловдив   89 166  
  7   Глобал Биомет ЕООД - София   57 463  
  8   Ян Де Райк Логистикс България ЕООД - Севлиево   55 947  
  9   Юроспийд ООД - Петърч   54 777  
  10   Люник ЕООД - Драгоман   45 694  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 18.11.2022
  Обща стойност (BGN): 353 965.33  
Брой търгувани компании: 39
Premium 72 144.62
Standard 182 561.72
АДСИЦ 3 281.40
Структурирани 32 596.32
BEAM - Акции: 63 381.28
BaSE - Акции: 5 185.17
Най-голяма промяна в цените
Юрий Гагарин АД - Пловдив -7.34 %
Булленд Инвестмънтс АДСИЦ - София 6.06 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Двата най-представителни хотела на Кюстендил - петзвездният "Стримон гардън медикъл СПА" и четиризвездният "Парк хотел Кюстендил" вече имат нов собственик - "Стримон спа". През август първо купува "Стримон гардън", а през септември общинския "Парк хотел Кюстендил" за 7.045 млн. лева (вкл. ДДС върху земята). "Стримон гардън медикъл СПА" е 4-етажен хотел с 5 звезди, разполага със 71 двойни стаи и има луксозен СПА център с минерална вода на площ от 1100 кв.м. Хотелът е със 7125 кв. м РЗП върху терен от 3.9 дка в централната част на Кюстендил. На обявения от община Кюстендил търг за продажба на общинския "Парк хотел Кюстендил" на 11 октомври се явява само един кандидат - "Стримон спа", който потвърждава първоначалната тръжна цена от 5.5 млн. лева и е обявен за купувач. "Парк хотел Кюстендил" е към общинското предприятие "Ученическо хранене", така че "Стримон спа" го купува като актив.

Източник: Капитал

„Ти Би Ай Банк“ ЕАД-София ще изплати на едноличния си собственик – „Ти Би Ай Файненшъл Сървисис“ Б.В. Нидерландия, над 19,5 млн. лева дивидент. Решението за изплащането на дивидента е взето от едноличния собственик на българската банка, посочва се в съобщение на „Ти Би Ай Банк“. Сумата е от неразпределена и одитирана годишна печалба на банката за 2019 и 2020 г.

Източник: investor.bg

Фондът за капиталови инвестиции на Българската банка за развитие влиза с дялово участие в иновативната компания „Евротръст Технолоджис“. Евротръст е доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги, предоставящ технологично решение за отдалечена електронна идентификация и електронен подпис. Чрез платформата гражданите и бизнесът могат да подписват документи директно през мобилния си телефон. Компанията „Евротръст Технолоджис“ има над 500 хил. души. Освен в България, тя има офиси в Австрия, Македония и Италия. Инвестицията на Фонда за капиталови инвестиции ще позволи растежа и експанзията й на нови пазари.

Източник: Стандарт

“ЕКО България” ЕАД - София, част от гръцкия газов и нефтен холдинг “Хеленик Петролиум Груп”, има намерение да осъществи концентрация посредством придобиване на самостоятелен контрол върху обособена част от търговското предприятие (дълготрайни материални активи) на „Девон“ ООД. Става въпрос за поземлен имот, бензиностанция, търговски обект и автомивка с четири клетки на самообслужване, всички в Разград, чрез възмездно получаване на право на ползване на посочените активи за продължителен период от време (наемно правоотношение). „ЕКО България“ разполага с верига от 91 бензиностанции под марката „ЕКО“ на територията на България. Дружеството е дъщерна компания на Hellenic Petroleum Group, която е най-голямата индустриална и търговска корпорация в Гърция.

Източник: Банкеръ

„Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за последното десетмесечие отчита загуба от порядъка на 5.7 млн. лв. при планирана 17 млн.лева. Пътническият поток е нараснал с почти 39% спрямо миналата година, като вече са възстановени параметрите отпреди COVID-кризата и има увеличение с 10 процента. „Холдинг БДЖ“ ЕАД отчита за същия период печалба в общ размер от 5.444 млн. лева, като печалбата е генерирана от спечеленото дело срещу Първа инвестиционна банка, която е от порядъка на 11 млн. лева. „Холдинг БДЖ“ има вагонен парк от 2696 вагона, които не са в експлоатация. В рамките на тази година и следващата да бъдат стартирани процедури за ремонт на над 450 товарни вагона, за които вече е заявено, че трябва да бъдат поправени и след това използвани.

Източник: Банкеръ


 

Запишете се за участие в квалификационния REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

Председателят на БСК бе гост на годишната среща на Стопанска асоциация - Пловдив

През 2024 г. България ще бъде първа по ръст на инвестициите в ЕС


Предстоящи събития

22 ноември: Заседание на НСТС

22-23 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo Amsterdam

29 ноември: Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции за енергийна ефективност в България

29 ноември: Регионална среща "Oт наука към иновации и практическата ползата за бизнеса" (Ст.Загора)

8-9 декември: Курс "Добри практики при изграждане на фотоволтаични централи"


Актуални дискусии

До 11.12.2022: Здравеопазване: промени в Наредбата за медицинската експертиза

До 21.11.2022: Наука и технологии: ЗИД на Закона за електронните съобщения

До 23.11.2022: Здравеопазване: ЗИД на на Закона за здравето

До 26.11.2022: Бизнес среда: Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република БългарияБезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Годишната инфлация в ЕС се е повишила до 11,5 на сто през октомври, а в еврозоната - до 10,6 на сто спрямо съответно 10,9 на сто и 9,9 на сто през септември, съобщи днес европейската статистическа служба Евростат.  През октомври миналата година инфлацията в ЕС бе 4,1 на сто, а в еврозоната - 4,4 на сто, припомня ведомството. За България данните по  хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ - HICP)  сочат темп от 14,8 на сто, което е спад след нивото от 15,6 на сто през септември.  Най-ниска годишна инфлация е отчетена във Франция (7,1 на сто), Испания (7,3 на сто) и Малта (7,4 на сто), а най-висока - в Естония (22,5 на сто), Литва (22,1 на сто) и Унгария (21,9 на сто). Спрямо септември годишната инфлация се е понижила в 11 страни членки, останала е стабилна в три и се е повишила в 13. Най-голям принос за темпа на инфлацията в еврозоната имат цените на енергията (4,44 процентни пункта), храните, алкохола и тютюневите изделия (2,74 процентни пункта), услугите (1,82 процентни пункта) и неенергийните промишлени стоки (1,62 процентни пункта).

Източник: Труд

Америка

Ако началото на пандемията беше началото на кризата с персонала в технологичните компании, то тази година много от тях бяха принудени да признаят, че са увеличавали персонала си твърде бързо и сега трябва да намалят разходите си. Amazon, Meta, Intel и Twitter се отличиха в тази област, но експертите на Morgan Stanley не виждат в тази тенденция предвестник на по-неприятни промени на пазара на труда в САЩ. От декември 2021 г. насам броят на съкращенията в технологичните компании е достигнал 187 000, но в мащаба на пазара на труда в САЩ това е малко над 0,1% от общата работна сила в икономиката. От друга страна, анализаторите смятат, че заетостта в САЩ ще продължи да нараства с много скромни темпове, тъй като бизнес климатът в страната е негативно повлиян от цялостната макроикономическа ситуация и настоящата парична политика на правителството. Другите сектори на икономиката на САЩ продължават да се нуждаят предимно от работници, така че мащабните съкращения на персонала следва да се ограничат до технологичния сектор.

Източник: Стандарт

Азия

Доставките на втечнен природен газ (LNG) от Русия за Китай през периода между януари и октомври са се увеличили на годишна база с 32 на сто, до 4.98 милиона тона. В стойностно изражение вносът на втечнен природен газ от Русия се е увеличил със 157 на сто, надхвърляйки 5.3 млрд. долара. По отношение на физическия обем LNG, закупен от Китай, Русия е на четвърто място. Австралия е водещ доставчик на втечнен газ за Китай през януари-октомври (17.55 милиона тона за 12.55 милиарда долара). Обемът на доставките от Австралия за Китай е намалял с една трета на годишна база. На второ място е Катар (12.46 млн. тона за 8.95 млрд. долара), доставките от който са скочили със 78 процента. Третото място е заето от Малайзия (6.18 млн. тона за 5.79 млрд. долара), доставките от която са намалели с 12 на сто. След Руската федерация се нарежда Индонезия (3.02 млн. тона за 2.37 млрд. долара), вносът от която спада с 27 процента. През октомври Китай е внесъл 755.65 хиляди тона втечнен природен газ от Русия, което е със 7.12 на сто по-малко от септември.

Източник: Банкеръ

 
Индекси на фондови борси
18.11.2022
Dow Jones Industrial
33 745.69 (199.37)
Nasdaq Composite
11 146.10 (1.10)
Стокови борси
18.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)80.11
Heating oil ($US/gal.)3.5181
Natural gas ($US/mmbtu)6.7940
Unleaded gas ($US/gal.)2.4186
Gold ($US/Troy Oz.)1 752.00
Silver ($US/Troy Oz.)20.97
Platinum ($US/Troy Oz.)986.40
Hogs (cents/lb.)84.28
Live cattle (cents/lb.)152.93

       Опознай България

21 ноември - Въведение Богородично

На 21 ноември църквата отбелязва един от големите вселенски празници – Въведение Богородично. Дълго време Йоаким и Анна нямали деца. Те горещо се молили на Господа за рожба, заричайки се детето им да бъде принесено в дар на Бога. Господ чул молитвите им и Анна родила дъщеря – Мария. Спазвайки обещанието си, на 21 ноември Йоаким и Анна, въвели тригодишната Мария в Йерусалимския храм - да служи на Господ и да се подготвя за великото си призвание на Божия майка. Този ден църквата е приела и за Ден на християнското семейство и християнската младеж. Семейното ходене на църква на 21 ноември символизира влизането Мария в храма и напомня на родителите за духовните им задължения към децата. Празникът се свързва с настъпващата зима и очакването на църковните тържества около Рождество Христово. На този ден се разрешава да се яде риба.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 21.11.2022
Българска версия: 30437, Английска версия: 3213

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999