Последен брой    Абонамент    Анализи и коментари    Опознай България    Публикации    English  Архив
Business Industry Capital
ISSN 1311-364X
Понеделник, 07 ноември 2022 г., брой 5815
  България   Българска стопанска камара   Светът   Опознай България Издава БИК Капиталов пазар ЕООД 

 

        България
 
 On-line издание
 English issue
 Отказ от абонамент

Валутни курсове
(07.11.2022)
  EUR   1.95583  
GBP   2.23580
USD   1.98119
CHF   1.98300
EUR/USD   0.9872*
* определен от ЕЦБ
ОЛП
  от 01.11   0.59%  

  Публикация на годишни финансови отчети
тел. 02/ 980 10 90
bic@bia-bg.com
 

 


Общи събрания днес
  Балкам АД - София
Калиакра уинд пауър АД - София
Ломски мелници - София АД - София
Параходство Българско речно плаване АД - Русе
Свободна зона АД - Пловдив
Товарни превози - Инвест АД - София
Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД - София
 
Предстоящи общи събрания
Финансови новини

Издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в България нарастват със 17% на годишна база през третото тримесечие на тази година, съобщи Националният статистически институт. Жилищата в новите сгради ще бъдат с 65.7% повече спрямо същия период на миналата 2021 година, а разгърната им застроена площ скача с 55%. През разглеждания период местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2 159 жилищни сгради с 14 708 жилища в тях и 1 653 429 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 14 административни сгради/офиси с 56 936 кв. м РЗП и на 1 213 други сгради със 722 909 кв. м РЗП.

Източник: actualno.com

В гр. София завърши завърши успешно Част 2 - "Управление на производствените данни" от основния квалификационeн REFA-курс "Организация и управление на фирмата и оптимизация на производствените процеси". Втората част на обучението участниците придобиват знания, необходими за разбиране на взаимовръзката между елементите на работната система и тяхното описание, за систематизиране на данни, за тяхната оценка и за анализиране на работните системи от гледна точка на системата на трудовото заплащане. В обучението участваха специалисти от "Палфингер Продукционтехник България ЕООД, Елика Ярд ЕООД, Елика Процесинг ЕООД, Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД, Планзее МВ ЕООД,  СЕ Борднетце България ЕООД, Вегман Аутомотив България ЕООД и Алианс Принт ЕООД, които получиха РЕФА-сертификати, издадени от РЕФА-Германия. Следващия курс по РЕФА се очаква да започне на 6 март 2023 г. За повече информация за обучението и записвания - на адрес www.refa.bia-bg.com.

Дружества
Производство на машини и оборудване за преработка на храни, напитки и тютюн
BEIS рейтинг

Първите 10 дружества
по
Общо приходи
за 2021 г.
(хил. лв.)
  1   ПИМ ООД - Хасково   37 130  
  2   Хранинвест-Хранмашкомплект АД - Стара Загора   26 648  
  3   Индекс 6 ООД - Пловдив   24 596  
  4   Айгер Инженеринг ООД - Пловдив   17 536  
  5   Термохран Инженеринг АД - Стара Загора   13 030  
  6   Родина Хасково АД - Хасково   9 686  
  7   Донидо Машин Индъстри АД - Хасково   9 593  
  8   БРБ инженеринг ООД - Стара Загора   4 583  
  9   Формекс ЕООД - Варна   4 259  
  10   БИС ООД - Бургас   4 121  
Добавете вашата фирма в Информационната система за българските предприятия BEIS
 
Българска фондова борса - 04.11.2022
  Обща стойност (BGN): 1 011 953.55  
Брой търгувани компании: 38
Premium 39 847.88
Standard 818 555.60
АДСИЦ 89 831.10
Структурирани 1 227.03
BEAM - Акции: 62 491.94
BaSE - Акции: 1 869.97
Най-голяма промяна в цените
Синергон холдинг АД - София -14.00 %
Топливо АД - София 11.11 %
  Регулирана информация
Випом АД - Видин
КММ АД - Шумен
Наш Дом - България АД
- Холдинг - София
 

 

 

Германският доставчик на резервоари за съхранение на газ, химикали и петролни продукти Oiltanking обяви, че е сключил споразумение за продажбата на своя дял от 91,1% в терминала за съхранение на течности във Варна. Купувачът - Астра-Финанс АД е дъщерно дружество на русенската компания Булмаркет Груп, един от 10-те най-големи производители на биодизел, рафинирани и нерафинирани масла и свободни киселини в Европа и една от най-големите частни транспортни компании на Балканите. Терминалът с капацитет за съхранение от 25 860 cbm е стратегически разположен на брега на Черно море в Девня, Варна. Като част от сделката Oiltanking продава своя дял от 91,1% в Ойлтанкинг България АД на Астра-Финанс АД. Останалите дялове са собственост на Пристанище Варна и са изключени от сделката.

Източник: money.bg

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за септември 2022 г. възлиза на 62,94 млн. лв. и отчита ръст от 13,6 процента спрямо предходния месец, когато достигна 55,38 млн. лв. За периода януари 2022 г. - октомври 2022 г. оборотът нараства със 75,84 процента спрямо същия период на 2021 г. и достига 754 млн. лв. Броят сделки на БФБ през октомври е 6549, което спрямо реализираните 8036 сделки през месец септември 2022 г. представлява понижение от 18,5 процента. Изменението в броя сделки за периода от януари 2022 г. до октомври 2022 г. в сравнение със същия период на предходната година е ръст от близо 42 процента. В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 49,11 процента (30,91 млн. лв.) e оборотът на сегмент акции Standard, следван от дела на оборота на сегмент акции на Алтернативен пазар 20,44 процента (12,87 млн. лв.) и този на сегмент MTF BSE International - 18,31 процента (15,52 млн. лв.).

Източник: БТА

Седем месеца след първата копка, приключиха строителните дейности по разширението на Дистрибуционен център Божурище на JYSK. Логистична зона 4 влезе официално в експлоатация тази седмица и вече работи с пълния си капацитет. С новата зона логистичната ба увеличава капацитета си с 30%, а площта си с 14 170 м2 и 33 нови рампи. JYSK Дистрибуционният център Божурище (ДЦБ) ще е с обща площ 106 000 м2, капацитет от 148 товарни рампи и 122 416 палетоместа. Инвестицията в новото разширение Логистична зона 4 е на стойност 12 млн. евро. Новата складова част ще се използва за съхранение, пакетиране, подготовка и експедиция на стокови пратки от продуктовата гама на JYSK. Към момента JYSK има открити 47 магазина у нас, включително и онлайн магазина на веригата. Най-новият обект бе отворен в Кърджали на 25 август 2022 г.

Източник: Стандарт

Комисията на финансов надзор (КФН) е забранила гласуването на точката за междинния дивидент за първото полугодие на извънредното общо събрание на акционерите на „Сирма Груп Холдинг“ АД, тъй като компанията още не е променила устава си и не е вписала изплащането на шестмесечен дивидент в него. Уставът трябваше да бъде променен на същото извънредно общо събрание, на което акционерите планираха да гласуват и междинния дивидент. КФН посочва, че междинен дивидент не следва да се гласува, докато промените в устава не се впишат по партидата на дружеството в Търговския регистър. В тази връзка холдингът ще свика ново извънредно общо събрание, на което да се гласува междинният дивидент, става ясно от негово съобщение. Отделно КФН забранява на фирмата да гласува и изплащането на допълнително възнаграждение в размер на 65 хил. евро на членовете на съвета на директорите заради сделката за „Сирма Ей Ай“.

Източник: investor.bg

Независимият преносен оператор ICGB, който отговаря за търговската експлоатация на интерконектора Гърция-България, вече е пълноправен член на Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи - ENTSOG. Ролята на мрежата е да улеснява и подобрява сътрудничеството между националните оператори на газопреносни системи (TSO) в Европа, да гарантира развитието на общоевропейска преносна система в съответствие с енергийните и климатични цели на Европейския съюз. В организацията членуват общо 43 преносни оператора от страни членки на ЕС.

Източник: actualno.com


 

Индикативни дати за провеждане на Пролетния квалификационeн REFA-курс в гр.София на тема: Организация, управление и оптимизация на производствените процеси в предприятието -

от 6 март до 7 април 2023 г. в гр.София

Заявка за участие в курса:
Записванията стават по реда на заявяване, до изчерпване на максимално допуснимия брой участници в курса!

 
http://refa.bia-bg.com/, тел. 0888 924185, 02/980-10-90,

 


       Българска стопанска камара

 
Новини от БСК и членовете на БСК

БСК не подкрепя проекта за промени в КТ, въвеждащ автоматизъм при определянето на МРЗ

Включете се в годишната анкета на БСК "2022 г. през погледа на бизнеса"

БСК подготвя двустранни онлайн срещи с фирми от Украйна през януари 2023 г.

5 нови предизвикателства в BIA Open Innovation Platform


Предстоящи събития

8-9 ноември: Заключителна конференция по проект EDIGISTARS

До 10 ноември: Студентски конкурс за есе, организиран от Арбитражния съд при БСК

14 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на MEDICA Healthcare Brokerage Event 2022

16 ноември: Световен ГИС ден

22-23 ноември: Двустранни срещи (B2B) по време на Free From Functional & Health Ingredients Expo Amsterdam


Актуални дискусии

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Регионална политика: техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите

До 07.11.2022: Бизнес среда: Последваща оценка на въздействието на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти

До 07.11.2022: Социална политика и заетост: промени в УП на Агенцията за качеството на социалните услуги

До 10.11.2022: Финанси и данъчна политика: Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет, ЗБ на ДОО и на ЗБ на НЗОК РББезплатен абонамент за информационни бюлетини на БСК
 

 

Център за професионално обучение на БСК

Центърът за професионално обучение на БСК организира на територията на цялата страна:

Професионални обучения по проекти, включени в Националния план за действие по заетостта;
Начални и продължаващи професионални обучения;
Обучения по ключови компетентности;
Вътрешнофирмени обучения по заявка на партньорски организации;
Консултации за започване на дейности за организиране на професионално обучение;
Семинари и консултации по здравословни и безопасни условия на труд.

Центърът за професионално обучение към БСК е създаден през 1998 година, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) през 2003 година и е национално призната обучаваща институция за осъществяване, валидиране и удостоверяване на професионална квалификация за лица над 16-годишна възраст. Центърът издава документи за завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация по 49 професии и 72 специалности. Формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална, дистанционна и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса се съгласуват със заявителя на професионалното обучение.

За допълнителна информация:
тел. 02/932 09 69,
e-mail: a.katzarova@bia-bg.com
www.training.bia-bg.com

 


       Светът

Европа

Някои от най-големите кредитори в Европа са изправени пред силен ръст на лошите заеми, свързани с бизнес имоти, тъй като растящите лихви подлагат на натиск собственици на имоти, пише онлайн изданието S&P Global Market Intelligence. Резкият ръст на лихвите в Европа в последно време увеличава разходите за обслужване на дълговете за собствениците на сгради, докато търсенето на площи в много бизнес имоти се очаква да отслабне заради забавянето на икономиката, а това може да потисне наемите. По-високите лихви затягат и оценките на имотите, тъй като инвеститорите изпитват затруднения от по-скъпото финансиране на дълга, което намалява привлекателността на възвръщаемостта от инвестиции в имоти. Достатъчно голям спад на цените на имотите ще наруши и клаузите за дълга, които банките включват в заемите за собствениците на имоти, а това може да накара някои кредитори да поемат собствеността върху потиснати имоти.

Източник: investor.bg

Америка

САЩ и Обединените арабски емирства (ОАЕ) подписаха меморандум за разбирателство, според който ще развиват проекти за чиста енергия. Общата инвестиция ще възлиза на поне 100 млрд. долара, като крайната цел е постигането на 100 гигаватчаса чиста енергия. Крайният срок за постигане на целта е 2035 г. Сделката, подписана по време на енергийната конференция на Adipec в Абу Даби, е озаглавена "Партньорство за ускоряване на чистата енергия" (PACE) и обхваща четири основни стълба: развитие на иновации за чиста енергия и вериги за доставки, управление на емисиите на въглерод и метан, ядрена енергия и индустриална и декаборнизация на транспорта. Съгласно инициативата ОАЕ и Съединените щати ще осигурят техническа помощ, управление на проекти и финансова помощ за комерсиално и екологично устойчиви енергийни проекти в други страни. ОАЕ е един от най-големите износители на петрол, но страната инвестира сериозно в разработването на енергийни източници, различни от изкопаеми горива. Пример за това е най-голямата слънчева централа, която се намира в ОАЕ, както и единствената атомна електроцентрала в арабския свят. По план страната ще бъде домакин на срещата на върха за климата COP 28 през 2023 г.

Източник: Капитал

Азия

Японските компании искат да изградят вериги на доставки, които да не зависят от Китай, на фона на нарастващия конфликт между Пекин и Вашингтон, който се очаква драстично да увеличи разходите за всякакъв вид продукти. През изминалото лято Honda Motor започна свръхсекретен проект - мащабен план за преструктуриране на производството на леки автомобили и мотоциклети с възможно най-малко части, произведени в Китай, пише Nikkei Asia Review. Китай носи повече от 30% от глобалните продажби на Honda и политиката на компанията да превърне страната в опора на своите приходи няма да се промени в бъдеще. Въпреки че автомобилният производител няма намерение да напуска Китай в скоро време, той е изправен пред същите рискове като други компании. Honda се стреми да направи бърза оценка на разходите за доставка на части от други страни и региони, включително Югоизточна Азия, докато частите, които сега се произвеждат в Китай, занапред ще бъдат доставяни в страната. Говорител на Honda сподели пред Nikkei, че компанията търси различни варианти за хеджиране на рисковете във веригата си на доставки. Ако 80% от вноса на Япония от Китай – на стойност около 1,4 трлн. йени (9,4 млрд. долара), включително суровини и части – бъде прекъснат за два месеца, Япония няма да може да произвежда широка гама от продукти, например домакински уреди, автомобили, смоли, дрехи и хранителни продукти. Продукция на стойност около 53 трлн. йени (360 млрд. долара) ще изчезне, според оценки на професор Ясуюки Тодо и колегите му от университета „Васеда“, които използват суперкомпютъра „Фугаку“ за своите изчисления. Това ще доведе до загуба на около 10% от брутния вътрешен продукт (БВП) на Япония. Китай представлява 26% от общия внос на Япония към 2020 г., повече от този на САЩ (19%) и Германия (11%).

Източник: investor.bg

 
Индекси на фондови борси
04.11.2022
Dow Jones Industrial
32 403.22 (401.97)
Nasdaq Composite
10 475.20 (132.31)
Стокови борси
04.11.2022
  Стока Цена  
Light crude ($US/bbl.)92.60
Heating oil ($US/gal.)3.8938
Natural gas ($US/mmbtu)6.8300
Unleaded gas ($US/gal.)2.7408
Gold ($US/Troy Oz.)1 685.70
Silver ($US/Troy Oz.)20.92
Platinum ($US/Troy Oz.)967.70
Hogs (cents/lb.)83.03
Live cattle (cents/lb.)151.65

       Опознай България

Любен Каравелов (1834–1879)

Любен Каравелов (1834–1879) е български поет, писател, енциклопедист, журналист, етнограф, национален герой, борец за освобождението на България от Османска власт. Роден е на 7 ноември 1834 г. в град Копривщица. Първоначално учи в килийно училище при поп Никита Вапцилката. След откриването на първото българско класно училище от Найден Геров в Копривщица през 1846 г., Каравелов става ученик на Геров (до 1850 година). В периода 1853 – 1856 година, Каравелов е изпратен в Одрин от баща си да учи за абаджийски чирак, но се връща по-късно отново в родния си град. Прави неуспешни опити да постъпи в турското военно училище, след което предприема пътешествие до Бургас, Шипка и Габрово, където записва народни песни, събира материал за бъдещите си фолклорни и етнографски изследвания. През 1856 г. е изпратен в Цариград, за да се занимава с търговия, но вместо това се интересува най-вече от Източния въпрос и Кримската война. В началото на 1867 г. Каравелов решава да се включи в освободителните борби на своя народ. Заминава за Белград и основава български комитет, който възприема изцяло четническата тактика на Раковски и издава „Прокламация“ до българския народ, с която го призовава да се вдигне на оръжие. През пролетта на 1869 г. Л. Каравелов се установява в Букурещ и там разгръща широка политическа дейност. Едновременно с издаването на вестник „Независимост“, Каравелов подържа тесни контакти с революционната българска емиграция, с Васил Левски, с който през есента или края на 1869 година полагат основите на революционната организация. На учредителното ѝ събрание в края на април и началото на май 1872 година Каравелов е избран за председател на Българския революционен централен комитет (БРЦК). След смъртта на Левски се оттегли от ръководните органи на движението. Умира на 21 януари 1879 година от туберкулоза. Богатото му творчество включва творбите: Българи от старо време, Хаджи Ничо, Богатият сиромах, Мамино детенце, Войвода, Хубава си, моя горо... и много други.


Абонати на "Бизнес Индустрия Капитали" към 07.11.2022
Българска версия: 30457, Английска версия: 3063

БИК Капиталов пазар ЕООД публикува актуализация на
Общите условия за достъп до информационните услуги,предлагани чрез Интернет
и Политиката за поверителност и защита на личните данни.

Издава БИК Капиталов пазар ЕООД, София 1527, ул. Чаталджа 76,
тел. 980-10-90, факс 981-45-67, e-mail bic@bia-bg.com, http://beis.bia-bg.com/
Copyright © 1999-2022. Всички права запазени.


Архив
Бизнес Индустрия Капитали

Година:  
Януари 2022
 ПВСЧПСН
52     12
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531      

Февруари 2022
 ПВСЧПСН
5 123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
928      

Март 2022
 ПВСЧПСН
9 123456
1078910111213
1114151617181920
1221222324252627
1328293031   

Април 2022
 ПВСЧПСН
13    123
1445678910
1511121314151617
1618192021222324
17252627282930 

Май 2022
 ПВСЧПСН
17      1
182345678
199101112131415
2016171819202122
2123242526272829
223031     

Юни 2022
 ПВСЧПСН
22  12345
236789101112
2413141516171819
2520212223242526
2627282930   

Юли 2022
 ПВСЧПСН
26    123
2745678910
2811121314151617
2918192021222324
3025262728293031

Август 2022
 ПВСЧПСН
311234567
32891011121314
3315161718192021
3422232425262728
35293031    

Септември 2022
 ПВСЧПСН
35   1234
36567891011
3712131415161718
3819202122232425
392627282930  

Октомври 2022
 ПВСЧПСН
39     12
403456789
4110111213141516
4217181920212223
4324252627282930
4431      

Ноември 2022
 ПВСЧПСН
44 123456
4578910111213
4614151617181920
4721222324252627
48282930    

Декември 2022
 ПВСЧПСН
48   1234
49567891011
5012131415161718
5119202122232425
52262728293031 


 2022   2021   2020  
 2019   2018   2017  
 2016   2015   2014  
 2013   2012   2011  
 2010   2009   2008  
 2007   2006   2005  
 2004   2003   2002  
 2001   2000   1999